Jonas i debatt om hemundervisning

Jonas Himmelstrand var idag med i programmet Människor och Tro i P1. Jonas Himmelstrand har länge förespråkat hemundervisning och är ordförande för föreningen Rohus. Själv har han tvingats att flytta till Åland efter att blivit trakasserad av myndigheterna. Lyssna på när Jonas berättade om detta på Freedomfest 2011 om hemskolning i Sverige och 2012 om staten och hemundervisning.

Jonas förespråkar hemundervisning av flera skäl, inte bara religiösa men p.g.a. namnet på programmet så hamnade detta i fokus. Programmet handlar om familjen Angerstig i Uppsala som gärna vill gärna hemundervisa. Tidigare har de fått göra detta men numera kan de inte göra det. Argumenten som de för fram är pedagogiska skäl och att de mycket bättre kan undervisa hemma som de tycker, inte som staten tycker.

En uppmärksammad dom i kammarrätten i Göteborg för några veckor sedan gav en judisk familj i Göteborg rätt att hemundervisa sina barn med hänvisning till religion. Trots att Göteborgs kommun nu överklagat domen väcker ändå kammarrättens beslut hopp och funderingar hos familjer som vill hemundervisa sina barn men tidigare fått nej. Göteborgs kommun har nu överklagat till högsta förvaltningsrätten. I dagsläget kan du bara få hemundervisning om du har synnerliga skäl.

I programmet debatterade (ljudfilen för debatten verkar inte fungera men lyssna 07:50 i mp3 filen nedan för att höra debatten) Jonas Himmelstrand med Helene Odenjung folkpartiskt kommunalråd i Göteborg. Jonas påpekade mycket riktigt att europakonventionen och internationell rätt tillåter hemundervisning men att Sverige och Tyskland står ensamma bland demokratiska länder att förbjuda detta. Det finns ingen skolplikt i internationell rätt, det finns en läroplikt men skolplikt är Sverige och Tyskland ensamma om.

Helene menar skolan har en neutral grundsyn på livsfilosofi för att alla barn ska kunna vara med. Jonas påpekade att det inte går att ha en neutral grundsyn för det är också ett ställningstagande i sig.

Programledaren frågade Helen om Folkpartiets programförklaring där det står att ”Vi liberaler tror på människors makt över sina liv och politikers uppgift är att skapa förutsättningar för detta.” och hur detta stämmer överens med förbudet om hemundervisning. Helene svarar att det är för att hon ställer sig på barnens sida (läs det är staten som äger barnen). Detta är representativt för större delen av alla liberaler i Sverige som sätter sig på sina höga hästar och bestämmer t.ex. hur barn ska skolas eller att vi ska finansiera en välfärdsstat. Som vanligt har svenska liberaler inte ett uns av kunskap om äganderätt.

Jonas fick även frågan om han flyttar hem igen om högsta förvaltningsrätten dömer till familjens fördel. Jonas svarade nej på detta på grund av att det finns så många andra problem med bemötande ifrån sociala myndigheter samt synen på familjen i Sverige. Jonas avslutade med att säga att det är tragiskt att se hur mycket okunskap det finns bland svenska politiker som pekar på att barnen blir isolerade ifrån samhället när all forskning pekar på det motsatta.

Programledaren borde även frågat Helen vad straffet ska vara för hemundervisning? Böter på 180 000 kr per termin och en utredning hos de sociala myndigheterna som i Jonas fall? Eller ska barnen omhändertas som i fallet Dominique?

Nej i hemundervisningen så visar nästan alla svenska liberaler sitt riktiga smutsiga tryne tillsammans med sina andra socialistiska vänner.

Hela programmet kan laddas ner här (mp3).

Läs även vad vi tidigare har skrivit om hemundervisning här.

15 reaktioner på ”Jonas i debatt om hemundervisning”

 1. Om Helene menar att hon jämkar sin liberala syn med att försvara förbud mot hemundervisning på grund av att det är för att hon ställer sig på barnens sida, då säger hon samtidigt att föräldrarna inte duger till att uppfostra sina barn. Det innebär även att hon anser att politiker och dem utsedda tjänstemän är bättre på att uppfostra barnen. Skrämmande.

  Men det är väl så den rådande doktrinen i samhället är, överförs med vällingen. Inte ens de som kallar sig liberaler och har organiserat sig ett parti verkar inse att de egentligen verkar ha socialistiska idéer. Lite överdrivet kanske.

  En del föräldrar är väldigt duktiga och en del är kanske inte så duktiga. Det vi vet med säkerhet när det gäller att både uppfostra barn och lära dem saker och ting är att hur vi än gör så kommer vi att göra fel. Helt normalt och naturligt.

  Det fina är dock att medelvärdet av både fel och rätt faktiskt blir väldigt bra.

  Problemet med politiker och deras rätt att stå över alla andras kunskaper är att när de gör fel, då blir hela kollektivet fel.

  När tio myror ska släpa hem ett byte till stacken så vet ingen av dem vilken som är den bästa vägen. På något sätt får det gemensamma dragandet bytet till stacken. Om en av dessa myror fick bestämma är chansen att bytet inte kommer till stacken 90%.

  Läste en tabell där Swedbank hade räknat ut vad en normal familj betalade i skatt varje månad fördelat på skola, sjukvård osv. Nu kommer jag inte ihåg de exakta siffrorna, men runt 5-6 tusen per månad gick till skola. Jag tar mig friheten att påstå att en familj skulle kunna betala mindre om de betalade direkt till skolan och inte via skattesedeln.

  Låt säga att så vore. Det innebär att varje familj skulle bli direkt ansvariga för lärarnas lön. Det skulle innebära att lärarna helt enkelt skulle bli tvungna att bli bättre lärare, för vem vill betala för dåliga lärare till barnen. Kanske skulle vi få bättre utbildning vad gäller hur och vad som lärs ut.

 2. Jag hemundervisar min dotter i USA och självklart tycker jag att alla borde ha rätt att göra det. Om jag inte hemundervisade henne så skulle hon inte lära sig någon svenska, vad säger den svenska skollagen om det?

  1. Det är en bra poäng, Erika. I Sverige har alla av någon anledning åsikten att det alltid är bättre om det är ”samma”. Men nationell skolplikt av svensk modell i 1930-talets Tyskland hade knappast varit bättre än olika typer av undervisning. Och samma gäller nästan precis alltid: mångfald är bättre. Låt tusen blommor blomma!

 3. Om Helene verkligen ställde sig på barnens sida är det väl bara att fråga barnen om de vill bli hemundervisade? Förvisso lär Helene invända mot det med att barnen lider av falskt medvetande, men eftersom såna resonemang är marxistiska och inte liberala kan vi avfärda henne som liberal.

  Jag läste en gammal citering av Rothbard som publicerades på Mises.org i dagarna där han skrev att han var övertygad om att den viktigaste frågan för liberaler skulle bli krig. För oss i Sverige, som turligt nog inte krigar så mycket som amerikanerna, tror jag istället att hemundervisning kommer bli den viktigaste liberala frågan de kommande åren. Ett förbud av hemundervisning innebär inte bara som förut att staten har rätt till vårt arbete och våra pengar utan även våra idéer och tankar.

 4. BJ- ”tror jag istället att hemundervisning kommer bli den viktigaste liberala frågan de kommande åren.”

  Intressant för att denna fråga så klart bryter naturrätten definierad av Locke.

  ”Enligt Lockes idé om naturrätten har heller inte makthavare myndighet över människors tro, tankar eller religion.”

  Det är således omöjligt att kalla sig liberal och samtidigt framföra förslag som står i strid med naturrätten.

  Som tur är så kommer de partier som seglat under falsk liberal flagga snart utrotas, dvs

  Centern = Bondepartiet
  Folkpartiet = nykteristerna
  Kristdemokraterna = fri kristen sammanslutning,

 5. För att knyta ann till Swedbanks uträkning av skatt till skolan. Om man delar familjen till en person kan det bli enligt följande:

  Skattepliktig tid ungefär: 20 år till 65 år
  Antal månader: 540
  Skatt per månad: 2.500 kr
  Betalar i skatt för skola: 1.350.000 kr
  Betalar per månad ihopslaget under skoltiden 9 år: 12.500 kr.

  Tar man den summan och lägger på en klass med 20 elever så kostar det således 250.000 kr per månad att driva en klass. Lärarna borde vara mångmiljonärer.

  Nu är detta grovt, men utgå från att ovan är ett medelvärde. Jag vill bara säga att det finns en indikation på att undervisning går att betalas direkt ur fickan än via skattepengar.

  Sedan får ovan jämkas ut över utbildning i gymnasie också. Men det lutar ändå åt att slutsatsen skulle vara att undervisning skulle vara billigare och bättre om den togs ur egen ficka än genom staten.

  Nu får någon gärna motbevisa detta så jag får komma ner på jorden igen.

 6. Göran, det stämmer bra med vad jag också räknat ut genom att studera budgeten för en av landets större kommuner för något år sedan. Då kom jag fram till 3 miljoner per skolklass och år, vilket blir samma som du kommit fram till. Givetvis kan man göra detta billigare genom att betala själv. Om man befriar budgeten från skolutgifterna kan man radikalt sänka skatterna, vilket skulle göra att en lärare borde kunna få ut mer lön än idag på att ta ut en tusenlapp per elev och månad. Dessutom vore han antagligen mycket effektivare än dagens skola, och borde kunna köra en morgonklass och en eftermiddagsklass och tjäna betydligt mer än han gör idag. Skolbyråkraterna får naturligtvis skaffa sig riktiga jobb.

  Skolan är ett ekonomiskt svart hål, som totalt misslyckats med sitt undervisningsuppdrag. Mer pengar hjälper inte. Å andra sidan är dess syfte numera kanske inte längre undervisning utan åsiktsfostran, och där är det desto mera framgångsrikt.

  Oturligt nog har staten med hemskolningsförbudet oavsiktligt lyckats väcka intresse för en fråga som tidigare varit en icke-fråga. Folk börjar fråga sig varför detta förbud plötsligt var så viktigt, samtidigt som skolsystemet krakelerar, och därmed börjar fler och fler fundera på om det inte kanske vore en bra idé att ta Mats ur skolan och undervisa honom själv.

 7. ”Oturligt nog har staten med hemskolningsförbudet oavsiktligt lyckats väcka intresse för en fråga som tidigare varit en icke-fråga”

  Du menar turligt nog antar jag 🙂

 8. Detta är ett föredrag från Sam Harris som är en personlig favorit.

  http://www.youtube.com/watch?v=iqNqf7aI8tc&feature=relmfu

  Föredraget visar hur viktigt det är att du själv skulpterar ditt barn hjärna.
  Hemundervisning är bara ett sätt. Det viktiga är att du väljer och tar ansvar hur ditt barns hjärna ska växa.

  Evolutionen har visat att ingen har facit på vilka egenskaper som kommer vara avgörande för nästa generation.

  Det räcker ofta att 1% har valt rätt för att lyfta ett folk.

  Staten ägerar här som så ofta som en cancerknöl som av praktisk organisatoriska orsaker gärna vill likrikta undervisningen.

 9. Eftersom jag är lite till åren och kan blicka tillbaka på större delen av mitt liv funderar jag lite på vad jag skulle ha velat haft för kunskaper och egenskaper.

  Jag kan konstatera att det var enormt mycket onödigt jag fick undervisning i, i skolan och väldigt lite av sådant jag hade haft användning av i mitt dagliga liv.

  Av just denna orsak är jag stark motståndare till dagens skola. Det är inte alls nödvändigt att vi ha en total likritning där alla ska lära sig exakt samma saker och varje individ vid en tidpunkt kan mätas mot alla andra.

  Vi behöver inga betyg för att kunna sorteras ut för högre utbildning. Helt enkelt kan vi sortera ut folk på intagningsprov. Det mäter faktiskt kunskap än bortglömd kunskap. (Jag brukar titta på mina betyg från högskola och tänka: ”Vad mycket jag har glömt bort.”)

  Skulle vi betala vår utbildning mer ur egen ficka då skulle vi inte ens behöva någon sortering. Det är väl ingen butik som får för sig att sortera sina kunder i vilka som har en grön tröja mot de som en röd tröja.

  Jag hörde en rektor på radion som var emot betyg. Han undrade vad som skilde en elev med 2,9 i betyg mot en som har 3,1 i betyg. Ska vi sortera bort människor på grund av att de råkar ha lite olika motivation eller mognad för studier vid en viss given tidpunkt. I alla fall ville denna rektor inte vara med om att krossa livet hos en liten individ, att ta bort dennes framtidsdrömmar.

  Som jag skrivit tidigare. Att ha en titel är inte likvärdigt med att kunskaperna finns. Viktigast är vad var och en kan uträtta och uträttar. Fast jag kan medge att en titel kan ge mer tyngd åt en åsikt och därför är bra att ha.

 10. Förbud mot hemundervisning. Allmänintresse eller våld på mänsklig rättighet?

  Den nya skollagen förbjuder hemundervisning av barn. Detta trots goda erfarenheter. 

  Europakonventionen (EK) antogs 1950 som en reaktion på det politiska tvånget decennierna före. En stat skall respektera föräldrars åsikter om barnens fostran och skolning. 

  I fall, där en stat inskränker en mänsklig rättighet, skall visas ett allmänintresse, som klart går före. Vilket är då allmänintresset?

  Alliansregeringen försvarade sitt föreslagna övergrepp:

  ”… undervisningen i skolan ska vara allsidig och utformas så att alla elever kan delta, oberoende av religiös eller filosofisk uppfattning…”

  Vidare:

  ”Det är regeringens uppfattning, att det inte finns något behov av en bestämmelse som ger utrymme för hemundervisning på grund av uppfattning hos familjen.

  EK garanterar en rätt att inrätta och driva privata skolor. Denna rätt är dock inte ovillkorlig, utan staten kan ställa krav på undervisningens standard, innehåll och lärares kompetens. 
  Vidare behöver staten inte respektera en övertygelse hos föräldrarna som står i strid med barnets rätt till undervisning.”

  Det finns anledning att tänka över:

  – en stats påstående, att statens skola är så bra och mångsidig, att människor inte behöver frihet.

  -varför staten inte längre nöjer sig med att testa elevernas kunskaper. 

  -om föräldrar är behöriga lärare, får de inte hemundervisa sina barn.
   
  -knepet att ställa Barns Behov i motsats till Föräldrars Rättigheter. 

  -i de fall föräldrar inte låter barnen få någon undervisning, skall staten bevaka barnens rätt till sådan. De är sällsynta, och därmed inget argument mot de familjer vars hemundervisning fungerar.

  Vad finns kvar av Allmänintresse?

  Kunskapskontroll? Sådan, och själva undervisning kan ske på olika platser. Alltså inget allmänintresse att det sker i en skolbyggnad. 

  Lärares kompetens? Björklund (fp) tror inte, att en förälder är kunnig i alla skolämnen. Men hemundervisning kräver inte detta. Utan förmåga att handleda de unga. Märk skillnaden och det falska argumentet! 

  Har skolan så särskilda och höga värden, att det är ett allmänintresse, att barn tvingas dit? Jämfört med andra länder visar svensk skola och läroplan över tiden dåliga och försämrade resultat och en miljö av könsord och råhet. Att tvinga barn till sådan miljö är inget allmänintresse! Särskilt inte, när föräldrar själva ger ett bättre alternativ, som skattebetalarna slipper betala för.

  Argumenten för att avskaffa en mänsklig rättighet i Sverige är falska!

  Krister Pettersson
  NKMR, Familjekampanjen och Föreningen för Barnens Rätt till Föräldrarnas Tid

 11. Det är bara att hålla med. En anledning att staten kämpar emot hemundervisning är att den statliga skola skulle se ännu löjligare ut om den fick konkurrens med något som är så oändligt mycket bättre. Dessutom, hur skulle det se ut om vanliga simpla människor kan ge sina barn bättre kunskaper än utbildade och legitimerade lärare.

  Det handlar inte heller om att en eller två föräldrar själva behöver kunskaper i alla ämnen utan att hemundervisande föräldrar samarbetar och att det går att ta in annan kompetens där det behövs.

  Det jag tycker är viktigast är inte att föräldrarna har kunskaper utan att föräldrar och barn själva kan bestämma vad de ska lära sig.

  Jag kan ta ett exempel, från en skola faktiskt. En lärare lät sina elever bestämma själva vad de vill lära sig vad gäller engelska. När eleverna gick i sexan låg deras kunskaper på gymnasienivå i engelska. Receptet var bara att eleverna lärde sig den engelska de hade behov av och tyckte var roligt.

 12. Liberalerna är allt annat än just det. I dagens Sverige är inte föräldrar föräldrar, utan ”vårdnadshavare”. Argumenten som förs fram är löjeväckande dimridåer för det verkliga syftet att forma led i en trång åsiktskirridor. Det är skrämmande hur lagar med upprinnelse i Nazityskland förvaltas av svenska politiker, i syftet att på ett effektivt sätt undanröja alla potentiella olikheter. Självfallet är inte barnets bästa, deras behov, föräldrarnas rätt eller bildningen som sätts i centrum. Det kan man gärna offra på likformighetens altare. Däremot inte sagt att många skaror av åsiktsdrönare är helt övertygande om att dem gör rätt när de förverkligar dessa dåraktiga direktiv från dem högre hönsen. Bristen på motstånd visar bara på hur djupt hjärntvätten genom indoktrineringsverkryget i vardagsmun kallat skolan har förankrats i samhället. I Nordkorea dyrkar man sin ledare, i Sverige dyrkar man avguden Konsensus

  Leg Lärare och skolflykting

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *