Gandhi om hur man genom själv-välde bygger en fredfull värld utan staten

”Frihet börjar på botten… Ett samhälle måste byggas så att varje by är självförsörjande och kapabel att hantera sina egna affärer… Byn kommer tränas och förberedas att gå under i försöket att försvara sig själv mot alla externa attacker… Detta exkluderar inte beroende av och villig hjälp från grannar eller från världen. Det kommer vara ett fritt och frivilligt spel av ömsesidiga krafter… I denna struktur som består av otaliga byar kommer det vara ständigt bredare men aldrig stigande cirklar. Tillväxt kommer inte vara en pyramid med toppen försörjd av botten. Det kommer vara en oceanisk cirkel där centrum kommer vara individen. Därför kommer inte den yttersta periferin ha makten att krossa den inre cirkeln utan kommer ge styrka till alla innanför och få sin styrka från dem.”

Detta var Gandhi’s statslösa vision som han beskrev den 1946, och Gandhi vigde hela sitt liv åt att kämpa för befrielsen av det indiska folket, inte bara från brittisk imperialism utan också från indisk statlig centralisering.

I visionen han kämpade för har inte staten någon plats, för enligt Gandhi var staten en ”själlös maskin” som var skadlig för mänskligheten.

Den svenska staten, tillsammans med alla andra våldsbaserade regimer runt om i världen, har varken moraliskt auktoritet eller legitimitet att existera på denna jord.

Som Gandhi skrev i sin text Hind Swaraj om dagens omoraliska demokratiska majoritetsstyre:

Det är vidskepelse och oheligt att tro att en handling av en majoritet binder en minoritet. Många exempel kan ges där handlingar av en majoritet visade sig vara fel och minoritetens handlingar var rätt. Alla reformer har sitt ursprung i initiativet av minoriteter mot majoriteter. Om det i ett gäng av rånare krävs kunskap om att råna, måste då en rättfärdig man acceptera detta krav? Så länge som vidskepelsen finns att män måste lyda orättvisa lagar, så länge kommer deras slaveri att existera. Enbart passivt motstånd kan motverka sådan vidskepelse.”

Om du läser detta på Mises.se så är det sannolikt att också du nått den insikten om staten och demokratin, och kanske till och med insikten att partipolitiken och demokratiska val bara är en rökridå och att din röst inte spelar någon roll.

Så låt oss gå vidare och se hur vi utan att be staten om lov kan bygga denna statslösa och kärleksfulla värld som Gandhi förespråkade:

Swaraj betyder själv-välde, och att anamma Swaraj innebär att man implementerar ett system där statens maskineri är obefintligt och där den riktiga makten finns i folkets händer. Gandhi sa att ”där swaraj nås är varje person sin egen härskare. Han härskar över sig själv på ett sånt sätt att han aldrig är ett hinder för sin granne” och även att ”det är swaraj när vi lär oss att regera över oss själva.”

Fokus ligger på decentralisering och innebär att individer och grupper kan förändra hela sitt samhälle genom att förändra sig själva. Gandhis koncept av Swaraj satte press på att Indien skulle överge det imperialistiska Englands politiska, ekonomiska, byråkratiska, juridiska, militära, och utbildningsinstitutioner.

Han ville att alla som trodde på Swaraj skulle:

 1. avvisa och rycka det brittiska väldet upp med rötterna från dem själva och deras gemenskap; och,
 2. bygga nya referenspunkter, system, institutioner, och strukturer som möjliggjorde individuell och kollektiv utveckling.

Gandhi visste att det inte är människorna i toppen, politikerna, som är problemet. Det är institutionerna. Du kan byta ut politikerna var fjärde år, men så länge det själlösa maskineriet finns kvar kommer samma problem att existera. Och som folket i Egypten har fått erfara så kan du störta en diktator, men risken är då stor att någon lika illa, eller värre, fyller tomrummet.

För att nå frihet och själv-välde är det därför nödvändigt att bygga sina egna institutioner för att ersätta de centraliserade och korrupta institutioner som dominerar idag.

Och blundar vi för den omoraliska grund som alla statliga institutioner vilar på så är de dessutom ruskigt ineffektiva. Några exempel på institutioner som kan och bör ersättas med fria och decentraliserade alternativ är:

 • Skolan. För om det är någon statlig institution som behöver ersättas snarast möjligt så är det utbildningssystemet. Någon ondare institution finns inte i Sverige eftersom staten med den obligatoriska skolgången förklarar sig själva ägare till dina barn, och dessutom förgiftar själva sinnet hos den unga generationen och för alltid handikappar deras förmåga till logiskt och kritiskt tänkande.Att lära sig läsa, skriva, räkna, och veta en del om geografi, astronomi, algebra, geometri, osv., har sin plats, och som Gandhi säger så är detta den vanliga definitionen av utbildning; en kunskap om bokstäver.

  Men som Gandhi sa så gör inte denna västerländska utbildning riktiga män av dina söner, eller riktiga kvinnor av dina döttrar.

  Gandhi nämnde i Hind Swaraj en annan definition av utbildning av Professor Huxley:

  ”Mannen jag anser har en frisinnad utbildning har blivit tränad i ungdomen så att hans kropp är en villig tjänare till hans vilja och med enkelhet gör allt det jobb som den är kapabel till; vars intellekt är en klar, kall, logisk motor med alla delar av samma styrka och i smidigt funktionsduglikt skick…vars sinne är lagrat med kunskapen om naturens fundamentala sanningar…vars passioner är tränade till att komma till häl av en kraftig vilja, tjänaren av ett kärleksfullt samevete…som har lärt sig att hata all uselhet och att respektera andra som sig själv. En sån person och ingen annan, anser jag ha haft en frisinnad utbildning, för han är i harmoni med naturen. Han gör det bästa av henne och hon av honom.”

  Med den här definitionen av utbildning så är det inte svårt att se hur dagens skolsystem misslyckas helt med det viktigaste målet med utbildning; personlig utveckling.

  Därför finns det många föräldrar som känner att hemskolning är en bättre väg mot personlig utveckling för sina barn. Men hemskolning är förbjudet i Sverige. Ja, förbjudet.

  Det finns de svenskar som i exil på Åland hemskolar sina barn, och det finns de som fått sitt barn kidnappat av staten för att de ville hemskola, och det finns även de som fått dryga böter för varje dag som deras barn inte var i skolan.

  Om Gandhi levt i Sverige idag med sina fyra barn så skulle han säkerligen ha gått emot denna orättvisa lag om obligatorisk skolplikt och tagit det fulla straffet, även om det innebar att han förlorade sitt hem och sin frihet. Men jag förstår om du som förälder inte vill sätta dig emot staten i denna fråga och utsätta din familj för det.

  Alternativet är som jag skrivit tidigare, att utbilda dina barn under de timmar som du faktiskt har kontroll över dom. Prata runt matbordet. Starta en kvällsgrupp med andra likasinnade föräldrar. Utbilda dina barn i moral, logik, kritiskt tänkande, och själv-välde. Allt för att förebygga och motverka statens destruktiva inverkan på dina barns personliga utveckling.

  Ludwig von Mises-Institutet råkar vara just en sån institution som är oberoende av statlig kontroll, så sprid också denna sida till dina nära och kära.

 • Riksbanken och dess fiatvaluta. Förr i tiden fick Gävlefiskarna monopol på fiske längs Norrlandskusten i utbyte mot att skicka var tioende tunna fisk till konungen i form av skatt. Men idag är det pengar som gäller, mer specifikt den svenska Kronan. Genom att använda den svenska statens valuta så ger du legitimitet till staten och gör det så mycket enklare för dom att stjäla din livskraft(i form av skatter). Den svenska Kronan har ingen plats i ett fritt samhälle. Lösningen kan vara en lokal valuta, handel med guld och silvermynt, Bitcoin, eller gammal hederlig byteshandel.

  Nu säger jag inte att du inte ska ”göra rätt för dig”, för annars är trots allt risken stor att du får påhälsning från skattmasen och i nästa steg får dörren insparkad av arga uniformerade män med pistoler. Ge Skatteverket det dom kräver av dig och sköt din bokföring. Däremot menar jag att du så mycket som möjligt bör göra dig oberoende från det elektroniska finanssystemet och världens fiatvalutor, för det korthuset kommer en dag att falla.

  Exempel: Tjänar du pengar genom jobbet för att köpa ett äpple på ICA så är det väldigt enkelt för Skatteverket att ta ut skatt både på din lön och när du köper äpplet. Planterar du däremot ett äppelträd så kan de möjligtvis ta ut skatt vid köpet, men då jag inte ser någon risk inom den närmaste framtiden att Skatteverket kommer kräva var tioende äpple i skatt så har du skattefria äpplen för resten av ditt liv.

 • Polisen. Sverige ligger i topp i Europa när det gäller våldtäkter. Människor känner sig otrygga med att gå ut på kvällarna inte bara i storstaden där kriminella gäng regerar stora delar av dygnet utan också på landsbygden där organiserade gäng drar runt på sina Sverige-turnéer. Och blundar vi för den sorgliga verkligheten att Polisen faktiskt bara gör något efter det att brottet redan inträffat, så är de dessutom rusktigt ineffektiva med att lösa de brott som faktiskt sker. Men det behöver inte vara så här. Om du och dina grannar känner er otrygga på kvällarna eller om ni är oroliga för att era döttrar ska bli våldtagna eller era söner ska bli rånade och misshandlade, ring då inte statens beväpnade gren, Polisen, utan ring varandra istället. Det finns många exempel över hela världen på framgångsrik grannsamverkan och medborgargarden, där grannar tillsammans tar sin säkerhet i egna händer.
 • Sjukvården. Som Klaus Bernpaintner skrev idag på Mises.org så lämnar den sjuka svenska vården mycket att önska. ”Det är dyrt – och värre – det dödar oskyldiga personer.” Den moderna sjukvården har fört mycket gott med sig och en fri sjukvård vore ofantligt mycket bättre än det vi har idag, men sjukvården är också i grunden trasig för den behandlar ofta symptom och inte orsaker.

  Som Gandhi sa, så är doktorns roll att ”ta hand om kroppen, eller inte ens det. Deras roll är att bota kroppen från sjukdomar som kan drabba den. Hur uppkommer dessa sjukdomar? Säkerligen genom vår egna oaktsamhet eller överseende. Jag frossar i mat, jag blir förstoppad. Jag går till en doktor, han ger mig medicin, jag blir botad. Jag frossar igen, jag tar hans piller igen. Om jag inte tagit pillren från första början så skulle jag drabbas av straffet jag förtjänade och skulle inte frossat igen. Doktorn ingrep och hjälpe mig att unna mig själv frosseri. Min kropp kände sig säkerligen bättre, men mitt sinne försvagades. En fortsättning av denna typ av sjukvård måste därför leda till en förlust av kontrollen över ens sinne.”

  Alternativet är att göra som Hippocrates en gång sa och ta ansvar för din kropp och hälsa genom att låta mat vara din medicin och låta medicin vara din mat. Hippocrates, fadern av västerländsk medicin, skulle nog ha ett och annat att säga om dagens sjuka vård.

 • Livsmedelsproduktionen. Det är inte möjligt att nå riktig frihet så länge du förlitar dig på centraliserad och storskalig livsmedelsproduction och ”just in time” livsmedelsdistribution som vid första stora kris skulle försätta hela Sverige i svält. Själv-välde kräver oberoende från statligt subventionerat och olje-törstigt jordbruk. Börja odla dina egna grönsaker, lär känna småbönderna i närområdet, besök farmarnas marknad, eller varför inte gerilla-odla morötter och potatis i stadens rabatter.

Vad är då nyckeln till frihet och själv-välde?

”Om människan bara inser att det är omänskligt att lyda lagar som är orättvisa så kan ingen mans tyrrani förslava honom. – Gandhi

Låt ingen människa, eller grupp av människor, härska över dig. Det är dags att ta tillbaka kontrollen över ditt liv, och det börjar med decentralisering.

Precis som Gandhi avslutade Hind Swaraj med att tala till de imperialistiska engelska politikerna, så avslutar jag denna text i samma anda med att tala till våra svenska politiker. Jag talar för mig själv, men även för alla likasinnade inom och utanför Sveriges gränser. Några ord är mina. Några ord är Gandhis. Låt oss börja:

Jag erkänner att ni har makten

Det är inte nödvändigt att debattera frågan om ni håller Sverige under svärdet eller med folkets samtycke. Jag har inget emot att ni stannar i mitt land, men även om ni är mina härskare för tillfället så måste ni kvarstå som folkets tjänare. Det är inte vi som måste göra som ni vill, utan det är ni som måste göra som vi vill.

Ni kan behålla de rikedomar ni har sugit ur detta land, men ni får inte suga ut mer rikedomar. Er funktion kan för stunden vara, om ni så vill, att skydda folket inom Sveriges gränser; men ni måste överge idén om att få någon kommersiell förtjänst från oss.

Vi har upp till denna punkt inte sagt någonting eftersom vi har blivit nertryckta och vilseledda, och vi uttrycker inte vår åsikt varken på grund av egoism eller rädsla, utan på grund av att det är vår skyldighet att tala ut.

Vi anser att era skolor och domstolar är värdelösa. Vi kan göra ett bättre jobb.

Vi anser att er förmåga att tillföra något positivt till ekonomin eller att skapa jobb är obefintlig. Vi kan göra ett bättre jobb.

Vi anser att er självutnämnda rätt att bestämma vad människan får och inte får stoppa i sin kropp inte existerar, och att era kostrekommendationer gör människan sjuk. Vi kan göra ett bättre jobb.

Vi anser att er fiat valuta och att bankernas skapande av pengar ur luft är det största bedrägeriet världen skådat. Vi kan göra ett bättre jobb.

Vi anser att ni inte kan garantera vår säkerhet mot de som vill oss illa, och att ni är själva anledningen till att dom vill oss illa. Vi kan göra ett bättre jobb.

Vi kan inte tolerera att ni spenderar pengar på militär som stödjer imperialistiska krig på andra sidan jordklotet i ”frihetens” namn. Ni kanske är rädda för Ryssland eller för Islam, men det är inte vi. Om de kommer, så kommer vi möta dom med ryggen rak.

Det här säger jag inte till er i arrogans. Ni har relativt stora polisiära och militära resurser, och om vi ville slåss mot er på era villkor skulle vi inte kunna göra det. Men om ovanstående villkor inte är acceptabla för er måste vi sluta spela rollen som undersåtar. Detta innebär inte att ta till vapen. Det vore att sjunka till politikens och demokratins nivå. Vi är bättre än så och respekterar alla som oss själva.

Men om ni agerar mot det fria folkets vilja kommer vi inte hjälpa er; och utan vår hjälp kommer ni i det långa loppet att falla.

Det är troligt att ni kommer skratta åt detta under förtrollningen av er makt. Vi kanske inte kan disillusionera er på en gång; men om det är någon manlighet i oss så kommer ni snart se att er förtrollning är detsamma som självmord och att era skratt på vår bekostnad är en abberation av intellektet.

Något som blir klarare och klarare för varje dag som går är att Gandhi talade sanning när han sa att:

Denna civilisation är så att man bara behöver vara tålmodig så kommer den att förstöra sig själv.

Men redan nu håller en ny civilisation på att formas. En civilisation baserad på ömsesidig respekt, icke-våld, fritt samarbete, och fri handel.

Ni kan hjälpa till i byggandet av denna civilisation, eller gå under tillsammans med er våldsamma civilisation.

Det valet är ert.

29 reaktioner på ”Gandhi om hur man genom själv-välde bygger en fredfull värld utan staten”

 1. Jo, visst vore det bra med icke-våld. Har inga problem med det. Normalt kör vi det, utan inblandning av staten.

  Dock finns det de som inte drar sig för att bruka våld, helt hänsynslöst, utan att för den det vara en del av staten. Jag kallar dem psykopater och de finns överallt, trots att de är en minoritet i alla samhällen. Kanske 1-2 % i vita & gula och 10-20 % i MÖNA-samhällen. De anrikas förvisso i alla maktsammanhang…

  Ganhdi blev mördad av en hinduistisk fanatiker, strax efter självständigheten och kanske illustrerar en del av problemen med anarkism? Var hans ekonomiska idéer ens realistiska eller frihetliga i ett större perspektiv?

  1. Man kan bruka våld hänsynslöst utan att vara psykopat eller agent i staten. Du har fel när du säger att personlighetsstörningen psykopati skulle drabba fler människor från mellanöstern och nordafrika:

   We now have evidence that personality disorder, as currently classified, affects around 6% of the world population, and the differences between countries show no consistent variation.

   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2816919/

   Gandhi blev mördad i egenskap av sin roll som en del av staten. Det var inte ett problem med anarkism, det var ett problem till följd av hans etatism.

   1. Möjligheten finns, att bruka våld hänsynslöst, utan att vara psykopat, men det är undantag. Jag kan räknas dit. Dock har jag en extremt hög tröskel för att ta till våld. I de extremt sällsynta fall det har hänt, har det varit grova attacker på mig personligen. Dock har min aggressivitet varit tillräcklig för förövarna att ge sig, normalt utan strid. När jag blir arg, blir jag vansinnigt arg.

    Konstigt nog har jag blivit aggressivare med åldern, så en inbrottstjuv riskerar att bli ihjälslagen hos oss om jag är hemma/kommer hem när brottet pågår…

   2. Nej det är verkligen inget undantag med hänsynslöst våld från icke-psykopater.

    Merparten av de kriminella (både statliga och icke-statliga) är icke-psykopater, psykopater är bara mer benägna än icke-psykopater att bli kriminella pga av sina mentala brister.

    Alla människor har för övrigt delar av psykopatiska drag, Man kan sakna empati, ha stor karisma, va narcissist eller ha hög intelligens utan att va psykopat för att nämna några kriterier.

   3. Jaså! Hur vet du det? Vore obegripligt om din föreställning ens vore nära sanningen.

   4. En snabb googling visar en att ca 15%-25% kan räknas som psykopater bland kriminella så återigen har du fel och jag rätt.

 2. Christer: Jag lyckades jaga ner ett stavfel som jag missade i första korrekturläsningen. Om vi skiter i enstaka stavfel, har du några åsikter om innehållet i artikeln?

  Tålis: Ja i boken ”On Killing” (rekommenderas starkt) så har forskning från 1900-talets krig visat att runt 2% av (amerikanska) soldater, vilket gissningsvis kan överföras på befolkningen i stort, är psykopatiskt lagda. Det är dessa 2% som inte har några problem alls att döda med gott samvete.

  Om jag idag stötte på en av dessa psykopater och fick välja mellan att möta döden frivilligt eller bruka självförsvar, så skulle jag rätt säkert försvara mitt liv med våld. Så när det gäller random psykopater är nog icke-agression mer i linje med mina tankar än icke-våld.

  Men när det gäller att sätta sig emot den svenska staten vill jag tro att Gandhi och Martin Luther King har rätt i att icke-våld är bra mycket effektivare än våld för att skapa förändring.

  Hans ekonomiska idéer var realistiska i Indien, men tar man hans vision om det statslösa samhället till sin fulla spets så innebarr det i princip också att överge den västerländska industrialismens massproduktion, och det är nog inte så realistiskt idag. Däremot är självförsörjning och lokal produktion av många förnödenheter realistisk även i Sverige, och självförsörjning och frihet går hand i hand utan problem.

  1. På siten psykopat.se hävdar de att ungefär var 25:te (4%) uppvisar de symptom som man brukar kalla för psykopat. Tydligen är det ungefär lika vanligt bland män och kvinnor men kvinnorna är inte lika våldsamma som männen vilket gör att de kan vara svårare att identifiera.

   1. En psykopat är nödvändigtvis inte våldsam. De flesta är oerhört manipulativa personer och har ingen förståelse för att de som blir manipulerade blir frustrerade eftersom det är en känsla som de inte besitter.

    Jag skulle nog våga påstå att de människor som begår våldshandlingar är rädda människor som inte kan hantera känslor.

    Det enda problem jag ser att vi skulle ha med psykopater som är våldsamma är att de förmodligen inte går att korrigera och det enda som kan stoppa dem är inlåsning.

  2. Kan inte vara mer överens med dig än så Daniel. Mycket bra och intressant artikel. Jag har tidigare inte varit så bevandrad i Ghandis texter så det har var mycket intressant att läsa om dem både i denna och tidigare. Tack 🙂

  3. Jag gillar dina artiklar rent generellt. Så det var ingen sådan kritik, utan mest frågor…

   Dock är jag tveksam till att icke-våld är mer effektivt generellt. Historien visar på motsatsen tyvärr. Håller dock med om att icke-våld är att föredra. När man tvingas att ta till våld, deformeras man till det sämre, av ens egna handlingar. Det kan, om inte annat, värnpliktssoldater och anhöriga vittna om…

   1. Sablar, jag klickade fel. Ovanstående inlägg riktades till artikelförfattarens svar till mig ovanför.

   2. Tålis, den historia som lärs ut i skolan är just en historia om de stora krigens vinnare och förlorare, om härskare, kungar, diktatorer, osv. Så det är inte förvånande att vi inte hittar många exempel på framgångsrikt användande av icke-våld. Gandhi i Indien och Martin Luther King i USA är två exempel där icke-våld visade sig vara mycket effektivt, även fast det inte slutade bra för dom själva.

    Jämfört med tidigare i historien undrar jag om det inte är annorlunda nu när nyheter, bilder, och videos färdas jorden runt på sekunder. Det krävs en viss kritisk massa av vakna människor för att icke-våld ska ha effekt, för kraften sitter verkligen i den stora massan.

    Aldrig har det varit så enkelt att nå ut med sitt budskap, och jag vill tro att historien visat att inget väcker människor och deras sympati så effektivt som personlig uppoffring. Fortfarande efter 2000 år talas det om Jesus uppoffring när han lät sig spikas på korset, och i många år till lär det nog talas om Gandhis uppoffring för att befria Indien, och MLK’s uppoffring för de svartas rättigheter i USA.

   3. Jag hoppas att du får rätt! Inte ironiskt menat, utan exakt skrivit! Du verkar för övrigt vara en mycket sympatisk person, och ser fram emot att läsa mer av dig…

   4. I just Gandhis fall så förlorade britterna i Indien på att de begick en massaker på passiva indier. Då reagerade den brittiska allmänheten. Hade de begått en massaker på en massa ”hulliganer” så hade nog ingen ens nämnt händelsen.

    Låt oss leka lite med upploppen i Husby. Låt säga att de hade genomfört detta helt passivt genom att sätta sig utanför ingången till riksdagshuset på Blasieholmen och därmed spärrat ingången. Polisen hade fått använda våld för att få bort dem. Sedan hade de gått tillbaks och satt sig där igen om och om igen. Ingen skulle direkt kunna påstå att det var några ligister eller något liknande. Det skulle ge resultat. Några bilbränder ger ingenting. Det bränns bilar hela tiden i Sverige. Dessa ges i princip aldrig någon uppmärksamhet.

  4. Christer Persson

   Artikeln är bra såtillvida att jag fick upp ögonen för Gandhi, och läste Hind Swaraj. Tack för det. Läsning av denna text gav många nya tankar, och ger förklaringen att Gandhi som var populär för 40 år sedan inte är populär bland dagens liberala politiker och debattörer.

   Man kan tycka att stilistik, korrekta översättningar och skrivfel är oväsentliga, men de underlättar läsandet och förståelsen, och gör läsandet roligare.

 3. Mycket har ändrats sen 1946..men grundreglerna för ett gott fritt samhälle kvarstår…med vårt högteknologiska informationssamhälle blir gemenskaperna en annan sorts ”byar” och självförsörjning har en annan mening. Mycket blir lättare nu, annat lite mer komplicerat. Nåt ”Sverige” finns knappt kvar…annat än i form av en stat och en fiktiv gräns..Om staten avvecklas blir det svårt att se nåt självförsörjande ”Sverige”…det blir gränslösa överenskommelser som ger den moderna självförsörjningen.

  1. Jag skulle gissa på att psykopater dras till socialism eftersom de inser att det handlar om makt och de vill ha makt över andra. Göran Persson prickar in många psykopatiska drag. Olof Palme passar nog in också.

   Jag tror inte psykopaterna dras mot någon speciell ideologi utan de är bara så pass rationella att de utnyttjar den ideologi som passar deras syften. De skulle mycket väl kunna vara klassisk liberallist och argumentera för frihet. Är det vägen mot deras mål så är det helt okej.

   Angående psykopaters våld så ligger det mer på det psykologiska planet än på det fysiska. Det är bara Hollywood som framställer det på annat sätt.

 4. Gillar tanken på att göra sig så oberoende som möjligt av finanssystemet och staten. Byteshandel och odla grönsaker på sin tomt i all ära men finns det kanske någon bra artikel som mer djupgående listar idéer på området? Vore intressant…

 5. @Patrik,
  Googla ordet permakultur så kommer du att hitta en hel del, minst sagt.
  En lovande sida: småbruk.se 😉
  Den största Svenska sidan: alternativ.nu

 6. Libertarianske historikern Paul Johnson sågar annars Gandhi längs fotknölarna i boken ”Modern Times”, bl.a.:

  ”Gandhis excentriteter tilltalade en nation som vördar ’Guds dårar’. Men hans läror var inte tillämpliga på Indiens problem eller strävanden. Att väva för hand var meningslöst i ett land, vars främsta industri var masstillverkning av textilier. Hans livsmedelspolitik skulle ha lett tillmassvält. I själva verket måste Gandhis egen ashram, med hans mycket dyrbara ’enkla’ preferenser och otaliga ’sekreterare’ och tjänstekvinnor, subventioneras kraftigt av tre förmögna köpmän. ’Det kostar en hel del pengar att hålla Gandhi vid liv i fattigdom’, noterade en medlem av hans krets. ”

  etc.

 7. Stående ovationer, Stående ovationer, Stående ovationer.

  Daniel; klart, tydligt, inte alltför djup dykning (ja det ska vara så) in i det intellektuella (förvisso bra det också). En sådan klarhet, renhet.

  Man känner en viss skam att läsa sådant och sedan rullar ner till kommentarerna. Stavfell, och zamma gamla resa. Det måste kännas som hemma för en del. Men också nyfikna så Patrik här kommer en blogg om odling:
  http://familjejordbruk.blogspot.se/2013/05/smabruk-pa-ett-berg-i-varmland.html

 8. Sanningen är den att världshistoriens största seger tillkom utan att blod flöt på gatorna, de största segrarna och erövringar tillkommer utan blodsutgjutelse, men hur kul är det att berätta sådana historier?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *