Demokrati är vår tids religion

Religion har i tusentals år använts som maktmedel för att manipulera och kontrollera folkmassor, från Egyptens faraos och Mayakulturens människooffer till Gustav Vasas reformation under 1500-talet och dagens islamiska stater i mellanöstern.

Guds ord var lag, och i Sverige var kungen och prästerna Guds utvalda på jorden, och därmed var också kungens och prästernas ord lag. I skolorna var det präster som höll i undervisningen och bibeln var den viktigaste läroboken.

På tal om religionens makt, se bara den korta men hemska häxjakten i Sverige på 1670-talet, där prästerna med ett ord kunde avgöra en kvinnas öde. ”Häxa!”

Men Sverige är idag sekulärt, dvs. kyrkan har separerats från staten, och folket har inte längre en blind tro till kyrkan och dess gud.

För det har visat sig att folk har lättare att tro på legitimiteten hos ”folkets” vilja än hos Guds vilja.

Den största religionen i världen idag är inte kristendomen eller islam, det är demokratin.

Själva definitionen för religion passar även in på demokrati, då det är ”en specifik grundläggande uppsättning av övertygelser som en grupp människor eller sekter är överens om” och som ”ofta innehåller en moralisk kod som styr genomförandet av mänskliga angelägenheter.”

Idag är det demokratin som inte får ifrågasättas, och det är genom demokratin som massorna kontrolleras idag. I den obligatoriska skolan så har Bibeln ersatts av andra böcker, och istället för kristna värderingar så lärs nu demokratiska värderingar ut.

Som Stefan Molyneux nämnt:

När våra ledare ber om vår lydnad så är det aldrig till dem själv som individer, påstår de, utan till det abstrakta ”goda”. JFK sa inte ”Fråga inte vad jag kan göra för dig, utan vad du kan göra för mig…” Istället så bytte han ut sig själv mot orden ”ditt land”. Service till ”landet” är ansett som en dygd – men förmånstagarna för den förtjänsten är alltid de som härskar över folk med våld. Bakåt i tiden (och ibland även i nuet), har ledare identifierat sig med Gud, istället för geografi, men principen är densamma. För kommunister, är klass den abstrakta mekanism som legitimerar ledarnas makt; för fascister är det nationen; för Nazister är det ras; för demokrater är det ”folkets vilja”; för präster är det ”guds vilja”, och så vidare.

Den som ifrågasatte religiösa och finansiella makter för tvåtusen år sedan kunde räkna med fysiska straff, rent av korsfästning.

Den som ifrågasätter demokratin idag har samma öde att vänta. Om inte den fysiska varianten så kan man räkna med social och psykisk korsfästning, och i många fall även ekonomisk korsfästning då det inte vore första gången någon förlorar sitt jobb för att ha ”fel” åsikter.

Idag är det inte ”häxa” som skriks, utan ett annat ord…

Men medan demokratins religion sveper över mellanöstern och stöter samman med gamla religioner och maktstrukturer är jag övertygad om att även demokratin en dag kommer att ses för vad den är:

Demokratin är ett maktverktyg som tillsammans med propaganda på massiv skala används för att manipulera och kontrollera folkmassor.

7 reaktioner på ”Demokrati är vår tids religion”

 1. Även det synsätt folk har på staten som en mekanism som ska lösa allting tycker jag har likheter med religion. Det är som magi, så fort det finns ett svårlösligt problem så har staten ett svar på allt. Hur? Ja det vette fan, men lagstiftar vi om det så jäklar då blir det löst! Vår ökade förståelse inom naturvetenskapen var det som hejdade religionen så som den var förut… får hoppas att ökad förståelse för mänskligt agerande i samhället hejdar religionen så som den är idag.

 2. På rent personlig basis kan jag tycka att tron på ett liv efter detta, paradiset, helvetet o.s.v. i alla fall inte är fullt lika vansinniga som tron på att staten kan lösa alla våra problem. Det tidigare är ju åtminstone en teoretisk möjlighet……

 3. Om jag förstått Mises rätt, menade han också att nationalstaten med sina ceremoniella föremål och symboler, mytologi etc, i modern tid börjat ersätta Gud och kyrkan, och benämnde denna nya ”religion” som statolatri:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Statolatri
  http://www.lewrockwell.com/blog/lewrw/archives/129878.html
  Socialdemokratin i Sverige och Per Albin Hansson fick en fullträff, när de förenade sitt sociala engagemang med den storsvenska nationalism det etablerade samhället jobbat upp i samhället under 1800-talet, och grundade folkhemsstaten.
  Detta bör man kanske ha i minnet i dagens kulturdebatt, när t.ex. Herman Lindqvist drar en lans för politisk konst från förra sekelskiftet som restes av den styrande eliten på de mest strategiska platserna i våra städer i en tid, när den västerländska liberalismen stod lågt i kurs, och fick ge vika till förmån för nya idéer som nationalism, socialism, censur och protektionism, vilket förvandlade världen till ett slakthus på 1900-talet, och tillskriver den imperialistiska svenska stormaktsstaten inte bara sociala och vetenskapliga framsteg, men också fred och frihet (sic):
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/hermanlindqvist/article15581665.ab
  Det är nog också mot bakgrund av detta nya samhällsklimat i Sverige, man får se firandet av 300-årsminnet av att Stenbocks dränkte de sista skånsk-danska förhoppningarna om en återförening i blod vid hans ärestod i Helsingborg, med militärparader och svenska fanborger anno 2010:
  http://friskyttekompaniet.wordpress.com/2010/02/27/karolinerna-intog-helsingborg-igen/

 4. Antirasismen är en given kandidat också. Kommer ni ihåg killen som blev ”twitter-raped”? Någon hade skrivit nedsättande om en svart fotbollsspelare från England via hans konto. Han fick be om ursäkt för det. Inte killen som utförda själva dådet i hans namn, inte de många antirasister som var snabba att hoppa på honom utan att ta reda på hur det förhöll sig.

  Där kan vi tala om häxjakt.

 5. Jag har inget att tllägga. Tycker bara artikeln är så bra och tar upp ett sådant ämne att den borde ha fler kommentarer. Daniel var inte du med och organiserade ett större event med Ron Paul? Om du gör mer sådant bus så säg till här på mises.se.

 6. Robert; ökad förståelse för mänskligt agerande i samhället, och för statens och demokratins våldsamma natur, är nog det enda som kan hedja denna fanatiska religion. Mises Institutet har ett viktigt arbete framför sig!

  Just nu pågår ett till ytan demokratiskt korståg i mellanöstern, inte olikt de otaliga kristna korståg som också hade som mål att ”befria” regionen och folket från de onda hedningarna. Dagens icke-demokratiska ”hedningar” gick/går under namnen Hussein, Gadaffi, och al-Assad. Två döda, en kvar.

  Halsingen; bra länkar, speciellt Lew Rockwell-länken, med ett passande slut om den statliga skolan:

  ”Och så föds en ny generation av blinda dyrkare vid Statismens guldkalv.”

  Henrik; jag håller med om att dagens motsvarighet till häxjakten är just anti-”rasismen” som du säger, och det moderna prästerskapet som driver på häxjakten och samtidigt basunerar ut demokratins och mångfaldens budskap är journalisterna och massmedia.

  Skillnaden idag mot förr är att kyrkan inte längre är den bästa kommunikationskanalen för propaganda; massmedia har tagit över den rollen, och journalister har tagit över prästernas roll i att ”upplysa” folket med rätt värderingar.

  Den obligatoriska skolgången har alltid, sen den först startade i klosterskolorna för många hundra år sedan, haft som uppgift att legitimera och stärka den primära maktstrukturen. Spolar vi fram till nutid så minns jag ju själv hur under hela min skolgång demokratin höjdes till skyarna som guds gåva till mänskligheten.

  Anti-”rasismen” är en viktig del i att behålla den demokratiska maktstrukturen, eftersom mångfald oundvikligen försvagar och bryter upp homogena grupper och åsikter. Det är lättare att söndra och härska i en sån splittrad miljö, och motsättningar är ju vad politiker lever på. Därför är det inte konstigt att det moderna prästerskapet driver ut ”rasism”-spöken och bränner någon ”rasist”-häxa nu och då.

  På tal om historien om obligatorisk skolgång så rekommenderar jag starkt boken ”Education, Free & Compulsory” av Murray Rothbard. Den hittas gratis på Mises.org.

  Mikael; kul att du uppskattar artikeln. Jo jag var med och organiserade ett event i Chile ganska nyligen med Ron Paul. Säger definitivt till om det blir något mer!

 7. Demokrati är en religion, deklarationen om de mänskliga rättigheterna bibeln och rösträtten är nattvarden. Samma skit i ny förpackning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *