Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket

images”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket.”

Detta uttalande av socialdemokraten Gustav Möller har blivit lite av ett mantra som diverse politiker/tyckare slänger sig med när de vill påskina det omoraliska i att spendera skattepengar på aktiviteter som benämns som ”förslösande”. Låt oss dissekera detta uttalande.

1. Förslösa
Vad innebär ordet förslösa? En uppenbar synonym är givetvis ordet slösa, vilket enligt Wiktionary betyder:
(alltför) lättvindigt ge bort saker, särskilt pengar vid köp av tjänster och produkter

Att betala för mycket för en vara eller tjänst är alltså att slösa. För att avgöra om en given handling är slösaktig eller inte måste man därför klargöra vad varan/tjänsten är värd och vad man betalar för den. Värde är som varje god läsare av Mises vet subjektivt. Låt oss därför anta att värdet v för en produkt eller tjänst a enligt konsument k kan uttryckas på följande sätt:
ekv

 

Där v är ett ordinärt tal (Se Rothbards Man Economy and State sidan 19). Låt nu kostnaden för a betecknas med c. Följande tabell kan då illustrera utfallsrymden för huruvida en utgift kan benämnas som slösaktig eller ej:
table

 

 

 

Alltså; i varje fall där värdet på en vara eller tjänst understiger kostnaden för densamma har pengar förslösats.

Slöseri betyder således olika för olika personer. En individ kan till exempel tycka att det är en bra investering att köpa försäkring på sin nya LCD-TV, emedan en annan individ tycker att det är helt meningslöst.

Vad händer då en tredje part bestämmer över individen vad dennes pengar skall läggas på? Svaret är att det är olika beroende på varje individ. Om en tredje part bestämmer över varje individ att denna måste köpa en försäkring på sin nya LCD-TV, kommer förmodligen några individer tycka det är okej, emedan andra inte tycker det är okej. Slöseri uppstår i det sistnämnda fallet.

Ett sätt att systematisera slöseri, är att frikoppla konsumenten från producenten i form av att introducera en permanent tredje part: staten. Staten tar pengar ifrån konsumenten och ger dem till producenten. Konsumenten vet inte vad han eller hon får för sina pengar och vet därför inte om varan eller tjänsten som tillhandhålls var för dyr eller för billig.

Slutsatsen är att det är omöjligt för en konsument att veta om dennes pengar förslösas eller inte när de spenderas av staten. Citatet ovan blir då meningslöst, eftersom förslösningen inte kan definieras.

Problemet med skatter är således inte förslösningen i sig, utan det faktum att det helt saknas en mekanism för att överhuvudtaget avgöra om konsumtionen av varan eller tjänsten är slösaktig eller inte.

Ett sätt att säkerställa att förslösningen aldrig äger rum, är att låta konsumenter själva bestämma vilka varor och tjänster de vill konsumera. Enligt grundläggande praxeologi kommer människor alltid välja att konsumera omm c <= v.

2. Stöld
Stöld betyder enligt gängse definition att utan tillåtelse ta föremål eller pengar som tillhör någon annan.

Eftersom varje människa äger sig själv och därmed bär ansvar för de handlingar han/hon utför, äger han/hon även frukterna av sitt arbete, vilket ofta är pengar. När en tredje part tar dessa pengar är det stöld.

Beskattning är därför stöld.

Enda gången beskattning inte är stöld är om staten äger människan i fråga, även kallat slaveri. Om flera människor gaddar ihop sig och tar pengar från den enskilde är det också stöld. Även om alla människor i ett helt land röstar om saken är det stöld. Om man menar att beskattning inte är stöld samtidigt som man säger att man äger sig själv, är det en logisk motsägelse.

3. Folket
Ett folk är per definition en grupp individer. Ett folk kan i sig inte utföra någon handling, enbart individer kan handla. Därför är det meningslöst att prata om folket som en enskild entitet, när det enbart är ett samlingsnamn för en grupp individer. Således kan därför inte folket i sig utsättas för stöld, enbart individer kan utsättas för stöld.

Slutsats
Gustav Möllers citat är meningslöst. Ett relevant sätt att påskina problemet med förslösade pengar som staten spenderar skulle istället vara:
”Varje skattekrona som stjäls från varje individ som staten tror sig äga, maximerar förslösandet, analogt minimerar värdeskapandet.”

21 reaktioner på ”Varje förslösad skattekrona är en stöld från folket”

 1. Visst är det fel med att slösa, i vilket sammanhang som helst.

  Men ta fallet med advokater! Att dra in rättshjälpen är att spara pengar åt staten. Du får betala vad advokaten kostar.

  Du ska också betala din utbildning och din vård själv. Du får en faktura för vägarna. Eller ska man i ett fritt samhälle inte kunna röra sig fritt?

  Det här hade Mises klart för sig. Ni tycks inte ha det.

   1. Den pojken kommer väl att växa upp en dag och förstå att

    1) det fordras stater för att marknader ska fungera,

    och

    2) existensen av en stat behöver inte betyda centralplanering och tvång utan kan betyda decentralism och frihet.

   2. Dan, skulle du kunna hjälpa oss som inte växt upp en bit på traven? Jag är utan tvekan en av dem som inte än lyckats ”växa upp”; jag förstår inte varför

    1) det fordras stater för att marknader ska fungera,

    Jag har likväl svårt med din punkt nummer 2, men jag utgår ifrån att det är för att du helt enkelt inte vet vad en ”stat” är – dvs hur ”stat” definieras.

   3. I Sverige hade väl mannen i serien snarare sagt det svenska motsvarande etatiska mantrat ”vårdskolaomsorg”? 😉

  1. Som med alla bidrag, timtaxan höjs. Sedan glömde du Dan att folk har råd med mer om de slipper betala för statligt slöseri.

   1. Visst är det en lösning att en pensionerad kamrer eller en jur stud sköter försvaret för en flaska brännvin. Kanske det skulle fungera bättre utan rättshjälp. Jag vet inte.Men jag är inte säker och tycker vi ska undvika inkvisitionsdomstolar. Advokaten är en figur som kännetecknar rättssamhället.

   2. Advokaten är en figur som kännetecknar det perversa lagstiftandet. För övrigt är advokat titeln på medlemskap i ett förlegat skråväsende vars syfte är att kunna ta mer betalt än vad dess kompetens motiverar.

 2. Jag tror Möller hade slaveri i åtanke när han sa det, medvetet eller omedvetet.
  I stil med det jag ofta hör som argument att rot-avdrag är en subvention och slöseri med statens medel. Visserligen ett idiotiskt lapptäcke men ändå, snacka om slavmentalitet.


 3. Enda gången beskattning inte är stöld är om staten äger människan i fråga, även kallat slaveri.

  Det var en bra definition på skatt men samtidigt inte helt sann. Skatt är inte stöld om medborgaren har medgivit staten att ta en avgift. Man borde därför få en kryssa av vilka delar av statsbudgeten som man vill vara med att finansiera.

  Jag skulle då kryssa av polis, försvar, domstol och fängelse. Detta är ju institutioner som är skapade för att beskydda mig och mina rättigheter.

  1. @ Per KQ

   Har polisen lagstadgad skyldighet att skydda medborgare och deras rättigheter i Sverige? I många västländer har den inte det.

   Försvaret kan bara stockholmarna räkna med. I händelse av en väpnad konflikt i framtiden kommer resten av riket överges av den svenska krigsmakten.

   http://www.svd.se/nyheter/inrikes/stockholm-prioriteras-vid-militart-hot_8884908.svd

   I övrigt har kanske artikelförfattaren en något märklig definition på slaveri och ägande, eftersom det inte varit ovanligt under historien att slavar kunde äga egendom, inklusive andra slavar?

   1. Kan ha det eftersom en polis har skyldighet att ingripa mot brott även utanför tjänstetid.

    Fast å andra sidan verkar polisens motivation att skydda medborgarna upphöra om gärningsmannen är polisen själv eller någon annan av statens myndigheter.

    Själv anser jag att polisens första uppgifter är att se till att medborgarna följder de lagar som staten sätter upp, t.ex. att vissa myndigheter kan stjäla pengar från medborgarna. För att legitimera denna torpedverksamhet låter man även polisen utreda brott mellan medborgarna, men den sysslan är helt sekundär. Därför är det totalt ointressant från statens sida om polisen är effektiv i den verksamheten eller inte. Tvärtom är en högre brottslighet ett incitament att kunna legitimera ännu mer övervakning och repressiva åtgärder mot medborgarna.

   2. Detta visar att staten företräds av människor. Ni tror att staten är stark. Men det bakomliggande illuminatifenomenet är starkare och får inte bara polisen att blunda för vissa brott utan skapar också brott. Vi är i själva verket lekbollar för detta underliggande fenomen. De styr oss. Vi ser ett av deras tecken i det bankhat som florerar så rikligt där man påstår att pengar trollas fram ur intet. Det är det bakomliggande fenomenets sätt att styra och leda vilse.

    Man har järnhård koll på media och söndrar flera länder, tvingar folk att överge sina länder. Det är krig man vill ha och uppfyllandet av vaga profetior man gjort konkreta medelst mycket godtyckliga tolkningar.

    Varning! Varning! Varning!

    Ni tror att ni har frihet men ni har det inte! Det fordras något helt annat än statens krossande för att få frihet! Det fordras Guds ingripande!

   3. Snarare är människors stöd för staten starkt. Staten är kriminell och alla kriminella är svaga.

    Det viktiga är inte om härskarna har hemliga sällskap utan det faktum att vi har härskare överhuvudtaget. Men det är sånt som dessa personer inte vill ska hamna på agendan såklart. Då är illuminati, rymdvarelser och annat nonsens perfekt desinformation, passiviserande av populasen och underlättar fortsatt härskarnde över dessa. Så det är du Dan som tror att staten (som drivs av illuminati) är stark.

    Betalningsmedelssocialism kommer aldrig att vara mer gynnsamt för samhällsekonomin än betalningsmedel som cirkulerar fritt på marknaden.

    Ja men skönt att vi har anarkistiska sympatisörer ända högst upp i hierarkien 😀

    Vänta du på guds ingripande så slänger vi ut dig och månglarna ur templet!

   4. Jag tror att du blivit utslängd därifrån som vill att penningen ska styra allt. Som vill låta all vår fina natur offras för några kronors skull.

    Jag tror inte att staten är stark. Jag skriver ju något helt annat, något du noterat om du läst innantill.

    Jag tror inte på socialistisk betalningssocialism utan på en fri marknad med fria skolor och utbildningsvägar där det är marknaden, dvs elever, föräldrar och skolors ägare/drivare som bestämmer kursernas upplägg och om betyg ska finnas och hur de i så fall ska utformas.

    Så får du den skola du vill ha!

    Vi påstås ha näringsfrihet, men det är inte sant. De bakomliggande illuminatikrafterna bestämmer vilka det ska gå bra för eller inte. Det rör sig om en socialism som styr även privata aktörer, med våld och hot om våld, med lögner och genom att kanske inte äga men kontrollera medier och bokförlag.

    Ja, hade vi ändå haft frihet, riktig frihet!

   5. @ Jonas Ek

    Du talar om att staten är stark. Du har fel! Läs vidare och du kommer att förstå:

    Den ryska revolutionen störtade tsarens regim. Om den tsaristiska regimen varit stark hade den inte störtats.

    Den som läst Krig och fred av Leo Tolstoj har stiftat bekantskap med frimurarnas metoder att värva anhängare. En köpman tänker in den stackars ovetande greven och gör honom till frimurare. Vi får veta att grenen illumunati växte sig starka i Ryssland. Det var den del av frimurarna som ville ha handling i samhället, inte bara att ”arbeta med sig själv för andlig utveckling” eller ”komma över någons bortgång”.

    I tsarens regering var alla ministrar utom en frimurare. Av dessa ministrar klarade sig alla levande ur elden. Utom en. Han som inte var frimurare!

    Gör ett tankeexperiment: Om den starka illuminatikraft som kunde störta tsarens regim verkat för att ge Ryssland sociala reformer utan socialism, vad hade hänt då?

    Varför skulle de inte ha kunnat lyckas med de – om de önskat?

    Men de ville inte.De ville krig.

   6. Jag vet inte om det är en falsk bild men det känns som att polisen kommer hjälpa mig och ingripa mot alla oväntade stölder och våldshandlingar mot min person och min egendom. Tyvärr så skyddar inte polisen mig från stöld av staten.
    Jag är därför tvungen att aktivt planera mitt liv så att stöld från staten minimeras.
    Det fungerar bra för mig på lik linje med en grek.
    http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/varlden/grekland-ett-u-land-nar-det-galler-skatter_7753426.svd

   7. Någon skrev i kommentarerna till den artikeln att Grekland är ett u-land vad gäller moral. Jag tycker mer att grekerna visar upp en sund attityd till skatter.

    De flesta som kommenterar Greklands ekonomi har inte den blekaste aning om att hela EU är på väg åt samma situation. Med andra ord kan de sitta där och skratta åt sitt eget kommande elände.

 4. Jag hittade en bra text på Daliepaul.com:

  ”I keep livestock. I take tremendous pride in giving them a very comfortable life. They have good shelter, plenty of organic food, clean water and immediate healthcare at the first sign of any illness or injury.

  The government keeps taxpayers. They make a big deal of offering subsidized housing, food stamps, water treatment plants and now they even give us Obamacare.

  I know why I want my animals to be content. I plan to eat them. I wonder what the government plans for taxpayers?

  My view of the world has changed since I got serious about farming. I have come to suspect that the decimation of family farms in this country is because too many farmers will end up asking the same question I am asking.

  (Don’t worry, they are not cannibals. They just want to consume the fruits of your labors.)”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *