Sjätte videon ifrån Freedomfest 2012 upplagd Claes Johnson – Staten och vetenskapen

Det var en gång en tid då vetenskapsmän sökte sanningen, oavsett vart den förde dem. Idag drivs de flesta akademier av staten och den tiden är förbi. Claes Johnson är professor på KTH, och har fått erfara vad som händer när vetenskapens världsbild inte stämmer överens med den politiska världsbilden. Att inte få anslag är en sak, men man kan också få sina kurser nedlagda och sin litteratur bannlyst. Koldioxidalarmismen är det ultimata moderna utrycket för att staten dirigerar vetenskapen. Professor Johnson menar även att 1900-talets stolthet, den moderna fysiken med Einsteins relativitetsteorin och kvantmekaniken, är fel. Även den är resultatet av statlig inblandning i vetenskapen och en form av ”köpslående med djävulen”. Vad hände professor Johnson? Hur uppstod den obegripliga moderna fysiken? Och hur är verkligheten egentligen beskaffad?

Föreläsningsbilderna kan du ladda ner här

1 reaktion på ”Sjätte videon ifrån Freedomfest 2012 upplagd Claes Johnson – Staten och vetenskapen”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *