Rätten att bli lämnad i fred

Den som vaknar upp till frihetens principer, och blir medveten om människans medfödda förmåga att lösa problem utan våld, upptäcker snart en helt ”magisk värld”. Den är vacker och existerar parallellt med den vanliga världen. Den invigde ser hur människor i denna värld samarbetar frivilligt med varandra för att förbättra sina egna familjers välfärd. Den tycks helt magisk, för trots att han inte kan överblicka ens en bråkdel av hur den hänger ihop, verkar det som att detta myller av samarbete, detta ständiga bytande av varor och tjänster i rent egoistiska syften skapar en ofattbar rikedom för alla.

Läs hela artikeln av Klaus Bernpaintner

(Detta är en sommarrepris från 28 juli 2011)

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *