Borgare, sluta generalisera!

Johan Norberg och Dilsa Demirbag-Sten skriver i DN (tack Markus för korrigeringen!) ett något märklig debattinlägg. Inlägget fokuserar på invandringen och att liberaler skall sluta generalisera angående invandringen. Givetvis.

Vidare hävdar de att ”liberala kärnvärden” istället handlar om att se till indviden och inte det eller de kollektiv som individen tillhör. En självklar utgångspunkt, så klart.

Så vad gör Norberg och Demirbag-Sten? Jo, de generaliserar själva beträffande borgerlighetens invandringssyn och varnar borgerligheten för vad detta generaliserande kan leda till. De skriver,

Den här typen av generaliseringar brukar annars avvisas av liberaler. Vi håller inte alla män ansvariga för våld mot kvinnor och alla svenskar kan inte göras ansvariga för våld mot invandrare. Skuld går inte i arv och bärs inte kollektivt. Men av något skäl har det blivit legitimt att tala i kollektiva termer om invandrade personer.
[…]
Vi vill uppmana borgerligheten att besinna vad ett sådant perspektiv kan leda till och vilka krafter som gynnas av det.

Ja, det var ju inte så lyckat. Jag kan inte tycka annat än att det är smått ironiskt att man ägnar ett helt debattinlägg åt att kritisera en generalisering medan man gör sig skyldiga till en egen generalisering (”borgerligheten”).

Visst är det så att invandringsdebatten är ett laddat ämne, och uppenbarligen råder det vitt skilda meningar bland de olika debattörerna. Men varför hittar de ingen samsyn? Ja, det är ju egentligen inte så konstigt, eftersom ingen av dem verkar vara kapabla att identifiera grundproblemet: staten/välfärdsstaten.

Debatten idag förs på en symptomnivå, och bortser helt från den underliggande sjukdomen. Lyckas man inte korrekt identifiera problemet kommer också lösningsförslagen att skilja sig åt. Ska man ta en alvedon, eller en bamyl mot huvudvärken? Eller är det bäst att hålla sig borta från piller och rida ut stormen? Är det kanske till och med så att vi bara inbillar oss huvudvärken?

Om det är något som invandringsdebatten visar är det att kollektiva one-size-fits-all-lösningar inte fungerar utan enbart skapar konflikter och meningsskiljaktigheter. Och så kommer det så klart att fortsätta tills Norberg och co. skaffar tillräckligt med mod för att erkänna att det är staten i sig som är problemet, inte vilken godtycklig uppsättning regler staten sätter upp.

Lösningen står varken att finna i öppna eller stängda nationsgränser. Lösningen är istället inga nationsgränser, utan enbart de ”gränser” som definieras av privat egendom och privat ägande.

2 reaktioner på ”Borgare, sluta generalisera!”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *