018: Samhällsevolution

Vi lever inte vid historiens slut. Samhällen kommer och går i en dynamisk process som brukar innehålla välbekanta faser. Från frihet till välstånd och moral, till centralisering av politisk makt, moralisk korruption, reglerad skolning, korporativism, militarisering, perversion av rätten, höga skatter, påkostade byggnader och demokrati. Vi blandar historiska utblickar för perspektiv med citat från kloka herrar som ger insikter.

3 reaktioner på ”018: Samhällsevolution”

 1. Har lite svårt att förstå det agrarianska (?) resonemanget om att landsbygd är frihet och städer är ofrihet.

  Även om majoriteten före den industriella revolutionen bodde på landsbygden, bodde ju de flesta sedan bondestenåldern i byar och bygemenskaper. Ostracism var ingen sinekur.

  Och enligt konventionell historieskrivning fanns städerna i Skandinavien långt innan de nordiska staternas uppkomst.

  Rätt intressant är att Uppåkra som var dubbelt så stort som Hedeby och sex gånger så stort som Birka och varit en stadsbebyggelse sedan 100-talet e Kr, försvann samtidigt som Harald Blåtand skapade den danska staten på 900-talet. Kungamakten ville istället göra Lund till ett centrum i Danmark.

  http://www.mises.se/svara/svar-till-vendettornas-och-hedermordens-samhalle-7/

 2. Well, man får kanske skilja lite på gamla tiders byar och orter, jämfört med industriella och framför allt post-industriella ”städer”. Resonemanget vi förde var väl huvudsakligen inriktat på staden som ett ställe där proletariat kan uppstå, och framför allt centralisering. Centraliseringen i en stenålders eller medeltida ort var nog relativt klen i förhållande till en modern miljonstad.

  Missförstå mig rätt, moderna miljonstäder är fantastiska på sitt sätt (även om det inte riktigt är min grej – trots att jag bor utanför en), men de möjliggör ju maktutövning på ett helt annat sätt.

  Fördelen som finns med städer, som jag inser att vi inte nämnde, är att det naturligtvis är enklare att slippa ifrån lokala småpåvar som sannolikt kan ha relativt konkurrensfri makt ute på landsbygden, om de nu lyckas ta makten. Strid mot illegitim maktutövning är nog en av människans eviga problem, jag tror dock det ter sig lite olika beroende på hur centraliserad och anonym alternativt lokal och personlig den är.

  Jag vet inte om jag gjorde resonemanget ännu otydligare nu.

 3. Tanten har ingen juridisk utbildning förutom möjligtvis någon sorts allmän rättskunskap från gymnasiet. Hon är den enda justitieminister i världen utan juridisk utbildning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *