Ekonomisk ignorans långt farligare än flera människor

Följande artikel skickades till SvD Brännpunkt och andra på sveriges nyhetsredaktioner tillsammans med ett pressmeddelande, som svar på Boisens och Norrmans artikel om ”problemet” med jordens överbefolkning. Artikeln återpubliceras här, men finns även att läsa under Press.

Lars A. Boisen och Karl-Erik Norrman skriver på SvD Brännpunkt 22/10 om en pågående befolkningsexplosion och jordens påstådda överbefolkning. Det är ett tema som diskuterats sedan åtminstone Thomas Robert Malthus dagar och som är ständigt återkommande, inte minst i miljö- och djurrättskretsar. Men problemet är att det nästan alltid, liksom hos Boisen och Norrman, bygger på en helt felaktig syn på världen och våra gemensamma resurser.

Förvisso gömmer författarna sin oförståelse bakom en mängd känslomässiga orosmoln, men det framgår ändå med stor tydlighet att de har en gammaldags och helt felaktig syn på produktion och ekonomi. Utgångspunkten är ett slags nollsummespel där tillgångar måste omfördelas och alltid riskerar att ta slut. Men precis som i ”peak oil”-debatten är utgångspunkterna helt felaktiga: det finns inget linjärt samband mellan konsumtion och resurstillgång med hjälp av vilket man kan extrapolera in i framtiden. En förändring i konsumtion eller produktion påverkar marknadspriset, till vilket människor anpassar sitt beteende.

Det är därför bildade människor har den syn som Boisen och Norrman kallar ”så naivt att det gränsar till det tillåtna”, men som de själva inte vill förstå utan hellre avfärdar. När oljetillgången ser ut att minska går priset upp. Detta får till följd att efterfrågan minskar samtidigt som det blir kostnadseffektivt att utvinna resurser på nya sätt och ta fram gångbara alternativ.

Lägg till denna ”automatiska” anpassning de enorma produktivitetsökningar som arbetsdelning för med sig genom specialisering och automatisering. Malthus uppmärksammade inte den enorma skaparkraft och uppfinningsrikedom som kommer oss alla till gagn genom entreprenörskap och handel – och av den anledningen målade han upp en bister framtid. Men faktum är att dagens befolkning vida överstiger den svältgräns Malthus förutsåg.

Boisen och Norrman begår samma misstag. Den ekonomiska ignorans de uppvisar är långt mycket farligare än de riskbilder de målar upp. Om vi baserar tvingande lagstiftning på en sådan felaktig verklighetssyn så skapar vi problemen snarare än löser dem; det blir en självuppfyllande profetia som endast leder till enormt mänskligt lidande.

Det enda jag kan hålla med författarna om är att det ”krävs enorma utbildningsinsatser”. Men detta endast för att den ekonomiska ignoransen är så utbredd, vilken Boisen och Norrmans artikel dessvärre bidrar till.  I sin iver att rädda världen borde de börja där de kan göra verklig skillnad: att själva bli en del av lösningen snarare än problemet.

11 reaktioner på ”Ekonomisk ignorans långt farligare än flera människor”

 1. Det roliga med olja är dels två saker (just nu i mitt huvud).

  Först peak-oil. Den bygger i princip på kända tillgångar och ingen vet hur mycket olja det finns. Desto mer man borrar efter olja desto mer olja hittar man. Och det har inte borrats på så många platser.

  Det andra är att USA invaderade Irak för att de behövde olja därifrån. I verkligheten består den amerikanska oljan från Mellanöstern av högst 10% av den olja som USA importerar.

  Däremot kan några få procents produktion styra priset på alla olja. Det har således ingen betydelse om USA skulle vara helt oberoende av import eftersom oljan skulle säljas där priset är bäst.

  Om detta säger inga demokratisk valda politiker något om. Bara en massa lögner från deras sida, att t.ex. bensinpriset skulle minska om importen vore mindre.

 2. Bra svar, det har mitt fulla stod. Dessa …fixare. For nagra dagar sedan satt jag vid en dam som hade ett pa klistrat leende. Det tog nagra sekunder sa tittade hon ner och tararna foll. Jag vet inte varfor och gav bara nagra uppmuntrande ord, men denna valdsamma rig vi sitter i… ..dock det skall fixas mer, och storre, och djupare in i folks liv. Det ar inte bara folk som skriver publikt som maste veta mer. Alla maste veta mer om vad ekonomistyrning innebar.

 3. Visst är det så. Man’s mind is the source of all wealth. Åtminstone nästan. Men i grunden ligger värderingsfrågor. Den som ser omätliga tomma vidder som ideal kan ju snabbt tycka att jorden är överbefolkad. Den som mest gillar dansklubbar kommer att ha en annan uppfattning.

  Nils

 4. Bra skrivet!! Att Svd inte tar in den är symptomatiskt. Att de tar in den artikeln som de gjort är djefligt konstigt. Det är en urusel brännpunktsartikel med hoprafsade hot som enbart har för avsikt att skrämmas och utgör ett försök att skapa ”World Governance”. Igen!

  Menckens citat passar utmärkt här:

  The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.
  H. L. Mencken

  Read more: http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/h/hlmencke101109.html#ixzz1fJjU8xSJ

 5. Ja, så är det. Folk tenderar att se sina egna intressen om Jordens medelpunkt och blir ofta avskärmade från resten. Jag är själv inget undantag från det. Jag kan bara försvara mig med att jag åtminstone lyckas lyfta upp blicken då och då och se vad mer som finns runt omkring.

 6. Oavsett alla vetenskapliga framsteg så finns det någonstans en gräns för när fördelarna – från arbetsdelning och specialisering – av en ökande befolkning inte längre väger upp nackdelarna såsom den minskade tillgången på resurser. Var denna gräns sedan går är självklart svårt att beräkna då vi inte vet vilka innovationer som väntar framöver. Fördelarna av arbetsdelningen och specialiseringen hos t ex 510 biljoner människor väger inte upp nackdelarna av att tvingas leva som myror, i alla fall inte för de flesta människor.

  Sedan så är det ju sant att det handlar om värderingsfrågor. Jag önskar personligen att världen aldrig kommer över 10 miljarder människor och jag skräms av tanken att vita människor kommer att befinna sig i en försvinnande liten minoritet i världen om det fortsätter som det gör. Jag värderar även ren natur och är villig att i så fall ge upp en del välstånd i utbyte mot en mindre befolkning och mer orörd natur.

  Jag skulle inte opponera mig mot befolkningskontroll i de delar av världen där befolkningen håller på att explodera, däremot så delar jag inte Boisen och Norrmans syn på ekonomi och jag tycker även att Kämpe och Bylund är för onyanserade i den här debatten.

 7. Svanberg, det finns oändligt mycket ”resurser” i form av materia i olika former. Och de är till på köpet oförstörbara. Ekonomi handlar om hur de omvandlas till värdefullare tillstånd. Så det är väl goda nyheter för dig, att det är ett problem som inte finns, en sak som du inte behöver bry dig om.

 8. Svanberg! Är det inte så att i den rika delen av världen produceras mindre barn medan de fattiga producerar mer barn. Blir de fattiga rikare kanske det blir mindre barn och därmed upphör befolkningstillväxten i den grad den gör nu.

  Jag oroar mig inte för befolkningstillväxten. Säkert kommer det nog någon pandemi och ställer saker och ting till rätta igen. Vi håller på och gör virus och andra onda små varelser immuna mot vår medicin, så det är nog oundvikligt att vi inte skulle drabbas av någon stor ”pest”. Även detta en demokratisk styggelse genom att erbjuda medicin när det inte behövs.

 9. Vi löser ett problem, fabricerat av ägghjärnor som vurmar för en framtid de inte vet någonting om men är på väg att förstöra, som inte finns genom att styra individer ifrån frihet och därmed per automatik in i både ”själslig” och ekonomisk fattigdom och cementerar det höga barnafödandet, och skriker sedan efter mer restriktioner. Förbjud stadsbildningar om densiteten är ett sånt problem; ett säkert sätt att få ekonomin att vissna och folk att svälta på landsbygden i ”utvecklingsländer”. Men då trillar det inte in några slantar till parasitklassen och folk gör det enda de kan ute i sina lerhyddor, alltså gökar som kaniner med förhoppning om att barnen kanske kan bli räddningen framöver. Så många parametrar att bolla med. Uj! Tur att ni ändå vet hur människan fungerar så att ni kan skräddarsy lösningen i form av en funktion som spottar ur sig värden som ska tillbaka in i funktionen igen. Vad som händer på vägen? Det är väl inget annat än exponentiell tillväxt?

 10. Jonas, var filmen Iron Sky bra? 😉

  Problemet är ju bara att Afrika inte inhyser speciellt produktiva och innovativa folkslag och regionen är dessutom väldigt instabil. Trots all den gratis kunskap de fått av oss västerlänningar så bor man fortfarande i hyddor av bajs, jagar häxor, gökar som kaniner och terroriseras av krigsherrar. Oavsett kontraproduktiva bistånd och medveten destabilisering så verkar kontinenten vara fullständigt hopplös och deras ledarskap är förmodligen inte ens mer korrupt än våra överherrar i Bryssel, bara mindre begåvat.

  De kommer att fortsätta att föröka sig galningar, vilket försvårar möjligheten till utveckling ytterligare. Inte för att jag har någon lösning på problemet (som ni andra förövrigt inte ens anser är ett problem) men jag tycker ändå att det är naivt att inte betrakta befolkningsexplosionen som ett problem.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *