”Sverige ska ha en stark ekonomi”

Anna Kinberg BatraJust så uttryckte sig nya moderaternas nya partiledare Anna Kinberg Batra i sitt installationstal: ”Sverige ska ha en stark ekonomi”. Det låter ju bra. Men vad betyder det egentligen?

Intressant nog kan det tolkas på i alla fall tre sätt tack vare (eller på grund av) det moderna, högst oprecisa språkbruket. Ett problem är sammanblandningen mellan ordet ”Sverige” (som står formellt är namnet på riket, nationen) och den svenska staten. Så vad menar man med att ”Sveriges” ekonomi ska vara stark? Det kan betyda endera:

1. Ekonomin i riket genomsyras av marknad, tillväxt och välstånd. Laissez faire!

2. Medborgares enskilda ekonomi är stark. Det kan betyda lite allt möjligt, men är i alla fall inte ett hinder för omfördelnings- och keynesiansk politik. Och det skulle mycket väl kunna betyda motsatsen till:

3. Svenska statens ekonomi är stark. Intäkterna (utpressade från medborgarna) överstiger utgifterna (som delvis, får man anta, kommer medborgarna till gagn) så att det finns så kallat ”reformutrymme”.

Medan #2 och #3 i allt väsentligt motverkar varandra, i alla fall om man ser till effekterna på längre sikt än det kalla nuet, så leder #1 till både #2 och #3. För om man verkligen vill göra ”Sverige” starkt så finns det en utmärkt och väl beprövad metod, som Hong Kong är ett gott exempel på. Börja med att ta bort regleringar och skatter, vilket ger utrymme för arbetstillfällen och produktion av värde. Ta därefter bort statens omfördelning, stöd och investeringar.

Även om man inte går hela vägen (vilket givetvis är bäst), så är ett tillbakarullande av staten ett oslagbart framgångsrecept. Det intressanta med detta recept är att det inte skapar motsättningar, utan de facto handlar om att ta bort dem. De som känner sig förfördelade av ett tillbakarullande är de som idag åtnjuter privilegier på annans bekostnad. Och även om det kan kännas surt, så är det knappast orimligt att avskaffa privilegierna.

Det är kanske inte det Anna menar. Men låt oss hoppas.

6 reaktioner på ””Sverige ska ha en stark ekonomi””

  1. Det betyder att hon vill ha en stor ekonomi som hon kan plocka ut mycket skattepengar från. Vad hon egentligen säger är att hon vill ha en jävla massa resurser som hon kan leka med!

    1. @Jens : Schhh, så får man inte säga högt. Politiker, partier och riksdagen är bara till för oss och har inget egenintresse. Annars kommer inkvisitionen.

    2. Vi kommer bada i resurser! Tänk vad bra skolan kommer bli när mer resurser tillsätts! Och köerna på sjukhusen kommer försvinna! Pensionärerna kommer få behålla sitt fika! Denna politikern vet precis hur man skapar välfärd!!!

      1. Ja, det gamla talet om att avskaffa AMS var kanske inte så dumt som vändan in i regeringsställning tvingat många att påstå. Varför kan man inte räkna ut hur mycket arbetsförmedlingen kostar genom att summera kostnaden för lokaler, personal m m och sen se om den summan skulle kunna ges till privatpraktiserande arbetsförmedlare eller fackföreningar, näringslivsorganisationer som kan ta hand om denna samhällstjänst på ett sätt fullt analogt med hur närköpsbutiker ger oss posttjänster?

  2. Får väl påpeka att hon tillhörde den liberala falangen i muf under striden på 90-talet då Reinfeldts konservativa falang vann. Så om hon håller ungdomen nära än så bådar hennes ledning gott för Sverige.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *