024: Klyftorna

Inspelning direkt från Almedalen 2014. Det talas mycket om de ständigt växande klyftorna. Föga förvånande hetsar vi inte upp oss över klyftorna. Däremot hetsar vi upp oss över de oräkneliga fall där klyftor orsakas av statliga ingrepp. Om vuxna människor och arbetsgivare lämnas i fred från fixare så finns det tillräckligt åt alla. I vanlig god tradition roar vi oss också på Fi:s bekostnad. Dessutom konstaterar vi att vi ser fram emot robotarnas intåg i ekonomin så den industriella revolutionen äntligen kan komma igång. Nu har vi väntat länge nog.

18 reaktioner på ”024: Klyftorna”

 1. Jag skulle gå tillväga så själv om det gick på de flesta arbetsplatser, dvs. att erbjuda mig att arbeta gratis för att få in en fot. Tyvärr hävdar vissa arbetsgivare att de inte ens får låta mig jobba gratis även om de skulle vilja, pga. arbetsrättsliga/fackliga bestämmelser kring att man ”måste vara försäkrad” bla bla bla. Om någon på forumet har en bunt ogjorda sysslor så får dessa gärna erbjudas.

  En annan intressant idé jag haft kring just det här med värdet av ett gott ord/en referensperson från arbetslivet eller dylikt – det är det här: den tjänsten borde kunna köpas och säljas: jag är villig att köpa den nu för någon med tillräcklig talang. Moraliska tvivel för huruvida det är rätt eller fel kan jag berätta hur jag tänkt kring (mer än det jag skriver här). T.ex.: Ibland kollar företag upp ATT du har en referensperson utan att kolla upp referenspersonen i sig. Referenspersonen kan tydligen vara hur tvivelaktig/förkastlig som helst och ändå öka dina meritpoäng/chanser mer hos arbetsgivaren än exempelvis studier som i sig redan är mer disciplinärt, intellektuellt och organisationsmässigt krävande än jobbet i fråga som man har en referensperson ifrån.

 2. Stort tack för underbart avsnitt! Hahahahaha; ni är bäst! Så prof. Lagercrantz materialistiska vetenskap har funnit den högst immateriella människosjälen; tala om genombrott!
  HAHAHAHA!
  Keep up your good work!

 3. Det jag har läst är att planeringsivern på 30-talet kom mycket ifrån att man uppfattat Kejserliga Tysklands krigsekonomi under Första Väreldskriget som väldigt lyckad planering!
  Att Nasistiska Tyskland inte styrde lika hårt som USA kan ju komma lfrån att dom hade haft erfarenhet av en väldigt styrd ekonomi och därför inte gjorde lika stora misstag eller hade illusioner om dess fullkommlighet på samma sätt!

 4. Angående den korta diskussionen om abort så vill jag nog påstå att om en individ har rätt att freda sig mot utomstående aggression mot sin lekamen och sitt liv borde det även innefatta rätten att avlägsna en organism som parasiterar på en själv. Ett foster är ju rent strikt en parasit för kvinnan ibland önskvärd ibland icke önskvärd. Det borde då rimligen vara kvinnans självklara rätt att avlägsna fostret om det är oönskat.

  Det är väl i alla fall et sätt att se på det.

 5. Apan : Jag har alltid förundrats över hur lättvindigt folk väljer att kalla ett ofött barn för ”parasit”. Rent krasst har jag ännu inte funnit ett sätt att argumentera bortom Blocks ”Evictionism”.

  För alla de som tror på ”implicita kontrakt” av typen samhällskontrakt eller liknande kan jag argumentera i riktning av ett total-förbud på abort, baserat på rimlighetsargument. Nu tror dock inte alla på implicita kontrakt (t.ex. gör inte de flesta libertarianer det) och då blir det knixigare.

  Jag kan dock argumentera att det finns en art-skillnad mellan yttre aggression, och att frivilligt odla ett foster i sin kropp (jag exkluderar fall av ofrivillighet) med full vetskap om vad detta innebär och sedan helt plötsligt besluta att det är en parasiterande livsform.

  Men jo, jag vet vad den generella ”liberala” synen på abort är. Jag delar den inte, men eftersom jag inte tror på att lagstifta om sådant som kan bevisas som 100% rimligt (negativa rättigheter t.ex.) så argumenterar jag inte heller för abort-förbud eller ändring av abort-gränser.

  Det finns en skillnad mellan att ogilla något och lagstifta emot det.

  Och självklart måste man infoga 10.000 brasklappar om alla eventuella special-fall som kan uppstå, o.s.v. Faktum kvarstår dock att jag är mycket lite övertygad av synen på foster som ”parasiter”, nuförtiden….

 6. Angående fosters privaträtt: Jag håller egentligen med Hans punkt om artskillnad (se ovan), men om man nu ändå skulle tillhöra lägret som inte helt erkänner ett fådagarsfoster som individ med rättigheter (och hela baletten) – då skulle man ur en egendomsrättslig synpunkt argumentera för att kvinnan inte äger hundra procent av rätten att bestäma över fostret. Ja, hennes kropp och livmoder är 100% hennes eget, men fostret utgick från genetiskt material till 50% från man, till 50% från henne (kvinna ). Så analogin jag ser här är som följande: ”Pontiak äger en bit mark själv, men Pontiak äger också tillsammans med Agaton varsinn del i ett hus placerat på fastigheten som Pontiak äger. Agaton och Pontiak äger lika stor andel av huset (50% var).” Även om man kan argumentera för att ett hus placerat på markdel A förminskar brukbarheten och därmed värdet på markdel A som den står på, så lyckas jag inte se rimligheten med att se att Pontiak (som fullständig markägare) även helt och hållet har rätt att, utan ytterligare utbyte, själva bestämma över husets användning och/eller eventuella fortlevnad. Rätta mig om jag har fel. Ser ni analogin? Huset motsvarar här fostret, marken motsvarar här kvinnans kropp (och möjligen hälsa).

 7. Låt de dugliga få sträva och tjäna sin hacka! Då skapas värden att fördela. Att kräva att alla ska ha det likadant är som att regrediera och ändå tala om utveckling. Det är en kontrakdiktion i termer.

  Välståndet som skapas kommer att befria människan och göra en grundtrygghet möjlig. Då inkomstbortfallsprincipen är slaktad kommer variablerna långsiktigt att anpassas. Vi kommer att få se ett slut på ständigt stegrade fastighetspriser och en mänskalighet som kan frigöra sig ifrån lönearbetsets ekorrhjul och nå verklig frihet, en frihet där allt inte handlar om att maximera den ekonomiska vinsten utan om ett annat slags frihet, en frihet som befriar det djupare inom oss.

 8. Robert Sundstrom

  Vänstern vill inte att man ska tjäna på andras olycka utan istället ta hand om varandra efter behov utan att priset styr. De brukar säga att människors värde inte kan sättas i pengar. De har dock fel.

  Det är i sig höjden av ignorans då de tydligen inte förstår ekonomi och varför priser finns. De är så mån om preferenser men förstår inte att det styr ekonomiskt handlande och ändrar villkoren för det..

  Människor får värden tillskrivna till sig av andra människor utifrån deras uppfattning av dem. Pris skiljer sig inte här oavsett om det är pengar eller något annat.

  Det mesta visar ju sig vara ett problem med pengar. Vänster-människor kritiserar hur pengar sätts före ”andra värden” hos människor – vilket ytterligare påvisar hur lite förståelse de har om ekonomi och filosofi.

  Värde är ju ett sådant ord som i vardaglig diskurs kastas omkring hej vilt utan definition och som syftar på flera olika saker. Det är ett känsloord.

  Kanske så att man borde be de som snackar om ”värden” att förklara sig.

  1. Värde är ganska abstrakt och väldigt subjektivt. Det du kan värdesätta hos en individ kanske jag inte värdesätter alls och till och med kan värdesätta precis tvärtemot dig. Nu talar jag om sådant som inte innebär rent vad en individ producerar.

   Vem ska bestämma individers värde? Ska vi ha en central myndighet för det?

   Titta vi på vilket värde en individ kan producera, t.ex. antal skor personen klarar av att producera per timme kan vi direkt sätta individens värde i åtminstone pengar. Tillverkar du fem par skor i timmen och jag endast två och kostnaden för min tillverkning är 100 kr och för din 200 kr så har du en värde som är högre än mig rent ekonomiskt oavsett om du är en tystlåten person som föredrar att koncentrera dig på ditt jobb än jag som är glad och gärna talar mycket osv. på skalan av det som anses vara en social person.

   Hur vi än vrider och vänder på det hela kommer det alltid att falla ut på det ekonomiska. Rent egoistisk kan jag mycket väl erkänna att jag inte har så väldigt stor lust att anstränga mig lite extra för att andra personer som jag inte ens känner ska få ta del av min frukt. Trots allt är det den där extra lilla ansträngningen som gör att vi kan ha något som kan kallas för välfärd.

   Sist. Ypperligt som du skriver att vi borde be dem förklara närmare. Inga politiker får någonsin frågan om de kan förklara och ingen journalist säger någonsin att de inte förstod svaret och begär en förtydling.

   1. @ Göran

    Det är konsumenterna som bestämmer värdet på dina skor. Alltså: Oavsett hur mycket tid och pengar du lagt ner på dina skor är de ingenting värda, som skor, ifall ingen vill köpa dem eller ens gå i dem.

    Dina skor har då ett värde för vad materialet betingar. Kan man göra något annat av dem? Tillverka en väska av flera skor som kasserats och gjort om?

    Kanske kvinnorna rusar till basaren för att köpa denna typ av väska. Väskan har då det värde som kvinnorna betalar för den.

   2. Jag tänker mer på vem som sätter priset på en individ och inte vad individen presterar.

    Men vi kan även ta en persons ekonomiska värde. Således. Skoköparen sätter priset för vad denne är villig att betala. Utefter det får jag som skoproducent leta efter den person som kan tillverka skorna med störst ekonomiskt värde för mig. Alltså det värde jag sätter på individen.

    Men ovan är relativt sekundärt, för frågan är hur en vänsterpartiskt, kommunist eller socialist kan förklara för mig vilka värden jag ska använda mig av när jag ska be någon tillverka skor åt mig.

    Rent cyniskt, så har vi väl vanliga dödliga medborgare bara värde åt politikerna som valboskap och som nyttiga idioter som inte gör motstånd när politikerna snor frukten av vårt arbete.

   3. @ Göran

    Du kanske inte ser något värdefullt eftersom du kanske inte har barn eller några i närheten som blivit svårt sjuka eller skadade och som därför kan vara tacksamma för att vården håller en hög standard jämfört med i många andra länder. Att det finns något rationellt i detta att vi betalar en skatt för att få ett försvar, polisväsende, skola åt alla.

    Det är något som kan ge fördelar för näringslivet också. Många företagare har uttryckt tacksamhet för offentliga initiativ, exempelvis åt den kommunala musikskolan i i Örkelljunga.

   4. @ Göran

    Marknaden sätter inte pris på människor. Det är deras tjänster som värdesätts, deras arbetsförmåga, vad de efterfrågas för.

    Det är inte skomakarens människovärde som sjunker då ingen vill laga skorna hos honom längre. Hans lägre omsättning är en följd av att skorna blivit billigare och kanske av att en slit-och-slängmenatalitet brett ut sig.

    Det är inte samma värde på den som är med för att sprida budskapet, som ställer upp då det kallas och den som bara vill vara hemma, står det i Koranen. Detta anger att det finns olika norm- och värdesystem och att de alla har sina egna kriterier på vad som utgör ett värdefullt handlande.

    Ett samhälle som tillåter att vissa påstår sig skriva vad andra har skrivit eller som ljuger om släktskapsförhållanden är ett samhälle vars inre förruttnelseprocess fortskridit långt. De som ser vet att vissa som debatterar gör så utifrån falska grunder men de som är verkliga agenter lär veta sanningen.

  2. @ Robert Sundström

   Vad du är inne på, om jag förstått det rätt, är att det är mycket svårt att säga att något har ett absolut värde i sig. Har livet ett absolut värde i sig? Livet har åtminstone ett värde för den som lever det. Men i sig? Det måste bero på hur livet är gestaltat.

   Det finns ett värde i en bra miljö. Här ser vi att en bra miljö betyder något värdefullt för andra än just för mig. Av detta förstår vi att jag kan skada andra då jag ska tillgodose mina egna intressen, eller värden, exempelvis av att tjäna pengar.

   Har jag en rätt att skada andras värden? Var har jag i så fall fått den ifrån? Andra varelser lever på jorden och vi bör ta rimliga hänsyn till andra livsformer, inte bara bre ut oss, ty tänker vi bara kortsiktigt på våra egna intressen, det vi själva värderar högt, och inte på andras riskerar vi att förinta livsförutsättningarna för andra långsiktigt. Freoner och ”kusiner” till dessa förstör jordens ”solskyddsfaktor”, ozonskiktet, hörde jag nyss på radion. Ska producenter av varor få lov att förstöra ozonskiktet eller har de att tänka på andras värden?

   Producenten tänker naturligtvis då varor produceras inte enbart på egna värden. Det är det som är det fina med marknadsekonomin. Om det finns efterfrågan på något och denna efterfrågan är kombinerad med köpkraft kommer andra kunna producera vad efterfrågarna värderar högt nog för ett köp. Anställda får inkomster, leverantörer likaså.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *