Systemfel som hotar världen

Såg en film som visades av SVT UR som heter Systemfel som hotar världen. Den har även nämnts här i forumet.

Det tillhör god sed att berömma innan man sågar, så låt oss börja positivt. Filmen innehåller mycket som är bra. Det är glädjande att filmen nämner en del mycket allvarliga problem som allmänheten sakta börjar vakna inför:

– hur statliga fiatvalutor orsakar instabilitet, bubblor, och fattigdom
– mäktiga centralbanker och banker som trycker enorma mängder pengar ur tomma intet
– hur finansbranschen växt på bekostnad av övriga samhället
– hur skolor, akademier och medier utövar ett fördummande inflytande på människor
– hur neoklassiska ekonomiska teorier inte är baserade i verkligheten
– problem med inkomstskatt
– biståndsindustrins destruktiva och korrumperande natur
– lobbykrafternas enorma inflytande
– mäktiga stater som invaderar privatliv och främmande länder
– militärkolonialism i demokratins namn
– konstaterande att det vi idag upplever inte är sann kapitalism
– förklaringen att de flesta som brukar kallas ”terrorister” kämpar för sin frihet
– hur imperier faller och hur hela västvärlden är nära slutfasen i detta mönster, som kännetecknas bland annat av en besatthet av nöjen, prål, ytlighet, sex, fallande födelsetal, mat, hus, krig, stora välståndsklyftor inom samhällen.

Filmen saknar dock en sammanhängande teori och därför låter den många personer med spretade filosofier uttala sig; huvudsakligen är det entreprenörer och akademiker vi får höra. Ovanligt många, om än inte majoriteten, ger korrekta beskrivningar av verkligheten och bland dessa talare finns främst entreprenörerna. Akademikerna och de globala terroristerna från IMF och Världsbanken sprider mest socialistisk desinformation.

Det gör att man tyvärr måste kritisera filmen på många punkter. Det finns alltför många uttalanden som:

– kapitalismen har misslyckats precis som socialismen
– girighet är problemet
– vi har lärt oss producera effektivt men inte hur man fördelar välståndet till de fattiga
– vi behöver bli bättre på att dela med oss och fördela jämnt
– vi kan inte ha oändlig tillväxt och nu tycks vi nått gränsen för vad som är möjligt
– naturresurserna håller på att ta slut
– vi bör ha skatt på naturresurser (för de tillhör alla) istället för på inkomst
– vi får inte konsumera så mycket
– lyckomängden ökar ändå inte längre när man redan har det så bra som vi har det
– staten avskaffade slaveri och barnarbete
– staten bör med samma framgång reglera och sätta gränser för ”ekonomin”
– människor är både omtänksamma mot sina närmaste men mördar folk i främmande länder

Det allvarligaste problemet med filmen är att den inte tydligt pekar ut själva roten till allt detta onda och lägger fram den uppenbara lösningen. Som våra läsare här vet finns det ju en enda bakomliggande källa till alla samhällets synliga problem: Självaste våldsmonopolet STATEN. Den äger centralbankerna; enbart tack vare den kan banksystemet suga ur samhället; den driver alla krigen och mördar oskyldiga barn; den förstör möjligheterna till riktig utbildning; den tillåter miljöförstörelse; den krossar familjer, samhällen, värderingar, kulturer; den suger rikedom ur samhället, sprutar in sitt gift och lämnar fattigdom och död i sina spår.

Statens existens är ”Systemfelet som hotar världen”. Ska man rädda världen hjälper det inte att ansa lite grenar; den enda lösningen är att hugga rakt mot roten och avskaffa staten, slå den i spillror och begrava bitarna. Detta glömde filmen upplysa tittaren om.

11 reaktioner på ”Systemfel som hotar världen”

 1. Det där programmet har väckt mycket uppmärksamhet online, märker jag, bland de som bryr sig tillräckligt mycket för att skriva kommentarer och blogga o.s.v. Många fokuserar förstås på överbefolkning, bankregleringar, peakoil o.s.v.

  Men jag tycker att det stora intresset för ämnet är ett i grunden gott tecken. De som är intresserade är uppmärksamma och tar till sig av det de hör. Och resten följer ju obetänksamt bara efter disträ av slentrian. Tänk om programmet hade beskrivit österrikisk ekonomi istället, det skulle definitivt också få alla vilsna intresserades uppmärksamhet och på nya tankar. Finanskrisens tidevarv nu gör folk intresserade av ämnet och det är glädjande att se hur Mises får en betydande och växande del av den kakan. Och även om den där ”dokumentären” agiterar mycket för motsatsen, så nödgas de som sagt trots allt medge vissa brister som österrikarna länge påpekat. Muren rämnar. Grunden för problemet undviks sorgfälligt, men hela ”debatten” retirerar och tvingas ge upp utpost för utpost. För att fortsätta den militära analogin så försöker ”de” omgruppera med peakoil, klimat och terrorism som nya väderkvarnar. Men det går inte så bra för dem där. De klamrar sig allt oftare fast vid påståendet att ”dagens socialism är kapitalism!” och det är inte svårt för folk att genomskåda när de en gång hört talas om vad kapitalism är.

 2. Jag är inte särskilt påläst, men jag reagerade mest på att man kategoriskt ställde upp klassisk contra neoklassisk nationalekonomi, som om de vore de dominerande skolorna i dag?
  Jag trodde i min enfald att merkantilism (ekonomisk nationalism), som senare utvecklats till korporativism, socialism och keynesiasism haft större inflytande i dag?

 3. Det finns ett generalfel som jag är helt ensam om att kritisera.
  Korporativismens otroliga revanch efter det att koporativismen var grundbulten i fascismen.
  Korporativismen genomsyrar samhällskroppen och har tagit ett fast grepp om väst.

  Staten är roten till det onda men inte ensam. Alla företag med täta kopplingar till staten är en del av problemet. Banksektorn är den värsta.

  Dagens banksystem bör gå i konkurs så snabbt som möjligt så att man kan börja om med sunda banker som är en del av kapitalismens väloljade maskineri.

 4. Ingen stat (förutom möjligen då i Kina) äger bankerna, det gör Rothschildkoncernen – http://www.xat.org/xat/moneyhistory.html

  Det finns numera bara ett fåtal länder kvar utan deras kontrollerade av sk statsbanker – Libyen var en av de sista – http://www.youtube.com/watch?v=THlaMUq6MKU

  Tar man 10% av den summa som årligen läggs på reklam, skulle det räcka till mat åt alla svältande i hela världen.
  99 Francs – Jan Kuonen – http://www.imdb.com/title/tt0875113/
  Är detta den goda kapitalismen ?
  Är frihet att konsumera det onödiga de facto frihet ?
  Större TV – Större lycka 🙂

  Precis som sägs i programmet – aka – kommunism som kapitalism försöker konstat expandera, Detta är inte är möjligt utan att förbruka de sista naturtillgångarna jorden har. Är coca cola värt det ?

 5. Ps; staten är inte per se av ondo, det är folket som kontrollerar den och deras missbruk som är roten till cet onda.
  Precis som vilket oljebolag eller vilken babanrepublik som helst.

  Vi mäste sluta med tankesäöttet ”HA” vilket bara är en arm av rädslan, och det hela faller på plats för våra barns bästa relativt snabbt

 6. Roland Qvarnström

  Människans intelligens överstiger dess förnuft.

  Slutsats: människan är det enda däggdjur som målmedvetet
  arbetar på sin egen undergång.

  Roland Qvarnström Kalmar

 7. Dage:

  Så då är det även fel med en stat som har tankesättet ”HA” också?

  Roland:

  Förnuftet kommer med åldern! 🙂

 8. Dage,
  Jo, staten är ”per se” av ondo! Statlighet är kollektivism och våld och det är ”per se” av ondo. Om de som använder staten heter Rotschild eller nåt annat, är inte så viktigt.

 9. Om man säger att staten inte är ond per definition utan folket som kontrollerar den, måste man även säga att ett företag inte är ont per definition utan de som arbetar i företaget.

  ”Tar man 10% av den summa som årligen läggs på reklam, skulle det räcka till mat åt alla svältande i hela världen.”

  Till det kan man säga att om vi tog bort alla handelshinder, korrupta stater och miljöhinder som läggs på länder med svältande människor så skulle de kunna skaffa sig sin egen framtid utan svält.

  Angående Jordens resurser så har vi bara skrapat lite på dem än så länge.

  Vi människor skulle säkert kunna uppnå ett tillstånd av harmoni utan ett ”vansinnigt” konsumerande, men det är inte det som är problemet utan statens inblandning som späder ut effektiviteten och gör att vi människor måste jobba mer för vår försörjning och mest blir till slavar under statens krav på välfärd.

  ”…människan är det enda däggdjur som målmedvetet arbetar på sin egen undergång.”

  Inte alls. Människan har den intelligens som krävs för att den mänskliga rasen ska överleva.

 10. Det finne en massa fakta som visar att människor till 98% är goda.

  En enkel översikt över stater i världen visar att stater till 50% är diktaturer som är direkt onda.

  Diktatur är lika med en stark maffia som kontrollerar ett geografiskt område.

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Democracy_Index_2011_green_and_red.svg

  Även demokratiska stater är onda då staten inte klarar av att respektera mänskliga rättigheter som äganderätten. De är dock mindre onda och respekterar männskliga rättigheter bättreän diktaturer.

  Makt som förs över från individer till stater. Medför att man för över makt från goda objekt till onda objekt.

  Det görs konsekvent efter en galen individ gör en skolskjutning mm.
  Mera restriktiva vapenlagar för ALLA de goda objekten.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *