Svar angående kommentarer om migro.se

Det har kommit in många kommentarer och synpunkter på vårt inlägg ”Migro.se, det icke-liberala manifestet” via mises.se, Facebook och Twitter. Vi ska i detta inlägg försöka besvara de frågor som har uppstått och vara ännu mer tydliga.

Till att börja med tycker vi att migro.se är ett bra initiativ för att det på det sättet blir tydligt var man står. Detta underlättar en seriös debatt. Som vanligt tar somliga till ett högre tonläge när argumenten tryter. Men positivt nog så har detta inte kommit ifrån någon som står bakom migro.se vad vi har kunnat se.

Vi ställde en enda rak fråga till migro.se: ”Förespråkar ni att invandringen ska finansieras med andras pengar? Ja eller Nej?”

Alexander Funcke redaktör och grundare av migro.se har varit vänlig nog att besvara det och även komplettera med förtydligande. Det hedrar honom, men vi kan bara konstatera att vi inte är överens. Svaret ifrån Alexander måste tolkas som ett JA med motivationen att han motvilligt förhåller sig till realpolitiken (läs gärna Alexanders svar i debatten själva för att bilda er en egen uppfattning). Men vår poäng var just att oavsett vad avsikten med stölden är så är det fortfarande stöld och etiskt fel.

Realpolitik eller inte det är fortfarande någon annans pengar och om man nu vill syssla med realpolitik så rekommenderar vi istället att man försöker göra staten mindre, inte större.

Angående ”gubbologi” så nämnde vi inte någon specifik filosofigubbe utan valde att fokusera på idéerna för att inte skapa några onödiga missförstånd.

Någon nämnde Rothbard, och det stämmer att Rothbard under sitt liv försökte sig på olika allianser för att öka friheten, detta var dock något han ångrade under senare delen av sitt liv.

I diskussionen hävdades även att man kan tolka Rothbards förhållningssätt olika när det gäller invandring. Det kan vara värt att notera att Rothbard tydligt ändrade sin åsikt innan han gick bort angående invandring. Detta är även det som professor Hoppe har byggt vidare på. Läs gärna mer i Nations by Consent: Decomposing the Nation-State och vad Tom Woods säger angående detta i Liberty and Immigration.

Ja det är också sant att professorerna Block och Gregory har en liten annan syn men vi har aldrig hävdat något annat och dessutom är kritiken annorlunda än vad man kan tro. Bara för att citera professor Block:

suppose unlimited immigration is made the order of the day while minimum wages, unions, welfare and a law code soft on criminals are still in place in the host country. Then, it might well be maintained, the host country would be subjected to increased crime, welfarism, and unemployment. An open-door policy would imply not economic freedom, but forced integration with all the dregs of the world with enough money to reach our shores.

Fufluns ställde frågan: ”Ställer du upp en vägspärr och tvingar bort människor från en landsväg så är du inte särskilt liberal. Punkt.”

Jo, om du äger landsvägen är du i din fulla rätt att göra det i en liberal värld. Har man frågetecken på det så är det bara att återgå till att studera grundläggande äganderätt igen. Fufluns ville också ha ett förtydligande kring vilken invandring vi pratar om. Vi pratar om att vi är emot stöld, i inlägget finns även en länk till en Newsmill-artikel där vi mer ingående beskriver äganderätt och invandring. Vi kritiserar invandring som implicerar stöld likadant som vi kritiserar alla skatter. Så självklart gäller detta all parasitism för grundpremissen är återigen stölden inte vad man gör med pengarna.

Om man i så här svepande ordalag tycker att man kan argumentera för stöld för att i någon form av Robin Hood-anda spekulera i att kanske kunna tjäna framtida miljarder åt svenska staten så blir konsekvensen att det är etiskt rätt att råna din granne och skicka pengarna till Läkare utan gränser.

Angående våra uträkningar så var det givetvis ett skämtsamt sätt att visa hur fånigt det är att låta fantasifulla kalkyler väga tyngre än principer. Det gäller även om det är FN som står för matematiken. Förutom att den här typen av uträkningar aldrig är objektiva så är de även utilitaristiska i sin natur och inget som principfasta liberaler bör använda som motivering för åtgärder, se även:
Toward a Reconstruction of Utility and Welfare Economics
Hoppe in One Lesson, Illustrated in Welfare Economics

Vi vill även tacka för det stöd vi har fått (ni vet vilka ni är) och för de som har vågat säga något i denna fråga där få tycks hålla sig till argument.

På mises.se tror vi på att logiskt analysera verkligheten utifrån etiska principer, istället för att bestämma vilken verklighet man vill ha för att sedan sälja ut sina principer.

Om det har blivit liberalt att förespråka skatter så får man nog konstatera att med sådana liberaler behöver vi inga socialister.

13 reaktioner på ”Svar angående kommentarer om migro.se”

 1. Det är ett minst sagt märkligt resonemang Funcke och övriga på migro.se för. Att tala om statlig ”vinst” (får det kallas så? Överskott i stöldmedel?) som något eftersträvansvärt är långt ifrån liberala värderingar.

  Personligen drar jag krasst slutsatsen att invandring aldrig kommer fungera så länge incitamenten ser ut som de gör. 5% räknar man väl med är flyktingar, resten är i största utsträckning (för att uttrycka sig medvetet klumpigt) bidragsinvandring. Det är väl självklart att om vi erbjuder människor mat och logi för resten av livet utan motprestation, så kommer vi få hit människor som vill ha mat och logi på livstid, men som inte presterar någonting tillbaka?

  Så JA till fri invandring, men bara och endast om det är under liberala premisser.

 2. Två frågor innan jag migrerar vidare. Varför tas inte frihetsförbättringen de som invandrar upplever in som en del av kalkylen? Och, varför antar ni att staten med nödvändighet blir större per capita vid invandring?

  @Viktor: vad torde en liberal vilja göra med vad du kallar ”statlig vinst”?

  1. Alexander Funcke,

   ”Varför tas inte frihetsförbättringen de som invandrar upplever in som en del av kalkylen?”

   Hur mäter man upplevelsen av en frihetsförbättring och i vilken enhet? Och vilken kalkyl pratar vi om? Det går så klart varken att mäta eller kalkylera, och således är det bara tomt prat.

   Men ok, om man nu kan visa att vi alla, eller iaf. fler, får det bättre av att Lasse avrättas (kanske för att stycka upp honom och donera hans organ till fem personer vars liv räddas), gör det då det rätt att mörda Lasse? För kollektivets bästa?

 3. @Alexander:

  Som sagt, en liberal vill inte ha någon statligt ”vinst”. Om du menar att pengarna ska gå tillbaka till de som blivit bestulna från början så är det ett mycket dyrt och onödigt kretslopp du förespråkar.

  Invandringen är idel ett minustecken i bokföringen så länge incitamenten för invandringen ser ut som det gör. Allt annat är önsketänkande!

  Det är liberalt att förespråka öppna gränser, men en påtvingad och konstgjord invandring likt den vi har idag är långt ifrån vad en liberal anser är fri invandring.

  Rent realpolitiskt anser jag att det är betydligt mer effektivt att begränsa invandringen till flyktingar och människor med arbeten. Dels kommer minustecknet i budgeten försvinna vilket bäddar för kraftiga skattesänkningar, och dels minskar vi det utanförskap som idag orsakar en stor del av den kriminalitet vi ser idag. Alltså ökad frihet från våld för alla i landet. Som en liten bonus så begränsas kraftigt den strida ström av röster som i hela sin livstid skulle röstat på sossarna och VPK…

 4. Det återstår för Migro att förklara hur ”vi tjänar miljarder” på att avreglera invandringen av arbetslösa. Är ni idioter, eller ljuger ni för att ni är ondskefulla?

  Alexander:
  ”Varför tas inte frihetsförbättringen de som invandrar upplever in som en del av kalkylen?”

  Det är knappast en frihetsförbättring att komma till Sverige, staten med världens högsta skattetryck där allt från varmkorv till garagebyggnad är byråkratiskt reglerade. Jag är rädd att en andel av invandringen tvärtom motiveras av OFRIHETEN här, bidragen. Det är ju huvudsakligen den lilla medelklassen i u-länderna som har möjlighet att invandra till Sverige. Man skickar hit sin mormor (eller en kompis mormor med ett falskt pass som man köpt av kusinen som är major vid gränspolisen) när hon blir sjuk, för hon får ju gratis vård och dessutom pension livet ut här. Det är som sagt bara ca 1 av 20 invandrare som får asyl. Och inte få av dem är bödlar för störtade regimer som flyr undan dödsstraff! Det är svårt att få asyl för mindre än det.

 5. ”Fufluns ställde frågan: ”Ställer du upp en vägspärr och tvingar bort människor från en landsväg så är du inte särskilt liberal. Punkt.”

  Jo, om du äger landsvägen är du i din fulla rätt att göra det i en liberal värld. Har man frågetecken på det så är det bara att återgå till att studera grundläggande äganderätt igen.”

  Exakt. Och detta går även att utvidga till ett helt land. Som Tino Sanandaji argumenterar i följande artikel kan Sverige (eller vilket annat land som helst) ses som kollektivtr ägt av dess medborgare. Och att det då genom äganderätten är helt kompatibelt med liberalismen att upprätthålla en begränsad eller t.o.m. ingen invandring.

  http://super-economy.blogspot.se/2011/05/who-owns-sweden-nine-million-swedish-or.html

  Ägarna (dvs befolkningen) bestämmer vilka de vill släppa in på sin mark, och att en liten grupp ideologer (t.ex. den tjattrande klassen) med hjälp av härskartekniker (t.ex. tillmälen som ”rasist” och ”främlingsfientlig”) tvingar resten av befolkningen att acceptera att alla som vill komma hit skall släppas in är knappast ett dugg liberalt.

  En annan punkt som sällan tas upp är ju invandringens påverkan på medborgarnas rösträtt. När invandringen är liten är påverkan på röstvärdet också liten, men när invandringen är stor devalveras ju värdet på varje medborgares röst betydligt. Är det något som medborgarna bara stillatigande skall acceptera? Är det ens liberalt att tvinga befolkningen att acceptera en sådan devalvering (genom den vanliga stigmatiseringen av invandringskritiker)?

  Dagens så kallade ”liberaler” (t.ex. Migro) har helt klart inte speciellt mycket med verklig liberalism att göra. Centrala liberala begrepp som äganderätten ställs vid sidan för att de skall kunna genomföra sina ideologiska projekt, och de medborgare som ställer sig kritiska skräms till tystnad med hjälp av social utfrysning och stigmatisering medelst en hel flora av nedsättande epitet och invektiv. Det är just en snygg ”liberalism”.

 6. När fick någon rätt att bestämma över ett landområde som de inte hade gjort något med? Utöver med svärdet, alltså. När fick den svenska befolkningen rätt att bestämma över andras land och en massa ödemark genom att kontrollera staten?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *