Katrine Kielos har rätt Keynes är död!

Ja jag har inte läst Katrine Kielos bok ännu Det ena könet om marknaden som en hispig man, även om man kan gissa innehållet. Men en sak har Katrine Kielos rätt i! Under intervjun fotas hon utanför Handelshögskolan:

Klockan är 10.55 och vi tar en promenad på Sveavägen norrut och stannar till vid en väldig byggnad, med stora stenpelare vid den monumentala entrén: Handelshögskolan, där många av landets ekonomer utbildas.

– Jag förstår varför du ville gå hit, säger Katrine Kielos, det här är ju en av kyrkorna i den ”ekonomiska religionen”.

I sin bok beskriver hon hur läran om ”den ekonomiske mannen” grundläggs redan på utbildningsinstitutioner som den här. Men säger samtidigt att något är på gång.

– Tänk på ekonomistudenterna på Harvard, som lämnade föreläsningssalen i protest när finanskrisen visade att modellen som lärs ut inte fungerar, och sa: ge oss något nytt!

– Jag tror att studenterna här snart kommer att göra det också.

Ja visst är det så! Många börjar upptäcka Österrikisk ekonomi istället för Keynes och det är bland annat därför vi på Ludwig von Mises Institutet i Sverige nyligen har haft en föreläsningsserie på Handelshögsskolan om just Österrikisk ekonomi. Så Katrine Kielos har rätt Keynes är död och vi lever alla i det långa loppet!

43 reaktioner på ”Katrine Kielos har rätt Keynes är död!”

 1. Hon verkar ju vara ”spot on” på flera punkter i sin kritik:

  – Parallellismen mellan fysiken och mainstreamekonomin
  – Hybrisen i de flesta ekonomers förkärlek till matematiska formalism
  – ”Economic man”
  – Samhällsingenjörernas snuttefiltsbehov av att ”lugna marknaderna”

  Katrine Kielos, österrikaren…

  Tyvärr har hon säkert inte läst Menger, Mises, Rothbard m.fl., för då hade hon inte dragit alla ”ekonomer” över en kam. Men potentialen finns ju där!

 2. Haha Joakim du är ett sådant troll 🙂

  Det är ju uppenbart Milton Friedman som hon dissar, det har varit den rådande ekonomiska paradigmen i framförallt USA. Denna har som bekant också fört dem till ruinens rand.

 3. @ Jipe:
  Det är inte Friedman eller Keynes. De står på samma sida, är centralplanerarnas kvasivetenskapliga alibi och mänskligheten lider under deras hopkok av konstiga ideer.

 4. ”Economic man” är grundbulten för ekonomisk teori baserad på individers preferenser. Den österikiska skolan, Keynes, Friedman; alla accepterar grundantagande om marginalnyttan av en vara för en individ. Det finns inget bättre att ”ge”. Om man tar bort dessa grundantaganden kan man inte säga något alls om vare sig utbudskurvan, efterfrågekurvan, och alltså inte om jämviktspriset, och man kan lägga ner hela disciplinen mikro-ekonomi. Dessutom kan man lägga ner makro, eftersom den baseras på mikro. Kielos, som är den antiintellektuella vänsterns tv-våp, vill eliminera ekonomi som ämne i sin helhet. Eftersom socialisterna avskyr verkligheten vill de inte ha en disciplin som namnger begränsningar för politik i verkligheten, de vill ha kongressbeslut som leder till önskade resultat oavsett verkligheten. Ekonomin är alltid i vägen för dem. Hennes bok spelar ingen roll för verkligheten eller tolkandet av den, den är någonting socialister kan muttra över under sina seanser. Inte desto mindre tänker jag läsa den. Bara för att se hur lågt de sjunkit sen sist.

 5. När man ser rubriken undrar man hur det står till med den här hemsidan egentligen. Keynes hade sina rötter i homo economicus, men drog av mellankrigstidens krisekonomi slutsatsen att staten skulle efterfråga i den privata sektorns ställe under lågkonjunktur. Österrikarnas invändning är att staten skapar lågkonjunkturen när den ger alla fel uppfattning om vad som är lönsamma investeringar genom att göra dessa för billiga med för mycket fiat-valuta. Österrikarna ser lågkonjunkturen som tillfrisknandet, och stimulanspolitiken som själva sjukan. Keynesianerna ser kapitalismen som imperfekt och lågkonjunkturen som sjukan som botas med mera fiat-valuta. Ingen av dem vill ersätta antagandena bakom homo economicus med ingenting. Alla vet att dessa antaganden är approximationer som gäller i genomsnitt. Angrepp på homo economicus är angrepp på hela synsättet att det är individer som är subjekten i världen. Det är ett billigt sätt att försöka ge kollektiv politiskt företräde i en värld som befolkas av individer. Detta är Kielos uppsåt. Vanligt flum.

  1. Precis som Ola säger är den österrikiska ekonomiska människan ganska annorlunda från den standardiserade Homo Oeconomicus. Och den neoklassiska Homo Oeconomicus tycker jag gott att man kan kritisera på många plan.

   Men visst, sannolikt är det som Kielos attackerar ”ekonomi”, förstådd som en vetenskap grundad i individer, och sannolikt menar hon att det är denna ”nyliberala” hållning som är problemet och det som behövs är mer centralplanering (vilket så klart kallas omsorg, omtänksamhet, solidaritet, samarbete, etc.). Visst, hon säger inte detta i artikeln, det är snarare lite fritt spekulerande från mig baserat på sådant hon skrivit tidigare.

 6. Ja, fast jag skulle tillägga att österrikarnas ”homo economicus” är ganska annorlunda från andra traditioners. Det enda praxeologin säger är att mänskligt handlande sker av en anledning. Med andra ord, OM vi observerar att individer agerar så måste detta bero på en önskan att byta ut ett tillstånd av lägre tillfredsställelse mot ett förväntat tillstånd av högre tillfredsställelse. Detta innebär emellertid inte att alla handlingar syftar till att maximera sin nytta uppmätt i pengar eller rent materiellt välstånd, vilket skulle vara den konventionella tolkningen av ”homo economicus”. Exempelvis är välgörenhet fullt förklarligt utifrån praxeologin men knappast utifrån den snävare tolkningen.

  Om jag inte missminner mig har Rothbard har en kort men kärnfull diskussion av ämnet i sitt historiska verk (A History of Economic Thought II). Han redogör för den polemiska striden mellan John Stuart Mill och Nassau Senior kring nationalekonomins metod och antaganden, där Mill enligt honom omfattade den snävare, positivistiska människotolkningen emedan Senior betraktades vara proto-österrikare och ansåg att ekonomins principer i princip är giltiga för allt mänskligt handlande.

 7. Ola, står kritiken mot matematisk formalism och annat du skriver i hennes bok?
  För i artikeln kan jag bara hitta vänstertrams om att nationalekonomin är dålig för att den är ”manlig” och utgår från det högst korrekta antagandet att människor i allmänhet vill öka sin inkomst.

  Ni tycks glömma att hon står till vänster politiskt. Bara för att hon är snygg så innebär det inte att hon är klok.

  1. Ingemar,

   Jag tror att kommentarerna ovan är menade med glimten i ögat 🙂 Jag tror att vi alla är medvetna om att hon är typisk rödvins- och kulturvänster. Hon rapar enbart ut någon sorts missriktad och illa informerad kritik mot en vetenskap som hon inte har någon som helst aning om. Som Rothbard, och Mises, säger:

   ”It is no crime to be ignorant of economics, which is, after all, a specialized discipline and one that most people consider to be a ‘dismal science.’ But it is totally irresponsible to have a loud and vociferous opinion on economic subjects while remaining in this state of ignorance.” – Murray Rothbard

   ”People may disagree on the question of whether everybody ought to study economics seriously. But one thing is certain. A man (or woman [reds. anm.]) who publicly talks or writes about the opposition between capitalism and socialism without having fully familiarized himself (or herself [reds. anm.]) with all that economics has to say about these issues is an irresponsible babbler (Kielos [reds. anm.]).” – Ludwig von Mises

   Givetvis har inte Kielos gått och blivit austro-libertarian. Eller, vi säger så här, om hon kommer ut som austro-libertarian så lovar jag att cykla vättern runt… på en trehjuling.

 8. Jag tror dessutom hon gjort ett språkligt misstag. ”Economic man” betyder ekonomisk människa, man på engelska betyder människa på svenska. De ekonomiska teorierna tittar på en individ oavsett kön, och om könen har olika preferenser så inkluderas det i modellerna. Genus-politisk desinformation är kanske beteckningen på innehållet bokens innehåll?

 9. Hej
  Jag kan inte låta bli att undra hur väl bevandrade alla här är i feministisk teori…så som ni slänger er med arrogans får man anta att ni läst en heldel. Hur kan ni annars dra era slutsattser, eller räcker det med att kunna sin Mies?

  Om ni alla har läst feministisk teori så ska jag cykla vättern runt på trehjuling!

 10. Jonas
  Invändningar överallt eftersom ni uttalar er om ett forskningsområde ni uppenbarligen inte studerat överhuvudtaget. Ni fäller nedvärderande kommentarer utan att ha några fakta eller kunskaper…det om något är irrationellt och arrogant.

 11. Joakim
  Jag har inte nämnt ordet ”nedvärderande”, arrogansen kan du säkert spåra själv…?

  Så svara på min fråga, har du läst feministisk teori, och förstår du det problemkomplex som formuleras däri?

 12. @anon

  Om du anser att man inte får referera till genusterminologin utan att ha satt sig in tänket på djupet, vad anser du då om att uttala sig om nationalekonomi utan grundläggande insikter?
  För övrigt verkar Kielos på basen av artikeln i DN servera gammal skåmat. Kritiken mot nationalekonomin torde vara lika gammal som själva nationalekonomin. Allt hon lyfter fram har sagts upprepade gånger förr.

 13. Jag hade möjligen kunnat respektera forskning inom ’feminism’ om den drevs helt frivilligt, dvs helt utan statlig finansiering/inblandning. Att fixarna bränner mina skattekronor på genustrams gör mig irriterad, det värsta av allt är dock när de vill börja detaljreglera mitt liv på grundval av denna forskning, dvs när det ska implementeras diverse sjuka incitamentssystem, läroplaner och påbud/förbud för att kunna uppnå någon slags social ingenjörsdröm. Oavsett hur bra genusvetenskapen än må vara så kommer min inställning förbli extremt negativ så länge det ser ut på detta vis.

 14. anon,

  Du skrev:
  ”Ni fäller nedvärderande kommentarer utan att ha några fakta eller kunskaper…det om något är irrationellt och arrogant.”

  Eftersom du uppenbarligen använde ordet nedvärderande vill jag veta vad exakt det är du åsyftar. Så, vad var det som var nedvärderande?

  Ang. arrogansen: uppenbarligen kan jag inte spåra den vilket var själva orsaken till att jag frågade dig. Så, vad exakt är det som är arrogant? Dessutom, på vilket sätt är mina kommentarer ”irrationella”, vilket du påstår?

 15. Ray H
  Hela din kommentar svarar på övriga frågor…”…fixarna bränner mina skattekronor på genustrams…”…låter både nedvärderande och arrogant i mina öron. Och att du sen totalt saknar verklighetsförankring i dina uttalanden gör ju inte saken bättre. 1. Vilken akademi drivs inte med gemensamma medel? 2.Vad säger du till all den feministiska forskning som är självfinansierad? 3.Litar du på statsfinansierad forskning inom nationalekonomi? 4.

  Jag antar att du inte har den blekaste aning om vad feministisk teori faktist är.

  Det är den kanske mest betydelsefulla filosofiska och politiska rörelsen under 1900-talet. Den genomsyrar allt västerländskt tänkande sen sitt genombrott. Om ni värnar individen och hennes möjligheter bör ni ta detta på yttersta allvar.

  Och detta vifftar ni arrogant bort som ”…någon slags social ingenjörsdröm.”

 16. Anon,

  I den mån som feminism söker att se på män och kvinnor som individer, och ge dem samma friheter och rättigheter (just för att de är individer), har jag inget problem med det och som Mises säger i citatet nedan, då är det bara en gren av den stora liberala rörelsen som förespråkar fredlig och frihetlig utveckling.

  ”So far as Feminism seeks to adjust the legal position of woman to that of man, so far as it seeks to offer her legal and economic freedom to develop and act in accordance with her inclinations, desires, and economic circumstancesso far it is nothing more than a branch of the great liberal movement, which advocates peaceful and free evolution.” – Ludwig von Mises

  Dock, i den mån feminism söker att dela in individer i grupper och behandla folk olika beroende på vilken grupp man tillhör, då har jag däremot ett problem med det. Är det detta eller är det individualism du står för?

  Och vilka är ”ni” som du hela tiden refererar till? Du kan inte kollektivisera en kritik från ett enstaka påstående.

  Väntar förresten fortfarande på svar vad du menar med nedvärderande, arrogant och irrationellt.

 17. Bara för att hon är snygg så innebär det inte att hon är klok. :Ingemar

  Kielos, som är den antiintellektuella vänsterns tv-våp :SL

  hon är typisk rödvins- och kulturvänster :Joakim

  Genus-politisk desinformation är kanske beteckningen på innehållet bokens innehåll? :SL

  sitt postmoderna feministfilter :Joakim

  …fixarna bränner mina skattekronor på genustrams :Ray H

  Sammantaget, arrogant. Obildat. Resultat irrationelt handlande. Och det är ovanstående som formar ett ”Ni”.

  Så svara på min fråga, har du läst feministisk teori, och förstår du det problemkomplex som formuleras däri?

 18. Anon min kommentar kom ju efter att du klagade på arrogans och nedvärderande ton. Vad i inläggen innan mig var det som du uppfattade som nedvärderande?

  Det jag kritiserar är statens stöd och implementering av genusteorier, inte genusteorierna i sig. Jag vill inte ha en stat som påtvingar vad som ska forskas om eller vilka påbud och regleringar som borde implementeras; faktum är att jag inte vill ha en stat överhuvudtaget.

  Sen tvivlar jag personligen på om marknaden för genusforskningen skulle existera utan statlig skattefinansiering, särskilt med tanke på att det då inte skulle vara möjligt att tvinga på människor diverse genusbefrämjande regleringar. Det är dock möjligt att folk efterfrågar genuslitteratur, och i så fall är det inget som jag skulle kritisera, även om jag själv inte skulle ta del av det.

 19. anon,

  1. Menar du allvarligt att jag måste läsa feministisk teori på högskolan för att ha en rättighet att uttala mig om Katrine Kielos ekonomiska kunskaper?

  2. Menar du att Kielos inte applicerar sitt feministfilter när hon menar att ”marknaden är en man” som saknar de typiskt kvinnliga egenskaperna ”omtanke och omsorg”?

  3. På vilket sett är uttrycket ”rödvins- och kulturvänster” en attack på feministisk teori?

  4. Förstår fortfarande inte vad du menar med ”irrationellt handlande”.

  5. Jag noterar att du väljer att inte besvara frågan om det är individualism du står för eller om du står för att dela in individer i grupper med olika fri- och rättigheter. Som sagt, i den mån feminism ser på människor som individer och menar att de skall ha samma fri- och rättigheter, har jag inget emot det. Särbehandling, kollektivism, och grupp- och klassindelning har jag däremot något emot.

 20. @ anon

  Du talar om feminismen som vore du något slags kolportör. Du predikar, helt enkelt.
  Du är självfallet inte skyldig att besvara min fråga, men jag upprepar den ändå:
  Du säger att man ska känna till feministisk teori för att uttala sig om den. Gäller samma resonemang också nationalekonomi?
  Min uppfattning är att man har rätt att kritisera nationalekonomin om dess konsekvenser är ovälkomna – även om man inte känner till teorin. Detsamma gäller feminismen. Det jag uppfattar är ett hatiskt budskap med SCUM manifest och kollektivt skuldbeläggande, samt ett upphöjande av gruppen kvinnor till någotslags överjordiska varelser av idel godhet.Detta är förstås nonsens och därför anser jag att den feminstiska teorin hör hemma i papperskorgen. Jämställdhet är däremot en helt annan sak.

 21. Oj är Katrine Kielos vänster det hade jag ingen aning om, jag föll bara för henne för att hon var snygg och blev helt förblindad och skrev om det.

  Intressant hur mycket alla tolkade in i det jag skrev, men det gör inget. Min poäng var att även Katrine Kielos har insett att folk på Handelshögskolan kommer att söka ny kunskap någon annanstans då de ser att det som lärs ut inte stämmer. Detta stämmer mycket bra i och med vår föreläsningsserie i Österrikisk ekonomi där.

  För övrigt kan jag tillägg att jag inte är intresserad av att cykla en trehjuling Vättern runt (varför vill alla det?).

 22. Rick
  Problemet du hamnar i är att du driver en naiv linje. Du har uppenbarligen inte den blekaste aning om vad du pratar om. Har du läst SCUM manifestet, har du läst Said, Spivak el Butler. Hur tycker du dig kunna uttala dig kategoriskt om något du inte vet? Kritiken mot Kielos blir liksom impotent när du inte kan förena ekonomi och biopolitik. Detta är något Focault var djupt sysselsatt med, och också grunden till hans facination av ”nyliberalism” som identitetspolitiskt projekt. Men ditt avfärdande av kunskap sätter dig i marginalen.

 23. Kan inte anon vara så god att upplysa oss då lite, ursäkta om jag tjatar…

  Vad kan vara värt något så fruktansvärt som biopolitik som lösning?

 24. Olika perspektiv…
  “A woman without a man is like a fish without a bicycle.”
  ― Gloria Steinem

  “Women make up one half of society. Our society will remain backward and in chains unless its women are liberated, enlightened and educated.”
  ― Saddam Hussein, The Revolution and Woman in Iraq

  “There is no female mind. The brain is not an organ of sex. As well speak of a female liver.”
  ― Charlotte Perkins Gilman, Women and Economics

 25. @ anon

  Du gör som många andra i din ”bransch” – strör namn på skribenter omkring dig och antar att andra inte känner till dem. Jag har läst samtliga skribenter du nämner och med undantag för Focault är deras alster bara skräp.

 26. Jag har hört på vad genuspolitiker hävdar:

  De påstår att det finns en könsbaserad ”strukturell ojämlikhet”. Män har högre lön, mer makt, detta är ett politiskt problem orsakat av män. Jag är helt överens om symptomen, men inte orsaken. Orsaken står att finna i fortplantningen. Honan väljer hanne, inte tvärtom. Honan har ägget, och kräver en relativt till sig själv längre, starkare och högre betald manlig partner för att sära på benen. För att vara explicit. Den strukturella ojämlikheten är biologiskt betingad, och kommer att existera så länge den mänskliga rasen fortplantar sig som den gör. Varje politiskt ingrepp kommer att undvikas av honorna, de kommer fortfarande att kräva så framgångsrik hanne som möjligt. Hannarna kommer att tvingas konkurrera som alltid. De är piskade att maximera lönen. Sanningen om strukturell ojämlikhet är att honan bär upp den. Om honan bröt mot naturens ordning fallerar avkomman. Om det som aldrig kommer att ske faktiskt inträffade skulle det upphöra. Men det inträffar aldrig.

  Jag har ännu inte läst Kielos bok. ”Economic man” i nationalekonomi är en äkta ”hen”, dvs vilken individ som helst av vilket kön som helst. Hennes poäng är (antagligen?) att ekonomisk teori är manlig, dvs matematisk och omänsklig, och att ”economic man” bara är manlig, bara har manliga utgångspunkter. Kvinnorna räknas inte, ungefär som att krockdockor har manliga mått. Den som läst nationalekonomi vet att den behandlar utbud och efterfrågan på ett abstrakt plan, där både mäns och kvinnors preferenser lätt får plats. Varje man och kvinna har olika marginalnytta av en vara, det finns inte två identiska marginalnyttor mer än det finns två identiska snöflingor.

  Jag tycker det är intressant att vänstern numera ofta företräds i tv av någon som liknar ett våp. Det säger en hel del om vänstern. Förr i tiden hade de annan framtoning. Är det möjligt att hon uppfyller fördomarna, och har svårt att abstrahera? När hon berättade om sin bok i tv försökte hon inte redogöra för ”economic man” och varför ”hen” är en ”han”. Hon bara påstod det. Precis som feminister bara påstår att ”strukturell ojämlikhet” är en social konstruktion som rätt sorts ingenjör kan ersätta med ”jämlikhet”. Jag ska läsa hennes bok. Jag tror jag redan vet vad det står i den. ”Krisen orsaks av män”. Till och med marxismen har en intressantare förklaring.

 27. Men han var ju man, så han är diskvalificerad 🙂

  Nu kommer snart det vanliga antiintellektuella motangreppet. Min linje kallas ”biologism”, LOL. ”Förklarar något biologiskt med biologi? Det här är ju socialvetenskap!” Just det, det är det som är felet. De tror att det är socialvetenskap. Det är biologi.

 28. Så då är vi överens, det är ett strukturellt problem, som har en relation till, biologi och politik, biopolitik. Den patriarkala maktordningen är historisk och det är genom våra förmågor som människor vi kan rätta till historisk orättvisa. Att rätta orätt som Spivak skriver.

  Att som du verkar tro, SL, att biologi står över politik, är som att totalt kasta in handduken. Vi har ett ord för vad som händer när vi låter replikera biologi som politik, Facism.

 29. Anon nu sätter du fingret på exakt varför jag i allmänhet ogillar genusvetare så starkt. Alla verkar vara superetatister som tror att man med politik bör ”rätta till” saker. Det är en sak om ni med fredliga metoder försöker övertyga medmänniskor om era idéer men en helt annan om ni med hjälp av statens våldsmonopol tvingar in folk i olika system.

 30. Ray H
  Vi har aldrig krigat så lite som nu…och vi har aldrig haft så stark stat som nu…hur går det ihop?

 31. Vi har aldrig krigat så lite som nu …och vi har aldrig ätit så mycket jordgubbsglass som nu … hur går det ihop?

  Kausalitet – Korrelation. Två vitt skilda begrepp.
  Vill du inte bemöta något inlägg ovan istället? Mer säker mark då det är något du studerat?

 32. Stater har kunnat växa, inte enbart genom att krossa den inhemska ekonomin genom att trycka pengar ur luften för att finansiera sina bestyr, utan givetvis genom handel mellan de gränser som ironiskt nog accentuerats ytterligare genom protektionismen som följt efter staten tillåtits växa i omfång, styrka och därmed som forum att sprida populism. Sen är det ju iofs en definitionsfråga vad en stark stat innebär. Att den ska stå för allt åt alla? Det är det som håller på att skita sig rejält nu. Hursomhelst, handeln är nyckelordet. Och dynamiken i geopolitiken som har stagnerat i avseendet att man inte trampar utvalda makthavare på fötterna utan biverkningar av de GRÖVSTA slag. Som vanligt är det lätt att peka på vad vi har; vilka korrelationer som råder, och extrapolera en fortsatt trend utifrån avsaknaden eller tillägget av ett par faktorer, är inte lätt. För att inte tala om omöjligt på den skala vi snackar om. Dynamiken är brutal. Gissa kan man ju alltid göra…

 33. sl ”För att vara explicit. Den strukturella ojämlikheten är biologiskt betingad, och kommer att existera så länge den mänskliga rasen fortplantar sig som den gör. Varje politiskt ingrepp kommer att undvikas av honorna, de kommer fortfarande att kräva så framgångsrik hanne som möjligt.”

  Träffsäkert sl, exakt så är det. Det är helt enkelt honorna som driver människans utveckling mot välstånd genom att selektivt sära på benen när de har detekterat framgång och trygghet för sitt ägg.
  Alla män vet detta och strävar därför hela tiden för att öka sinn ekonomi för att få
  para sig med den bästa honan. Honan tror att det är enkelt att konkurrera mot männen när barnen är stora. Men det är svårt att ta igen 20 års försprång.

 34. Anon blandar på känt manér bort korten, genom att ta sin egen missuppfattning som grund för diskussion. Biologi står inte över politik, eller tvärtom, det är en politisk missuppfattning. Världen växer underifrån. Biologi finns i myllan under politik och samhälle. Politik växer ur biologiska villkor. Fascism (som stavas med s) har inget med biologi att göra, den är tvärtom ytterligare ett fall där politiken försöker manipulera med hjälp av påhittad biologi. Det finns bara en mänsklig ras, genetiskt sett mår den bra av uppblandning, alltså motsatsen till de fascistiska idéerna.

  Feminism och genus-”vetenskap” är förhandlings- och utpressningsmetoder i fördelningsstrider mellan könen. De kan givetvis inte ligga till grund för riktig vetenskap, eftersom de inledningsvis tar parti för ett utfall som allt annat ska underordnas. Man kan bedriva genus-studier, men om dessa har som utgångspunkt att strukturell ojämlikhet beror på manlig politik, och biologiska förklaringar underkänns därför att de grundas i strukturell ojämlikhet, har man ett cirkelresonemang som utesluter den enda riktiga vetenskapen i ämnet, nämligen biologi. Genus-”vetenskap” är alltså inte vetenskap, utan politik.

  I den moderna staten är genuspolitik bara ännu en i raden av dogmer som tjänar syftet att beröva medborgarna inkomst och egendom. Det är fascinerande och skrämmande att se hur idéer på kort tid omvandlas till mjölkmaskiner att kopplas till medborgarnas spenar dagligen. Ett klientel ska utfodras, ett prästerskap äta och bo, professurer i mumbojumbo hålla tal på banketter. Någon ska betala. Nån mer som undrar när det blir genus-certifikat -avgift på allt som publiceras i landet? Givetvis bara nån krona, till att börja med.

 35. Pingback: Katrine Kielos – Det påhittade könet – Journalisten som feministiskt språkrör « Aktivarum

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *