Det är fint att hata människor

Den statliga nyhetstjänsten SVT Nyheter rapporterar att vi ”passerat” något som kallas ”Overshoot Day”. Det senare är en slags jippoisering av miljöfascismen – ni vet, den rörelse som mest består av den dumvänster som hatar människor, dvs den som har utgångspunkten ”människan vs. naturen”. Det förra är fult, det senare är fint. Och av någon anledning är människan inte en del av naturen, utan bara ett hot mot densamma.

Det är samma rörelse som härstammar från och ständigt förfäktar Thomas Malthus idéer om överbefolkning och ond, bråd död (vilket också satt stora spår i t ex John Maynard Keynes ekonomiska teori!). Att vi genom århundradena i både teori och praktik motbevisat denna tes är uppenbarligen irrelevant för denna civilisations- och människohatande etatistvänster. (Se t ex vadslagningen mellan Julian Simon och Paul Ehrlich.)

Men fakta har ju inte så mycket med den förfinade etatismen att göra. Antagligen är fakta egentligen ”sociala konstruktioner” och därmed kan man bortse ifrån dem – eller skapa sina egna. Upprepa ”klimatförändringarna” tillräckligt många gånger så kommer folk förr eller senare att se varje oväder (eller brist på oväder) som bekräftelse på att ”vi dödar oss!”. Att temperaturkurvan legat helt still på samma nivå i snart två decennier samtidigt som koldioxidutsläppen gått upp en hel del falsifierar inte klimatmodellerna utan (vilket är helt oförståeligt) bara förstärker dem (?).

Eller så kan man upprepa att 97% av klimatforskarna anser att människan i rasande takt förstör klimatet och hela jorden. Att det egentligen är 1,6% spelar mindre roll. Avrundningsfel?

Overshoot day är ett försök att ge miljöpaniken en vetenskaplig prägel genom att beräkna hur mycket ”resurser” vi människor ”gör av med” och hur mycket världen egentligen ”tål”. Alla tre begreppen är ju sällsynt svåra att definiera (för att inte tala om beräkna), men sådana detaljer stoppar ju inte civilisationshatarna – om 1,6% enkelt kan göras om till 97% så är väl mätproblem ingenting att bry sig om?

Vad är då problemet med den resursanvändning som är kortsiktig och miljöfarlig? Tja, det är ett perspektiv som visst inte är så viktigt. För människan är ju redan utsedd till ”bov”. Men om man ska vara lite rimlig och se till orsakerna så är det ju samma problem som vi ständigt ser: bristen på marknad och ägande. Resurser används kortsiktigt och utan tanke på konsekvenserna framför allt där detta subventioneras av, stöds av och uppmuntras av den politiska makten. Som skövlingen av Amazonas, som sker med statens goda minne. Om trähandlarna istället hade fått bjuda över varandra för marken och faktiskt ägt den efter skövlingen så hade det sett mycket annorlunda ut. Incitament är faktiskt viktiga.

Men denna dimension är mupparna i etatistvänstern helt blinda för. De fokuserar nämligen på sitt hat mot allt som inte är ”naturligt” (i Rousseauansk mening – den ”ädle vilden” är idealet). Så att faktiskt resonera sig igenom problematiken är helt irrelevant. För hatet av mänskligheten, av utvecklingen, tekniken och civilisationen står mycket högre på deras värdeskala. Och så kan man kasta lite statistik på det (noga utvald eller helt enkelt påhittad) för att folk ska lyssna.

Och vips kan man få makt genom staten att driva igenom allehanda dumheter som egentligen gör problemen värre, men som ”känns” bra. Oavsett om det är tvångssteriliseringar, arbetsläger eller direkta avrättningar. Fast nu är jag kanske orättvis? Egentligen inte, för det är vad denna rörelse sysslat med genom historien – och det är vad deras idéer leder till om man ägnar dem ett par sekunders tankeverksamhet.

Men låt oss istället fokusera på denna finvänsters avsky inför Sverigedemokraterna och deras förfärliga människosyn. Varför i hela friden hata folk baserat på nationalitet eller ras när man kan hata alla på samma sätt?

4 reaktioner på ”Det är fint att hata människor”

 1. Jag vet inte om jag misstagit mig, men menar du inte David Ricardo då du skriver John Maynard Keynes? Den järnhårda lönelagen kan ju ses som en förlängning av den malthusianska uppfattningen att människan förökar sig tills svälten sätter stopp.

  Men har Thomas Malthus egentligen fel? Är det inte så att människan förökar sig mer än vad som är rimligt ur en hushållningssynpunkt? Svälten har reducerat förökningen, men människan är människa och åtminstone innan preventivmedlen och kvinnans inträde på lönearbetsmarknaden kom det att finnas fler människor är det var möjligt att försörja.

  Förutan en reglering av lönerna med minimibegränsningar kommer den järnhårda lönelagen att gälla. Det är här humanetatismen visar sitt överlägsna värde jämfört med reduktioetatisterna, ty de senare vill ingen reglering och då blir den järnhårda lönelagen norm, den förstnämnda vill ha en reglering och vi kan få humana villkor för arbetare och andra kategorier av anställda.

  Vi som ser arbetarna och de anställda som viktiga aktörer, viktiga komponenter, på marknaden inser att det finns mycket att vinna i att se till att lönerna inte förvandlas till slavlöner.

  Om ni vill ha tillbaka den järnhårda lönelagen kommer ni att få tillbaka något annat också: stöveltrampen!

  1. Nej. Jag menar Keynes. Det går en röd tråd genom allmänvänstern som är malthusiansk. Man kan se det i t ex Keynes hat (jo, hat) inför sparande, som han utvecklade sina idéer för att omintetgöra. Se t ex Way Keynes Went Wrong.

   Hade Malthus rätt? Nej, det hade han inte. Hans tes bygger på att människor förökar sig i större takt än vår produktion av livsmedel. Bägge är dock baserade på konstanter, medan verkligheten visar både att populationsökningen avtar med välstånd och att vi producerar en massa mer med samma (eller t o m förre) resurser. Produktion är inte simpel hushållning av redan existerande resurser (även om vänstern igår ifrån detta) utan faktiskt skapande av värde: vi får ständigt mer värde för samma eller mindre/färre resurser – ekonomisk tillväxt.

  1. Jo, det kan man förstås diskutera. Deras hela program handlar ju om att konservera. Men de identifierar sig ofta som vänster – av en rimlig anledning: de ser gärna en stor (större) stat som genomdriver deras egen agenda. Därav är de också blinda inför att det är staten som är den egentliga boven bakom kortsiktigt resursutnyttjande som skövling av skog (inte, som de vidhåller, företag, ekonomi och tillväxt). Av den anledning kan man utan problem kalla dem vänster. Men deras miljöpolitik handlar ju om tillbakagång och är i den meningen konservativ.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *