Libertarianska feminister flörtar med Mises

downloadMedan jag plöjde igenom den fruktansvärt förvirrade artikeln “The Feminism of Ludwig von Mises” undrade jag för mig själv:

Vad i hela friden har barnmorskor med Mises att göra!? Båda två dyker upp i denna artikel. Jag antar att det är för att barnmorskor är ett kvinnodominerat yrke, och Mises var en gammaldags europeisk ekonom vars arv vissa kvinnor försöker ta över. Ja så måste det vara!

Det är förresten onödigt att namnge de solipsistiska feminister (ja, jag vet att jag upprepar mig) som har börjat flörta med Mises. Jag blev en gång tillsagd, som ett svar på en förödande kritik jag hade skrivit om några självupptagna, betydelselösa typer, att undvika att namnge folk när man har att göra med marginella karaktärer. Joseph Farah mailade mig och skrev: “Bra jobbat. Men vilka är de här människorna? Deras argument är exakt samma som Yasser Arafats argument. Se till att bemöta Arafats argument nästa gång”.

Tyvärr är det så att artikeln i fråga inte alls har några argument att bemöta. Från det faktum att Mises var lärare och mentor för kvinnliga akademiker har dessa FEE.org-anslutna [1] feminister dragit slutsatsen att Mises “aktivt arbetade för att främja kvinnor inom akademiska kretsar”, och att han såg “kvinnliga intellektuella som en undervärderad resurs”.

Det är kanske svårt för dessa feminister att förstå det här, men det fanns en tid innan Sandra Fluke och “Vaginamonologerna”. De kvinnor som studerade under Mises var väsensskilda de som nu vill kalla honom ”en feminist innan det var häftigt”. Idag finns kvinnlig särbehandling inom både privata och offentliga institutioner, men Mises levde i en tid innan kvinnorna fick hjälp på traven. Hans studentcirklar inkluderade endast en högst selektiv skara kvinnor av en kaliber som helt saknas idag. Det Wien som Mises levde i skulle inte ha något som helst till övers för den kvinnliga författare som nu försöker hävda att Mises var feminist. Hon är inget mer än en libertariansk version av S.E. Cupp, som när hon öppnar sin mun alltför ofta till slut inte säger något alls.

Mises var en belevad herre. Våra FEE.org-anslutna feminister är provinsiella. Deras världsbild styrs av kvinnor i egenskap av kvinnor, så de antar att Mises världsbild styrdes på samma sätt. Med hjälp av tankevurpor i form av tankeläsning, psykologiserande och post hoc ergo propter hoc-argument kommer de till slutsatsen att ”erfarenheten av att ha [marginaliserade kvinnliga studenter] måste ha påverkat Mises enormt mycket. Det var vid denna tid som han började skriva sin bok ’Socialism’…”.

”Socialism” skrevs 1921 och 1922. Under dessa kaosartade år föll Österrike-Ungern samman. Tyskland tvingades betala enorma krigsskadestånd och drabbades av hyperinflation, som nådde hela 1426 procent i Österrike. Adolf Hitler var på uppgång. Den Röda Armén marscherade in i Georgien. Lenin drog igång Sovjetunionens Nya Ekonomiska Politik. Josef Stalin blev ledare i kommunistpartiet. Libyen besegrades av Italien och Grekland av Turkiet. Det irländska inbördeskriget startade, och detta var enbart ett fåtal av alla de saker som skakade om världen vid den här tiden.

Kan det alltså trots allt vara så att det var socialismen i sig och inte ”marginaliserade” kvinnor” som ”inspirerade” Mises att skriva en bok om socialism? Hemska tanke.

Det krävs faktiskt ett väldigt inskränkt synsätt, unikt för vårt lands feminister, för att hävda att en europeisk herre, född i Österrike-Ungern i slutet på 1800-talet, var en av dem – ett revben från den feministiska bröstkorgen. Själv växte jag upp i Israel vid en tid då en mängd äldre och välutbildade österrikiska herrar fortfarande var vid liv. Min farfar, som var en fantastisk schackspelare, umgicks ofta med dessa män i Tel-Avivs schackklubbar och kaféer. Eftersom jag faktiskt har mött den här varelsen i sin naturliga miljö vågar jag göra detta påstående:

Påståendet att Ludwig von Mises var en feminist är en apodiktisk omöjlighet.

Slarvigt önsketänkande leder även författarna till att helt och hållet missa skillnaden mellan den första och andra vågens feminism. De citerar Mises då han skrev att han stödde feminismens mål att ”justera kvinnans juridiska position till mannens”. Vem gör inte det? Det påståendet hör till den första vågens feminism, som stred för jämlikhet inför lagen och som endast krävde att den befintliga lagen skulle gälla även för kvinnor. Sedan använder de sig dock av en postmodern ordsallad och hävdar att Mises idag skulle ha varit emot det som dagens radikala feminister kallar strukturell eller institutionell underrepresentation, ”sexism”, ”objektifiering” och ”könsförväntningar”. Dessa termer hör till den andra vågens feminism, vars kollektivister hävdar att kvinnor tillhör en grupp som har lidit, och fortfarande lider, under ett institutionellt förtryck.

Men för artikelförfattarna räcker det inte med att kalla Mises en övertygad feminist. Om vi ska ta dem på orden försökte Mises ”få världen att förstå att även om kvinnor förbisågs och fördrevs från den akademiska världen skulle kvinnor, om de tilläts, kunna bidra med ett enormt värde till studiet av knapphet”. Vissa individer studerar faktist just detta. Det verkar nämligen på det stora hela som att kvinnor utgör ett hot mot knappa resurser. Man kan se indikationer på detta hot om man studerar ”hur mycket staten växt under det föregående århundradet som resultat av den kvinnliga rösträtten” – vilket var exakt vad John R. Lott Jr. vid Yale University och Lawrence W. Kenny vid University of Florida gjorde i sin bok “Did Women’s Suffrage Change the Size and Scope of Government?”.

En sådan extraordinär kvinna var objektivisten Ayn Rand. Mises kallade Ayn Rand ”den modigaste mannen i USA”. Om inte detta gör Mises mans-centrerade referensram uppenbar vet jag inte vad som skulle göra det.


[1] Robert Wenzel, redaktör på Economic Policy Journal, har redan visat hur dessa FEE.org-anslutna författare medvetet missleder när de citerar delar av Mises ”Socialism” för att ge stöd till sin tes att Mises var feminist. De lyckas med detta genom att strategiskt klippa sönder texten de citerar så att det verkar som att Mises och feministen Betty Friedans syn på giftermål inte alls var olika. Se “Was Ludwig Von Mises a Feminist?”.


[Originalartikel]

6 reaktioner på ”Libertarianska feminister flörtar med Mises”

 1. Christian Strandh

  Jag tycker inte att ursprungsartikeln som kritiseras är invändningsfri, men Mercers kritik känns ganska ointressant och säger inte så mycket om vad Mises faktiskt stod för.

  Precis som med många andra politiskt inriktade grupper så är de flesta uttalade (radikala) feminister idag etatistiska och vill lösa sina bekymmer med omfattande statliga ingrepp (undantag finns t.ex. i C4SS). Att Mises inte kan kallas feminist i den meningen tror jag få skulle bestrida.

  Om man sätter Mises i sitt historiska sammanhang, så var han en genuin individualist vilket och fick som konsekvens att han omfattade, försvarade och praktiserade ett antal liberalt feministiska idéer (t.ex. genom att hjälpa, undervisa och stötta begåvade kvinnliga studenter).

  Vissa föreställningar som Mises hade skulle idag kallas värdekonservativa. Han ansåg att kvinnan var mer bunden till familj och barnafödande, och att hennes existens var beroende av detta på ett annat sätt än hos mannen. Han menade även att den traditionella familjen var något som legat i kvinnors intresse snarare än tvärtom. Han motsätter sig socialistisk interventionspolitik för att slå sönder kärnfamiljen. Viktigt att notera där är dock att han baserar sina argument på den bästa vetenskap han hade att tillgå i form av samtida biologi, sociologi och psykologi/psykoanalys. Han åberopar inte traditioners värde eller några andra konservativt baserade argument. Inte heller bortser han från spänningen mellan kvinnors familjeliv och intellektuella utveckling, även om han tror de flesta kvinnor behöver prioritera det förstnämnda för att bli lyckliga, utan ser det explicit som en civilisatorisk utmaning hur detta på bästa sätt ska kunna utvecklas ”All mankind would suffer if woman should fail to develop her ego and be unable to unite with man as equal, freeborn companions and comrades”. Vidare tog han starkt ställning i Human Action för preventivmedel som förutsättning för modern civilisation, inte direkt typiskt för en adelsman född 1881 i ett katolskt land. Inte heller är han allmänt särskilt positiv till kristendomen i relation till socialismen, utan ser det som en grund till socialism snarare än en traditionell företeelse värd att försvara i motsättning till socialism.

  Mises anslöt sig inte till olika ”-ismer” som sådana. Han förespråkade en radikal klassisk liberalism, men det var liksom allt annat i hans arbete något han såg som en tillämpning av förnuft och den mest tillförlitliga vetenskap han kände till. Och det var även hans verktyg i diskussionen om feminism i ”Socialism” där han sökte försvara liberala feministiska värden och kritisera socialistiska.

 2. Christian : Intressanta reflektioner. Jag tror dock inte på begreppet ”liberal feminism”, då liberalismen gör anspråk på universala regler, och liberal feminism då inte blir något annat än ”lika rättigheter för alla”. Kvinnorätts-kämpe borde vara ett bättre ord, i sådana fall. Under förutsättning att vi använder ordet ”rätt” i ordets negativa konnotation.

  Det där med språkförstöring är ett problem utan dess like….

 3. Christian: Artikelförfattaren gör skillnad på den första (individualistiska) vågens och andra (kollektivistiska) vågens feminism, och påpekar mycket riktigt att Mises var individualist och för att justera kvinnans juridiska position till mannens. Det finns även ett citat (i Liberalism?) där han skriver att i den mån som feminismen söker uppnå detta är den inget annat än en del av liberalismen.

  Det är dock uppenbart att detta inte är vad som menas med feminism idag. Att då påstå att Mises var feminist utan att diskutera skillnaden mellan den första och andra vågens feminism är missvisande, oansvarigt och slarvigt. Jag låter det vara osagt om det är medvetet eller omedvetet, men jag har mina aningar.

  Dessutom, att påstå att Mises hjälpte, undervisade och stöttade begåvade kvinnliga studenter missar medvetet den generella poängen som ju är att Mises hjälpte, undervisade och stöttade begåvade studenter, kvinnliga som manliga. Det gör honom återigen till en individualist, inte till en feminist.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *