Hur kriget mot droger gör droger farligare

6627 (1)Desomorfin, en grotesk ny drog känd på gatan som ”krokodil”, har skapat rubriker genom sin växande popularitet som ett billigt alternativ till heroin, om än med en mängd egna förödande effekter. Rapporter anför att den har sitt ursprung i Sibirien kring år 2002, och att den sedan dess blivit vanligt förekommande i Ryssland och andra östeuropeiska länder.

Namnet ”krokodil” refererar till de reptil-lika ”fjäll” på huden som orsakas av de omfattande vävnadsskador som upprepad användning av denna dödsdrog kan leda till. För en missbrukare är medellivslängden två år efter missbrukets början.

Vissa källor ifrågasätter drogens utbredning, och menar att drogen inte är i närheten av så vanlig som den påstås vara. Specialagent Jack Riley, ledaren för Chicagos narkotikarotel under ”the Drug Enforcement Administration” (DEA), säger att ”200 DEA-agenter i fem delstater har gjort det till sin topprioritering att hitta krokodil”, men att ”labbet säger att det bara är heroin” om det som hittills har hittats.

Diskussionen om huruvida folk blir beroende och/eller dör av heroin eller krokodil är irrelevant för vår poäng här. Vad vi vill belysa är att osäkra produkter på marknaden för rekreationsdroger är ett resultat av att droger är olagliga.

I både Ryssland och USA är heroin bland den mängd av droger som i dagsläget är illegala. Enorma summor pengar, uppgående till 41 miljarder dollar årligen i USA, spenderas i ett utdraget försök att upprätthålla dessa lagar. Vi bör ställa oss frågan: i vilken utsträckning fungerar det? När vi tar i beaktande uppkomsten av nya droger som krokodil, samt de andra ändamål som de där 41 miljarderna skulle kunna gå till (som t.ex. att återlämnas till sina ursprungliga ägare), så måste svaret bli ett bestämt nej.

En substans så förödande som krokodil skulle helt enkelt inte gå att sälja på en fri marknad, och av den anledningen skulle den inte längre produceras, eller ens bli framtagen från första början. För alla producenter och försäljare av droger – och av alla andra varor för den delen – finns det vinster att göra genom att inte ha ihjäl sina kunder inom två år, utan att istället låta dem leva långa, produktiva liv medan de blir stamkunder och förser en med en inkomst. Vidare så kommer kunderna, i den utsträckning de kan göra korrekta bedömningar om nyttan och hälsoriskerna hos produkterna, att tendera att välja produkterna med de minst skadliga bieffekterna. Dessutom så kommer drogernas styrka att bli jämnare, drogernas innehåll renare, och doseringsnivåerna kommer att diskuteras bland läkare och utbildade experter för att försäkra användarnas säkerhet, precis som det är idag med både receptbelagda och receptfria läkemedel (även om fullt lagliga substanser ironiskt nog dödar fler än sina illegala motsvarigheter).

På en fri marknad, om ett dåligt parti skulle säljas och orsaka någon skada, skulle offret (eller någon bekant till offret) stämma den skyldige och kräva kompensation i en domstol, eftersom drogbrukaren i detta fall är ett offer för bedrägeri.

De vanliga argumenten för heroinförbud, å sin sida, innehåller sällan mycket mer än referenser till de symptom som kan uppstå vid vårdslös eller långvarig användning: det dödar människor, det förstör familjer, det är ett slöseri med pengar, det får missbrukare att begå desperata (ofta våldsamma) brott för att tillgodose sitt behov, etc. Men det är av precis dessa anledningar som det borde bli helt legaliserat!

Till skillnad från användare av receptbelagda läkemedel, är användare av illegala droger som heroin nödvändigtvis ovetande om var det har producerats, dess renhet – huruvida drogen är heroin, krokodil, eller en kombination – och av dess styrka och hälsorisker. En legalisering av droger skulle innebära enorma fördelar för konsumenten. När droger får säljas lagligt på en öppen marknad finns möjlighet till prövning i domstol om drogerna visar sig vara osäkra. När droger är lagliga finns ingen risk att lagen vänder sig emot någon för att ha erkänt tidigare bruk av illegala droger. Sådan rättssäkerhet finns inte för den som köper droger via den svarta marknaden, där vare sig kvitton, garantier eller anvisningar existerar, för att inte tala om bristen på inblandade läkare.

De incitament som skapas av drogförbud leder till en artificiellt begränsad produktion och minskat utbud till salu, vilket får priset att skjuta i höjden. Som ett resultat av detta förvandlas brukare till brottslingar, inte enbart per definition, utan också genom att göra deras bruk till en större ekonomisk börda, vilket leder många till att begå verkliga brott. Allt detta är en katastrof för de som blivit beroende.

Genom att utnyttja de kommunikationsmöjligheter som internet tillhandahåller, har hjälpprogram och upplysningsgrupper lyckats nå fler människor i nöd, och hjälper fler missbrukare, tillfrisknande missbrukare, och deras familjer och vänner, mer än någon polisinsats någonsin har gjort.

De verkliga lösningarna finns hos familj, vänner och frivilliga gemenskaper – inte i statens ingripanden och manipulation av mänskliga handlingar. Frihet är när individer är fria – snarare än förbjudna – att interagera med varandra på sina egna villkor och att kontrollera sina egna liv. Att avskaffa förbuden och låta droger bli en vanlig marknadsvara är det enda sättet att reda upp detta och faktiskt hjälpa de berörda.

Ron Paul ställde i sitt avskedstal frågan: ”Har ni märkt att myndigheterna inte ens kan hålla droger borta från fängelserna? Hur kan det då vara en lösning att göra hela vårt samhälle till ett fängelse?”. Naturligtvis skulle detta inte lösa problemet, det har mycket riktigt misslyckats i den mån det har testats (41 miljarder dollar årligen!), och det har fört med sig en mängd ytterligare problem rörande medborgerliga friheter, drogsäkerhet, prisbildning, överdoser och missbrukarantal. Kanske skulle en passande följdfråga till den forne kongressmannen vara: hur lång tid kommer det att ta för samhället att inse hur lovande det andra alternativet är?


Originalartikeln har översatts till svenska av Jon Malmin.

8 reaktioner på ”Hur kriget mot droger gör droger farligare”

 1. Och i ljuset av detta kan det vara värt att ägna en tanke åt att vi i dagsläget har en justitieminister som har en mycket bestämd syn på hur man ska hantera problem med droger, men som inte känner igen en satirisk artikel om dödsfall av marijuana och sedan har mage att kalla de twitteranvändare som uppmärksammar henne om detta tillkortakommande för aktivister som gör kampen mot droger besvärlig.

  Jag tycker det hör till att man är någorlunda påläst i de ämnen man hyser starka åsikter och inte minst stor makt inom – och så känner vår kära justitieminister inte ens till vilka hälsorisker marijuana (den största ”konkurrenten” mot det gamla hederliga supandet) har! Det är fan skrämmande.

 2. @ Viktor

  Det är ju bara typiskt svensk drogfobi justitieministern ger uttryck för.

  När det gäller sådant som droger, alkohol, rökning, nakenhet och sex har Sverige mer gemensamt med Nordamerika än med resten av Europa, tack vare det starka inflytandet av amerikanska väckelserörelser på 1800-talet.

  1. Äcklig video, tack (?) 😉

   Visserligen är det bra att fler och fler börjar inse varför Hasch och Marijuana måste legaliseras, men jag tycker samtidigt att det är problematiskt att tyngre droger då får bli någon slags motvikt som förespråkare av nämnda legalisering använder för att visa hur ”ansvarsfulla” de är:

   ”Röka gräs är inte farligt, legalisera det och satsa istället på att stoppa DÖDSKNARKET!!!1!1”

   Som den här artikeln belyser så är det just de tunga drogerna som kan bli extremt farliga om det inte säljs på en marknad med insyn och vissa grundläggande regler. Marijuana röks ju överallt nuförtiden, och trots att det är olagligt så är det inte en kotte som dör av det (av bruket, polisvåld är en annan femma). Jag tror inte att en legalisering av enbart lätta droger skulle ge någon större skillnad i drogrelaterad hälso-och dödsfallsstatistik.

   Hur många liv skulle inte kunna sparas om det var möjligt för tunga missbrukare att berätta för vem som helst om sina problem, att köpa rena produkter till priser som inte är destruktivt höga, att få professionell rådgivning om avvänjning, allt utan att behöva vara rädd för att buras in?

 3. Kriget mot droger är troligen initierat av alkohol och tobak industrin som av någon anledning ska ha monopol.

  Alkohol är den farligaste drogen som finns. Det finns ingen annan drog som gör en människa så aggressiv.

  https://www.ne.se/rep/svenska-mord-d%C3%B6dligt-v%C3%A5ld-i-sverige
  ”Alkohol spelar en mycket viktig roll vid dödligt våld. Omkring 60 procent av gärningsmännen är alkoholpåverkade vid brottet, och ungefär hälften av gärningsmännen är att beteckna som alkoholmissbrukare. Narkotikapåverkan hos gärningsmännen är däremot sällsynt.”

  Cigaretter är den drogen som är mest cancerframkallande.
  Marijuanna ger inte cancer exempelvis:

  http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/05/25/AR2006052501729.html

  Så staten har av någon anledning valt att tillåta den mest vådsökande drogen och den mest cancerframkallande drogen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *