Ändamålen helgar medlen i jämställdhetsdebatten

gender reportEtt typexempel på ett onyanserat och politiserat inlägg i jämställdshetsdebatten påträffar vi idag på SvD Brännpunkt av Kommunals ordförande Annelie Nordström. Tesen som hon driver är att det är pinsamt hur kvinnors arbete i Sverige nedvärderas, en argumentation som bärs upp av en siffra som enligt Nordström ”mäter jämställdhetskategorin lika lön för liknande arbete” från The Global Gender Gap Report, publicerad av World Economic Forum. Detta mått skulle innebära att Sverige hamnar långt ner, först på plats 71 i världen, av jämförda länder i kategorin.

Problemet är bara att siffran som Nordström förlitar sig på inte alls mäter ”lika lön för liknande arbete” utan vad svenskarna tror om graden av jämställdhet mellan könen i detta avseende. Man har helt enkelt ställt frågan till ett urval svenskar ”i vilken grad är kvinnornas löner jämställda med männens för liknande arbete i ditt land?” och låtit respondenterna gradera sitt svar mellan 1 och 7, där 1 indikerar en övertygelse om att lönerna inte alls är jämställda och 7 att de helt och hållet är jämställda. Dessa data konverteras sedan till en kvot som ska reflektera svenskarnas genomsnittliga bild av kvinnors jämförbara löner i förhållande till mäns, en siffra som landar på 0,64 – eller 64% – och därför skickar ner Sverige till en blygsam placering.

Om det är något som undersökningen ifråga speglar så är det – ironiskt nog – att svenska folket lyssnar lite för mycket på de dystra teser som Nordström och många andra driver, teser som förmedlar en tämligen skev bild av lönegapet mellan könen. Nordström borde veta bättre, för i hennes sektor – den kommunala – så säger den officiella statistiken att den relevanta löneskillnaden – den som myndigheternas statistiska modeller inte kan förklara ur produktivitetssynpunkt – är 0,6%. Hon glömmer också att berätta att rapporten trots denna avvikande siffra rankar Sverige på fjärde plats i världen i jämställdhetsarbetet, endast distanserat av Island, Finland och Norge.

För den som vill göra en egen bedömning kan rapporten läsas här.

6 reaktioner på ”Ändamålen helgar medlen i jämställdhetsdebatten”

 1. Nu har jag inte läst rapporten men om frågan till mig är typ: ”I vilken grad är kvinnornas löner jämställda med männens för liknande arbete i ditt land?” och svarar att den är dålig och då menar att kvinnor tjänar mer än män, hur blir resultatet då?

 2. Om samtliga tillfrågade svarar 7 (d.v.s. att de trodde lönerna var helt jämställda) så blir resultatet 100%. Om snittet av alla svar är 6 så blir resultatet 6/7 = 86%, om 5 så 5/7 = 71% osv.

  Men frågeställningen om värdets relevans kan definitivt diskuteras i detta fall, då siffrorna blott är ett sätt att koda subjektiva upplevelser. Individers värdeskalor är ju kvalitativt olika, och i avsaknad av en gemensam nämnare är det högst rimligt att ifrågasätta värdenas jämförbarhet.

 3. Noteringen att Island, Finland, Norge och Sverige ligger i topp är intressant, just där det frikyrkopuritanska piedestal-syndromet (kvinnor är änglar och män är djur) är grundmurat, och där man har mer gemensamt med Nordamerika än Europa, i synen på sådant som nakenhet och sex, porr, prostitution, droger, rökning och alkohol.

  Detta med feministpropaganda får mig också att tänka på Martin Borgs bok ”Propaganda” (2004) om propagandaindustrin, där han tar upp hur lätt det är att skapa digitala folkstormar, och hur feministerna framgångsrikt utnyttjat det.

  http://www.expressen.se/nyheter/dokument/dold-lobbying-bakom-fejkad-folkstorm/

  Är inte de bästa på det just nu, feminazister och sverigenazister?

  1. @ Mr_X

   Kan man inte säga att två jämställda personer är jämlika? Att jämställa olikheter framstår som motsägelsefullt.

   Kan man säga att man jämställer man och kvinna och menar att de bör ha distinkta könsroller? Att dessa roller jämställes?

   Jämlikhet innebär då att könsrollerna suddats ut.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *