Migro.se, det icke-liberala manifestet

Idag startade det nya nätverket migro.se, så här beskriver de sig själva:

Migro är ett forum för idédebatt om migration och fri rörlighet. Vi som står bakom migro företräder alla idén om fri rörlighet och ifrågasätter alla typer av hinder och gränser som finns idag.

Vissa av formuleringarna i migro.se artiklarna borde inte uttalas i samma andetag som ordet liberalism. Eller vad sägs om följande citat av Johan Norberg:

Lösningen för Sveriges del är att förbättra villkoren för skapande. Vi kan minimera beskattningen av arbete och kapital, och i stället beskatta konsumtion och miljöförstöring mer.

FEL. Det liberala svaret är att avskaffa beskattning helt och hållet. Att skruva på en ratt här och där i ekonomin är inget annat än centralplanering och interventionism.

Vidare informerar migro.se om att det finns MILJARDER att tjäna:

En rapport från FN:s utvecklingsprogram UNDP beräknade att världen skulle tjäna 190 miljarder dollar om invandringen ökade med fem procent. En femtedel av denna vinst skulle tillfalla mottagarländerna och resten invandrarna själva och deras hemländer. En genomsnittlig migrant från ett fattigt till ett rikt land höjer sin inkomst från 10 000 kr per år till 150 000 kr per år (justerat för prisnivå).

Om det är så lysande, varför begränsa sig till futtiga fem procent? Kör 50 eller varför inte 100 procent så vi får se miljarderna rulla in rejält!

Vi har själva många idéer på hur vi kan tjäna MILJARDER:

 • Staten kan utöka arbetslinjen till att inte bara gälla fäder och mödrar utan även alla barn över 3 år.
 • Staten kan ta 23,9 procent av svenskarnas överflöd och lyxkonsumtion och sälja på export.
 • Staten kan ge alla svenskar 94 procent mer pengar
 • Alla svenskar som har två njurar bör erbjudas 5,000 kronor för att sälja den vänstra till en nyinrättad donationsmyndighet, som säljer den vidare till rika amerikaner för marknadspris (den som inte säljer får alla mammadagar konverterade till pappadagar).

Vi har räknat ut att vi skulle tjäna 2527,3 miljarder om vi genomför dessa små justeringar i svenskarnas vardag. Dessutom skulle lyckoindex öka med 126 procent.

Att själv hjälpa fattiga och lidande är att visa medkänsla; att rösta för att staten med våld ska ge pengar till fattiga och lidande är omoraliskt. Påtvingad solidaritet är en motsägelse i sig då solidaritet bygger på en frivilliga handlingar. Du kan inte säga att den som blir rånad visar solidaritet med rånaren även om rånaren har aldrig så goda avsikter med rånet.

Om du vill ge bort dina pengar så behöver du inte ha en majoritet som förespråkar det, det enda du behöver är din frihet att göra det. Det är fritt fram för dig att vara en god människa, att kläda den nakne, skänka pengar till behövande, att ge invandrare mat och bostad. Men det är INTE liberalt att tvinga andra att göra det. Tänk att det ska vara så svårt för liberaler att förstå det.

Det hela visar istället tydligt hur enkelt man kan göra för sig när man ignorera att det finns något som heter äganderätt. Hur fel det blir när man inte håller sig till principer utan kör på känsla.

Det finns mycket utilitarism i migro.se-manifestet, men inte mycket liberalt. Migro tycks se invandringen som ett investeringsprojekt. Det är möjligt att det blir så för vissa, men inte nödvändigtsvis för alla som tvingas vara med. Ett råd är därför att gå tillbaka och studera vad äganderätt handlar om och applicera principerna korrekt.

Slutligen har vi bara en fråga till migro.se:

Förespråkar ni att invandringen ska finansieras med andras pengar? Ja eller Nej?

25 reaktioner på ”Migro.se, det icke-liberala manifestet”

 1. Kul att ni ägnar migro lite tankar!

  Manifestet är skrivet av Fredrik Segerfeldt och är hans eget, jag tror att de flesta av oss skriver under på det, men också att alla skulle formulerat sig lite olika.

  Idéen med migro är att samla liberalt tänkande kring fri rörlighet. Inte bara sådant som tar avstamp i naturrättstradition. migro är en bred nog kyrka att rymma Locke, Smith och Hayek, och inte enkom Rothbard och von Mises. Dessutom ska man kunna ta del av tankarna utan att ha studerat gubbologin.

  Min syn på om invandringen ska finansieras med andra pengar är nej. Realpolitiskt tror jag inte att reallokering av resurser kommer avta runt nästa hörn, och då ser jag hellre att de görs med effektivitet och de som har de svårast i världen för ögonen.
  Patos och resurshushållning gör således att jag även utanför utopia önskar fria gränser.

 2. Jag erkänner tre saker: 1) Jag tror inte på revolution 2) Jag tror inte att jag ensam kan få tillstånd en revolutionsartad samhällsomvälvning, och 3) Jag förhåller mig således motvilligt till den världensdynamik som då återstår, realpolitiken.

 3. ”Eller vad sägs om följande citat av Johan Norberg:

  Lösningen för Sveriges del är att förbättra villkoren för skapande. Vi kan minimera beskattningen av arbete och kapital, och i stället beskatta konsumtion och miljöförstöring mer.”

  Mises.se: ”FEL. Det liberala svaret är att avskaffa beskattning helt och hållet. Att skruva på en ratt här och där i ekonomin är inget annat än centralplanering och interventionism.”

  Mises won, Migro are interventionists dressed up as liberals.

  Wolves dressed up as sheep that is.

 4. Migros manifest går ju mer ut på hur värdelösa etniska svenskar är och att de behöver ersättas, än någon global rörelsefrihet eller individualism.

 5. Stöld eller fri rörlighet; vad kan vi göra avbräck på… Man måste inte välja, genom att inte ta del av forumet där valet görs.

 6. @cole: Kika gärna special numret av Journal of Libertarian Studies från 1998 (vol. 13, no. 2) där Walter Block, De Soto m fl funderar över migration och når olika slutsatser. De flesta av författarna har imho en Rothbard:ish utgångspunkt.

  1. Huerta de Sotos syn på invandring är i allt väsentligt lika som Hoppes syn på invandring (se kapitlet om invandring i ”Theory of Dynamic Efficiency”. Hoppe kallar detta ”begränsad invandring” och Huerta de Soto kallar det ”fri invandring”, med motiveringen att frihet ju inte innebär att man kan göra vad som helst.

 7. Jag har inte läst TDE utan hans papper i LJ. Jag anser att det han beskriver är att betrakta som friare rörlighet än vad vi har idag – är skeptisk till hans andra princip, men annars så.

  Walter Block och Anthony Gregory är andra röster för fri rörlighet ur von Mises-camp:et. Min poäng var helt enkelt att när man ska transponera Rothbard på dagens realpolitik kan man nå lite olika slutsatser angående migration.

 8. Vi har redan så gott som helt fri invandring till Sverige! Enda kravet är att man skaffar en anställning här, så får vem som helst i världen stanna här hur länge som helst. Blir man arbetslös, får man stanna tre månader för att söka nytt jobb. Där är Sverige friast i världen, vill jag påstå. Det är en av få genuint liberala reformer som borgarna genomfört.

  Nu kanske Migro vill öppna för helt fri invandring även av arbetslösa. Men det passar ju illa med deras kalkyler om hur många miljarder som skulle tjänas. Det är arbete som skapar, inte migration i sig. Om man inte arbetar så tjänas ingenting. Och vissa invandrar”grupper” har ju stora sociala och ekonomiska problem i dagens Sverige. Om man nu ska räkna plus och minus, så borde den biten finnas med i kalkylen. Invandringspolitiken är tabubelagd, och Migro sjunger med i den blint okritiska hyllningskören. Migros vill införa en reform som redan införts, och fortsätta ignorera invandringens problem och kostnader. Det gör dem fullständigt intetsägande och ointressanta!

  ”Debatten” om invandrad arbetskrafts löner och anställningsvillkor handlar om arbetsmarknadspolitik, inte om migration. Och där får ju facket ensidigt kräva att kollektivavtalen ska tillämpas. På varje arbetsplats de så väljer, även om ingen där är medlem i facket. Detta är samma för svenskar och invandrare. Facket har alltså redan total makt över frågan, jag fattar inte vad de klagar på.

 9. Till och med en av de främsta libertarianska politikerna i form av Ron Paul förstår vikten av realpolitik och att det krävs kompromisser. Han gick ju t.ex. till val på att välfärden för de som redan var totalt beroende av den skulle räddas medan de unga skulle kunna ta sig ur systemet och få ett alternativ. Att förneka alla form av realpolitik till förmån för absoluta krav på att allting ska ske direkt och vara 100% frihetligt kommer inte leda någonstans, så länge en förändring av en lag gör att den leder till mer frihet än den tidigare versionen bör det väl vara bra även om det inte är perfekt d.v.s. hellre 45% skatt än 50%.

 10. @Björn: Lite för många trådar att nysta i, men tycker du är väl snabb att avfärda migro. Välvilliga batiktanter i all ära, men jag uppfattar oss inte som sådana. Låt se.

 11. Ställer du upp en vägspärr och tvingar bort människor från en landsväg så är du inte särskilt liberal. Punkt.

  Sen är det ganska märkligt folk från fina institut och fina källor i gubbgalleriet INTE kan kläcka ur sig vilken slags invandring man inte gillar.

  Säg som det är, ni gillar inte flyktinginvandring som belastar skattebetalarna.Och jag håller med, det kan vara svårt att motivera.

  – Är vanlig invandring ok, där invandrarna tar jobb och arbetar?

  – Är det ok med flyktinginvandring om det inte belastar det offentliga, dvs organisationer och privatpersoner betalar för deras första tid här, därefter jobb eller åka hem.

  – Eller är ni emot invandring generellt? Handlar det om siffror, antal, kvoter? Hur många per år? HUR många? Baserat på vad?

  Kunde vara intressant med tydlighet.

 12. Om man utgår från rena libertarianska premisser om självägande verkar det omöjligt att staten skulle få ha makt att bestämma vilka som får färdas över dess gränser. (Förutom invaderande arméer och andra kriminella gäng, så klart.) Det motargument som läggs fram – att invandrare kan ta pengar från staten – innebär även att man skulle kunna kasta ut infödda för att hindra de från att ta pengar, eller reglera vilka som får föda barn, så att eventuella skattekonsumenter inte föds.

  Mer sofistikerade argument för att begränsa invandringen, som Hans-Hermann Hoppes, bygger på ett antal ogrundade antaganden (som att landägare är juridiskt ansvariga för de som hyr mark hos dem – fast bara när det gäller invandrare, se mer här: http://ordningochanarki.blogspot.se/2011/07/democracy-god-that-failed-ii.html).

  Annars, rent praktiskt lär varken mer statligt stöd för invandring eller fri invandring med full rätt för folk att associera fritt inte stå på den politiska dagordningen i vår tid. Det finns andra förslag som däremot har lagts fram, som att tillåta invandring men inte ge dem någon rätt till välfärdsbidrag.

  Sedan är det största hindret mot invandring idag facket. Vi har i princip fri arbetskraftsinvandring, men bara för folk som tjänar mer än fackens kollektivavtalslöner. Både genom lagstiftning och genom sina ”sympatiåtgärder” är de det stora hindret idag.

 13. Realpolitiskt förespråkar jag utvandring för alla politiker, så fort någon vill föra politik så är det bara att packa väskorna. Som instiftare av denna politik tänker jag, som seden säger, inte föregå med gott exempel.

 14. Migro tjatar om ”realpolitik” och att ”tjäna miljarder”. Okej då, låt oss titta närmare på detta på deras egna villkor:

  1) Hur vill ni underlätta invandringen av arbetskraft till Sverige? Som jag förstår det är den redan totalt oreglerad och fri! Ingen ansökningsavgift, ingen prövning. Det enda som krävs är att man sätter ut en annons i nån EU-myndighets arbetsförmedling, svaren på vilken man helt enkelt kan ignorera. Resten är vanlig svensk arbetsmarknadspolitik. Så vad är det konkret för REALPOLITISKT förslag ni har för att ytterligare underlätta den redan totalt oreglerade arbetskraftsinvandringen till Sverige? Denna reform är den enda totalt liberala reform borgarna genomfört. Så varför ger ni er på den enda redan öppna dörren?

  2) Hur skulle samhället ”tjäna miljarder” på att underlätta invandring av arbetslösa?

  Två enkla frågor som går specifikt på det som framstår som era båda kärnfrågor.

 15. Björn: ”Hur vill ni underlätta invandringen av arbetskraft till Sverige? Som jag förstår det är den redan totalt oreglerad och fri!”

  Det stämmer inte; man får bara komma hit och arbeta om man får betalt lika mycket pengar som facken tycker är rätt. Alltså kollektivavtalen gäller som lag för invandrare. Från regeringens hemsida:

  ”Villkor för att beviljas arbetstillstånd i Sverige
  En grundläggande förutsättning för att beviljas arbetstillstånd i Sverige är att det finns ett erbjudande om en anställning som personen kan försörja sig på. De erbjudna anställningsvillkoren ska inte vara sämre än vad som gäller enligt svenska kollektivavtal eller vad som är praxis inom yrket eller branschen.”
  http://www.regeringen.se/sb/d/9685/a/90346

 16. Exakt samma villkor gäller för infödda svenskar. Facken tillämpar kollektivavtal NÄR fan de vill mot VEM fan de vill. Det är en helt annan slags politisk fråga som saknar kontakt med migration (Jag önskade att ni ägnade er åt den istället!!!)

  Nu är det så att formellt måste man (förutom EU-platsannonsen) skicka in anställningsavtalet till ett fack. Om avtalet inte överensstämmer med kollektivavtalet, då får facket avslå anställningen och invandringen. Men de facto kan man efter anländandet skriva ett helt nytt avtal som avviker från kollektivavtalets villkor! Det är detta som skapat viss debatt. Då krävs det att facket aktivt anmäler att kollektivavtal nu gäller på denna arbetsplats, precis som för infödda svenskar. Man får anställa vem som helst enligt vilka avtalsvillkor som helst i Sverige, vi har t.ex. ingen minimilön. Facket har makten att avgöra vem som ska tvingas tillämpa kollektivavtal och vem som slipper.

  Sverige har totalt oreglerad arbetskraftsinvandring idag. Arbete i Sverige är förvisso reglerat, men inte ett dugg mer för invandrad än för infödd arbetskraft.

 17. ”Exakt samma villkor gäller för infödda svenskar.”

  Infödda svenskar har tillåtelse att bo i landet utan att arbeta här.

  ”Men de facto kan man efter anländandet skriva ett helt nytt avtal som avviker från kollektivavtalets villkor! Det är detta som skapat viss debatt.”

  Ja, för de som är invandrare hotas att slängas ut ur landet, medan svenskar bara blir satta i bojkott.

 18. Just det, invandrare med anställning har redan full frihet att komma hit. Migro förespråkar alltså ökad invandring av arbetslösa. Men hur går det ihop med ert resonemang om att ”tjäna miljarder” och att de ”ökar sin inkomst”? På vilkas bekostnad i så fall?

  Om en arbetskraftsinvandrare blir uppsagd i Sverige, så blir denne inte alls utvisad, utan får stanna tre månader här för att söka nytt jobb. Det är väl lika länge som ett turistvisum för såna länder som svenska staten beviljar såna.

  Jag ser hur ni försöker tillämpa uppenbar ekonomisk teori, som att ökad frihet för arbetskrafts migration skapar mer värden. Men ni är okunniga om hur det ser ut på fältet och har inte fattat att arbetskraftsinvandring redan är helt oreglerat i Sverige sen några år. Alla människor i hela världen får arbeta i Sverige på samma villkor. (Att detta inte lett till nån större omvälvning precis, om än systematiska förbättringar som bidrar till Sveriges relativt goda tillväxt i jämförelse med länder som snarare gått i motsatt riktning, gör att man måste titta närmare på premisserna, det är uppenbarligen mycket annat än invandringsregleringar som dominerar arbetskraftens verkliga rörlighet).

 19. @Alexander Funcke

  Nu vet jag inte om du är kvar, men jag kollade rapporten skriven av Walter Block(i alla fall de delar som citerade Murray Rothbard). Problemet är att det är ett par citat tagna ur sitt sammanhang och reflekterar inte Rothbards verkliga åsikt om invandring.

  http://holocaustcontroversies.blogspot.se/2010/07/murray-rothbard-lew-rockwell-and.html

  http://www.vdare.com/articles/lew-rockwell-and-the-strange-death-or-at-least-suspended-animation-of-paleolibertarianism

 20. @cole
  Snyggt hittat! Rothbard var en sann paleolibertarian och kommentaren om David Duke är faktiskt ganska representativ för hans rakt igenom verklighetsbaserade åsikter i ämnet. Eftersom det verkar ha blivit poppis bland svenska ”nyliberaler”/vänsterextremister (t.ex. Betnér och nu senast denne Segerfeldt) att kalla sig för ”klassiskt liberala” på sista tiden, så kan det vara värt att påminna om att just avfärdandet av den moderna egalitarismen är det som kännetecknar paleolibertarianer (och paleokonservativa) allra mest. Att verka för ”ökad invandring” med någon sorts samhällsnytta som argument och samtidigt kalla sig för ”klassikt liberal” låter sig därmed inte göras. I vart fall inte om det är den klassiska liberalismen i gängse mening som man syftar på.

  @Alexander Funcke:
  Om nu syftet är att avskaffa välfärdsstaten, vilket jag starkt misstänker att det är, skulle det då inte vara bättre att FÖRST avskaffa bidragen och DÄREFTER öppna för fri invandring? Att ta det i omvänd ordning och framkalla nån sorts revolution (som Segerfeldt tycks antyda att är syftet) leder ju rimligen till fascism eller kommunism och inte till liberalism. I alla fall om man tittar på vad liknande kriser i mångetniska länder har framkallat hittills. Har ni gjort någon ”realpolitisk” prognos där?

 21. Utgångspunkten måste väl vara privategendom…ingen kan äga en nation…än mindre en planet privat..sådant ägande måste förekomma under nån form av kollektiv,stat, ordet migration blir ju löjligt om det inte finns nationalstater, hur folk förflyttar sig på Tellus är inget en libertarian eller anakist skall bekymra sig över.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *