Jonatan Godtrogen: Epilog

Herr Godtrogen är en vis man med många fler år än jag bakom sig. Han gav mig mycket mer än en äventyrsberättelse. Under åtskilliga månaders samtal fick jag en överskådlig beskrivning av hans spännande livsfilosofi. En filosofi som genom åren hjälpt och visat honom vägen till ett fruktbart liv. Men det är en annan historia. Icke desto mindre vill jag lämna er med följande ord som avslutar hans dagbok.

”Min filosofi grundar sig på principen om självägandeskap. Du äger ditt liv. Att förneka detta innebär att en annan person har större rätt till ditt liv än du själv. Ingen annan person, eller grupp av personer, äger ditt liv och inte heller äger du andras liv.

Du existerar i tiden: framtid, nutid och dåtid. Detta manifesteras i liv, frihet och produkten av ditt liv och din frihet. Din välgång bestäms av de beslut beträffande ditt liv och din frihet som du fattar. Om du förlorar ditt liv förlorar du din framtid. Om du förlorar din frihet förlorar du din nutid. Om du förlorar produkten av ditt liv och din frihet förlorar du den del av ditt förflutna som ägnades åt att producera den.

Läs hela kapitlet, av Ken Schoolland.

Se de tidigare kapitlet av Jonatan Godtrogen.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *