Keynesiansk protest mot Riksbanken

Vice riksbankschef Lars E O Svensson har gjort sig historisk. Han har nämligen reserverat sig mot riksbankens rapport till riksdagen. Varför? För att riksbankens penningpolitik inte är tillräckligt expansionistisk. Skriver Svensson:

En mer expansiv politik med oförändrad låg ränta sedan 2010 hade enligt en preliminär beräkning hållit KPIF-inflationen nära målet, medfört betydligt lägre arbetslöshet samt medfört en obetydligt högre skuldkvot på kort sikt och inte påverkat skuldkvoten på lång sikt.

Argumenten han anför är egentligen samma som hos Paul Krugman. Och det är samma omvända resonemang. Svensson hävdar att eftersom (den officiella) inflationen är lägre än målet och arbetslösheten högre än ”vanligt”, så är inte penningpolitiken tillräckligt exansionistisk. Det är samma resonemang som när Krugman förespråkade stimulanspaket men efter att de initiala effekterna blivit kända sa att stimulanspaketen borde ha varit större, för att de inte visat sig fungera.

Svensson har gång på gång reserverat sig mot riksbankens politik, som av allt att döma verkar vara endast begränsat keynesiansk (eller, för att använda en annan term, monetaristisk). Han anser att styrräntan är för hög (när den är på en historiskt rekordlåg nivå) och ”ser mycket små risker för att det ska leda till en oroväckande skuldsättning bland hushållen”.

”Istället skulle en mer expansiv penningpolitik ha medfört en betydligt lägre arbetslöshet i Sverige, enligt Svensson” skriver SvD Näringsliv. Visst, precis som större stimulanspaket hade funkat där de ”små” inte funkade. För att man i efterhand ser att de inte funkat. Det är som bulimikern som i efterhand upptäcker att han inte är botad och drar slutsatsen att han måste ha ätit för lite.

Svensson är utan tvekan den störste galningen i riksbanksstyrelsen. Och det säger inte lite med tanke på de centralplanerande matematikfokuserade sociala ingenjörer som sitter där. Men man kan i alla fall uppskatta Svenssons uppriktighet. Han hymlar inte med de keynesianska stolligheterna. Och det är uppenbart att han räknar med att inte finnas med oss på lång sikt, så han behöver inte bekymra sig om de verkliga konsekvenserna av den föreslagna politiken.

 

Reservationen finns att läsa på Lars E O Svenssons hemsida här.

2 reaktioner på ”Keynesiansk protest mot Riksbanken”

  1. LEO Svensson har till och med samma skägg som Paul Krugman. Jag kastar därför fram hypotesen att det finns genetiska snarare än intellektuella förklaringar till deras prateri.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *