Ett privat pensionssystem?

För en tid sedan rapporterade YLE att de utbetalda pensionerna för första gången översteg de inbetalda premierna. Pensionsbolagen måste alltså börja använda det fonderade pensionskapitalet för att betala pensionerna. Att det här skulle hända var inbyggt i systemet, så någon överraskning är det inte. Frågan är nu hur man ska hantera det. Ett alternativ vore att gå över till ett helt privat, det vill säga icke lagstadgat, pensionssystem.

Det nuvarande systemet bygger på lagstadgad pensionsförsäkring. Varje arbetsgivare och arbetstagare är skyldiga att betala in en viss procent av lönen i pensionsavgift till ett pensionsförsäkringsbolag. Procentsatserna varierar, men de brukar röra sig kring 17 procent för arbetsgivaren och 5 procent för arbetstagaren. Totalt 22 procent alltså. För varje 100 euro du får i lön skall 22 euro betalas i pensionsavgift.  Det innebär en icke oansenlig extra kostnad för arbetsgivaren. Övergången till ett privat system skulle kunna gå till pensionpå följande sätt:

Alla som fortfarande förvärvsarbetar ges möjlighet att gå ut ur systemet, men på det villkor att alla premier han själv och hans arbetsgivare har betalat in blir kvar. Med andra ord skulle den som går ur ge upp rätten till de pengar som har betalats in för hans räkning. Valet skulle vara frivilligt men oåterkalleligt.

De som har gått ur systemet och de som väljer att aldrig gå in får fritt välja om de vill teckna privata pensionsförsäkringar, pensionsspara på något annat sätt eller inte spara alls om de inte vill göra det. Till skillnad från lagstadgade pensionsförsäkringar så fonderas de frivilliga försäkringarna i sin helhet åt förmånstagaren, de blandas inte ut med alla andras. Vid händelse av att pensionstagaren dör ärver familjen den avlidnes försäkring. Det ökar den kvarvarande partnerns och deras barns ekonomiska trygghet. Samma gäller givetvis annan typ av sparande också.

I och med att flera kommer att gå ut ur systemet och färre kommer överhuvudtaget att gå in blir pensionsbolagens framtida förbindelser färre. Då de inbetalda premierna hålls kvar i pensionsbolagen förbättras deras möjligheter att betala ut dagens pensionärers pensioner utan betydande nedjusteringar.

Reformen skulle också upphäva pensionsbolagens förbud mot att idka annan verksamhet än lagstadgad pensionsförsäkring. Med tanke på den samlade kunskap och erfarenhet som finns i pensionsbolagen torde de kunna konkurrera mycket effektivt på livförsäkrings- och förmögenhetsförvaltningsmarknaden.

I och med att den lagstadgade pensionsförsäkringen slopas slipper också staten den kroniska huvudvärk som detta åtagande orsakar. Detta torde möjliggöra kännbara nedskärningar inom de myndigheter som existerar enbart för att övervaka pensionsbolagen och pensionsförsäkringssystemet, vilket i sin tur skulle minska skattebetalarnas börda väsentligt.

Sist men sannerligen inte minst så skulle arbetsgivarens personalkostnader för att minska väsentligt, både i reda pengar och i minskad byråkrati som den lagstadgade pensionsförsäkringen ofrånkomligen vållar. De minskade utgifterna lösgör pengar till investeringar, nyanställningar och/eller löneförhöjningar. Arbetstagarna får mer pengar i handen och kan förfoga över sitt pensionssparande på ett sätt som möjliggör högre avkastning och större ekonomisk trygghet, både för arbetstagaren själv och för hans familj.

18 reaktioner på ”Ett privat pensionssystem?”

 1. Anders Fredrik

  Någon form av aktuarie baserad minimipension måste finnas för alla, men även den kan ju vara privat. Alla sparar ju inte för sin ålderdom.

  1. Automatiskt börjar man säkert att tänka såsom att alla inte sparar, att vissa inte kan spara, att vissa befinner sig i situationer där de inte kan spara, vissa är arbetslösa och kan inte spara, vissa är sjuka och kan inte spara.

   Vad jag vill säga är att även om det ser ”mörkt ut” så får man tvinga sig själv att tänka: ”Hur skulle det kunna fungera.”

   För mig handlar det om att skapa utrymme för sparande och det gör vi t.ex. med sänkta skatter.

 2. Andreas Collvin

  Om du _måste_ teckna en ”privat” pensionsförsäkring för att nå en standard god nog för att få politikerna att sova bättre om nätterna i förvissningen om att fåren tas om hand om, så kommer de regleringarna växa och innefatta mer och mer. Ser hellre att staten ger fan i huruvida jag är oförmögen att fatta långsiktiga beslut eller ej. Vill jag bränna mina slantar nu, så gör jag det.

 3. Kaj Grüssner

  Collvin

  Precis, det ska inte finnas något tvång överhuvudtaget. Du får spara eller inte spara. Om du väljer att spara så bestämer du själv hur du sparar.

 4. Den största anledningen till att få väljer att pensionsspara själva är illusionen om en statlig pension. En illusion som nu (i många europeiska länder) håller på att brista. Förhoppningsvis kommer därmed folk överlag att börja kräva att få hantera sina pensionspengar själva, då statligen bevisligen är fullständigt oförmögen att hantera pensioner.

  Värt att påminna att frihet inte bara innebär frihet att göra ”bra” val, utan även frihet att göra dåliga sådana. Om folk absolut inte vill ha någon pension så bör det stå dem fritt fram att inte spara till den. För resten av befolkningen är det ”long overdue” med en ”reality check” vad gäller deras framtida pensioner. Det lär nämligen inte bli mycket att hurra över.

 5. Ola Nevander

  Även om man hävdar att staten behöver garantera en miniminivå på pensioner för de som är oförmögna att arbeta eller försörja sig annorledes så är detta inget argument för dagens system med tvingande premier i form av sociala avgifter. Detta i.o.m. att garantipensionen inte finansieras av dessa avgifter utan av statsbudgeten.

  Idén att medborgarna inte klarar av att säkra sin egen pension utan tvång rimmar f.ö. illa med att ge samma medborgare rösträtt om vem som exempelvis ska bestämma hur pensionssystemet ska utformas. Vi kan alltså inte lösa våra egna små individuella bekymmer, men när problemen eskalerar till gigantiska utmaningar av samhällsproportioner – ja, då har vi plötsligt förtroendet. Logiskt Sickan.

  1. Tack för det! Kan behövs lite logiska kullerbyttor när jag ska rensa ut indoktrineringen.

   Detaljerna är för jobbiga medan de stora sammanhangen verkar mer klara för gemene individ.

   Jag minns fortfarande när Gudrun Schyman stod på Medborgarplatsen i Stockholm inför ett val och häcklade avregleringarna med att säga att det inte var lätt för individen att göra ett val med den djungel av alternativ som fanns utan det var enklare om staten gjorde valen för varje individ. Tro det eller ej, men det rev ner applåder från åskådarna.

 6. ”It is said that man cannot be trusted to govern himself. Can he then, be trusted with the government of others?”

 7. Man tar ifrån dig dina pengar för att lämna tillbaka det på ålderns höst, man tror inte att du är kapabel att planera din privatekonomi och framtid, så man sparar åt dig, vare sig du vill det eller inte, för du är för dum att klara det själv, staten måste ta hand om dig stackars sate. Man omyndigförklarar folk, det är det man gör. Det kanske därifrån ordet ”myndighet” kommer ifrån, ett ställe som har monopol på att vara ”myndiga”, haha…

 8. I andra delar av världen kallas det för korruption och maktmissbruk. Kom ihåg att pension år något man tvingas att tvångsspara till i Sverige, det finns ingen valfrihet. Sverige här hårt toppstyrt och valfrihet existerar inte. Man SKALL ge tjänstemännen och politikerna sina pengar, alla pengar helst, rena konfiskationen, maskerat som ”skatt”.

  Det byråkratiska brödraskapet tar pengarna för egen räkning. Det är ju dessutom förbjudet i Sverige att arbeta när man blir gammal.

  Jag skrattar mig lycklig idag att jag flydde diktaturen Sverige efter min utbildning. Jag är nästan 70, men jobbar 60 timmar i veckan, och trivs. 2/3 av inkomsten kan jag spara, pensionen har jag inte ens rört. Jag kontrollerar själv min pension, ingen SINK kan dras. Jag kan flytta både mig själv och min pension dit jag vill, när som helt, ingen byråkrat kan säga flaska.

  Det blir värre Svensson. Makthavarna, speciellt de tjänstemän man inte kan komma åt som skriver sina egna lagar och regler, vill alltid ha mer.

  Kanske ”upploppen” är en lösning, vem vet. Förtryck har alltid skapa revolutioner.

  Hur som helst, jag stack för 40 år sedan från det ökande förtrycket. Nu bor jag i Asien, och jättetrivs med mitt liv. Jag är fri.

  Kanske skulle du skriva en artikel om hur fint pensionärer har det utanför Sverige, i länder där staten inte roffar åt sig med rov-skatter och rov-avgifter.

  Ha det så bra.

  1. Rolf, det är inte förbjudet att jobba när man är gammal, ännu i alla fall. Jag känner flera som jobbar vidare efter 65 år, på grund av att pensionen är så dålig.

   Ett problem med tvångssparandet är att folk för sent upptäcker vad lite pengar de kommer att få i pension. Och ännu mindre blir det. Sedan ska skatter och avgifter höjas för vi ska vara solidariska med de utsatta.

   Ordet ”utsatta” är lustigt för det finns inga människor som definierar sig själva som utsatta eller tillhörande en utsatt grupp. Det är bara andra människor som definierar andra att vara det. Ytterligare förmynderi.

 9. Robert Sundström

  Privata aktörer under sträng statlig reglering är inte det vi vill ha i så fall.

  1. Absolut inte! I USA finns det 115 myndigheter som ska reglera bankerna. Funkar det? Nej. Kommer det att fungera om Obama inrättar en 116:onde myndighet? Nej.

   Vad som behövs är att den som har en bank eller en pensionsförvaltning är ansvarig för sina handlingar.

 10. Intressant förslag. Min enda invändning är dock att eftersom dagens statliga pensionssystem har ett stort mått av omfördelning från höginkomsttagare till låginkomsttagare så kan de förra förväntas lämna det statliga systemet för det privata vilket skulle leda till att det offentliga systemet utarmas och blir ohållbart. Sedan kan man tycka att pensionssystemet inte ska användas till omfördelningspolitik (vilket jag tycker), men det är en annan fråga.

  1. Ett problem med dagens pensionssystem är att det kommer att gå i konkurs med tiden.

   Omfördelningen från rika till andra i pensionssystemet är så liten att vi totalt kan bortse från den. Det finns inte så många rika och de har inte så mycket pengar som vissa tror.

   Bäst för var och en är att avliva myten om omfördelning.

  2. @Oskar

   Det är helt ok att tycka att pensionssystemet skall användas till omfördelning. Fritt fram att dela med sig i ett sådant system. Någon annan kanske gör något annat med sitt sparkapital. Barncancerforskning, hem för bortsprungna katter eller valfri ”god” verksamhet. Frågan är huruvida du skall tvinga mig att deltaga i ditt fördelningssystem? Skall vi ha ett samhälle där det är ok med godtyckligt tvång?

 11. Pingback: Liberala notiser, 3 juni – Lp-bloggen

 12. Kaj Grüssner skriver mycket bra svenska, jag blir nästan avundsjuk. Givetvis borde pensionen vara helt privat. De som vill dela med sig kan göra det frivilligt.

  Det finns, konstigt nog, försäkringsbolag som inte tar hänsyn till skillnaden på förväntad livslängd mellan män och kvinnor. Huvudsakligen superkorkade/ovetande män, betalar sina premier där. Tokfeminister tycker det är rätt. Så då borde tokfeminister tycka att kvinnor med säg 100 lakan på bankkontot skulle kunna ta ut 120 lakan och män bara 80…

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *