Recension av John Butlers ”The Golden Revolution”

”Ex scientia pecuniae libertas (Ur kunskap om pengar kommer frihet)”

”Tanken att en guldmyntfot är oförenlig med en stark, hållbar ekonomisk tillväxt är struntprat, det är sannerligen tvärtom” – John Butler

”Denna bok är mycket kritisk till neo- eller nykeynesiansk ekonomi och därmed den nuvarande ekonomiska huvudfåran, på grund av olika skäl som kommer att framgå i texten. Men det är intellektuellt ohederligt och helt enkelt orättvist att angripa en idé utan att först presentera den som jag har gjort här” – John Butler

John Butler har arbetat i över 18 år som ränte-, utländsk valuta- och råvarustrateg vid banker i London, New York och Tyskland innan han startade sin oberoende investmentbank och rådgivningsföretag Amphora Commodities Alpha Fund i London. Butler har bland annat arbetat för Lehman Brothers, och blev senare verkställande direktör och chef för indexstrategigruppen vid Deutsche Bank. Han har också medverkat i tidningar som Financial Times, Wall Street Journal och Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Tillhör ni dem som inte har något förtroende för den amerikanska petrodollarn i dess tvångsmässigt baserade roll som världens reservvaluta? Tycker ni att den inte uppvisar tillräckligt med stabilitet för att ni ska anse den vara värdebevarande i det långa loppet? Tycker ni att papperspengar är en tyrranisk relik? Om ni tror att den amerikanska dollarns och fiatvalutornas framtid ser mörk ut så är The Golden Revolution: How to Prepare for the Coming Global Gold Standard en av många nya böcker som kan vara något för er.

Boken är en av minst två andra relativt nya böcker som jag tycker kompletterar varann och lämpar sig för nybörjaren som kanske inledningsvis tycker att klassisk österrikisk litteratur verkar lite svår. En av dessa böcker är Jim Rickards Currency Wars, som mer går in på de långsiktiga makropolitiska konsekvenserna av manipulationen av fiatvalutor och hur statsmän och bankirer tävlar med varandra om att nå botten genom av devalvera vår köpkraft. För er som inte känner till den boken hänvisar jag er till recensionen av boken som kan ni hitta här. Jim Rickards har förövrigt läst Butlers bok och kommenterar den så här:

”John Butler har skrivit en oumbärlig referens om ämnet guld som pengar. Hans bok är en kombination av historia, analys och ekonomi som läsaren kommer att finna användbar för att förstå användningen och missbruket av guldstandarder under det senaste århundradet. Han delar in boken i en lång rad essäer om särskilda aspekter av guld som läsaren kan ta i sin helhet eller i små bitar. Den är teknisk men tillgänglig på samma gång. The Golden Revolution är ett användbart och tidsenligt bidrag till den växande litteraturen om guld och guldstandarder. Jag rekommenderar den djupt.”

Butler tar vid där Rickards slutade och refererar mycket till hans bok. Butler ingår i polemik med Rickards och skriver att han håller med honom om vissa saker men inte när det gäller vissa förslag på lösningar. För er som är intresserade av verklighetsekonomi och frihetsfilosofi kommer vissa av förslagen som Butler förklarar att framstå som skrattretande, men vissa saker är fortfarande intressanta. Butler skriver bland annat om VAR (Value At Risk)-bedömning, ”quants”, prissättningen av optioner och Bellkurvor relaterade till anekdoter om havererade hedgefonder.

Om det är österrikisk metodologi och teoretiskt stringenta utläggningar om ekonomiska lagar som du är ute efter så är detta inte boken för dig, men om du uppskattar historiska referenser och en ingång till verklighetsekonomi så är denna bok ett komplement till Currency Wars. Jämfört med Currency Wars så är The Golden Revolution en bättre bok på många sätt, vilket ni som läsare kanske kommer hålla med mig om. Denna bok lämpar sig också för er som vill börja läsa Ludwig von Mises Human Action, som Butler refererar till på många ställen i sin bok. För den som vill så kan ni till exempel spåra citaten tillbaka till Mises verk och analysera den teoretiska ramen och kontexten i hans resonemang, parallelt med läsningen av Butlers verk.

I och med att människor världen över förlorar förtroendet för fiatvalutor, så kommer de att agera för att bevara sin köpkraft genom att flytta sina rikedomar till någonting som behåller värdet bättre – eller som åtminstone förlorar mindre av sitt reella värde – oavsett hur mycket pengar som världens centralbanker kommer att skapa ur tomma intet, som ett sätt att  lösa de problem som de själva skapade genom en horribelt verklighetsfrånvänd monetär politik.

Om ni förstår denna monetära politik kommer ni bättre förstå hur den finansiella sektorn och dess banker har utvecklats från att en gång ha tjänat människor, till att nu ha vänt sig mot samhället, det vill säga vänt sig mot oss individer. Detta har inträffat eftersom både fiatvalutor och centralbanksväsendet har sina ursprung i statsfinansiering snarare än i bankväsendet i allmänhet, som växte fram ur privathandel med specie som ett marknadsbaserat bytesmedel.

Hur detta kommer att spela ut är det ingen som kan veta på förhand med säkerhet, men trenden är etablerad och tydlig: Om du vill behålla din köpkraft kommer du att behöva omfördela en stor del av dina tillgångar från papperstillgångar till realtillgångar som motsvarar något av fundamentalt värde. Tittar vi tillbaka i historien har detta skett oräkneliga gånger och kommer att inträffa igen:

Alla rena fiatvalutor faller så småningom till deras inneboende värde noll.

Pengar kan fungera som sådana endast om det finns tillräckligt med förtroende för den monetära enheten som en stabil värdebevarare. Det monetära och finansiella systemet som vi har idag kommer att förändras totalt om vi sakta men säkert rör oss mot en guldmyntfot eller legalisering av råvarubaserade pengar som tillåts behålla sin köpkraft, och som inte politiker kan manipulera i stor utsträckning genom ”bombustiska” kreditexpansioner. Sunda pengar kommer uppvisa en helt annan form av stabilitet: En stabilitet som kommer att karakterisera det finansiella systemet om den tillåts att få fäste i transaktioner, affärsverksamheter, global handel, vardagsekonomi och i ett samhälle genomsyrat av individuell frihet.

Butler identifierar drag hos de mörka sidorna av den mänskliga naturen med de representativa välfärds-”demokratier” i västvärlden som står inför enorma konkurser och omstruktureringar. Samtidigt menar Butler att vi knappast blir speciellt kloka av att läsa ekonometriska verk fulla av ekvationer, av neo- och nykeynesianska klyschor, som inte har någonting och göra med mänskliga handlingar och den verkliga ekonomin. Med dessa verk åsyftar Butler i stort sett på all ekonomisk litteratur ni exponeras för i grundskolan, i högstadiet, gymnasiet och vid de mest förstelnade akademiska lärosätena runt om i landet.

Butler argumenterar för att en ny global guldmyntfot är på väg vare sig de ledande klåfingriga politikerna och intellektuella vill det eller inte. Samtidigt vilseleder politikerna och helt vanliga akademiker populasen att allting är som det ska och att vi inte behöver oroa oss.

Politiker påstår att Grekland aldrig kommer gå i konkurs och att dominobrickorna inte kommer att falla på grund av en idiotisk syn på insolvens och skuldsanering. Hur är det med Spanien, Italien och Frankrike? Ungdomsarbetslösheten är skyhög i Spanien och i Grekland tar människor livet av sig på grund av den ekonomiska situationen.

Politikerna kommer aldrig tillåta marknaderna att konsolidera, det vill säga, att låta improduktiva investeringar få gå i konkurs medan produktiva lönsamma företag tillåts verka fritt för att på bästa sätt tjäna mänskligheten. De kommer inte heller tillåta att rulla tillbaka välfärdsstaten och om de skulle tillåta deflation och belöna sparsamma individer så skulle större delen av den europeiska kontinentens insolventa bankväsende att dö över en natt. Kanske kommer de ändå till slut att tappa kontrollen över systemet då de inte längre kan upprätthålla det illusoriska välfärdssamhället.

Butlers bok är uppdelad i tre delar. I del ett skriver Butler om varför världen och de globala marknaderna rör sig mot en ny guldmyntfot och utforskar varför dagens fiatstandard alltid var potentiellt instabil och hur dess förfall inleddes redan för många år sedan. Butler vänder sig till historien för att se utvecklingen av trenden mot en ny guldstandard och ger även en mycket kort redogörande beskrivning av österrikisk ekonomi, som ni kan visa för någon som inte är så intresserad av ekonomi. Vidare nedmonterar Butler effektivt argumentet att SDRs skulle kunna fungera som världens fiatreservvaluta med hjälp av bland annat Jacques Rueffs (fransk ekonom) kritik av SDR:s från slutet av 1960-talet. Två intressanta anmärkningar som jag hittade var att den klassiska guldmyntfoten uppstod från botten och upp och inte från toppen ned, samt att den historiska perioden med den klassiska guldstandarden var unik på grund av att det rådde en balans mellan makterna och ingen stormakt dominerade. Butler skriver även detta om guldmyntfoten:

”En guldmyntfot löser det grundläggande globala problemet med överdriven ohållbar penningmängds- och kredittillväxt på grund av att tillförseln av reserver i huvudsak blir begränsad. Man kan inte skriva ut guld, oavsett hur mycket en stat än skulle vilja” (73).

Butler beskriver hur den klassiska guldstandarden uppkom på grund av just relativ avsaknad av internationellt samarbete i monetära frågor. Min egen analys är att det pågår olika former av ”samarbete” vid sidan av rampljuset mellan centralbankirer och politiker, men deras ständiga misslyckanden signalerar att det finns historiska likheter med samtiden.

I del två utforskar Butler brytningspunkten mellan introduktionen av en guldmyntfot och de statliga fiatvalutornas förfall. Han använder sig av historiska exempel för att beskriva olika scenarion – både ordnade och oordnade – för hur övergången skulle kunna ske. Del två innehåller mycket provocerande och spekulativa argument, men är grundade både i en analys av historiska händelser samt ekonomiska lagar. Butler berör också hur mycket guldpriset kan tänkas att stiga vid händelse av introduktionen av en guldmyntfot och att grundkriteriet för en guldmyntfot är att den måste vara trovärdig och tillförlitlig för att vara hållbar och bibehålla monetär stabilitet.

I del tre utforskar Butler hur bankväsendet, finansvärlden och investeringar kommer att förändras efter introduktionen av guldmyntfoten. Vilka industrier kommer att överleva och vilka är dömda att misslyckas? Förändringarna kommer att få stora efterverkningar och kommer att påverka hur vi agerar, värderar, sparar, investerar och konsumerar. Butler menar att det kommer att leda till stora förändringar för den globala monetära ordningen, räntor, växelkurser, avkastningskurvor, och volatiliteten kring dessa. Det kommer även innebära stora positiva förändringar för de som är villiga att anpassa sig och få ödesdigra negativa konsekvenser för de som passivt blott ser på utan att agera för att göra något åt sin individuella oro. Butler går igenom begreppen risk, osäkerhet, besparingar, räntor, tidspreferens, och globala implikationer för de globala arbets- och kapitalmarknaderna. Butler hävdar till exempel att arbetsmarknaden under en guldmyntfot kommer att skapa nya globala arbetsmarknader och fler människor kommer att flytta till regioner där de blir bäst tjänade och där de ser större möjligheter till att förbättra sina egna livsförutsättningar. Det kommer att uppstå gynsamma situationer och tillfällen för de individer som är beredda att flytta runt och söka upp möjligheter för sig själva och regioner. Samhällen utan inkomstbeskattning, marknadsstyrda räntor, incitament för sparande och som skyddar äganderätten, kommer att välkomna dem.

Jag ska inte avslöja vad Butler kommer fram till, men han diskuterar hur samhället i stort möjligtvis kommer att förändras i och med en guldmyntfot. Butler förklarar en rad olika positiva etiska, moraliska, finansiella och frihetliga förändringar under en guldmyntfot som ni varken ska förbise eller underskatta i en tid av märkbart ökande finansiellt förtryck.

Kommentera på bloggen.