Nya grepp och vardagsradikalism

Läser på Harvard Business Reviews blogg en artikel som börjar med ett välkänt citat av H. D. Thoreau:

There are a thousand hacking at the branches of evil to one who is striking at the root

Det är samma citat som är centralt för den ypperliga anarko-kapitalistiska sajten Strike the Root, så det klart att man får upp förhoppningarna. Citatet i sig är ju ganska radikalt på många sätt och visar på hur omöjligt det är med så kallad ”gradualism”, dvs att påverka detaljer och förgreningar för att därigenom påverka det hela. Faktum är att det är nästan omöjligt, vilket är ett ständigt närvarande och olösligt problem för de flesta politiska rörelser (inklusive minarkismen).

Men i det här fallet handlar artikeln om att man inte längre ska arbeta för att minska sjukvårdskostnaderna utan att man ska ta ett radikalt grepp och ändra synen på hälsovård i grunden. Det låter ju bra – den enda väg att gå är ju att se till att staten försvinner från vården liksom från allting annat. Jag kan personligen garantera att kostnaderna därmed kommer att gå ned. Rejält.

Fast det är förstås inte detta som artikelförfattarna, associerade till Dartmouth College (ett Ivy League-universitet), har i åtanke. Istället är deras radikala och ”helt nya” giv följande: trakassera de tobaksrökande med ökad beskattning så att ett cigarettpaket kostar $25! Därmed bär rökarna sina egna kostnader och därmed (av någon besynnerlig anledning) går kostnaderna ned.

Något säger mig att Thoreau vänder sig i sin grav när hans fina citat används på detta respektlösa sätt. Men det visar på vad vi har att arbeta med. När man annonserar som ett ”radikalt nytt grepp” ett förslag på ”rejäl skattehöjning” på redan högt beskattade varor – då är det uppenbart att tänkandets konst är på dekis. Det är inte konstigt att folk har svårt för vår uppfattning, som egentligen är långt mer naturlig än dagens hierarkiska och artificiellt strukturerade samhälle, om man inte över huvud taget har förmågan att tänka i nya banor. Och samtidigt kallar det ”radikalt”. Bah.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *