Det tvingande kollektivet

IMG_3443Varje tänkande individ borde ha en inbyggd aversion mot det tvingande kollektivet. Under vår uppväxt tvingas vi i mindre eller större grad att delta i diverse tvingande kollektiv. Att lära barnen att vara ”en del av en grupp” och ”att fungera i grupp” är några av de viktigaste byggstenarna i ett socialistiskt fungerande samhällsordning. Detta är även grunden till ett statligt kollektivistiskt tänkande. För att bli en del av det tvingande kollektivet krävs att du ger avkall på din egen individ. Detta blir en av de viktigaste byggstenarna där du lär dig tidigt att bli en kugge i ett större maskineri.

Ett kollektiv eller en gruppering behöver inte vara något negativt. Människan lär sig snabbt de fördelar som finns med att samverka och att vara en del av en gemenskap. Den viktiga skillnaden ligger dock i om kollektivet är tvingande eller frivilligt. Majoriteten av kollektiven i dagens samhälle är tvingande. Det är inte en svaghet att vara beroende så länge det är frivilligt. Frivilliga gemenskaper kan vara en stor styrka och något positivt för individen. Familj, vänner och gemenskaper som vi själva har valt stärker oss som människor och ger en stabil grund att stå på.

I en kollektivistisk uppfostran lär vi oss att det är viktigt att hela tiden vara en del av en grupp och att delta, alla ska med. Ensamhet och avskildhet anses vara avvikande beteende. Denna filosofi har dragits så långt att många människor idag inte klarar av att vara ensamma med sig själva. Tvärtom är grunden till en stark individ att det inte finns ett inbyggt behov av att följa flocken bara för att vara till lags. Det är en stor gåva att lära sig att vara ensam i något och vara stark i det.

I takt med att du växer upp och blir vuxen så har du större möjlighet att inte delta i tvingande kollektiv. En stor hjälp på vägen är när du slipper skolan med den obligatoriska läroplan som idag finns oavsett vilket skola du går på. När gymnasium blir obligatoriskt (vilket bara är en fråga om när inte om) så förlorar individen ytterligare tre år av sitt liv till det tvingande kollektivet.

Det sägs att vi idag får ett alltmer pluralistiskt samhälle med mångfald och mångkultur. Jag ser inget av detta i vårt samhälle idag, istället ser jag en likriktining och en fördumning av samhället. Människor som bor, arbetar och umgås med människor som tycker exakt likadant och gör likandant. Samhällsdebatten har förvandlats till en stor grå sörja som bara handlar om en procent hit eller dit. Tidningarnas debattsidor flyter ihop i sin ivran att propagera för det stora kollektivet.

Idag utsätts alla av ett ständigt passivt brus ifrån ett fördummande Facebook-flöde, tv-serier, media, radio, nyheter och internet i allmänhet. Vi konsumerar det ständigt utan att tänka efter och en väldigt liten del av detta passiva brus är givande för oss som individer. Jag har själv valt att allt mer dra ner på detta och helt stänga av. Jag tror att detta ständiga passiva brus bryter ner oss som individer och är säkert en grund till många depressioner idag, en tom bottenlös innehållslöshet. Min aversion till många delar av kollektivet byggdes tidigt då jag tvingades vara med i ett stort antal meningslösa aktiviteter. Som vuxen har man tack och lov en större möjlighet att välja.

Det finns alternativ till dagens flockbeteende, stäng av det passiva bruset och timtals av tv-tittande tillsammans med långa timmar fredagsmys med godis. En stark individ byggs genom att stimuleras andligt, fysiskt och intellektuellt. En stark individ behöver trimma sitt intellekt, fysik och självförtroende. De flesta stärkande aktiviteter är tidlösa och i princip gratis. Den fantastiska känslan att öppna en fysisk bok och läsa den i tystnad eller att i timtal gå på upptäcksfärd i skogen. Istället för att fostra svaga beroende individer beroende av samhället måste vi fostra starka individer som klarar sig själva. En stark individ ser också värdet i att samarbeta (frivilligt) och värdet i att hjälpa sina medmänniskor. Utan starkare individer kommer vi att fortsätta att ha dagens kollektivistiska samhälle där individen förtrycks till förmån för kollektivet. Alla samhällen befinner sig idag på ett sluttande plan där alltmer hela tiden tas ifrån individen till förmån för kollektivet. Alla länder befinner sig någonstans på denna skala relativt mot andra och därför bör vi nyttja de friheter som fortfarande finns i Sverige fullt ut. En bra början är att stänga av det passiva bruset. Jag lovar dig att om du stängar av det passiva bruset och sen återvänder efter några veckor så kommer du att märkat att du inte har missat någonting.

Vi får det samhälle som vi förtjänar, om vi skapar ett samhälle bestående av starka individer så får vi också ett bättre friskare samhälle. Detta står i stark kontrast till dagens samhälle där individer istället fostras in i ett nedbrytande kollektiv. Dagens samhälle glömmer alltför ofta bort att de är vid de tillfällen i historien när individen har fått tillbaka som vi har sett vår tids största katastrofer i kommunistiska och fascistiska samhällen. Ett samhälle med starka individer är ett skydd mot framtida övergrepp ifrån kollektivet.

Existensen av individer provocerar kollektivet, det blir provocerande att inte alla vill vara med och därför måste de tvingas vara med. Det är egentligen talande för vår tid att detta kan vara så provocerande: ”Jag vill inte vara med utan vill bara vara ifred”.

35 reaktioner på ”Det tvingande kollektivet”

 1. Vilken text… Jag har funderat på att leta upp en fysikbok från gymnasiet men har inte… gjort det. Men jag var ute och reste i 3 månader utan intryck från hemmaplan. Och precis som du säger, man saknar inget.

  ”En stark individ byggs genom att stimuleras andligt, fysiskt och intellektuellt. En stark individ behöver trimma sitt intellekt, fysik och självförtroende. De flesta stärkande aktiviteter är tidlösa och i princip gratis. Den fantastiska känslan att öppna en fysisk bok och läsa den i tystnad eller att i timtal gå på upptäcksfärd i skogen.”

  Word.

  1. En fundering m.h.t. individens frihet, är förresten också hur anarkokapitalister brukar framhäva att hoten av statens våldsapparat, är farligare än ostracismen/den sociala utstötningen i stamsamhället (innan staten fanns), där en människas överlevnad berodde på samarbete.

   Detta gav upphov till institutioner som slaveri/träldom.

   http://www.mises.se/amne/slaveriet-i-statslosa-island-hur-undviker-man-det/

   Kräver inte det anarkokapitalistiska samhället ett liberalt rättsparadigm, under en liberal
   åsiktsgemenskap?

  2. Jag vill se ”paradisön” som ett f r i v i l l i g t kollektiv och inte ett t v i n g a n d e; Vilket är viktigt att skilja på. För de som vill lämna ön finns möjligheten och fanns funnits exempel på det, med de flesta väljer faktist att stanna kvar.

 2. Jag tycker att det ofta är så att de,som framhåller det gemensamma gör det för att få igenom sin vilja. De är alltså inte själva villiga att böja sig för det gemensamma, utan utnyttjar det gemensamma för egen vinnings skull.

  1. Absolut är det så. Jag brukar säga att solidaritet är när dina egoistiska behov sammanfaller med mina egoistiska behov.

 3. Intressanta åsikter! Det är helt rätt att samhället måste uppfostra fria ansvarstagande individer. Detta betyder att vi här har en liten uppgift för staten! Det viktiga är ju att staten inte ska förtrycka utan möjliggöra.

  Att ett kollektiv bör vara en sammanslutning man förknipper med något positivt är viktigt. Jag ser dock att vi har en svensk stat i landet Sverige, en dansk stat i landet Danmark osv. Ingenting säger att staten ska tvinga oss in i olika grupper av denna anledning. Tvärtom får vi välja skola, omsorg, vårdinrättning. Vi tvingas inte men ges ett stöd sådant att vi kan betala för oss då vi behöver detta viktiga som utbildning eller en behandling av ett eller annat slag. Här kommer människovärdet in. Det är större än penningvärdet, men där penningvärdet inte respekteras lär inte heller människovärdet respekteras.

  Sveriges lag bygger på avtalsfrihetsprincipens princip. Istället för att sträva efter krossandet av staten och således till åstadkommandet till anarki bör ni misesanhängare välja en annan väg, en väg som därtill ligger mer i linje med er lärofader Ludwig von Mises än vad er egen anarkism gör. Ni bör, anser jag, verka för att valfriheten också får göra intåg i den tvingande lagstiftningens område. Så här kanske en paragraf i den nya lagen kan lyda:

  ”§ Den som är medborgare eller invånare av ett samhälle har att underskriva ett samhällskontrakt. Samhällskontrakt A gäller för invånare som inte vill att droger nyttjas annat än i medicinskt syfte. Samhällskontrakt B ger undertecknare en rätt att på ett i kontraktet föreskrivet sätt nyttja droger.”

  Utdrag ur Samhällskontrakt B:

  ”Av lokala ordningsstadgan på orten framgår i vilka områden som droger får nyttjas. Där föreskrivs också vad som händer den som bryter mot de uppställda ordningsföreskrifterna.”

  Utdrag ur Lokal Ordningsstadga:

  ”Fastighetsägare som anslutet sig till ett särskilt drogdrihetsregister får upplåta sina fastigheter åt människor som nyttjar droger oaktat att detta skulle vara kriminellt om det skett under ett annat samhällskontrakt.”

  Vi har att tänka nytt och inse att den gällande rätten varken fått sin sista ideologiska grund eller sista verbala utformning, lika lite som så var fallet under det Romerska riket.

  Folk fnyser föraktfullt åt multikulti, men beror inte detta förakt på att den som omfattar sådana åsikter inte förutsättningslöst provat olika lösningar utan bara enkelt faller tillbaka på sådana lösningar som presenterats i föräldrahemmet.

  1. Att krossa staten på något annat sätt än att, för de som vill, slippa härskas av staten är ju fel. Så länge Dan vill ha en stat som styr över hans liv så skall han få ha det så klart!

   1. @ Jonas Ek

    Staten ska se till att ingen annan än jag själv härskar i mitt liv och att jag inte härskar över andra. Jfr Mises Human Action.

   2. @ Jonas Ek

    Du tror att du blir friare utan stat, men en stat som sköter vissa saker ökar friheten, vilket den vet som känner till skillnaden mellan enskilda och allmänna vägar.

    Den dag du måste betala för att ta dig fram kommer du känna dig fri och då kommer du att förstå att det Dan talade sig varm för var ett verkligt frihetsbudskap.

   3. @ Jonas Ek

    Jag menar naturligtvis att du kommer att sakna friheten den dag du måste betala avgift för var och varannan väg för att kunna ta dig fram

    Var inte så säker på att du får ta väg över mina marker. Inte gratis i vart fall.

   4. @Dan

    Det är bra att du tar upp vägar, för det går mycket väl att ha vägar utan en stat. Det går utmärkt att bygga vägar och ta betalt för dem som vill åka på dem. Just detta har jag kalkylerat lite på och det skulle förmodligen vara billigare att betala för att åka på en betalväg om vi ta bort alla skatter som belastar bilismen idag.

    Förmodligen får vi bättre vägar eftersom jag kan välja mellan olika vägar från A till B och förmodligen väljer den väg som är bäst underhållen.

    Bilismens avgifter av olika slag ger ett överskott till statskassan. Vägar kan också finansieras genom försäkringsbolag eller något liknande. Byggande av vägar och under håll av dem går mycket väl att sköta utan att staten blandar sig i det.

   5. @ Göran

    Jag kan gilla den tanken att man inte får köra bil över allt utan måste betala för sig. Då blir det krångligare att ta bilen och kollektivtrafiken kan te sig attraktivare.

   6. Och du Dan, tror att du blir friare med en stat. Så det enda rätta är att låta dig leva som du vill och låta mig leva som jag vill.

   7. Det är heller inte rätt att begå brott för att det upplevs öka sin egen eller gruppens position.

   8. @ Jonas Ek

    Brott ska man aldrig begå. Sedan är det en annan sak att vi kan diskutera vad som är brott och vad som inte är det. Ibland får man känslan av att staten utnyttjar strafflagar för att härska över folk, sätta dem på plats. Det handlar inte om att värna miljön eller att hjälpa sjuk. Det handlar om att mota bort och kanske på ett mycket subtilt sätt förtrycka frihetsälskande.

   9. Ja precis men självklart så respekterar ju du det slavkontrakt som säger att staten skall regera över dig som medborgare i de område som kallas sverige och därmed så går du med på tex beskattning som för mig är stöld osv.

 4. Frasen ”och således till åstadkommandet till anarki” ska naturligtvis lyda ”och således till åstadkommandet av anarki”(3 stycket andra raden ovanifrån).

  Ordet ”drogdrihetsregister” ska vara ”drogfrihetsregister” (3 stycket från slutet).

 5. ”Idag utsätts alla av ett ständigt passivt brus ifrån ett fördummande Facebook-flöde, tv-serier, media, radio, nyheter och internet i allmänhet. Vi konsumerar det ständigt utan att tänka efter och en väldigt liten del av detta passiva brus är givande för oss som individer. ”

  Det näst bästa botmedlet mot detta förutom att dra ner och stänga av, är att hålla sig uppdaterat på det som händer på mises.se. =)

 6. Dan, du skriver att vi får välja skola, omsorg och vårdinrättning. Men är det ett fritt val? Nej.

  Så länge jag inte får behålla min pengar för att med dem på egen hand välja skola, omsorg och vårdinrättning är det inte ett.

  Om jag får höra att min granne är särdeles duktig pedagog kan jag inte fråga honom eller henne om denna kan undervisa mina barn. Staten förbjuder mig att inte skicka mina barn till den statliga skolan.

  Vid varje val kan vi i princip sätta upp följande val:

  1. Skola 1
  2. Skola 2
  3. Fängelse

  Du kan aldrig få att staten är ett frivilligt kollektiv eller är ett gott kollektivt.

  Det enda etatister argumenterar om är vilket som innehåller mest våld – anarki eller staten. Eftersom staten gör precis allt med våld så förlorar staten den argumentationen.

  1. @ Göran

   Det stämmer att du inte kan utnyttja skolpengen för köp av vilken skola som helst. Dock gör skolpengen det möjligt att välja för många som inte skulle kunnat välja utan skolpengen. Så har alltså skolpengen ökat valfriheten.

   Du kan dock fortfarande köpa skola utan skolpeng. Att vi inte har så många sådana skolor beror på att det inte är lönsamt att driva dessa skolor då köparna av tjänsterna inte blir många.

   De som har råd lär därtill sända sina barn till brittiska eller amerikanska internatskolor istället. Det är helt och hållet deras sak. Tycker de att det är rätt ja då är det rätt.

   1. @ Jonas Ek

    Vad är ett övergrepp: En skolplikt som gör att människor normalt är hyffsat allmänbildade då de når myndighetsåldern, förmögna att utföra saker i samhället, eller vissa föräldrars vilja att neka barnen skolgång för att istället göra idioter av dem? Det är inte alla föräldrar som vill eller förmår sina egna barns bästa.

   2. En välgörenhetsgärning legitimerar inte stöld för sin finansiering eller att tvinga mottagaren till att motta välgörenheten.

    Problemet med dåliga föräldrar förvärras enormt tack vare av att varje barn måste tvingas till att ha ”vårdnadshavare”.

 7. Det här med välfärdsstat är ett intressant koncept som aldrig riktigt får synas utan att det ska ropas girighet, snålhet eller osolidariskt. Frågan är om de som sägs ska gynnas utav välfärden verkligen vinner på den eller om de i i själva verket hålls kvar i situationerna den är menad att hjälpa dem ur. Passivitet och apati skapas många gånger utav invaggad trygghet framför otrygghet, sedan finns det givetvis för jävliga situationer som helt enkelt är för hårda för någon att ta sig ur utan hjälp ifrån ovan 🙁 tankar?

  1. @ Dan

   Vad skulle du gjort utan pengar om du drabbades av en sjukdom eller skada och behövde uppsöka sjukhus?

   Eller då passar det…

   1. Vad skulle du göra Dan om du drabbades av prostacancer och vägras hjälp av den svenska offentliga sjukvården? Det händer faktiskt svenskar idag. Inte bara de med prostatacancer utan cancer i alla dess former. Sjuka människor får söka sig till andra länder när den svenska välfärdssjukvården anser att de ska dö i stället trots att bot finns.

    Jag rekommenderar var och en att se till att ha privata sjukförsäkring som kan ta vid där den svenska konfiskeringsfinansierade sjukvården vägrar att hjälpa er.

    En olycksfallsförsäkring kostar runt 50-100 kr per månad och det tror jag att alla människor i Sverige borde ha råd med. En rökare spenderar 55 kr om dagen på cigaretter. En rökare lägger mer pengar på sitt rökande än vad en privat sjukförsäkring skulle kosta per år.

    Kom med fler myter som du vill legitimera konfiskation av frukterna av människors arbete med!

   2. @ Göran

    Statens existens tror jag inte bara ligger i att se till att det kan finnas sjukvård åt alla i landet innan libertarianer fixat helprivata lösningar. Jag tror att staten gör landet rikare, ekonomin större. Detta genom att pengarna kan lätta komma till marknaden medelst fractional reserve banking. Pengar bör vara ett abstraherat bytesvärde för att fungera väl och då kan ett varuelement inte finnas i mixen.

    Du kan alltid i din fantasi knyta pengarna till guldet. Säga att ”När jag har en halv miljon på banken ska jag köpa x enheter guld och för dessa x enheter guld ska jag köpa en båt av båtförsäljaren B som bara tar emot betalning i guld”.

    Till slut kanske du har en flotta och kan börja avlöna sjömän i silver. I ett fritt samhälle är du som duglig aktör i hög grad medskapandes i premissernas utformning.

 8. Dan, det är bra du nämner det med fattigdom och vård som är en utav de starkaste incitamenten ifrån ex. socialisternas sida om allmän sjukvård. kanske hade vården varit bättre om vårdföretagen hade fått konkurrera om bra kvalité/service/kostnad och utbud ist. för som idag många gånger subventioneras via staten och upphandlingar. Men visst Dan har jag nyttjat den allmänna sjukvården, jag samt det företag som betalar ut min lön betalar runt 150 000 kr om året i skatt så skrapar jag upp ett ben så känns det ju rätt fair att få det omplåstrat.
  Men om jag inte hade haft pengar i ett system som endast tillhandahåller privat sjukvård där alla utom just jag hade råd att betala den så hade jag nog legat risigt till, för marknaden är nog så finurlig att till och med i en helprivatiserad sjukvård om behovet dvs. efterfrågan på kostnadsfri sjukvård är tillräcklig så ingriper individuella krafter, föreningar och absolut företag som genom donationer, insamlingar mm. bekostar vården för de behövande, tro mig det ligger inte i någons intresse att se människor ligga på gatan med kallbrand ur många synvinklar.

  1. @ Danne

   Håller absolut med om att det är andra faktorer som avgör om vi får vård, bra eller dålig, än statens vara eller inte vara. Det finns felbehandlande läkare inom både offentlig och privat drift. Det finns privata som velat tjäna pengar och hittat på sådant som inte funnits. Det finns offentliga som nekat vård då man önskat spara och inte velat se det som för andra varit tämligen uppenbart.

   Kan vårt sinnelag höjas kan säkert sjukvård en dag ges till folk som behöver vård och kunna drivas kanske av stiftelser som grundats av bolag eller privatpersoner.

   Det är bara skräckpropaganda att kapitalister inte skulle ha hjärta.

   Men jag är för konservativ för att gilla tvära kast.

  2. Möjligheten att hjälpa andra människor genom att det är mycket lättare att sprida behovet är så mycket större idag än det varit tidigare. Dessutom är möjligheten att direkt hjälpa någon mycket billigare än att gå vida en konfiskationsfinansierade hjälp. Jag har via Internet kommit i kontakt med människor som haft behov av donationer för att få hjälp utomlands där den svenska vården har sagt nej.

   1. @ Göran

    Både offentligt och privat kan göra gott. Det är inte i juridiken hjärtat finns.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *