Nationsdebatten öppnas upp

Svenska historiska regioner
Svenska historiska regioner

Det har blivit mycket kultur på senaste, särskilt för något som är ett institut som ägnar sig åt libertarianska ideer och österrikisk ekonomi. Problemet som sådant är att i ett land så fullständigt dränkt i politisk ideologi som Sverige så blir det lätt så. Kanske vore ett land som Sverige ett ypperligt tillfälle att undersöka de kulturella förutsättningarna för ett fritt samhälle – om inte annat för att vi är så långt därifrån då vi marinerats i socialpolitisk statsideologi så länge. Fördelen är naturligtvis att vi ges en närmast obegränsad mängd aktuella händelser där vi kan exemplifiera såväl hur ofriheten ter sig i ett överpolitiserat samhälle, som att visa på den ekonomiska inkompetens som tycks vara totalt rotad i den samhälleliga diskursen, oavsett vem som har ordet.

Samtidigt så händer det nuförtiden att det dyker upp intressanta synvinklar i media, vilket får ses som ett stort framsteg i just Sverige. Diskussion av koncept som nation är tacksamt, då de samtidigt för upp frågan om vad staten är, och hur den faktiskt fungerar. Särskilt i ett demokratiskt styrelseskick, där den demokratiska staten försökt göra sig synonym med ett diffust ”vi” är detta mycket viktigt. Vi har förståelse för om vissa av våra läsare tycker att det blir väl mycket samhällsdiskurs ibland, samtidigt tror jag att det är nödvändigt för att förstå verkligheten man har att förhålla sig till som libertarian.

I sin ”Nation, State and Economy” diskuterar Ludwig von Mises nationskonceptet, och det politiska läget så som det såg ut vid första världskrigets slut. Han utgår från en synvinkel där det finns många distinkta nationer, som inte stämmer överens med nationalstaternas gränser. Mises såg en nation som i huvudsak en språklig gemenskap, och detta synsätt är fortfarande mycket intressant, då just språket i mycket stor utsträckning formar såväl vår identitet som vår syn på omvärlden. Därför känns det mycket positivt att läsa Kjell Magnussons inlägg i nations-debatten i SvD[1], vilken lägger distinkt tonvikt på skillnaden mellan nation och stat. För oss som aktivt förespråkar secessions-rätt som en del av lösningen på statsproblematiken är detta en mycket välkommen diskussion, även om vi har en mycket extremare syn  än de flesta på när secession skulle vara applicerbart. Ett Sverige bestående av autonoma regioner, frikopplade från statsbyråkratin i Stockholm skulle i alla lägen vara mycket att föredra framför situationen vi har idag. Framför allt skulle det ge en radikal minskning i mängden centrala dekret om hur landet skall styras.

Nåväl, det är naturligtvis i dagsläget mest drömmande att tänka sig en återgång till ett decentraliserat Sverige, där beslut fattades i människors närhet, och där det fanns större möjligheter att kasta av sig centralstatens ok. Och självklart skulle det inte innebära något libertarianskt idealsamhälle bara för att statsmakten och landstingsmakten ersätts med kommunala beslutsfattare. Men det skulle garanterat öppna större möjligheter för frihetliga aspirationer ute i landet, och en möjlighet att efter dumma beslut kunna klampa hem till kommunordförande för att fråga vad *** de håller på med är en lockande tanke. Det är desto svårare att ljuga och bestjäla människor som bor i närheten. Det kan bli ganska otrevligt för en lokal byråkrat.


[1] http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/absurd-forvirring-kring-sds-ideologi_4206167.svd

1 reaktion på ”Nationsdebatten öppnas upp”

  1. En invändning mot kartan: Småland har tillhört Sverige sedan tidig medeltid och samma gäller Gästrikland, Hälsingland och kustlandet en bra bit norrut. Definitivt aldrig några samiska områden.

    Sedan förstår jag inte poängen med secession. Det är väl individers frihet vi ska sträva efter, inte regioners. Det finns väl ingen anledning att tro att små enheter garanterar den individuella friheten bättre än större? Det vet alla som bott i små samhällen. De secederade (?) områdena kan ju dessutom utan vidare införa lagar som begränsar friheten och inget garanterar att de kommer att acceptera ytterligare secession.

    Nej, ni anarko-kapitalister får nog tänka ut bättre strategier.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *