Per Bylund i dagens Expressen!

Per Bylund, Senior Fellow här på Ludwig von Mises-institutet i Sverige, har idag en debattartikel i Expressen med titeln ”Låt marknaden bestämma räntan”. Debattartikeln skall även vara med i pappersupplagan, på sidan 4. Artikeln återges här nedan:

När Riksbanken sänker räntan skjuter vi endast problemen på framtiden genom att uppmuntra investeringar på falska förhoppningar. Räntan måste sättas där sparare och investerare möts. Artificiellt låga räntor snedvrider såväl investeringar som konsumtionsmönster – och skapar bubblor som följs av kriser, recessioner och depression.

En artificiellt hög ränta undergräver investeringar för framtiden och leder till avtagande konsumtionen och stagnation utan produktivitetsökningar.

Den minst skadliga räntepolitiken är en avskaffad räntepolitik. Att mixtra med räntan slår undan benen för entreprenörer och kapar de naturliga banden mellan konsumenter, producenter och investerare. Det ger endast kortsiktiga politiska vinster på bekostnad av tillväxt och välstånd.

Kraven på räntesänkning visar tydligt att kortsiktig politik går före både välstånd, konsumenter och entreprenörer. Det skapar strukturella underskott i marknadens nyttjande av ekonomiska resurser, vilket för med sig inflation och långtidsarbetslöshet. Och det tar fokus från den verkliga frågan: varför har vi en riksbank med uppgift att manipulera och centralstyra entreprenörers investeringar?

Riksbanken är den svenska ekonomins centralplaneringskommitté. Det enda rimliga för en sunt växande ekonomi är att verka för räntor som motsvarar tillgång och efterfrågan på verkligt investeringskapital. Stefan Ingves, låt marknaden sätta räntorna!

1 reaktion på ”Per Bylund i dagens Expressen!”

  1. Utmärkt artikel. Ett standardargument för en riksbank är att den standardiserar riskförväntningarna i en ekonomi. Men jag vet inte hur starkt det argumentet är – även riksbedömningarna borde vara ett konkurrensmedel. Det tycks som om också det argumentet sitter fast i centralplanering.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *