Den verkliga inflationen

Den österrikiska skolan har en hel del försprång i ekonomisk teori. Förvisso kan neoklassiker stoltsera med att vara halvgoda matematiker och statistiker, men deras ekonomiska teorier är hopplöst efter. Detta gäller inte minst i den nuvarande krisen, som ”ingen” såg komma (bortsett då ifrån vissa blinda höns – Roubini, bland annat – och hela den österrikiska skolan). Och huruvida den är avslutad.

Ett sådant område där österrikare är långt före konkurrenterna är monetär teori och konjunkturcykelteori. T ex nyttjar vi fortfarande det äldre måttet på inflation som en ökning av penningmängden, vilken resulterar i prisinflation (vilket är det som neoklassiker mäter). Problemet är givetvis att generella prisökningar mot- och påverkas av en mängd faktorer: produktivitetsökningar, förändringar i preferenser, samt en mängd politiska förändringar med verkan på priset. Att mäta ”prisnivån” (bortsett ifrån att ”nivån” är ett godtyckligt aggregat) missar helt enkelt en väldig massa samtidigt som det klumpar ihop en massa annat.

Men det blir så lätt att helt enkelt förlita sig på ett standardindex istället för att försöka verkligen mäta prisnivån. Och därmed har vi konsumentprisindex KPI (CPI på engelska), som används som inflationsjusterare i en mängd forskning. Men vad säger KPI? Att vi inte har så mycket inflation (eller t o m noll). Fast detta är inte vad vanligt folk ser, som faktiskt köper de produkter som hela tiden blir dyrare.

Peter Schiff levererar en rejäl bredsida mot främst keynesianernas inflationsfiffel. Den verkliga prisinflationen? Enligt Schiff är den 7-9% i USA – och då har denna redan justerats nedåt av rejäla handelsunderskott. Se vidare i den inbäddade videon nedan, eller min egen artikel om detta från 2008: Inflation Research as Propaganda.

12 reaktioner på ”Den verkliga inflationen”

 1. Från vår käre Krugman:

  ”For an economy is not like a household. A family can decide to spend less and try to earn more. But in the economy as a whole, spending and earning go together: my spending is your income; your spending is my income. If everyone tries to slash spending at the same time, incomes will fall — and unemployment will soar”

  Hur väl stämmer detta? Någon kritik mot detta?

  http://www.nytimes.com/2013/01/07/opinion/krugman-the-big-fail.html?_r=2&

 2. Det stämmer inte alls. Krugmans påstående visar på en oförståelse för hur en ekonomi verkligen fungerar, vilket sannolikt har sitt ursprung i en avsaknad av en riktig kapitalteori. Se Ola Nevanders artikel:
  http://www.mises.se/2012/08/02/sparparadoxen-och-vodooekonomin/

  Till skillnad mot vad Krugman verkar tro består en ekonomi inte enbart av konsumentvaruproducenter. Den allra största delen av ekonomin består istället av producenter som producerar kapitalutrustning för andra produktionssteg (produktion av den högre ordningens varor).

  Det är förvisso sant att de pengar som går till konsumtionsvaruproducenterna minskar om alla väljer att avstå konsumtion (det säger liksom sig själv), men istället ökar den mängden pengar som går till kapitalvarutillverkarna. Detta leder till att produktionsstrukturen blir mer kapitalintensiv, och innebär att den kommer att kunna producera mer och bättre saker i framtiden. Sparande är i själva verket grunden till civilisation och framsteg.

  För en genomgång av kapitalteori, sparparadoxen, och konjunkturcykler rekommenderas även denna föreläsning av Roger Garrison:
  http://www.youtube.com/watch?v=5rJceunyCwU

  Edit:
  Denna handlar mer specifikt om österrikisk kapitalteori (och kanske är en bra introduktion till föregående video):
  https://www.youtube.com/watch?v=t7PBL3jSOAQ

 3. B,

  Det Krugman talar om är det cirkulära flödet av varor och tjänster (via pengar) i samhället. Neoklassiker tror i allmänhet på detta, där det egentligen endast handlar om att varor och tjänster ska hitta rätt. Pengar är ett sätt att möjliggöra överföringen från producent till konsument även där producenten inte är intresserad av vad konsumenten har att erbjuda (så kallad ”double coincidence of wants”). Krugman har en väldigt förenklad version av detta som han hänvisar till hela tiden: dagiskooperativet (googla ”Krugman daycare coop” så hittar du det).

  Det cirkulära flödet kräver att pengar byter händer hela tiden för att inte hela maskineriet (dvs ekonomin) ska stanna. Av den anledningen är det ”illa” när någon väljer att sitta på pengarna ett tag (”hoarding”), för då är det en massa produkter som ”stannar” och riskerar att klägga igen flödet. Och då kan man helt enkelt lägga till en massa pengar för att ”smörja” maskineriet och få igång flödet igen. Eftersom pengar anses neutrala så har det ingen effekt på någon, för alla priser justeras automatiskt (och omedelbart) uppåt proportionellt med ökningen av penningmängden.

  Så slutsatsen är att staten sitter på en patentlösning på den ekonomiska problematiken, samt att ”marknaden” helt enkelt inte klarar sig själv.

  Vad jag förstår så har det cirkulära flödet tagit vid efter att Keynes effektivt dödat den halmgubbe som han ansåg vara Says Lag. Denna lag säger, som bekant, att produktion måste komma innan konsumtion, dvs att man inte kan konsumera det som inte producerats samt att den som inte producerat heller inte kan ha medel att producera. Den identifierar alltså ett kausalt samband som keynesianer (och makroekonomer i allmänhet) inte erkänner, utan de tar istället till det cirkulära flödet för att visa att allt är sammansvetsat och problem därför lätt kan räknas ut (eftersom man kan sätta likhetstecken mellan produktion och konsumtion kan man lösa ekvationerna) och lösas. Och eftersom pengar inte har något värde utan endast fungerar som bytesmedel som ”smörjer” maskineriet så blir staten en garant (möjliggörare) för ekonomisk tillväxt. Typ.

 4. …och vad Joakim sa. Det cirkulära flödet utgår givetvis ifrån att det inte finns kapitalstrukturer, utan att kapital är homogent och helt utbytbart. Kapitalteori är helt enkelt L och K.

 5. Per Bylund ”Det cirkulära flödet kräver att pengar byter händer hela tiden för att inte hela maskineriet (dvs ekonomin) ska stanna. Av den anledningen är det ”illa” när någon väljer att sitta på pengarna ett tag (”hoarding”), för då är det en massa produkter som ”stannar” och riskerar att klägga igen flödet.”

  Det viktiga för staten är att skatten tas ut som procent på det cirkulära flödet.
  Inget flöde,ingen skatt, ingen skatt, ingen mat på bordet i staten.
  Då blir staten arg och det är inte bra.

 6. ”… my spending is your income; your spending is my income …” Detta resonemang tar ingen hänsyn till att människor – med full frihet – hittar och utnyttjar möjlighetsutrymmen för allahanda alternativa strukturer. I ett samhälle där alla som lever på marginalen – dvs. alla som får ut hela ”lönen” på kontot ena månaden, och som sedan spenderar allt under nästa månad – månad för månad för månad – och utan att ha några som helst extrainkomster. Och sedan källskattens hundraprocentiga genomslag så har flera möjlighetsutrymmen effektivt blockerats. Det tog nog mer än ett decennium innan källskatten (beslut 1947) blev nämnvärt effektiv. Innan dess så kunde i princip (särskilt i landsbygdens småkommuner) bonden A flera ggr varje månad betala B för en tjänst, och sedan B betala C för en annan extratjänst, och sedan C betala bonden A för mjölken osv… osv… Denna pengacirkulation – som genererade åtskilliga ”byinterna” nyttigheter utan att staten, kommunen eller den yttre varuproduktionen i praktiken kunde kontrollera … allt i en myllrande mångfald. Endast en person i familjen hade då en stadigvarande inkomst på den ”yttre marknaden”. Med lokala valutor mm. peer to peer utbyten – utan att andra lägger sig i – bör dessa möjlighetsutrymmen kunna öppnas på nytt.

 7. … och utan några möjlighetsutrymmen för några som helst extrainkomster… Numera finns det ju praktiskt taget inga ”daglönare” som t.ex. fria lantarbetare och badortsdaglönare. Nästan hela sitt liv jobbade både min far, farbror, faster tillsammas med många fler i ”byn”, med sådana ständigt uppdykande ROT och RUT-jobb.

 8. Politikerna har blivit TVINGADE att något lite (åter-) införa ROT och RUT, och godkänna bemannings- och något lite ”självanställnings”-företagande, som ett litet smygande erkännande av deras totala fixar-flopp!!!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *