Utan priser går man över ån efter vatten

Efter den fantastiska framgången med ”Cash for clunkers” inför nu staden Sacramento i Kalifornien ”Cash for grass”. Det innebär att du får betalt av kommunen om du river upp din gräsmatta. Syftet är att spara vatten, vilket är en bristvara på sina håll i Kalifornien.

När efterfrågan inte regleras av utbud och pris så får man hitta på andra sätt att välja vilka som ska få använda resurser.

I Sverige gillar vi kösystem. För att få tillgång till den icke-marknadsmässiga vården får man stå i kö. Den som stått i kö längst, och fortfarande är vid liv, får nyttja nästa tillgängliga vårdtjänst. Ty staten bestämmer hur många som blir sjuka i kärlkramp varje år, inte efterfrågan och villighet att betala för vård.

Vi gillar också betyg och lotterier. För att bli läkare måste man ha bra betyg även i irrelevanta ämnen, och oftast hjälper inte ens det utan du ska ha tur i studieplatslotteriet också. Ty staten (tillsammans med lobbyorganet Läkarförbundet) bestämmer hur många som får bli läkare varje år, inte efterfrågan och villighet att betala för utbildning.

I Kalifornien gillar det offentliga vattenmonopolet att hota och muta sina kunder och på så vis få dem att konsumera lämplig mängd vatten. Förutom Cash for grass kör de kampanjer som ”borsta varannan tand” och ”duscha snabbare”. Man har också infört telefonnummer dit man kan ringa för att ange vattenslösare.

En välbeprövad, enkel och helt automatisk metod vore annars att låta utbud och pris reglera efterfrågan. Det fungerar visserligen bäst på en konkurrensutsatt marknad, men det kan även fungera ganska bra i ett monopol. Och helt utan hot och mutor.

Ett företag tjänar mer när efterfrågan är stor och priset kan höjas. Utan priser kommer man istället få betala dyrt för att minska efterfrågan:

Brent said the city would also ask for money for the lawn program in next year’s budget.

“If you need more, come back,” said Councilman Steve Hansen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *