Varför välfärdsstaten kommer att kollapsa

En kort överblick av Österrikisk konjunkturcykel-teori

Det har sagts av vissa finansiella analytiker att den nuvarande lågkonjunkturen är av ett helt annat slag än tidigare lågkonjunkturer, ända tillbaka till den stora depressionen. Jag instämmer helt i detta, för det finns en fundamental skillnad mellan det som har hänt senaste decennierna och tidigare. För de som inte är skolade i Österrikisk konjunkturcykel-teori (Austrian Business Cycle Theory) så kan det sammanfattas som följer : Genom artificiellt låga räntor uppstår en felallokering av tillgångar där mer tillgångar investeras i långsiktiga projekt än folk i realiteten är villiga att stödja med sina besparingar. Pengar blir artificiellt “billiga”, vilket leder till att priset på arbetskraft och andra tillgångar pressas upp och en övergripande felkalkylering sker i ekonomin. Lågkonjunkturen inträffar när företag och entreprenörer inser att det inte finns tillräckligt mycket reella tillgångar för att slutföra de projekt som påbörjats, och de som har överinvesterat för mycket går i konkurs.

Läs hela artikeln, av Hans P.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *