Lät du dig hetsas att rösta?

"Rösta eller dö!" Paris Hilton deltog 2004 i en skrämselkampanj för att få ungdomar att rösta i det amerikanska presidentvalet. Fotograf: Mark Seliger.
”Rösta eller dö!” Paris Hilton deltog 2004 i en skrämselkampanj för att få ungdomar att rösta i det amerikanska presidentvalet. Fotograf: Mark Seliger.

Om man inte röstar har man ingen rätt att klaga! Det är ett av de vanligaste argumenten för att gå och rösta. ”Soffliggare” har inte något att säga till om. ”Vad vill du hälsa dem som inte röstar?” frågar Expressen 2014.

– Dom får skylla sig själva och dom får hålla käften sedan! säger pensionärerna Lars och Gudrun Torstensson.

– Man kan inte klaga om man inte använder sin röst! säger Bodil Andersson, jurist.

Det har bekämpats frihetskrig för rätten att rösta. Folk har gått i döden för rätten att rösta. Kvinnorörelser fick kämpa i åratal för att svenska kvinnor skulle myndigförklaras och få gå till val 1921. Svarta fick kämpa mot apartheid i Sydafrika för att kunna gå till val 1994. Är det inte ens plikt att rösta? Står vi inte i skuld till dem som har kämpat?

– Ingenting är viktigare i en demo­krati än att alla som kan rösta utnyttjar det som för andra bara är en lyx, skriver Johan Esk – i en artikel om Zlatan.

– Demokrati är rätten att få rösta, säger DN i en kampanjfilm.

Media gjorde det klart inför riksdagsvalet: Alla måste rösta! Varje nyhet handlade om valet. Allt handlat om Valet vart fjärde år i Sverige. Det syns på varje affisch, på varje hörn, på varje buss. Om man var osäker på hur man skulle rösta kunde man ta valkompassen i varje tidning. Google ändrade sin logga för att visa att det var valdag i Sverige.

Trots detta finns det goda skäl till varför du inte skulle ha röstat alls. Det är inga skäl som politiker presenterar. De syns inte på affischer, hörs inte i debatter. Valet handlar ju inte om du skall välja. Det handlar om vad du ska välja. Valet i sig är egentligen ett tvång. Om du inte röstar så räknas du som ”soffliggare”, då stigmatiseras du och mobbas av media som vill få dig att skämmas. Det är därför spännande att höra varför man, trots all valhets, ändå inte ska rösta. Det är en befrielse från det vanliga tjatet om att rösta på det ena eller det andra.

Ett av skälen till att man inte ska rösta är att ingen har rätt att köra över någon annan. Om jag inte har rätt att bestämma över din egendom, så har jag inte mer rätt för att jag låter någon annan göra det åt mig. Om jag inte får ta pengar ur grannens plånbok för att donera dem till Amnesty (eller skolan eller vården), så har jag inte mer rätt att låta någon annan, trots att han kallar sig ”politiker”, representera mig i riksdagen för att stjäla i mitt ställe.

Vad är det egentligen du röstar på? Är politiker trovärdiga? Hur hade en ärlig valaffisch sett ut?
Vad är det egentligen du röstar på? Är politiker trovärdiga? Hur hade en ärlig valaffisch sett ut?

När jag lägger min röst, ur det här perspektivet, så lejer jag en grupp rånare som också flyttar mitt stöldgods dit jag vill ha det. Att rånarna kallar det för ”skattepengar”, gör mig inte mindre skyldig till brott. Om rånarna hamnar inför rätta och det avslöjas att jag är en av kunderna som vart fjärde år har anlitat dem, så bär jag den större skulden eftersom de lydde mina order. Då har jag inte rätt att klaga, eftersom det var mitt fel att grannen bestals. Om jag sätts i fängelse så får jag vad jag förtjänar.

Varje röst i riksdagsvalet är en uttryckt önskan om tvång mot våra medmänniskor att leva efter våra preferenser. Det finns därför ingen bättre eller sämre röst. Varje röst är lika dålig. Valet är: ”Ett märkligt spel. Det enda vinnande draget är att inte spela.” Eftersom valet är riggat är det bättre att stanna hemma. Ett system som leder till att människor rånas, blir inte bättre för att vi får vara med och bestämma var stöldgodset ska gå.

Det borde vara under vår värdighet att hålla liv i ett sådant system. Det är som att hoppa på ett ben framför tjuvarna som har tagit dina pengar i förhoppningen att de nu ska ge pengarna tillbaka. Det är inte värt att förnedra sig. Det bästa du kan göra är att gå därifrån. Tjuvarna har redan visat att de inte är pålitliga. Det är inte ditt jobb att också roa dem som har tagit vad som är ditt. Låt dem inte även ta din värdighet!

Nazistisk valpropaganda från 1938: Alla ska rösta! Alla ska med! Rösta för Tyskland! Bundesarchiv Koblenz (Plak 003-003-085).
Nazistisk valpropaganda från 1938: Alla ska rösta! Alla ska med! Rösta för Tyskland! Bundesarchiv Koblenz (Plak 003-003-085).

”Glöm inte bort att rösta 14 september!” sa Globalportalen.org inför valet. ”Det är viktigt att just du går och röstar för att göra din röst hörd och för att upprätthålla demokratin.” Idén är att ens röst låter en visa var man står i samhällsfrågor om jobb, barnomsorg, bostäder och invandring. Det visar i vilken riktning man vill att Sverige ska gå. Idén är vacker: Alla ska få ha något att säga till om i viktiga saker som krig och ekonomi.

I en representativ demokrati så kan emellertid politiska representanter välja att lyssna och styra bäst de vill. Politiker kan utge sig för att ha ansvar när det passar. De kan ta åt sig äran för hur många jobb som skapats, trots att det inte är politiker som skapar jobb utan marknaden. ”Sedan 2006 har 340 000 fler människor ett jobb att gå till”, skryter Moderaterna, som om det var tack vare deras jobbskapande reformer som människor har kommit i arbete.

Samtidigt kan politiker vara ansvarslösa när det passar dem bättre. De står inte till svars för övertrampen som de gör under sin mandatperiod. George W. Bush utfärdade krig mot Irak 2003 som baserades på lögner om massförstörelsevapen, vilket bidrog till tusentals döda, civila oroligheter, skador av irakisk infrastruktur och ISIS uppkomst. När Bush avsattes 2009 var skadan redan gjord och han har ännu inte fått betala för krigets konsekvenser.

Det sägs att om du inte röstar så har du ingen rätt att klaga, men det var många som klagade på Bush utan framgång. Idag är det många som röstade på Obama som klagar på hans krigshets och drönarattacker i Jemen, Pakistan och Somalia. Men Obama representerar sina röstare bäst han vill. Han står inte till svars till dem, utan fortsätter att gå till anfall. Det hindrar inte honom det minsta att hans röstare klagar. Alla får klaga som behandlas orättvist, men regeringen lyssnar inte mer på dig för att du har röstat eller inte.

Om du röstar så har du däremot gett ditt samtycke till tyranni, för bara tyranner styr mot människors vilja. När röstarna inte längre gillar att ledarna trampar över lagen, som Obama gör med sina flyganfall, eller när han tillåter grymma medel som tortyr i Guantánamobasen och förtryck mot den egna befolkningen genom NSA:s massövervakning, då framkommer det att röstarna har inget att säga till om.

Emma Goldmans bevingade ord. Fotograf: Jill Posener, London 1981.
Emma Goldmans bevingade ord. Fotograf: Jill Posener, London 1981.

Det är i själva verket röstarna som är de verkliga soffliggarna. De vet av gammal vana att de kommer bli representerade förfärligt, men de låter ändå politiker få styra utan ansvar under sin mandatperiod. Röstare bryr sig om sin rätt att få rösta, men de bryr sig inte om vad politiker gör så snart de har kommit till makten. Tomma löften och katastrofala övertramp är politisk vardagsmat. Det är något vi medborgare helt enkelt får leva med.

– Om du inte röstar kommer andra att använda din tystnad, säger demokratiambassadören Behnaz Mohammed.

Det är ett argument till att man måste rösta som har sina brister. Genom att rösta ger man ju över sin röst åt någon annan, så att hon kan tala för en medan man själv är tyst. Politiker kan då ta våra strider åt oss, vilket gör oss själva lata. Röstarna är de verkliga soffliggarna, för valet hämmar deras egen handlingskraft och kreativitet. Det hindrar dem från att komma med egna lösningar och gör dem apatiska. Det göder tron att vi behöver politiker, att vi inte klarar oss utan dem och att allt skulle rämna om politikerna försvann.

Valet är inte lösningen, utan en del av problemet till att vi medborgare inte använder våra röster och står upp för oss själva. Om man vill styra över sitt liv så kan man inte ge över spakarna åt någon annan. När vi låter politiker få styra oss så ger vi över kontrollen. Det är därför lönlöst att rösta, i syfte att hävda sin röst, för det håller oss kvar som maktlösa. Det är inte heller demokratiskt, för det gör inte att folket (demos) får styra (kratos). Det gör att folket blir styrt. Om man röstar så ger man upp, då överger man tron på en djupare demokrati som handlar om mer än valdeltagande.

Barack Obama framhävde vikten av förändring inför presidentvalet 2008.
Barack Obama framhävde vikten av förändring inför presidentvalet 2008.

Om det verkligen är en djupgående förändring som vi vill ha – ”we need change” -, då skulle det ha varit bättre att inte rösta alls, att inte ge sitt medgivande. Om man inte vill ha en bättre regering, utan ingen regering alls, så är ett bra sätt att göra sin röst hörd att faktiskt avstå från att rösta. Regeringen är inte legitim utan medborgare som erkänner den. Icke-röstning är ett lagligt sätt att visa brist på samtycke. Problemet med att inte betala skatt eller vägra följa lagarna som riksdagen beslutar om, vilket också visar brist på samtycke, är att det får oss att framstå som skurkarna som inte lyder våra order. Men om man vill leva utan regering, så är det regeringen som måste avslöjas som skurkaktig.

När tillräckligt många inte röstar är det tydligt att regeringen inte är legitim, då har den inte ”the consent of the governed”. I The United States Declaration of Independence står det: ”Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed.” Om en regering utan samtycke ändå förklarar sig som den högsta maktapparaten i staten, då representerar den inte folket och då är det tydligt att det är regeringen som är skurken. Ett exempel på en sådan skurkregering är Appartheidregimen i Sydafrika, där bara några procent av landets befolkning röstade 1989 (svarta fick inte rösta).

Om majoriteten inte röstar så kan man inte legitimera makt via majoritet utan att förtrycka befolkningen. Den grymma sanningen är att detta ändå görs. 1996 var det bara 49% som röstade i USA. Vanligtvis ligger valdeltagandet precis över 50%. I varje val sedan 1904 har fler amerikaner avstått från att rösta än att rösta på vinnaren. Inte en enda amerikansk president har varit legitim de senaste hundra åren.

Krävs ett geni för att räkna ut det självklara? Vi måste bryta mönstret!
Krävs ett geni för att räkna ut det självklara? Vi måste bryta mönstret!

– Demokrati är inte bara rätten att delta, det är också rätten att få vara i fred. När vi röstar om det mesta i tillvaron har vi inte skapat ett mer demokratiskt samhälle, utan bytt ut en diktator mot en annan. En diktator kan ju vara välvillig, liksom folkviljan, skriver Lena Andersson i DN.

Det finns många saker som det vore absurt att rösta om, vilka böcker man ska läsa, vilket jobb man ska ha eller hur ens sexliv ska se ut. En övertro på majoritetsbeslut kan rentav vara farligt. När majoriteten har för mycket att säga till om, så förlorar individen sin självbestämmanderätt. Det krävs inte en diktator för att människor ska leva under tyranni. Fram till 1944 var det förbjudet i Sverige att utföra homosexuella handlingar. Inte förrän 1951 fick man fritt gå ur Svenska kyrkan utan att tvingas tillhöra ett annat religiöst samfund. Många av de regler och krav som tidigare beslutats i demokratiska val har varit förtryckande för delar av befolkningen. Det är därför man kan tala om ”majoritetens diktatur”.

Det är därför man inte heller är skyldig något till de som tidigare har kämpat för att rösträtt. Om man tycker att demokratin än idag förtrycker människor, så är man inte skyldig någon att bli en förtryckare själv. Att avstå från att rösta är inte att vara en ”soffliggare” eller att vara passiv. Om bödeln kräver att man själv väljer yxan, så behöver man inte vara snäll mot honom och göra som han säger. Om man tycker att människor gör något dåligt när de röstar, så är det en bra idé att inte rösta själv. Man borde inte fortsätta med en dålig vana.

Om man tycker att det är fel att ge sitt samtycke till politiker som stjäl från din granne, säljer vapen till tyrannier och gör storföretag förmögna, så är det en god idé att sluta rösta. Om du tycker att folkomröstningarna genom århundradena har lett fram till att 1% av befolkningen har blivit fruktanvärt förmögen, medan 99% av befolkningen i jämförelse är fattig, så är det en god idé att sluta rösta. Om du tycker att den förra regeringen inte gjorde sitt arbete, och inte heller regeringen före den, och regeringen före den, då betyder det inte att det kommer gå bättre den här gången. Det betyder att du förmodligen kommer att bli besviken igen. Om du inser att det du håller på med är fel, så är det inte passivt eller slött eller skamligt att sluta rösta. Att inte fortsätta göra något dåligt är det bästa du kan göra.

Tänk på det till nästa gång, för vad hände det här valet? Vad är det för politiker som har kommit till makten? Lät du dig hetsas att rösta? Var lugn i så fall! Det är bättre sent än aldrig att du vaknade upp idag.


Mats Hansson är en idéhistoriker och författare som har skrivit boken ”Myten om Narcissus – en språkopera”. Läs mer på Oddnejm

10 reaktioner på ”Lät du dig hetsas att rösta?”

 1. Kände faktiskt en svag ångest när jag avstod från att rösta. Propaganda är extremt stark.

  Tack för denna bra artikel. Något att hänvisa till.

  1. Det var första gången jag inte röstade. Har alltid gått under smått högtidliga former till vallokalen med familjen men så icke i år. Trodde nog det skulle bryta mer i mig än det gjorde.

   Hade en superfin dag hemma i trädgården istället 🙂

 2. Jag röstade inte trots en del spott och spä och den vanliga argumentationen att jag inte har rätt att klaga sedan.

  Läste följande i Metro idag där det stod om en grupp i Rinkeby-området som delat ut flygblad med uppmaningen att inte röst:

  ”- […] Jag skulle vilja att sådant här kriminaliseras. Deras attityder och utgångspunkter har inget med demokrati att göra, säger Kahin Ahmed (M).”

  Om jag säger att jag inte gillar demokrati är nästan alltid svaret att demokrati är det bästa styrelseskicket vi känner till. Om jag nu skulle uppfinna något mycket bättre, skulle jag inte ens kunna få folk att ta till sig det eftersom det enligt Kahin Ahmed skulle vara en kriminella handling. Lite moment 22, eller?

 3. Man kan ju alltid påpeka att de håller (obligatoriska) val i Nordkorea också, där den käre ledaren brukar uppnå 98-99% av alla röster (varför inte slå till på 100% direkt kan man undra?)

  Och detta gör man helt enkelt för att kunna håna statens offer genom att påstå att alla plågor som staten kommer med är självpåtagna av valmanskåren. Att inte rösta är lika med dödsstraff eller livstids arbetsläger, vilket säger något om hur staten värdesätter det här med ”demokratisk legitimitet”.

  I dessa dagar går gemene man runt i liknande mörka tankar, om än med skillnaden att det bästa vore om alla bara gav upp sin frihet frivilligt, under jubel och kärleksförklaringar till staten och härskarna. Utopin är så starkt rotad i demokraternas världsbild att man inte skyr tvång och våld för att tvinga andra att följa samma mall som man själv lärt sig älska så högt.

  Och på något underligt sätt ramas hela diskursen in i en bisarr diskurs om frihet, valmöjlighet och dygd, när det egentligen rör sig om sagda begrepps absoluta antites.

  Min mördande huvudvärk igår kom troligtvis till hälften från lördagsnattens festande och hälften från den galna, torftiga och ologiska masshysteri som härjade utanför lägenhetsdörren. Den dörren höll vi låst till efter klockan 20.00.

 4. Jag ville inte rösta i riksdagsvalet eller i något politiskt val överhuvudtaget av samma skäl som nämns i artikeln, men efter mycket gräl med min mamma (Bor hemma hos henne vid tillfället.) så gick jag till val lokalen, en timme innan deadlinen och kastade min röst i förhoppning om att alliansen skulle vinna så att man slapp en massa skatter om de nu skulle vinna.

  Vilket fall som helst så skulle jag vilja säga, att känslan som jag fick när jag gick hem var minst sagt hemsk. Jag hade övergett mina principer så att jag skulle kunna slippa bråk med min mor, och bli klassad som soffliggare av både henne och samhället.

  Vad är det jag har gjort? Känner mig som en alkoholist som efter en längre tid varit nykter, men som har fått återfall på grund av grupptryck, och har börjat tok supa nu igen.

  Men grupptryck känns som en dålig ursäkt, därför väljer jag att sätta skulden på mig själv genom att säga att jag gjorde det för att jag inte vet något annat sätt att bli fri i det här landet än att kasta en röst i en valurna.

  Det var allt…

 5. Det bästa med att inte delta i den hönsgård som i Sverige kallas riksdagsval är givetvis att jag med gott samvete kan se mig själv i spegeln.

  Pressen från släkt och vänner kan ibland vara dryg, inte för att jag viker mig för deras vilja men för att det är så oerhört tröttsamt att lyssna på vanföreställningar om vad representativ demokrati är.

 6. Det nya partiet Enhet är inte nåt Enighets-parti då dom tar parti mot den stora skara som röstar på SD o AFS
  för den andra sidan V+S+MP. Så gör inte ett äkta Enighets-parti utan ett äkta Enighets-parti ger båda sidor något
  tillbaka – ett sådant parti medger att båda sidor har rätt var och en på sitt sätt. Därför ska vi antingen rösta blankt eller avstå helt från att rösta.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *