Den despotiska cirkeln

Hong Kong
Hong Kong

Historien är full av konstiga veck, rynkor och upprepningar. Ta till exempel följande historia.

En gång i tiden existerade ett storslaget imperium av den despotiska-byråkratiska sorten. Under flera århundraden hade det varit väldigt framgångsrikt, men till slut drabbades det av korruption, politisk förlamning, invasioner och fragmentering.

Medan imperiet gick in i en lång nedgångsfas var en liten nation på uppgång, en storslagen sjöfartsnation som åtnjöt stora kommersiella framgångar, som förvärvade utländska landområden och vars handel var omfattande. Denna nation var inte byråkratisk-despotisk. Den formella regeringen svarade inför en folkförsamling. I praktiken fick mäktiga aristokratiska familjer och handelsfamiljer som de ville, men vanliga medborgare åtnjöt en grad av frihet som var väldigt ovanlig på den tiden.

Ett krig utbröt och ett fredsavtal skrevs. Avtalet stipulerade att imperiet skulle ge den uppgående sjöfartsnationen en liten bit land vid kusten, en koloni, som de kunde använda som bas för sin kommersiella verksamhet och sin sjöfartsverksamhet.

Denna handelskoloni under utländskt styre frodades samtidigt som imperiets välstånd fortsatte att minska. Hundratjugo år efter avtalet producerade kolonin enligt en akademisk historiker sju gånger så mycket som imperiets huvudstad.

Med tiden sveptes det gamla imperiet bort av en nyare och hårdare despotism. Den blomstrande handelskolonin behöll sin distinkta karaktär i ett fåtal år,  för att sedan kollapsa under den nya imperiella makten. Den reducerades till en obetydlig förort.

Detta är så klart historien om Galata, även känt under namnet Pera, och som var beläget mellan Konstantinopels Gyllene horn och Bosporen. Den bysantiska monarken Michael Palaiologus gav området till Republiken Genua 1261 som betalning för Genuas hjälp i försöket att återta Konstantinopel från ”latinska” (katolska, västeuropeiska) äventyrare som hade tagit staden under det fjärde korståget.

Även om det var så att Michael återtog Konstantinopel utan Genuas hjälp fick de behålla Galata-kolonin ändå. De höll kvar den under stridigheterna under 1300-talet och 1400-talet, och de hade till och med kommersiell autonomi ett tag efter att det Bysantiska imperiet utplånades av de Ottomanska turkarna 1453. Gibbon avslutar berättelsen:

En lång strid som sträckte sig över 130 år bestämdes slutligen av Venedigs seger; och Genuas fraktioner tvingade dem att söka inhemsk fred under beskydd av en utländsk överherre… Ändå var det handelsandan och inte erövringsandan som överlevde; och Pera-kolonin gjorde fortfarande huvudstaden avundsjuk, och de navigerade Svarta havet tills turkarna slutligen tvingade dem att tjäna Konstantinopel. [The Decline and Fall of the Roman Empire, Kap. LXIII.]

Så kan det gå. Galata-Pera är numera en av Istanbuls förorter, och mest känt för deras fotbollslag.

Fyra hundra år efter att Galata övertogs av Ottomanerna lyckades en annan viktig sjöfartsnation, England, vinna en annan koloni från ett annat östimperium, Kina.

Den dåvarande brittiska regeringen hyste inget större hopp om platsen. Premiärminister Palmerston var i själva verket rasande på personen som hade förvärvat området, den kungliga marinkaptenen Charles Elliot, och avskedade Elliot från dennes position som handelsrepresentant i Kina för att han inte lyckats förhandla sig till bättre villkor från Kina:

Du har erhållit egendomen Hong Kong, en karg ö, nästan helt utan hus. Det verkar nu uppenbart att Hong Kong, likt Macao, inte kommer att förvandlas till en handelsplats. Det är dock möjligt att jag misstar mig med avseende på detta. [Palmerston till Elliot, 21 April, 1841]

Ja, han misstog sig verkligen. Precis som i fallet med Galata lyckades Hong Kong till slut generera större inkomster än imperiets huvudstad, Peking.

När britterna överlämnade Hong Kong till Kina 1997 var det en framgångsrik handelsstad, den sjunde största hamnen i världen, med 6.5 miljoner invånare och ett BNP per capita som var större än hela Kanadas (27330 dollar gentemot 21710).

För det tredje året i rad hade Hong Kong toppat Heritage Foundations Index of Economic Freedom, och detta har fortsatt under kinesiskt styre, vilket innebär att de har toppat listan i tjugo år i rad.

Jämför detta med vad Heritage säger om Kinas ekonomiska frihet:

Under indexets tjugoåriga historia har Kinas ekonomiska frihet nästan inte förändrats alls, utan de ligger fast i botten, i kategorin ”mestadels ofritt”.

De kinesiska ledarnas vilja att låta Hong Kong vara ifred under dessa 17 år är anmärkningsvärd. Kina är trots allt en enpartistat som styrs av kontrolldyrkande kommunister. Denna stora avvikelse som Heritage-rapporterna vittnar om har dock nött ner de kinesiska kommunisternas återhållsamhet. Precis som Aisopos skorpion är de oförmögna att vara något annat än det som de verkligen är. Partibossarna har gjort det tydligt att de vill att Hong Kong ska vara mer… kinesiskt.

Det närmaste Hong Kong har en författning är deras grundlag (eng. Basic Law) som trädde i kraft efter överlämnandet 1997. Artikel 45 av denna lag säger:

Det slutliga målet är valet av chefsminister i allmänna val efter en nomineringsprocess av en brett representativ nomineringskommitté i enlighet med demokratiska förfaranden.

De styrande i Peking gjorde det tydligt i augusti att de med ”brett representativ” menade ”godkända av det kommunistiska partiet”. Det är detta som har fått tusentals unga demonstranter att demonstrera på Hong Kongs gator, och det är detta som du har sett på nyheterna, det vill säga efter inslag om George Clooneys bröllop och det senaste utbrottet av rashysteri.

Hur kommer det att sluta? I tårar, så klart. Den orientaliska despotismen har lika lite utrymme för anglosaxiska friheter som de hade för den republikanska vitaliteten hos de Italienska stadsstaterna. Vi har varit här förut: jag har till och med skrivt en bok om det.

Det enda jag hoppas på är att Hong Kong i alla fall kommer att ha ett bra fotbollslag om sexhundra år.


Originalartikeln har översatts till svenska av Joakim Kämpe.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *