Kulregn i Köpenhamn och de verkliga utopisterna

SENASTE NYTT: Lag kan inte garantera skydd

En libertarian är emot stöld och våld (utöver självförsvar). De flesta människor tycker detta frihetliga ideal är självklart ända tills man upplyser om att det finns en stor, populär, institution vars grund vilar på just systematisk stöld och våld. I det läget brukar statskramaren avfärda den frihetlige för att (1) vara utopist och (2) hata barn och fattiga människor. Men det frihetliga idealet är bara en pytteliten moralisk kärna som specificerar två specifika företeelser som inte bör vara grunden i ett samhällsbygge. Det är mycket mer som idealet inte säger. Till exempel lovar det inte att alla människor kommer vara snälla och följa idealet (således är det ej utopiskt) och därför förespråkar det varje människas rätt att försvara sig. Idealet motsätter sig heller inte det goda i att hjälpa sina medmänniskor (således ej barnhatande).

Med anledning av dagens fruktansvärda våldsdåd i Köpenhamn kan vi istället tala om något annat som förefaller än mer utopiskt än det frihetliga idealet, nämligen vidskepelsen om lagstiftningens allsmakt. I fallen Charlie och Köpenhamn gäller det tron på att lagar om yttrandefrihet på något sätt skulle garantera att man kan kränka människor hur mycket som helst utan att de slår tillbaka. Och varje gång denna magiska superkraft inte fungerar blir de troende lika besvikna.

Enligt praxeologiskt tankesätt kan risken för straff påverka handlingskalkylen hos en potentiell våldsverkare. En lag om yttrandefrihet kan därför eventuellt bidra till att färre kränkta människor tar steget från tanke till våldsam hämnd. Effekten blir större ju hårdare lagen görs men baksidan av stränga lagar är sociala inskränkningar på andra områden och dessutom juridiska komplikationer. Vidare gäller att ju mer kraftfullt lagen ska upprätthållas med polis desto högre blir kostnaderna i reda skattepengar. Hur mycket pengar och juridisk kraft man än lägger på det hela kan lagen aldrig garantera skydd. Den som tror det är en verklig utopist.

Alltså inställer sig följande funderingar

 • Hur mycket lagkraft och hur mycket skattepengar för skydd är nog? Ekonomiska utopister svarar givetvis ”Inget pris är för högt för yttrandefriheten!” men ekonomiskt sinnade personer vet att resurser är begränsade.
 • En persons skyddsbehov påverkas av vederbörandes egna handlingar. Den som provocerar mycket kommer behöva mer skydd. Hur mycket ska man tillåta att en enskild individ på grund av eget handlande nyttjar ur den allmänna kassan för sitt eget skydd? Frågan är analog med huruvida rökare ska få betala själv för sin egen vård.

I den utopiska världen är det mycket som blir komplicerat. I en fri värld blir det så mycket enklare:

Alla betalar för sin egen vård, inklusive rökare — Den som inte röker kan spara pengar på vård.

Alla betalar för sitt eget skydd, inklusive Lars Vilks — Den som väljer att försörja sig på att provocera kommer behöva betala mer.


PS. För två år sedan skrev Täppas Fogelberg (av alla människor) en text med liknande resonemang (”Jag har tröttnat på att betala för Lars Vilks polisskydd”). Som straff blev han avstängd från att få prata i radio i en hel vecka. Han tog tillbaka vad han skrivit och förklarade att det var svårt med ironi i skriven text. Sen fick han prata i radio igen.

64 reaktioner på ”Kulregn i Köpenhamn och de verkliga utopisterna”

 1. Det blir synd om de som föds handikappade med fattiga föräldrar om man inte alls bryr sig. Vad som torde vara klart är att det åtminstone behövs en nattväktarstat. Jag ska dock inte säga att den inte kan läggas ut på entrepenad. En verklig demokrati är kanske en sådan där ordningen upprätthålles av köpcentrenas väktare dit vi går och handlar det vi vill och som de tjänar pengar på att ge oss det vi efterfrågar.

  Hur få in skola och bibliotek i detta koncept och vård? Att det ligger ett bibliotek i köpcentrat kan man tänka sig.

  Det hade nog funkat om alla önksat att det ska funka men det finns de som säger sig värna det öppna samhället men som kanske inte gör det och de som ska anklagas för att vara emot frihet som kanske bara önskar frihet och så hittar man på något grumligt.

  1. Vad är det för problem med att betala en slant för att få låna en bok? Vad gör du med böcker du har läst? Sparar dem för att visa upp för dina bekanta vilken bokläsare du är? Jag ger bort böcker till ideella organisationer eller till vänner och någon gång säljer jag dem. De böcker jag behåller är oftast teknisk litteratur och annat jag vill behålla som referensmaterial. Jag skulle kunna ge böcker till ett bibliotek. Fakta är att om folk gjorde så, så skulle biblioteken har ett mycket större sortiment än vad de har idag.

   Vård via försäkringar. Vad är det för problem med det. Jag betalar även en extra försäkring som ska täcka för mindre bemedlade om det skulle vara så.

   Skolan har vi avhandlat många gånger på mises.se. Det synes vara bland de minsta problemen. Framförallt trodde jag korvstoppning av meningslösa kunskaper var något vi var överens om att inte ha. Dessutom är skola eller utbildning inte någon ketchupeffekt som ska inträffa mellan 7-19 år. Det går utmärkt att utbilda sig när behovet finns, både för profession och hobby.

   Så som du resonerar Dan verkar du brottas med din egna inneboende illvilja. Är du rädd för att inte vara snäll mot dina medmänniskor i ett fritt samhälle?

   Jag är inte rädd för att vara snäll mot andra människor. Dessutom vet jag att ett fritt samhälle skulle vara mycket tryggare eftersom människor i ett sådant samhälle skulle hjälpa varandra i mycket större utsträckning än idag och det gäller i högsta grad mot att utsättas för våld.

   1. @ Göran

    Jag är kanske inte så rädd för min egen inneboende illvilja, som du uttrycker det. Snarare för andras. T o m Nikodemus Ungh vill kunna utestänga människor som inte respekterar friheten ur ett fritt samhälle. Hur ska det gå till utan en stat eller något mycket likt en stat?

    Din tanke på en extraförsäkring är intressant. Vet dock inte hur en sådan skulle fungera i praktiken.

    Jo, ideella bibliotek beståendes av böcker som människor skänker biblioteket kan mycket väl finnas. Med eböcker att låna digitalt blir det kanske en annan biblioteksvärld i framtiden. Men våra bibliotek är så mycket mer: De är lärcentran och träffpunkter, föresläsningsplatser osv. (Men jo, kanske kan detta funka ideellt och kanske även kommersiellt men jag tror att vi då måstte organisera samhället annorlunda, med en tonvikt på kommersiella köpcentra där plats finns för icke kommersiella initiativ.)

    Jag har inget emot frihet. Jag älskar frihet. Till skillnad ifrån sådana som Göran Skytte har jag aldrig lockats av socialism. Jag var för ung för det.

  2. En nattväktarstat innebär säkerhetssocialism och har inget med fattigas handikappade barn att göra. Trodde du hade bättre koll än så.

   Det samhälle som behöver tvinga varandra att hjälpa fattigas handikappade barn är ett samhälle som inte är värt att värna om.

   1. @ Jonas Ek

    Statens uppgift borde naturligtvis vara att garantera att du kan säga din uppfattning, jag min osv. Att vi ska kunna ha olika uppfattningar och respekteras för detta.

    Utan stat är det inte säkert att så sker. Jag säger inte att det inte finns ett alternativ utan stat. Jag tror det då blir köpcentran och företagskedjor som kommer att stå för konstitutionen, narturligtvis har de att anpassa sig efter kundernas krav.

    Men om du inte sköter dig enligt reglerna för köpcentrat kan du förlora rätten att ha butik där.

    Sociala problem skulle kunna adresseras av religiösa samfälligheter. Visst, det kan vara ett alternativ. Jag är dock osäker på att det blir så mycket bättre.

    Det kommer att behövas en militär underrättelsetjänst så länge inte alla andra samhällen, länder och folk antingen respekterar dessa statslösa samhällen eller själva utgör sådana.

   2. Nej jag vill betala skarpt för person- och egendomsskydd om jag tycker mig behöva det och jag vill absolut inte tvingas betala för andras person- egendomsskydd eller annars få på käften.

    Även om inte alla når upp i din upplysta godhet så finns det betydligt fler människor än religiösa som vill hjälpa sina medmänniskor! Påtvingad godhet och välgörenhet skapar intolerans och fientlighet.

    De som behöver en högre grad av person- och egendomsskydd får återigen betala skarpt för de tjänsterna istället för den socialistiska hemlispolisen som vi alla är tvungna att tvingas betala för idag.

   3. @ Jonas Ek

    Som Milton Friedman med hänvisning till Adam Smith påstått så gör den oftast mer gott som ägnar sig åt att tillgodose sina egna intressen av att få mat på bordet, pengar till bostad osv än vad den gör som säger sig viljan göra gott. Denne sistnämnde idealist kan bara lappa på den bestående ordningen. Visst det kan betyda skillnaden mellan liv och död för de olyckliga drabbade men då investerare och företagare vill få avkastning på sina investeringar ger de oss vad vi vill ha. Fråga dig då du tittar dig omkring var du får de saker ifrån som du ser! Böcker, teve, radio, dukar, mattor, duscktvål, nagelborstar, kakel, klinker, toastol, vitvaror, ugnsrengöringsmedel, glödlampor, soppåsar, plåster, skapleller osv, osv.

    Du köper detta till ditt hem för att du behöver det. Du säljer ditt arbete för att kunna köpa det. Här är det inga problem. Du köper en försäkring för eventuella tråkigheter. För att skydda köpcentrat vill vi ha ett väktarbolag på plats. Du får betala för detta på ett eller annat sätt.

    Det viktiga är att utfallet blir gott. Kan så ske utan att vi talar om att göra gott så har vi fått en så väl fungerande marknad att vi inte behöver tänka på vad vi inte har för vi har det redan!

   4. Du menar alltså att du är en av de där ovanliga som skapar gott utfall genom att vilja lappa på den bestående ordningen (minus illuminati och socialdemokratin).

   5. @ Jonas Ek

    Jag tillhör väl de ovanliga i den meningen att jag inte bara vill lappa på den bestående ordningen utan också skapa villkor sådana att marknaden fungerar bättre och då kan leverera mer och minska behovet av lappande.

    Du kan inte tala generellt om socialdemokrater hitan och ditan. Det finns socialdemokrater som är för friskolor. Det kan finnas moderater som inte vill ha sådana utan som vill att det sa vara så som det var på 30-talet. Sakfrågor det viktiga.

    Att lappa på den bestående ordningen, dvs utan att få betalt direkt, gör många företagare och investerare. Det arbetar upp deras good will och denna kan t o m utgöra ett bokföringsvärde på tillgångssidan (åtminstone i dotterföretag i koncerner, fråga Klaus Bernpaintner för mer info!)

   6. Jag tror inte alls att det är ovanligt att vilja se en ”mer väl fungerande marknad” snarare så är det en standardreplik hos de som inte förstår att lappande föder lappande eftersom stöld föder stöld och våld föder våld.

    Ju mindre stöld och våld som används för att ”få marknaden att fungera bättre” desto bättre kommer marknaden att fungera!

    Undrar vad Illuminati tycker i frågan?

   7. @ Jonas Ek

    Okej, jämfört med er anarkister är jag väl lite konservativ. Jag vill inte ha några snabba ryck hit eller dit, varken revolution av det röda slaget eller ett övergivande av staten bara för att någon akademiker kommit fram till det bakom ett stort blankpolerat skrivbord. Man bör inte experimentera med den rådande ordningen utan gå steg för steg (vilket inte är ett argument för att stå stilla, än mindre att vandra bakåt).

    Jo, du kan skratta åt illuminati men de är de röda socialisternas loger varifrån de styr nedbrytandet av människor genom att ge sig på dem ad hominem. Det handlar om att framställa dem i icke fördelaktig dager, om att förändra genom att sätta märken på fotografier som de röda djävlarna rent av kan förfalskat helt i sin lust att härksa över individerna.

    Jag tar hellre ledning av köpmännen på marknaden,

 2. Vi importerar muslimer som hatar vårt samhälle, vår demokrati, vår yttrandefrihet. Vilks sätter tummen exakt där det gör ont, för vår räkning. Det är inte Vilks som är problemet, utan islam.

  Islam är oförenligt med svenskt liv. Islam bör kriminaliseras. Deras lilla regelsamling strider mot varje frihet.

  1. Med vi menar du staten?

   Samma stat som instiftat lagar som mycket väl kunde orsaka att du blir lagförd för uttalanden som det du just gjorde.

   I det ljuset: är det Islam som är ditt största problem?

   1. @Martin Fredriksson

    Först måste jag veta vad du menar när du sätter ordet Islam inom citationstecken.

   2. Offren och målen pekar på judehatande kränkta muslimer. De enda som kränks är vi. Vi har rätt att debattera om islamister har rätt att bestämma vad vi får debattera. T.o.m. det renderar en skottsalva.

   3. Utan medier hade detta förmodligen inte hänt. Det är vi som är måltavlan. Den allmänhet som ska manipuleras av illuminati.

   4. @sl

    Ja det är sannolikt att muslimer begick dåden, men innan du går loss på Islam måste du först fråga dig om deras agerande har stöd i religionen, det är inte att begära för mycket av en normal begåvad människa, eller vad tycker du? Och samtliga kan konstatera oberoende av våra övertygelser att Vilks satir inte var ett debattinlägg.

  2. Det är inte du eller jag eller någon annan här på mises.se som importerar några muslimer. De flesta här på mises.se röstar inte ens på några av partierna som sitter i riksdagen. Vi har inte gett något godkännande av den invandring som sker till Sverige.

   Inse att det inte är vi som är problemet utan staten som är problemet. En invandring till Sverige utan en stat skulle innebära en fri invandring, men även att den som invandrar får fixa mat, kläder, sjukvård, skola och bostad på egen hand och därtill se till att bli accepterad av de boende där invandraren vill bo.

   Tror du att vi skulle ha problem med muslimer eller islam om det vore så?

  3. @ sl

   Det är en klassisk strategi att utge sig för att vara den man vill bekämpa. Det är många lögner som sprids. Om det som hänt i Köpenhamn, och som Lars Vilks sedan så lugnt kunde kommentera i radio, är sant så är det en förvirrad människa som reagerat desperat. Ska det gå ut över muslimer som bara vill leva i lugn och ro, sköta sitt arbete, eller få ett, eller kanske sitt företag?

   Har man hittat alla tomhylsor? Frågorna är många. Vem gagnas av det som hänt? Muslimer? Knappast.

   Mot bakgrund av att vem som helst kan fatta att det är muslimerna som får obehag av vad som hänt borde det vara lätt att sluta sig till att det kan vara någon helt annan som arrangerat vad som hänt.

 3. Yttrandefrihet ”handlar alltid om förhållandet mellan staten och individen, inte om förhållandet mellan individer” enligt wikipedia. Ur det perspektivet kan man konstatera att attackerna faktiskt _inte_ är en yttrandefrihetsfråga att göra eftersom de skett mellan individer.

  Det hade varit en sannan sak om polisen stormat lokalen, beslagtagit de illegala verken och sedan häktat upphovsmännen. Vilken tur att sånt inte händer här i Sverige i alla fall…

  1. Händer inte i Sverige?

   Känner du till konstnären Dan Park och galleri Rönnqvist i Malmö? Där stormade polisen galleriet, anhöll konstnären och galleristen, samt beslagtog de förhatliga verken.
   yttrandefrihet i Sverige pyttsan.

  2. Dan Park… vad hände med honom och med den person som arrangerade hans utställning? Fast du kanske var lite ironisk?

   1. Nej jag var inte ironisk. Dan Park blev häktad och dömd till 6 mån fängelse. Galleristen Henrik Rönnquist fick visst villkorligt tror jag. Båda har nu övergivit Sverige för Danmark.
    Jag blir fortfarande lika upprörd då jag ser det framför mig. Polis stormar in och anhåller gallerist och konstnär och beslagtar de förhatliga verken. Nej det var inte Berlin 1938 det var Malmö 2014.
    Jag vill inte gå in på Dan Parks konst, för det har egentligen inte med saken att göra.
    Var det Jefferson som sa ”yttrandefriheten kan inte inskränkas, den kan bara förloras”

    Hur som helst, så blir man ju djupt besviken på de poliser och jurister som lydigt ställer upp på en sån hantering. Det är så klart en stor gradskillnad mellan dem och Gestapo, Stasi eller KGB, men det är ingen artskillnad.

 4. Och alla tjejer som går omkring på kvällarna, fint sminkade och välklädda. Hur mycket ska man tillåta att de utnyttjar den allmänna kassan för eget skydd och rättegångar? De borde ju rimligtvis veta att det finns människor som kan bli upphetsade och våldta dem när de gör sig sådär snygga. Principen är densamma.

  Nä, det blir lite ”blaming the victim” över detta om ni frågar mig. Har staten ”lovat” yttrandefrihet samtidigt som den har förbjudit allt meningsfullt självförsvar för sina undersåtar som nyttjar denna rätt så ska den banne mig självförsvara skiten ur Lars Vilks och co. när sånt här händer. Det må vara utopiskt i praktiken, men det är min syn på vad som är rätt.

  1. Om jag går in på en bar ska jag har rätt att kunna lägga min plånbok på bardisken utan att någon tar den. Självklart ska staten skydda min plånbok och se till att ingen tar den.

   En sak glömmer du bort. Staten struntar fullständigt i om någon blir våldtagen eller om min plånbok försvinner. Att staten har en våldsapparat är inte för att skydda medborgarna. Den är till för att utöva våld eller hot om våld på medborgarna för att få medborgarna att följa statens bestämmelser.

   Staten lovar ingen yttrandefrihet. Att staten har en lag om yttrandefrihet är till för att inskränka yttrandefrihet. Dessutom handlar yttrandefrihet i lagen om att staten inte ska ingripa mot människor som kritiserar staten. Det finns ingen yttrandefrihet mellan människor. Vill du kränka någon får du även finna dig i att få en smäll på käften. Du kan inte kräva att jag ska betala skydd för dig eller ens att jag ska betala för att den som slog dig på käften ska få ett straff. Du får själv se till att fixa t.ex. genom en försäkring så att den som slog dig på käften blir lagförd.

 5. Staten stjäl, stölden kräver kontrollapparat och åsiktsmonopol. Islamisterna vill upprätta en stat som är mycket värre än den vi har. När islamister börjar skjuta otrogna i Sverige kommer resultatet att bli ökad statlig kontroll. Staten kommer att kräva skydd för egen del, men låta oss civilister leva med hotet, om vi gjort oss själva till måltavla genom att se judisk ut, eller kritisera islam. När mordtränade syriensvenskar återkommer, ska vi låta dem leva i relativ frihet, där de kan leta reda på misshagliga element att avliva offentligt, eller ska de placeras i läger, precis som kommunisterna under andra världskriget, eller rent av berövas medborgarskapet och inte släppas in igen. Det sista stadiet är att etniska privatarméer börjar likvidera de som utnämns till fiender. Utländska erfarenheter brukar inbegripa att statens våldsmonopol tas i anspråk för privata projekt, att poliserna utför privata vendettor med eller utan uniform. Där har många sydamerikanska länder varit, där befinner sig mellanösterns klansamhällen.

  Islamismen är en politisk ofrihetsreligion som i första hand tar sig rätten att mörda judar, i andra hand vem som helst.

  1. Jag säger inte emot dig i vad som kan ske i Sverige, men som du förstår är det något som staten konstruerar. Så länge som medborgarna i Sverige vill stödja staten så kommer får de mer eller mindre finna sig i statens förtryck och statens konstruktioner.

   Någon gång hoppas jag att människor börjar tänka till att det faktiskt inte är staten som skyddar dem utan att det är staten som utgör det största hotet mot dem. Staten konstruerar hoten mot medborgarna som kräver ännu mer skydd av staten vilket in sin tur gör det ännu otryggare för medborgarna.

  2. @ sl

   Om människor vill leva i en muslimsk diktatur är Norden fel plats att leva i. Tar inte diktaturer emot människor som vill leva i ett sådant samhälle? I Koranen står det att sabier, judar och kristna får leva enligt sin tro och nå Paradiset. Islam har alltså inte uppfattningen att du kommer till helvetet om du inte tror enligt islam.

   Ett fredligt tolerant samhälle, en liberal demokrati med konstitutionell monarki som statsskick bör se det som att ett samhällskontrakt föreligger där vi respekterar varandras val av tro, dvs kristna bör inte tvinga muslimer och judar att bli kristna. Ej heller tvärtom. De bör tolerera varandra så mycket mer då det är som Fritjouf Schoun uttryckt det att i den ena av dessa tre abrahamitiska religionerna finns de andra två implicit.

   Sufier säger ofta att en ökare behöver en guide, en sheikh. Om nu ändå denne unge man som sköt i Köpenhamn haft det! Då hade han haft en äldre att se upp till och som kunde vägleda honom. Kanske hade denne sagt att den som är elak får denna elakhet över sig själv.

 6. Per-Olof Persson

  Yttrandefrihet är att Koranen anser att det är OK att döda judar. Men vi måste däremot kräva att alla kulturer/religioner i Sverige anser att det inte är OK att döda andra människor.

  1. @Per-Olof Persson

   På riktigt? Nej du får inte döda en jude, med motivering att det är en jude, inte enligt Koranen iallafall, ljug inte är du snäll.

   1. @Per-Olof Persson

    Du kunde ju erkänna din lögn, om du hade någon sorts ryggrad? Eller pekat på din geniuna och råa okunskap, och insett att kunskap kommer före handling eller uttalande?

  2. @ Per-Olof Persson

   Så kan det gå om man tar ut verser ur sitt sammanhang! Suror som uppenbarades/delgavs profeten Muhammad är ofta knutna till speciella händelser, exempelvis då en blind man trängde sig fram till profeten för att ställa en fråga men avvisades bryskt. Andra gånger gäller det personer som hållit sig undan strid då samhället angreps. Några ställen gäller relationen med judiska allierade som avvikit ifrån överenskommelser.

   Det finns ställen som är kritiska mot judar men som är det på samma sätt som GT är det. Att judarna inte följer Guds vilja. Samma synpunkter framförs mot ökenaraber, också mot den egna församlingen där ”hycklare” finns.

   Den som dödar en människa utplånar ett universum, säger Koranen.

   1. Fast du undviker att nämna att det är tillåtet att utplåna icke-muslimska universum som har dömts för utplånandet av andra (muslimska/icke-muslimska?) universum. Så svaret är inte alls ”JA!” utan ”NJA!”.

   2. @ Jonas Ek

    Du får fråga medlemmar av muslimska församlingar vad de tycker i ämnet. Min läsning av Koranen förbjuder det.

    Vad tillåter de sekulariserade? Att folk samlas ihop i läger och mördas!

   3. 🙂 Misstänkte väl att du var ute och cyklade!

    Du borde ju ge sekulariserade samma chans som medlemmarna i muslimska församlingar att uttrycka sin åsikt gällande utplånande av universum 😉

   4. @ Janos Ek

    Nej, det gör jag inte. Det betyder inte att folk hela tiden mördas. Det betyder bara attmed sekulariseringen sprängdes vallen till de gränslösa massmorden.

   5. Vilken tröskel?

    http://sv.wikipedia.org/wiki/Folkmord

    ”Olika historiker och folkrättsexperter är oense huruvida folkmord är en relativt ”ny” företeelse i historien (drygt 100 år gammal) eller om det är något som förekommit så länge människor krigat mot varann och organiserat sina samhällen i stater.

    Ett exempel som talar för den senare uppfattningen är folkmordet på midjaniterna som beskrivs i Bibelns Fjärde Mosebok kapitel 31 och som utfördes som hämnd av israeliterna på uppdrag av Gud. Mose sände en armé om 12.000 man som brände alla städer och tältläger i Midjan och dödade alla män och barn av mankön samt alla kvinnor som hade haft samlag med en man. Alla flickor som inte varit tillsammans med en man fick dock leva och behölls för erövrarnas egen räkning.”

   6. Det var inte folkmord. Man skonade kvinnor och barn som fick uppgå i segrarfolket eller vara underordnat folk.

   7. Svårt att vara ett underordnat folk utan det manliga könet 🙂

    Folk har som sagt samlats ihop och mördats i alla tider.

    ”Folkmord, även kallat genocid, är den medvetna och systematiska förstörelsen av en etnisk, religiös eller nationell grupp.”

   8. I modern tid har man tagit förintandet ett steg vidare. Förr var man ute för att bryta motståndet som män kunde göra men kvinnor och barn fick uppgå i den egna gruppen. Att vilja radera ut även kvinnor och barn är ett ytterligare steg i barbariet, ett steg som tagits i modern sekulariserad tid. Alla värden har lösts upp.

   9. I modern tid har har vi haft mer effektiva vapen. Att de antika folken besparade fruktsamma kvinnor och flickebarn (som givetvis inte redan var gravida med fiendens säd) ser jag knappast som som något moraliskt överlägset tillstånd.

 7. @Jon

  Några försöker vinkla det och få det till att denna vidriga attack var ett svar på en saklig kritik, debattinlägg eller ett argument mot Islam. Jag menar att det är onyanserat och lögnaktigt, därför valde jag att konstatera det alla redan vet, dvs att satiren inte var ett debattinlägg, utan av en helt annan natur. Men att attentaten var vidrigt oavsett vad är glasklart.

 8. @Göran

  De må eller inte anse det, men de har inget stöd, och jag har tagit i åtanke att det visst är en tolkningsfråga, men inga lärda muslimer inom Koranen oberoende av inriktning, ger dessa grupperingar eller typer stöd, det är endast frustrerade lekmän som letar efter stöd för deras illdåd i Koranen, med det visste du redan?
  Det som förenar extremisterna och islamofoberna är den råa okunskapen om Islam.

 9. Nu tror jag att mördaren är identifierad som 22-årig muslim, känd från kriminella gäng. Inte något ”illuminati” eller annan påhittad sammansvärjning bakom dådet, utan vanligt muslimskt judehat, odlad i ghettot.

  Frihet och islam är motsatta företeelser.

  1. @ sl

   Vad vet denne om Koranen och islam?

   Man kan lika gärna säga att det var männen som låg bakom. Gärningsmannen var ju inte en kvinna. Eller att det var de kriminella som låg bakom. Hade han inte suttit inne?

   Att låta ett attentat av en desperat människa som upplever att han inte har en framtid och som inte lärt sig hantera den hets som uppbådats mot inte bara muslimer utan mot invandrare, småföretagare, frihetsälskande gå ut över ett kollektiv är helt fel.

   Skrapa på ytan och ni kommer att se att det finns socialistiska frihetsfiender bakom. Under sin ungdom ägnade de sig åt att spränga varuhus i luften för att bekämpa den kapitalism som gav dem mat på bordet. Nu har de vuxit upp och tävlar om att påstå sig värna friheten. Men de har sina knep och fula metoder. Så ska muslimer skulden, muslimer som vill få lugn och ro att bedriva företagsamhet eller annat, utbilda sig så att de kan bli gagneliga i samhället här eller om ordningen kommer på plats i den del av världen vissa har så brått att tömma på folk. Muslimer som kanske när allt kommer omkring inte tycker så lika som socialistmedierna vill få oss att tro.

  2. @sl

   Om uppgifterna stämmer kan man fråga sig hur praktiserande en kriminell muslim är, då dennes agerande och livstil går emot Islams budskap, åtminstone detta kan den mentalt lata komma fram till på egen hand, och har han blivit praktiserande på senare tid, kan man fråga sig hur förankrad han är i religionen. Det är bara att konstatera att det finns en tendens att människor missriktar hatet när de blir förtryckta, och även detta hat är byggd på okunskap. Visst kan sionisternas vidriga brott som människor inte är lika flitiga att fördöma leda till antisemitism istället för enbart antisionism bland okunniga muslimer, sällan inser dessa okunniga människor att ortodoxa judar är emot sionismen, men även många sekulära judar är emot många brott som sionister begår, självklart tar dessa okunniga muslimer inte detta i åtanke. Samma okunskap, som nu uppenbarar sig bland många på ses kommentarfält,

   1. De flesta muslimer som begår brott blir hux flux religiösa när de hamnar i fängelse. Då är de det mest bara för att bråka med systemet.

   2. @ Göran

    Ja, här har du tydligen kunskaper som undertecknad saknar. Jag kan inte redovisa för fångarnas religiösa inställning eller för deras politiska ställningstaganden. Jag vet däremot att en del medelklass-socialister, som kontrollerar mycket, vill ha in folk på kåken. De håller sig med en annan syn på människan än den frihetliga toleranta, den som accepterar företagande och allas lika värde. Den vill istället sätta folk på plats. Nu vill man ge muslimer skulden och judar en enkelbiljett till Israel.

   3. Jag tycker mer det handlar om en total ovilja att ens försöka tänka sig in i hur en annan människas situation kan vara eller ens kant tänka.

    Lite förenklat. De kastar bomber på oss och då hatar vi dem. Vi kastat bomber på dem och då hatar de oss. Det är nog ganska enkelt att förstå från båda sidor men vissa människor vill bara förstå den ena sidan.

    Sedan finns det de som kan förstå båda sidorna men då rättfärdigar en sidans bomber och fördömer den andres.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *