Världens bästa skola

I A-bladet kan man läsa följande TT meddelande:

Bottenresultat räckte för lärarlinje

STOCKHOLM. Lärarutbildningens status är körd i botten. 123 personer kom i höstas in på utbildningen med bara 0,1 poäng på högskoleprovet. Så lågt resultat får man inte ens genom att svara slumpvis på frågorna, skriver Dagens Nyheter.

Som jämförelse skulle en person som valt svarsalternativ ”C” på samtliga frågor få betyget 0,4.

Snittpoängen för dem som kom in på lärarlinjen i höstas var 0,5. Högsta möjliga poäng är 2,0.

Det känns som att det är en bit kvar på vägen mot det politiska drömmålet ”Världens bästa skola”. Hur ska man annars tolka det faktum att lärarutbildningen attraherar Sveriges sämsta studenter? Och att lärarhögskolan i Stockholm för några år sedan tvingades stänga för att den var så dålig.

Fixarna famlar efter lösningar. Hårdare intagningsprov till lärarhögskolan? Återinför möjligheten att få icke-godkänt på kurser istället för att kräva närvaro och ge automatiskt godkänt? Synnerligen radikala tankar. Problemet är bara att om man fortsätter att attrahera Sveriges sämsta studenter så kommer ju ingen av dem komma ut på andra sidan om man höjer kraven.

Tillåt oss en ekonomisk förklaring och lösning. Problemet är helt enkelt att staten har förstört läraryrket så till den grad att det är ointressant för klyftiga studenter. Jag kan lova att de inte kommer att välja läraryrket även om kraven på blivande lärare höjs.

Efter att Göran Persson gjorde kommunerna ekonomiskt och administrativt ansvariga för skolan har Jan Björklund infört statlig central detaljstyrning av skolan. Ansvar hänger inte ihop med finansiering. Denna ”mismatch” har lett till att kommunerna är ointresserade av, och oförmögna till, att utveckla skolan till något positivt. De är fullt upptagna med att dokumentera och uppfylla det ena Björklundska direktivet efter det andra. Arbetsmiljön för en lärare idag är så vidrig att man tydligen bara söker sig dit om man i snitt har 0,4 på högskoleprovet, kanske för att man med sådana svaga meriter har svårt att få andra jobb.

När man ser problemet är det lätt att se lösningen. Befria skolorna och lärarna. Avskaffa genast all centralstyrning av skolan. Idealiskt vore att även befria skolorna från kommunerna. Och befria skattebetalarna från skolorna. Avskaffa skolplikten och återför allt ansvar för att välja och betala utbildning till föräldrarna där det hör hemma.

Så ser vägen ut till Världens bästa skola.

53 reaktioner på ”Världens bästa skola”

 1. 0.1 motsvarar mindre än 40 rätt svar av 160 frågor.
  I snitt fanns 4½ svarsalternativ per fråga.

  576 provdeltagare hade otur när de gissade. 123, var femte, av dessa kom in på lärarutbildning. Man måste ändå beundra deras fighting spirit, att söka en utbildning med 0.1 som merit, friskt vågat hälften vunnet!

  Hur förklarar man så låga resultat?
  1) Deltagare som avbröt skrivningen tidigt.
  2) Deltagare som förstod lika lite av frågorna som jag förstår arabiska, och hade otur.

  Nu finns det ju lärarutbildning i t.ex. teater. Högskoleprovet är nog inte väl ägnat att mäta talang för det ändamålet. Det är inte säkert att detta är blivande kemilärare.

 2. En bekant skrev förresten 0.3 på högskoleprovet, vilket är hårt uruselt faktiskt. Han är yrkesförare och har mer än en årslön på banken. Han sparar en tredjedel av lönen. Och när han blev arbetslös så rättade han mun efter matsäck och sparade en tredjedel av a-kassan (som uppgick till ca halva lönen)! Han har nånting att lära ut kan jag meddela.

 3. Det visar sig att hälften av de antagna hade sökt lärarutbildning av misstag. De hade otur (igen) när de kryssade i ansökningsformuläret.

 4. Tack för en bra artikel. Håller i stort med allt. En Libertariansk lösning vore det bästa, men det lär aldrig jag få uppleva.

  När jag gick i högstadiet (mitten på sextiotalet) var alla mina lärare män, utom i hemkunskap. De hade vanligen högre och bättre utbildning än dagens gymnasielärare. Inte för inte kallades de för ”magistern”. Själv minns jag den befrielse jag kände när jag började i nian. Gick i 9g, en gymnasieförberedande klass, och då slapp man många ointresserade och lågbegåvade klasskamrater som sänkt undervisningsnivån och inte sällan även saboterat lektioner. Vid närmare eftertanke hade vi några andningshål även i årkurs 7-8, genom ”särskild kurs” i matematik och språk.

  Likadant var det på gymnasiet, alla utom en var man. Politikerna valde senare att sänka lärares status och lön, samt hela utbildningssystemet. Männen drog från yrket och betydligt färre män valde att utbilda sig till lärare. Idag är en överväldigande majoritet kvinnor. På den vägen/i diket är det fortfarande.

  Inom ramen för nuvarande system anser jag att ökad nivågruppering ska tillåtas. Inte bestämmas av lärare/skola, utan eleven/föräldrarna ska få välja. Eftersom detta inte är PK, så torde det lättast utföras via olika skolor, istället för olika klasser i samma skola.

  Undrar om även massivandringen bidragit till att sänka nivån i skolan? Har en bekant som är lärare och hon tappade sista sugen när vi blev invaderade av Somalier. Hon har bara ett par år kvar till pension, men ser numera fram emot den. Det gjorde hon inte innan…

  Den ökade styrningen och minskade friheten i yrket avskräcker förmodligen många att söka sig till läraryrket. Förr sa vi att de tre viktigaste skälen för att bli lärare var: juni, juli och augusti.

  Som motexempel till den svenska, har vi den finska skolan. Där har lärarna både status och åtminstone hyfsad lön. Det är ordning och reda, samt lärarna har respekt. Läraryrket är fortfarande attraktivt. Allt är inte frid och fröjd där heller, utan de som utbildar sig till sjuksköterska kan inte underkännas, om jag fattade det rätt. Dock var det för drygt 25 år sedan och jag vet inte hur det är idag.

 5. Jag fick 1,4 på högskoleprovet, och när jag hör att det finns så många som är sämre än mig som kommer in på lärarutbildningen så blir ag fanjimej rädd.

 6. Det var det mest korkade förslaget någonsin att privatisera skolan. Skolan skapar ingen vinst i det korta loppet. Skolan kostar pengar. Med en privatiserad skola så skulle det bli som kejsarens nya kläder. Om man får en pissig utbildning så kan man inte byta ut den för tre år är tre år. Vad gör man då? Jo, man ljuger om att utbildningen är bra för att ingen vill ju bli påkommen med att ha betalat massa pengar för pissig utbildning.

  Betygen kommer inte att fungera. Om det är bra eller dåligt är ju upp till var och en. Men alla skolor skulle i mångt och mycket konkurrera med betyg och det leder till betygsinflation och inget annat.

  Jag håller mig från att kommentera den rena idiotin i artikeln.

 7. Jag förbannad när jag tänker på de absurda kostnader som har lagts ned på varje nybliven student trots att den genomsnittlige nittonåringen inte har lärt sig speciellt mycket under dessa tolv år i skolan. Svenska, engelska och matematik är några av de få ämnena där skolan faktiskt gör ett någorlunda bra jobb även fast det fortfarande är en katastrofalt låg nivå på eleverna med tanke på all tid och alla pengar som har lagts ned.

 8. Kaptenen! Det du skriver om betygen förekommer redan i den statliga skolan. Idag kan man säga att 5 poäng på KTH motsvarar 10 poäng på Stockholms Universitet. Kraven på KTH är mycket högre på eleverna än de är på Stockholms Universitet.

  På samma sätt är det olika status beroende på vilken skola man har tagit sin examen på. En juristutbildning t.ex. smäller högst på Lunds Universitet och Uppsala Universitet. Men detta kan man lätt manipulera genom att läsa en jur.kand på t.ex. en högskola med lägre krav. Sedan läser man en kurs på några veckor på t.ex. Lunds Universitet och begär att de ska examinera en, vilket gör att det ser ut som om man har gått sin juristutbildning på Lunds Universitet och således har ett högre anseende på arbetsmarknaden.

  Bättre, att i stället för att ta in elever på betyg, ta in dem på antagningstester.

  Diskussionen om en privat skola eller en statlig skola fokuseras bara på kapitalvinster. Vinsten med en privat skola är att den kan göras så oändligt mycket bredare kunskapsmässigt än den statliga skolan. Det samhället behöver (inte staten) är inte en utbildning där alla lär sig samma saker med samma pedagogik och med samma mål och där ingen får tillåtas att höja sig över andra elever. Den skola vi har idag är i princip en skola som har till uppgift att mata ut elever med exakt samma dåliga kunskaper.

  Jag vill inte se en privat skola som består av stora bolag som driver skola på löpande band så som det har blivit inom sjukvården. Det vore direkt förkastligt för mångfalden i mina ögon. Jag vill se massor av privata skolor som drivs som helt egna självständiga enheter med olika pedagogiska inriktningar, med olika utbildningar, nischade, skolor för elever som är begåvade i matematik eller något annat. Vi skulle kunna ha skolor som är helt inriktade på att undervisa elever som har olika bokstavsproblem, skola för aspergers syndrom, tourettes syndrom och vad man nu vill.

  För att ovanstående ska kunna fungera krävs att varje förälder och varje elev är de som köper utbildning av företag. Företag som ger dålig utbildning ska på en fungerande marknad slås ut eftersom ingen vill köpa deras dåliga utbildning. Varje skola tvingas att konkurrera med bra utbildning och bra lärare. Dåliga lärare får inget jobb och får söka sig annat jobb. När politiker köper utbildning eller sjukvård blir den som politikerna vill och inte som föräldrar, elever, lärare, sjukvårdspersonal vill.

  Tänk även på att statsmakten lägger ner ungefär 250.000 kr per klass och månad. Statsmakten tar in ungefär 2,4 miljoner kronor i skatt för utbildning från varje arbetande individ under dess arbetsliv. Så, det går att säga att varje individ betalar 2,4 miljoner för sin utbildning. Fick varje individ disponera dessa pengar på egen hand, så skulle de pengarna säkert disponeras mycket bättre utbildningsmässigt än vad staten väljer att disponera dem.

 9. Nu slås ju inte dåliga utbildningar ut som du hävdar Göran. Det där är bara önsketänkande. Problemet med ”starkes rätt tänk” som ni förespråkar är att det blir ett kallt och hårt samhälle där oerhört många kommer att slås ut. Men det skiter väl ni i?

  1. Om vi talar om bara skolan så har vi en skola som idag slår ut väldigt många. Det problemet kan inte lösas med mer centralstyrning, tyckande och tänkande från politiker och inte ens med mer pengar eftersom pengarna egentligen är roten till det onda.

   Att låta elever och föräldrar välja skola, utbildning och pedagogik är väl inte en modell för att slå ut individer utan precis som jag skrev en modell att kunna ge hjälp de elever som behöver hjälp genom att gå i en skola som har t.ex. lärare som är insatta i den problematik som t.ex. elever med aspergers syndrom har. Tänk dig en hel skola där varje lärare är insatt i detta problem och har utbildning på det.

   I min värld är det ett hårt samhälle där alla ska tvingas att leva efter en modell som de kanske inte trivs med, men som är bestämd av någon makt över dem. Precis det gör att jag bl.a. avskyr socialism eftersom t.ex. socialdemokraterna och vänster i Sverige utgår från att individen inte förstår sitt bästa utan måste styras av en högre makt som i detta fall är politiker.

 10. Kallt och hårt är det system vi har idag och som du förespråkar, där polisen kidnappar barn och fängslar dess föräldrar ifall de försöker lärs ut kunskap på egen hand. Jan Björklund och Adolf Hitler är de enda politiker som har infört hemskolningsförbud i västvärlden. Att var och en tillåts välja själv, slippa andras tvång och samarbeta ömsesidigt frivilligt med varandra är det enda rättvisa och solidariska samhället, fritt från pampklassens ensidiga diktat och hot.

 11. Nu slås ju inte dåliga utbildningar ut som du hävdar Göran. Till slut kanske men hur många ungar har man offrat då? Det där är bara önsketänkande. Problemet med ”starkes rätt tänk” som ni förespråkar är att det blir ett kallt och hårt samhälle där oerhört många kommer att slås ut. Men det skiter väl ni i?

  1. Det är rätt att dåliga utbildningar inte slås ut, men det beror på att det är politiker som bestämmer vilka företag som ska få driva skola och inte elever och föräldrar.

   En sak går lätt att konstatera. Elever slås ut i den statliga skolan. Det kommer alltid att vara så och det kommer förmodligen bli värre än det är idag. Då måste jag fråga: Är det finare att bli utslagen i en statlig skola än i en privat skola?

   jag kan inte finna att någon som har debatterat här förespråkare någon ”starkes rätt”. Tvärtom tycker jag de flesta förspråkar att varje individ ska få chansen att utvecklas helt efter sina egna förutsättningar. Den starke klarar sig säkert vid vilken politisk inriktning som helst medan den svage har svårare att hävda sig i en statskontrollerad inriktning. Elever med bokstavsdiagnoser, aspergers syndrom och annat har väldigt svårt att hävda sig i de statliga skolorna.

   De flesta som debatterar här talar faktiskt om att ett samhälle där individer hjälper varandra direkt än anonymt via beskattning.

   Det kanske kommer som en chock för dig, men personer som når framgång hjälper gärna andra att nå framgång och ser ingen konkurrens i det utan tycker bara det är roligt att även andra når framgång. Många som når framgång delar gärna med sig till andra om hur det gick tillväga för att nå framgång vare sig det gäller en ekonomisk framgång eller social framgång.

   I nyss nämnda finns det kanske en naturliga. Väldigt få personer är villiga att offra något för att nå framgång. De som vågar offra når även framgång. Det är tur att dessa finns för det är i stor utsträckning de personer som är drivkraften bakom att vi faktiskt kan ha ett välfärdssamhälle och inte några politikers förtjänst.

   1. Inte konstigt att skolan är så dålig heller när alla barn och ungdomar enligt skolplikten måste inställa sig för utbildning hos något lärosäte.

    Vilken bransch kan vara hälsosam när kunderna tvingas till inköp av tjänsterna som erbjuds?

 12. ”Kaptenen” var förmodligen nöjd i skolan han gick. Takten var låg och innehållet så litet att hen kunde följa med. De sämsta ska bestämma nivå, är nog hens melodi.

  Vi som vill att alla barn ska ges chansen att utvecklas i den takt de vill och kan, är förmodligen ett hot i hens värld, för då skulle Kaptenen gått i samma klass som Somalier och Araber och det vill inte hen innerst inne, för då skulle hen få smaka på verklig rasism (antagande att hen är vit)…

  1. Men här har vi faktiskt ett problem som den statliga skolan inte tar någon som helst hänsyn till att man slumpmässigt buntar ihop individer med olika förutsättningar. Jag tror inte att en somalier gynnas av att hamna i en klass med med elever som har lätt att förstå och presterar väl. Bättre då om en somalier hamnar i en glass där just somaliens problem kan beaktas mer.

   Dessutom. Vad säger att korvstoppningen måste ge på exakt 9 år. Vissa elever kanske kan klara av en på 7 år och andra behöver 11 år på sig, beroende på hur olika barn utvecklas. Nä, nu måste det ske på exakt 9 år oavsett om det är bra eller dåligt för vissa elever.

   För mig är det enkelt. Om en viss utbildning ställer upp vissa krav för att antas till den så kan vi kalla det för målet. Hur utbildningen till detta mål är, är oväsentligt utan det enda viktiga är att man når målet. Någon politisk ideologi behöver inte existera.

 13. http://www.dn.se/debatt/ny-lag-kravs-for-att-stoppa-mobbning-pa-arbetsplatsen

  Achtung! Facken kräver lagstiftningsåtgärder mot mobbning och kränkningar. Mestadels bara svammel och svårt att förstå vad tusan de menar. Men lagar löser alla problem i alla lägen och överallt och utan staten hade Sven Svensson gått in och gruppvåldtäktsstryckmördat granntanten tillsammans med polarna och firat med en dödlig överdos av heroin.

  Men antagligen handlar de flesta kränkningar och den mesta mobbningen på arbetsplatser om det som Steve Hughes raljerar över några minuter in i detta klipp http://www.snotr.com/video/8285/Steve_Hughes_-_Offended

 14. Håller helt med Göran! Problemet med Somalier (förståndsmässigt) är att vuxna sådana är som svenska tioåriga barn IQ-mässigt och med analfabetism i bagaget står de sig alltid slätt utanför arbetsmarknaden i Sverige, annat än för specialformgivna skattebetalda onödiga ”lösningar”…

  Husnegrer vill inte jag ha, möjligen kvartersnegrer, men är tveksam till om ens det vore en lösning för dem…

   1. Du verkar körd JE! Jag ser inte ner på andra människor, annat än sådana som du som inbillar sig att majoriteten vet bäst!

    Testa IQ och kom sedan tillbaka och bekänn ditt IQ! 78 skulle jag gissa…

   2. Då ser du ner på en hel del människor med andra ord och du måste ha blandat ihop mig med någon annan du har diskuterat med. Vet bäst om vad förresten?

    Jag testade förra gången du tipsade och resultatet håller jag för mig själv 🙂

 15. Sverige har haft en av världens bästa skolor där socioekonomiska skillnader utjämnades. Sen kommunaliserades skolan och man inledde en klappjakt på lärare. Sen kom privatiseringsivern och på den vägen är det.

  Göran: Du har verkligen ingen koll på forskning när det gäller skolan. Barn mår bäst och lär sig mest av att gå i skolor där alla blandas. När det gäller mål, vem ska bestämma dem? Vem ska kolla det? USA har försökt det där med mål och det har slutat med skolor undervisar i hur man klarar de nationella proven. Eleverna får lite bättre på proven men de blir sämre på allt annat.

  Finland som har en av världens bästa skolor har en statlig skola, skyhöga krav på lärare och utbildning, stor frihet för lärarna och bättre löner. När det gäller intagning på lärarutbildning så är det intagningsprocesser där man ratar dem som man anser inte passa som lärare. Sju sökande per plats i Finland. I Sverige 0,1 på högskoleprovet.

  Tålis: Nu har du visat din rätta färg. Du är en tvättäkta rasist. Grattis.

  1. Men Kaptenen du klagar på fokuseringen på nationella prov i USA med det är just sådana typer av prov som ligger till stor grund för jämförelserna mellan skolor runt omkring i världen där just Finland hamnar i topp.

   Även om jag inte håller med om att det är eller brukade vara en bra idé med ett tvångsmässigt skolsystem så beskriver den här videon på ett underhållande sätt hur värdelös skolan och dess utbildning är idag::

   http://www.snotr.com/video/8230/Changing_Education_Paradigms

  2. Kaptenen! Jag tycker du är lite fixerad vid betyg. Jag stuntar fullständigt i betygen. Målet jag talar om är att eleven klarar ett antagningsprov till den högre utbildning eleven vill gå på.

   De nationella proven är bland de dummaste vi har. Det skapar bara en likriktning där alla ska mätas på exakt samma sätt. Det är just det som gör att vi idag har företag som säger att eleverna inte har de kompetens de söker. Det finns inge skolor som utbildar den kompetens de söker.

   Alla människor är olika. Staten vill att alla ska vara lika.

 16. Göran: Staten vill att alla får samma möjlighet. Inte att alla sak vara lika. Svensk skolpolitik har skjutit sig själv i foten och kommer nog aldrig att återhämta sig.

  1. Du har rätt på ett sätt att staten vill att alla ska få samma möjligheter. Men det är precis det som går fel. Alla människor är olika, har olika förutsättningar, har olika talanger, har olika intressen, olika mognad. Statens skola utgår dock ifrån att alla är lika.

   Vi har båda samma målsättning. Jag tror dock att det blir bäst när den enskilda individen själv får utforma vad som passar den och inte när staten gör det, vilket innebär att andra människor har synpunkter och åsikter på vad som är bäst för dig oavsett vad du själv anser.

 17. Rapport just nu. Inleddes med ”svenska folket vill ha obligatorisk gymnasieskola!”. Öhm ok, vill jag?

  I inslaget konstaterar någon mupp att det inte finns en arbetsmarknad för 16-åringar. Vad har hänt sedan 40-talet när min farfar kunde börja jobba när han var 14?

  1. @ Nils Dacke
   Rätt anmärkningsvärt egentligen att ett förment seriöst nyhetsprogram väljer den sortens rapportering.
   Vad vill skandinaviska folket? Småländska? Malmöitiska?

 18. Tålis: Ditt godkännande behöver jag inte din gamle rasist. Det är uppenbart att åldern straffar det kritiska tänkandet och förmågan att ha ett öppet sinne. Du sitter där som en finfin representant för köttberget.

 19. Kaptenen du unge PK-rasist! Du förstår inte ens varför jag inte godkänner dina och övriga PK-isters försök till omdefiniering av ord. Att hitta på egna duger inte.

  För att ge dig lite perspektiv på tillvaron så har aldrig t.ex. ordet ”neger” varit ett skällsord eller ens nedsättande. Det vet alla/flesta som är 40+. Kolla gamla filmer och SVT:s nyhetssändningar när det begav sig!

  Om det bara fanns två ord att beskriva en människa; idiot och rasist, vore du bådadera och jag ingetdera.

 20. Tålis: Klockrena argument. ”Det var inte fult förr så det kan inte vara fult nu.” Då borde man införa ättestupan omedelbums. För utveckling är ju av ondo. Du är en tvättäkta rasist. Slå upp ordet i ett uppslagsverk från 2000-talet och inte från din egen ungdom.

 21. Att ”Kaptenen” är trögfattad är det väl fler än jag som märkt. Nu försöker hen med en halmgubbe: ”Det var inte fult förr så det kan inte vara fult nu.”. Innebörden av det jag skrev i mellanstycket ovanför är inte som du inbillar dig! Utan precis det jag skrev.

  Om pk-ister får för sig att ord, fått en annan betydelse än det har eller hittar på att något ord ”plötsligt” är dåligt som det aldrig varit, duger inte. Vi som vet det, skiter i vad ni pk-ister tycker om det. Ni bestämmer inte vilka ord som får/inte får användas!

  Att det finns inflyttade negrer som inte tycker om ordet neger, duger inte heller. De inbillar sig/tycker att det kan uppfattas som nedsättande och kränkande, för att de blandar ihop det med ”nigger”. Eftersom jag är svensk och kan svenska bättre än dem, har de inget att lära mig om svenska ord och hur de använts/används.

  Negerj*vel och lappj*vel är skällsord, men inte utan suffixen, oberoende av vad som står i Kaptenens ordbok. Förvisso ändras språk och majoriteten bestämmer till sist vad som anses språkligt rätt och fel. Dock är det inte avgjort än om n-ordet i svenskan. Oavsett, fortsätter vi gamlingar använda orden som vi gjort…

 22. Det är helt makalöst hur dum du är! Men fortsätt gärna med att visa hur obeskrivligt korkad du är.

 23. Tålis, är husneger och kvartersneger inte heller skällsord?

  Och varför är det så viktigt att särskilja människor efter hudfärg nu när vi vet att rashygien är strunt sen så många år tillbaka?

 24. ”Kaptenen” har inga argument, och väljer det bekväma att kalla andra/mig för rasist och dum. Hen är okunnig om sin egen okunnighet, och då går det bra att vara helt säker på sin sak.

  Själv vet jag knappt vad husneger var; tror det var typ ”betjänter” hos slavägare. ”Kvartersneger” hittade jag på som ord. Det var dock i all välmening, att Somalier skulle kunna börja göra rätt för sig genom enklare göromål i trädgårdar, etc. Själv ser jag inget nedsättande i det, men det finns säkert de som tycker det.

  Jag har inte alls tagit upp att ”det är så viktigt att särskilja människor efter hudfärg”. Som jag tidigare nämnt är jag även emot parasitinvandring av vita, dvs oberoende av hudfärg. Men i Svedala har det gått uppåt väggarna fel med det. Enligt PK-ister ska polisen inte ens få använda hudfärg eller etnicitet i signalement på efterspanade brottslingar. Snart får man kanske inte ens ange bilfärg/märke på efterlysta fordon; det lär anses kunna vara bil-rasistiskt…

  Nä, nu blev det här allt för långt från trådens ämne, så för att anknyta till det, så kommer vi förmodligen att få se hur den svenska skolan fortsätter att gå utför. Inte minst pga massimporten av lågbegåvade utlänningar. Jag hoppas på ökad segregering i skolor, så att åtminstone några kan utvecklas till det bättre.

  1. Skitsnack, du sa att du ”inte ville ha några husnegrer eller ens kvartersnegrer” och visst är det vettigt att ta upp hudfärg som signalement när det är relevant som tex en brottsutredning men det var ju inte det du pratade om eller hur?

   1. I USA är det bland det första en larmoperatör frågar efter när det gäller signalement om personen är vit eller svart.

    Fast det är klart; de är inte så förståndiga som vi i Sverige.

 25. Men Jonas Ek, varför tror du att du kan läsa ut det som du skriver, från en enda mening jag skrev längre upp? Tror du på fullt allvar att du vet bättre än jag, vad jag menade? För övrigt var det skrivet i förbigående.

  Ok, gör ett sista försök att förklara för dig: En ”husneger” skulle man behöva släppa in i sitt hus och det vill jag inte. Dock är det inte uteslutet att någon Somalier skulle kunna duga för det.
  ”Kvartersneger” är jag tveksam till främst för att denne skulle kunna hitta ställen att begå brott på, eller rakt av: Stöld och våldtäkt! Annars är det ingen dum idé, att de skulle kunna utföra simpla sysslor, såsom klippa gräs, rensa ogräs, rengöra poolen/dammen, räfsa, kratta, skotta snö, måla, etc. Några skulle rent av kunna lära sig beskärning och plantering.

 26. Patrick Sellman

  Vi kanske skall återgå till skolan igen?

  Ett konkret exempel på hur ”jämlik” den svenska skolan är. Den sjättedel av befolkningen som har IQ strax över särskolenivå dvs 70-85 skall ha samma och lika mycket matematikundervisning som den sjättedel som ha mellan 115 och 130.

 27. Mycket skolforskning visar på att de som klarar sig bra och är duktiga inte tjänar så mycket på att gå i ”elitklass” men de som andra drabbar det oerhört mycket. Det gör saker inte så mycket bättre men väldigt mycket sämre. Sen om man använder de duktiga som en slags resurs i klassrummet så lär det sig desto mer. Den som lär ut behöver attackera ett problem ur fler synvinklar. Läs skolforskning och gör ingen Major Björklund. Majoren går på sin magkänsla och han har fel i regel om allt.

  1. Det behöver väl inte handla om elitskolor utan mer om skolor som kan ta tillvara en elevs specifika talanger och intressen. Det funkar väl ganska bra med idrottskolor.

   Sedan kan jag hålla med om att begåvade elever kan användas till att lära andra elever. Jag upptäckte själv att jag lärde mig mer när jag hjälpte andra elever än när jag pluggade enskilt. Då var jag inte begåvad utan kanske bara hade lite lättare att lära mig i några ämnen. Jag kan nog säga att jag tillfredsställde ett högst egoistiskt behov av att underlätta mitt eget lärande.

   Jag måste fråga om skolan av idag verklige är sådan att varje elev endast bryr sig om sig själv och struntar i sina medelever? Och är det även något som statsfäst av läroplanen?

  1. Kan inte säga det nej men trots det har jag en krypande känsla av att de där mer begåvade eleverna även klarar sig lika bra av att inte gå i någon ”klass” överhuvudtaget och att ett centralplanerat lärande alltid kommer att leverera undermåligt som det blir så tydligt när endast läraren ska agera mer begåvat tillskott till sammankomsten.

   Självklart så håller jag med dig och skolforskningen, fast med tillägget att alla människor inte bara barn, gynnas av att mötas från hela spektrat av våra tillsynes mätbara mentala förmågor 🙂

 28. Skulle man kunna se på skolan eller utbildningen på följande sätt.

  Från början kunde skolan utbilda från yttersta höger till yttersta vänster eftersom ingen centralstyrning fanns (obs inte poliskt höger och vänster).

  Sedan började politiker av alla färger att dra in dessa höger- och vänstergränser och inom dessa skulle skolningen och kunskapsförmedling ske. Med tiden dras dessa gränser in mer och mer.

  Nu undrar jag. Tror någon att utfallet blir bra speciellt när vi lever i ett samhälle som blir mer och mer komplext?

  Om vi då tittar på näringslivet. Där kan vi också sätta upp dessa höger- och vänstergränser inom vilka marknaden får råda. Dessa gränser för marknaden görs tajtare för varje år med lagar och regler. Vi kommer att få en marknad utanför dessa gränser som inte får verka. Desto mer dessa gränser närmar sig varande desto mindre företagande blir det.

 29. Patrick Sellman

  @Göran

  Du är helt klart inne på rätt väg när det gäller problemformuleringen. Alliansen befrämjar friskolor men ramarna är så snäva att alla i princip gör på samma sätt. De lösningar vi skulle behöva ligger förmodligen i det illegala området eller det omöjliga pga regleringar för familj och skola.

  Själva föreställningen att utbildning måste vara att transportera barn och ungdomar långa och resurskrävande sträckor varje dag och tränga ihop dem i hundratal eller tom tusental på speciella institutioner där vi från 7 år eller tidigare stänger in dem i rum och talar om världen utanför är utflippad och själva grundproblemet.

  Detta inför våra ”liberaler” som lag under hot om kidnappning. Man blir mörkrädd.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *