Råd till dig som är ung och arbetslös

Jeffrey_TuckerVi befinner oss nu i det femte året med en väldigt skral arbetsmarknad för ungdomar. Den senaste arbetslöshetsstatistiken utelämnar återigen de unga från den minskning som rapporteras. De ingår inte ens i ökningen av temporära arbetstillfällen.

USA har bland den högsta arbetslösheten för 20- till 26-åringar i världen. Nära hälften av den amerikanska armén av arbetslösa är under 34. Bland dem som har arbete är det ett enormt gap mellan den förväntade lönen och verklighetens lönebesked. Vilket är precis vad vi kan förvänta oss i en värld som just lämnat en högkonjunktur bakom sig. En undersökning genomförd av Accenture visar att mer än 41 procent av USAs nyutexaminerade akademiker är desillusionerade och saknar användning för sina examenskunskaper i sitt arbete.

Den unga generationen möter utmaningar olika något de flesta nu levande människor har sett. Denna situation kräver nya, anpassningsbara strategier.

Därav mitt brev, nedan, med råd till dig som är ung arbetare.

Kära unga arbetare:

Även utan den ekonomiska kräftgången skulle du ha mött en tuff marknad. Det är för att du kommer till arbetsmarknaden i stort sett tomhänt. Vårt samhälle bestämde för länge sedan att det var bättre för dig att sitta vid skolbänken i 16 år än att samla riktig arbetslivserfarenhet på den marknadsplats som antas anställa dig senare i livet.

Även om det skulle vara lagligt för dig att arbeta från den ålder då du är kapabel att göra det, någonstans mellan 12 och 13 år, har staten instiftat lagar som reglerar lägstalönerna så att marknaden inte har råd med dina tjänster. Du får sedan veta att om du stannar i skolan, kommer du få ett jättebra jobb, med hög lön direkt du är klar med universitetet. Du börjar nu ana att arbetsgivarna inte tycker du har så många gångbara färdigheter och att du ännu inte demonstrerat din fallenhet för att producera.

Det är här vi finner problemets ursprung — man har ljugit för dig i hela ditt liv.

Som barn matades du gång efter annan med slagord om allas jämlikhet. I din barndoms lekar undertrycktes din lust att tävla och vinna, medan värden som att dela med och bry sig om andra framhävdes över allt annat.

Sedan, någonstans i åldern sju till tio förändrades något. Allt det där med att dela och bry sig slutade gälla och ersattes med en värld av äta eller ätas. Du förväntades nu få perfekta betyg, briljera i matematik och naturvetenskap, vara ett mönster i lydnad, stanna vid skolbänken så länge som möjligt. Man berättade för dig att om du gjorde allt detta skulle du klara dig fint framöver.

För en del fungerar detta bra. Men det är bara en liten minoritet människor som är tillräckligt medgörliga för att få ut något av korvstoppningen. Och även bland dessa är det inte alla som får det de blivit lovade. För resten finns det inte ens en plan. De som faller genom springorna förväntas klara sig på egen hand på något sätt.

Hur klarar du dig? Allt handlar om ett lönande arbete. Och det är just den barriären du står inför nu. Du har drivet och du letar efter en institution som sätter värde på det du kan bidra med. Men ett passande parti står inte att finna.

Fundera på varför ett företag anställer någon. Det sker baserat på tron att företaget kommer tjäna mer pengar med den anställde än utan. Företaget betalar dig för att utföra arbete vilket resulterar i att företagets intäkter blir större än de annars skulle bli.

Men tänk noga igenom vad detta betyder. Det betyder att du måste tillföra mer värde än du får ut. För varje dollar du tjänar, måste du möjliggöra för företaget att tjäna en dollar plus något extra. Detta är ingen enkel uppgift. Företaget har kostnader att täcka utöver din lön. Till exempel så kräver staten att företag är försäkrade. Du behöver tränas. Det finns kanske hälsovårdskostnader också. Företaget kommer behöva hantera oförutsedda saker. Allt detta läggs till den börda du innebär för företaget och ökar därför kostnaden för att anställa dig.

Det här innebär att du måste vara mer värdefull än du tror. Varför är jobb med minimilön så svåra? Därför att det är svårt för en oerfaren arbetare att vara värd en så hög lön. Arbetsgivaren måste kunna ta ut så mycket värde som möjligt ur relationen med dig för att det överhuvudtaget skall bli en relation. Det kan inte ske omedelbart eftersom företaget antagligen kommer förlora pengar på dig under dina första månaders anställning helt enkelt för att du är otränad. Du kommer behöva kämpa som en galning bara för att förtjäna ditt uppehälle.

Om du redan förstår denna regel, att du måste tillföra mer värde än du tar ut, vet du mer än de allra flesta unga arbetare. Och detta ger dig ett övertag. Medan alla andra muttrar över arbetsbördan och den låga lönen, har du en aning om varför du behöver skynda så hårt och du kan finna glädjen i detta. Du producerar mer åt företaget än du tar ut. Att konsekvent göra detta är din väg till få försprång. Faktum är att det är nyckeln till livet.

Men för att få försprång måste du vara med och spela från början. Det tjänar inget till att sitta och vänta på det rätta jobbet med den rätta lönen. Glöm alla dina förväntningar. Om något, vad som helst, dyker upp ska du hoppa på det omedelbart. Oavsett vad du fått lära dig är inget jobb för simpelt. Målet är att få in foten. Ja, du har mycket högre löneanspråk och de kommer kanske att besannas en dag. Men inte än.

Det första steget är att få in foten någonstans, för en lön, oavsett vilken. Att oroa dig för att ett sådant arbete, vad det än är, på något sätt är under din värdighet är att gräva en grop åt dig själv. De som är beredda att utföra det ”simplaste” av jobb är de som kan skapa ett gott liv åt sig själva. Att du uppfattar arbetet som ”simpelt” betyder inte att det saknar värde för andra eller för dig. Det saknar verkligen inte värde för dig.

Alla jobb du har lär du dig av. Du lär dig hur du interagerar med andra, hur ett företag sköts, hur folk tänker, hur chefer tänker och hur de som lyckas får försprång jämfört med de som misslyckas. Ett arbete är ett tillfälle att lära, minst lika mycket eller mer än i skolan.

Människors största rädsla är att deras arbete på något sätt skall definiera deras liv. Alltså drar de slutsatsen att ett arbete där de fyller på varor i butikshyllorna på Wal-Mart kommer omdefiniera eller förminska vem de är. Det här är en helt obefogad uppfattning. Ditt arbete är en byggsten i grunden du står på.

För att få något jobb måste du göra mer än att bara slänga in en CV eller posta den på webben. Du måste sticka ut ur mängden. Det betyder att du behöver sälja dig själv som en tillgång. Du måste marknadsföra dig själv (och marknadsföring är den minst uppskattade och samtidigt allra viktigaste av alla kommersiella insatser). Det är inte nedvärderande. Det är en möjlighet. Ta reda på allt du kan om företaget och dess produkter. Efter att du ansökt bör du återkomma upprepade gånger, träffa cheferna, träffa ägarna. Allt med syftet att visa dem hur mycket värde du kommer tillföra deras verksamhet.

Det är inte svårt att lyckas på det här nya jobbet, men det kräver disciplin. Följ ett par enkla regler. Kom aldrig sent. Börja alltid med att göra det som din närmaste chef ber dig göra. Gör det mycket snabbare och noggrannare än han eller hon förväntar sig. När du gjort det, gör några oväntade saker som bidrar till omgivningen. Klaga aldrig. Delta aldrig i kontorspolitik. Var ett föredöme som anställd. Detta är vägen till framgång.

Det handlar inte enbart om att tillföra värde till företaget. Det handlar om att tillföra dig själv värde. Den digitala världen har gett oss alla fantastiska verktyg för att samla på oss personligt kapital. Skaffa dig ett LinkedIn-konto och lägg till ditt arbete till din identitet. Börja bygga det där nödvändiga nätverket. Detta nätverk kommer fortsätta växa i hela ditt liv, det börjar nu och håller på ända till slutet. Det kan vara din allra värdefullaste tillgång utöver din personlighet och dina färdigheter.

Under tiden du gör allt detta utmärkta jobb, behöver du begrunda två möjliga vägar framåt, båda lika framkomliga — avancera på detta företag eller byta till ett annat. Du ska välja den väg som ger dig bäst fördelar. Sluta aldrig leta efter nästa arbete. Det gäller nu och alltid, i hela din livstid.

Ett enormt misstag folk gör är att gå in djupt emotionellt i en institution. Lagen uppmuntrar denna attityd genom att knyta alla möjliga sorters fördelar till det status-quo-arbete du för närvarande har. Du får sjukvårdsfördelar, mer ledigt, schemalagda lönehöjningar och det är alltid enklare att hålla sig till det man känner till. Att göra så är ett misstag. Framsteg kommer via rubbade cirklar och ibland måste du rubba dina egna cirklar för att få dessa framsteg att infinna sig.

Din villighet att saka tryggheten med ditt nuvarande jobb för osäkerheten med ett annat ger dig en fördel. Medelmåttor omkring dig kommer offra alla sina principer och alla sanningar på trygghetens altare. Med väldigt få undantag fruktar folk osäkerheten med en okänd framtid mer än den skenbara tryggheten med det kända status quo. De kommer ge upp alla rättigheter och varenda bit av sina själar för löftet om trygghet (oavsett om den levereras via ett lönebesked eller en beväpnad polis), de kommer till och med gå så långt att de utsätter sig för misär eller lyder en ondsint despot (oavsett om det är en chef eller en diktator). Du kan bryta dig loss ur denna benägenhet, men det kräver mod, risktagande och en medveten satsning på att trotsa konventioner.

Du skall alltid se dig själv som en produktiv enhet som alltid är tillgänglig på arbetsmarknaden. Du kan flytta från institution till institution och ständigt förbättra dina färdigheter och därmed din lön. Var aldrig rädd att testa något nytt eller att kasta dig in i en helt ny arbetsmiljö.

Det är viktigt att du i detta är smart med hur du hanterar dina finanser. Lev aldrig på den nivå som matchar din inkomst. Din levnadsstandard skall i stället matcha din näst bästa möjlighet till anställning, den du nyss lämnat eller den du kanske flyttar till härnäst. Om du håller dig till denna princip, och det kräver disciplin, kommer du förbli fri att välja var du arbetar och att ta större risker. Du kommer samtidigt bygga upp en buffert som kommer väl till pass om något går snett.

Det är klart att det kan finnas fördelar med att stanna på din nuvarande arbetsplats, också om alla omkring dig flyttar hit och dit. Även om detta händer skall du fortfarande betrakta dig själv som tillgänglig på marknaden. Du styr dig själv. Undvik att hamna i tacksamhetsskuld till någon, men förstå också att ingen är skyldig dig ett levebröd. Det är det enda sättet du kan behålla ett nyktert omdöme kring dina karriärvägar.

På varje jobb kommer du lära dig massor om mänsklig etik, psykologi, känslor och beteende. Det mesta av det du lär dig kommer vara upplysande och uppmuntrande. Men en del av det kommer, tyvärr, inte vara trevligt och kan komma som en chock.

För det första kommer du upptäcka att människor i gemen är väldigt obenägna att erkänna fel. De kommer försvara en åsikt eller en åtgärd till det bittra slutet, även om all logik och alla bevis pekar i motsatt riktning. Ärliga ursäkter och genuint menade erkännanden om att någon gjort fel är bland de mest sällsynta händelserna i världen. Det är meningslöst att kräva ursäkter eller att bli stött när de inte levereras. Gå vidare i stället. Du skall heller inte vänta dig att du alltid blir belönad för att du haft rätt. Tvärtom kommer människor ofta förakta dig och försöka sänka dig till sin egen nivå.

Hur hanterar du detta problem? Bli inte frustrerad. Sök inte upprättelse. Acceptera verkligheten som den är. Om det inte fungerar på ett jobb så gå vidare. Sök inte hämnd om du får sparken. Ilska och harm åstadkommer absolut ingenting. Håll blicken fäst på målet med personlig och professionell framgång och avfärda allt som kommer i vägen som avlednings- och störningsmoment.


För det andra, vi vill alla tro att man genom att göra ett jättebra jobb och bli riktigt bra på något kommer kunna skörda personlig belöning. Detta är inte alltid eller ens ofta sant. Om du sticker ut som grymt bra kommer du bli en måltavla för avund från de omkring dig som vid en jämförelse har misslyckats. Det kan ofta skada dina möjligheter att lyckas. Belöning för goda gärningar finns, de frodas till och med, men det är endast genom dina egna initiativ detta gäller och de erbjuds aldrig helt spontant av någon annan individ eller företag. Alla personliga och sociala framsteg kommer för att du, ensam, står emot försöken från alla omkring dig att stoppa dem.

För det tredje, människor tenderar att ha en förkärlek till status quo och de föredrar att följa order och instruktioner. De flesta kan inte föreställa sig hur världen omkring dem skulle kunna bli annorlunda via initiativ och förändring. Om du kan träna dig själv att se en värld som ännu inte finns, att använda din fantasi och kreativitet i ett kommersiellt sammanhang, kan du bli den mest värdefulla personen i omgivningen. Du kanske är bland dem som kan bli riktiga entreprenörer och kapitalister. Du kan till och med förändra världen.

Under tiden du utvecklar och använder dessa talanger, och medan du blir allt mer värdefull för de omkring dig, kom ihåg att du inte är ofelbar. Den kommersiella marknadsplatsen straffar stolthet och arrogans och den belönar ödmjukhet och en lärande anda. Var glad över dina framgångar, men sluta aldrig lära. Det finns alltid mer att veta eftersom världen är i ständig förändring, och ingen av oss kan veta allt. Nyckeln till att lyckas i detta liv är att vara redo att inte bara ändras med världen utan även att ställa sig i frontlinjen för förändringen och driva den.

Från din nuvarande utgångspunkt, arbetslös och med vad som verkar vara ett fåtal möjligheter, ser kanske din framtid hopplös ut. Denna bild är osann. Där finns hinder, ja, men de är där för att forceras av dig och enbart av dig. Världen fungerar inte som man sa till dig att den fungerar när du var ett barn. Acceptera det och ge dig i kast med verkligheten som den är just nu, med intelligens, slughet och charm. Du är en beslutsfattare, och huruvida du lyckas eller misslyckas beror i slutändan på de beslut du fattar.

På många sätt är du ett offer för ett system som har gaddat ihop sig mot dig. Men du kommer ingenstans genom att bete dig som ett offer. Du behöver inte varaett offer. Du har en fri vilja och kapaciteten att styra dig själv. Ja, du äger den mänskliga rättigheten att välja. Idag är dagen då du bör börja utnyttja den rättigheten.

 

Detta är en översättning från Advice to Young, Unemployed Workers. Översättare Peter Strömberg.

 

4 reaktioner på ”Råd till dig som är ung och arbetslös”

 1. Det är sant att man ska visa sig användbar men att böja sig baklänges så som systemet ser ut nu? Jag menar det är svårt att spela snällt när det fortfarande är så svårt att konkurera. Vem kan inte beställa en kontainer med varor från asien? Det är tull och regler som sätter stopp. Man jobbar för pengarna, vill företagen ha ett annat svar i en arbetsintervju så kommer dom få en lögn. Klart man kan slänga på en fasad men hur bra mår man av det. Erfarenheterna man har är heller inte mycket värda om dom inte har rätt dokumentation, typ av position eller från en tillräckligt bra plats hur bra du än jobbat. Så man borde alltså ljuga för att sig in på företaget(”Har alltid drömt att få bli städare! Era siffror ser dessutom enormt bra ut!” ), göra minimum fast få det att se bra ut samtidigt som söker ett jobb på ett företag som ser bättre ut på pappret och där lägger man ner den riktiga energin.

 2. Jeffrey är klarsynt och håller inget tillbaka. Synsättet är djupt pragmatiskt och väldigt insiktsfullt. Liberterianer har en guldgruva i denna man. Det sammanfattar precis allt som att växa upp i arbetslivet efter att ha hållts tillbaka i skolan innebär. Jag, som inte är arbetslös, behöver även jag dessa insikter återberättade av någon annan. Det passar mig just nu helt rätt.

  Översättningen tappar inte Jeffreys glans vilket är ett konsverk i sig. Peter strömberg, gott jobb! Och igen, mises.se … vackert.

 3. Bra råd till ungdomar. Annat var det på min tid som ung (ca 1970): Man sökte jobb på vilken fabrik som helst och började jobba dagen där på.

  Du skall heller inte vänta dig att du alltid blir belönad för att du haft rätt. Tvärtom kommer människor ofta förakta dig och försöka sänka dig till sin egen nivå”. Jo, så kan det gå. Minns för nästan 30 år sedan. Då skulle företaget jag jobbad på byta datasystem från Nord 100 (?) till ett annat minidatorsystem. Vi råkade vara fyra på ett av våra då tre geografiskt olika kontor, som tyckte samma: Mikrodatorn är framtiden! Vi lyckades få till åtminstone en stor diskussion och en halvmesyr. Jag ska inte trötta er med en berättelse om hur det gick till.

  Vi fick rätt! Ingen tackade oss efteråt, vi fick mest chefen med anhang att se dåliga ut ansågs det. Med rätta! Själv blev jag trakasserad av chefer från andra kontor som ville ge mig sparken rakt av, men tack och lov hade jag starkt stöd av min närmaste chef…

 4. Jag kan inte låta bli att fundera på skolan. Det finns jobb som man kan få direkt efter grundskolan där man inte direkt behöver några kunskaper mer än en vilja att lära sig och praktiskt handlag.

  Nu ska gymnasiet förmodligen bli obligatoriskt. Det innebär faktiskt att när eleven har fyllt 18 år och föräldrarna såldes till kan ställas till ansvar för en elev som inte kommer till skolan, att samhället faktiskt mer eller mindre hotar varje 18 åring med straff om de inte inställer sig i skolan. Mycket märklig situation. Myndig men ej ett fritt val vad personen vill göra.

  Så, vi har personer som kan få ett jobb men tvingas till att vara i en skola de kanske inte vill gå i. De eleverna får då kanske underkänt i alla ämnen. Vad har staten då gett dem? Förmodligen har de ännu svårare att få ett jobb än om de inte hade gått i gymnasiet.

  Jag har själv jobbat i ett yrke där man antingen lär sig direkt på företaget eller går en utbildning. Jag har lärt upp folk både med utbildning och utan utbildning. De med utbildning har inte var det minsta bättre än någon utan utbildning. Det enda som skiljer är attityden till arbetet, viljan att vilja lära sig och att göra ett bra jobb. Vill man inte göra ett bra jobb kan all utbildning i världen inte göra den situationen bättre.

  Kan även tillägga att många yrkesutbildningar ligger inte i fas med verkligheten. Sagt med det är att det mer eller mindre är synd om de som väljer en utbildning när det inte behövs eftersom de faktiskt förlorar tre år av inkomster.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *