Åttonde videon ifrån Freedomfest 2012 upplagd Joakim Fagerström – Staten och individen

En rimlig och intuitiv utgångspunkt är att alla människor äger sig själva och frukten av sitt arbete. Med tiden fostras vi dock att acceptera att detta inte gäller, utan att staten har första tjing på din inkomst, har rätt att bestämma hur dina barn ska uppfostras, vad du får köpa/sälja och till vilket pris, vem som får arbeta med vad, var du får bygga och bo, etc. Är detta verkligen naturligt och rimligt? Finns det något alternativ till den samhällsordning vi har idag? Joakim Fagerström på Svenska Mises-institutet är övertygad om att staten som institution är i grunden onödig och farlig, och att om vi släpper människor fria kan vi få det bra mycket bättre än så här.

2 reaktioner på ”Åttonde videon ifrån Freedomfest 2012 upplagd Joakim Fagerström – Staten och individen”

 1. Grunden är att mänskliga rättigheter står över demokratin. Det är det som borde stå i skolböcker. Det är intressant att äganderätten inte är en mänsklig rättighet. Så i princip så är det enkelt för staten att ha folk som slavar. Man tar all deras egendom och hyr sedan ut egendomen till dem.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights#Freedom_from_slavery

  Det är även intressant att de mänskliga rättighterna började med rätten till sinn egendom och har sedan urvattnats med andra goda rättigheter.
  Sedan så försvann rätten till sin egendom och äganderarätten bort som en männsklig rättighet.

  Vem är det som tjänar på det?

  Detta skriver staten själv
  http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/pod/?id=99&module_instance=3&action=pod_show&navid=1&subnavid=99&subnavinstance=3

  1) 1279 Magnus ladulås inför regler som gör att kungens män måste respektera äganderarätten.
  2)1700 talet naturliga rättigheter.
  Rätt till liv, frihet och egendom

  Vidare
  1900 talen Äganderätten och rätten till egendom tas bort från de mänskliga rättigheterna.

  Mvh
  Per

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *