Att försvara det oförsvarbara: Den prostituerade

forsvaradetoforsvarbaraTrots att de utsätts för ständiga trakasserier från prostitutionslagar, religiösa grupper, osv. fortsätter prostituerade ändå sin handel med allmänheten. Att deras tjänster är värdefulla bevisas av att människor fortsätter besöka dem, trots juridiskt och samhälleligt motstånd.

En prostituerad kan definieras som en person som sysslar med frivillig handel med sexuella tjänster mot betalning. Kärnan i definitionen är ”frivillig handel”. På ett tidningsomslag av Norman Rockwell illustrerades för ett tag sedan prostitutionens karaktär, om än inte de specifika omständigheterna. Bilden visade en mjölkförsäljare och en pajförsäljare som stod i närheten av sina lastbilar, båda två upptagna med att äta paj och dricka mjölk, helt uppenbart nöjda med sin ”frivilliga handel”.

De som saknar tillräcklig fantasi kommer inte att se någon koppling mellan en prostituerad som tillfredsställer sin kund, och det ovan nämnda ”mjölk- och pajutbytet”, men i båda fallen har två människor möts på frivillig bas, i ett försök att uppnå ömsesidig tillfredsställelse. Våld eller tvång används inte i något av fallen. Naturligtvis kan sexköparen senare bestämma sig att tjänsterna han fick inte var värda pengarna han betalade. Den prostituerade kan känna att pengarna hon tjänade inte kompenserade henne tillräckligt för de utförda tjänsterna. Liknande missnöje skulle kunna uppträda inom mjölk- och pajhandeln. Mjölken skulle kunna vara sur, eller pajen ogräddad. Dock skulle missnöjet ske efter ett frivilligt utbyte, och handeln skulle fortfarande ha varit frivillig. Om inte alla deltagarna skulle ha velat handla skulle den inte ägt rum.

Det finns bland annat feminister som klagar över situationen för stackars förtryckta prostituerade och som anser att de förnedras och utnyttjas. Men prostituerade ser inte sexhandel som förnedrande. Efter att ha övervägt fördelar (korta arbetspass med en hög lön)och nackdelar (polistrakasserier, framtvingade avgifter till hallickar, oinspirerande arbetsvillkor) föredrar den prostituerade uppenbarligen sitt arbete, annars skulle hon inte fortsätta det.

Naturligtvis finns det många negativa aspekter på prostituerades upplevelser, som hotar bilden av den lyckliga horan. Det finns prostituerade som är drogberoende, prostituerade som blir misshandlade av hallickar och prostituerade som stängs in i bordeller, mot sin vilja. De här otrevliga aspekterna har inte mycket att göra med den verkliga karriären som prostituerad. Det finns sjuksköterskor och läkare som kidnappas och tvingas att behandla människor som rymt från rättvisan. Det finns snickare som är drogberoende och det finns bokhållare som blir misshandlade av mindre trevliga människor. Det skulle dock vara svårt att av detta dra slutsatsen att något av de här yrkena i sig är suspekt, förnedrande eller exploaterande. Den prostituerades liv är precis så bra eller dåligt som hon vill att det ska vara. Hon ger sig in i det frivilligt och är fri att sluta när hon önskar.

Så varför dessa trakasserier och förbud mot prostitution? Förslagen kommer inte från kunden; han är en frivillig deltagare. Om kunden bestämmer sig för att han inte tjänar på handel med prostituerade kan han sluta. Inte heller kommer rörelsen mot ett förbud av prostitution från de prostituerade själva. De har frivilligt erbjudit sina tjänster, och kan nästan alltid sluta om de ändrar åsikt när det gäller de relativa fördelarna.

Opinionen för ett förbud mot prostitution kommer istället från en tredje part, som inte är direkt inblandade i handeln. Deras motiv varierar från grupp till grupp, från plats till plats, och från år till år. Gemensamt är att de är utomstående parter. De har inga egentliga intressen i frågan och bör därför ignoreras. Att tillåta dem att bestämma är lika absurt som det vore att tillåta en utomstående att bestämma om handeln mellan mjölkförsäljaren och pajförsäljaren.

Varför behandlas då de har två fallen olika? Föreställ dig en rörelse som bildats för att föra ut budskapet att det är fel att äta paj tillsammans med mjölk Även om man kunde visa att rörelsen mot paj och mjölk hade lika hög frekvens av intellektuellt meriterade namn, som rörelsen mot prostitution skulle reaktionen på de två rörelserna fortfarande skilja sig åt. Försöket att förbjuda paj och mjölk skulle endast generera skrattsalvor, medan det skulle finnas en betydligt mer tolerant attityd när det gäller rörelsen som ville förbjuda prostitution. Det finns någonting som envetet förhindrar en vetenskaplig utredning av prostitutionsfrågan. Varför har prostitution inte legaliserats? Trots att argumenten mot en legalisering är utan grund har de aldrig riktigt analyserats av det intellektuella samhället.

Skillnaden mellan sexhandel, såsom den ter sig inom prostitutionen, och annan handel, såsom paj- och mjölkhandeln, verkar grunda sig på, eller har åtminstone att göra med skammen vi känner, eller fås att känna, inför utsikten att behöva ”köpa sex”. Man är knappast någon ”riktig man” eller på något vis att förväxla med en attraktiv kvinna om man betalar för sex.

Följande välkända skämt illustrerar poängen: En man som ser bra ut frågar en attraktiv och anständig kvinna om hon skulle vilja ha sex med honom för 100 000 dollar. Hon blir förskräckt av erbjudanden, men kommer efter en stunds reflektion fram till att även om prostitution är fel, så skulle hon kunna använda pengarna till välgörenhet och gott arbete. Mannen verkar dessutom charmig, och inte alls farlig eller motbjudande. Försiktigt svarar hon ja, varpå mannen frågar: ”Och för 2 000 då?” Upprört svarar kvinnan: ”Hur vågar du? Vad tror du att jag är för sorts kvinna?”, varpå hon ger honom en örfil. ”Tja”, svarar han. ”Vi har redan tagit reda på vilken sorts kvinna du är. Nu försöker jag ta reda på priset.” Det sätt på vilket mannens svar slår mot kvinnan är ett litet sätt att mäta det förakt som riktas mot de individer som är inblandade i den sortens handel.

Det finns två strategier som kan användas när man ska bekämpa attityden att det är förnedrande att betala för sex. Dels genom att frontalattackera och helt enkelt förneka att det är fel att betala för sex. Dock kommer det knappast att övertyga de som ser prostitution som något ont. Den andra möjligheten är att visa att vi alltid betalar för sex, oavsett vilka vi är och vilken situation vi befinner oss i, och att vi därför inte kan fördöma handeln mellan en professionell prostituerad och en kund.

På vilket sätt kan man då säga att vi alla är inblandade i handel och betalning när vi utövar sexuell aktivitet. Till att börja med måste vi erbjuda våra blivande partners någonting innan de går med på att ha sex med oss. När det gäller uttalad prostitution består erbjudandet av pengar, medan handeln i andra fall inte är lika uppenbar. Många uppvaktningsmönster knyter tydligt an till prostitutionsmodellen. Mannen förväntas betala för filmer, middagar, blommor, osv., medan kvinnan förväntas att betala igen med sexuella tjänster. Äktenskap, där mannen står för den ekonomiska försörjningen och kvinnan bidrar med sexuella tjänster och hushållsarbete, är också likt modellen.

Faktum är att alla frivilliga mänskliga relationer, från kärleksrelationer till intellektuella relationer, handlar om handel. När det gäller romantisk kärlek och äktenskap handlar handeln om uppskattning, hänsynstagande, vänlighet osv. Handeln kan vara lycklig och båda parterna kan finna glädje i givandet, men det är fortfarande handel. Det är tydligt att om inte uppskattning, vänlighet, etc. eller något annat ges, kommer man heller inte att få någonting i gengälld. De två ”icke vinstlystna” parterna skulle på samma sätt avsluta sin relation om det inte fick ut någonting från varandra.

När det finns handel finns det också betalning. När det i relationer finns betalning för sexuella tjänster, som exempelvis äktenskap eller uppvaktningsmönster, så finns det alltså prostitution, om man ser till definitionen. Flera samhällsdebattörer har, helt korrekt, liknat äktenskap vid prostitution, men alla relationer som innehåller handel, de som inkluderar sex och de som inte gör det, är en form av prostitution. Istället för att fördöma alla sådana relationer, pga. deras likhet med prostitutionen, så borde prostitution ses som ytterligare en form av de interaktioner där alla människor deltar. Man bör inte kritisera någon av dem. Inte äktenskap, inte vänskap, och inte prostitution.

Ursprungligen publicerad i Nyliberalen.

1 reaktion på ”Att försvara det oförsvarbara: Den prostituerade”

  1. Pingback: Ständigt trakasserade i Sverige

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *