Romarrikets fall

Med kunskap om vilken effekt som statliga interventioner har på marknadspriser kan vi förstå vilka orsaker som ligger bakom en betydelsefull historisk händelse, den antika civilisationens fall.

Vi kan låta det vara osagt huruvida det är korrekt att kalla Romarrikets ekonomiska organisation för kapitalistisk. Hur som helst är det säkert att Romarriket, i det andra århundradet, hade uppnått en tillstånd som kännetecknades av utspridd arbetsfördelning och interregionell handel. Ett flertal metropoler, ett ansenligt antal mellanstora städer, och många småstäder, huserade en välutvecklad civilisation. Invånarna i dessa urbana tätorter försågs med mat och råvaror inte enbart från den närliggande landsbygden utan även från avlägsna provinser. En del av dessa livsmedel flödade in i staden i form av avkastning för rika jordägare, men en ansenlig del köptes i utbyte mot landsbygdsbefolkningens köpande av stadsbornas produkter. Mellan imperiets olika regioner existerade en omfattande handel och en tendens mot mer specialisering, inte enbart inom processindustrierna utan även inom jordbruket. Imperiets olika delar var inte längre ekonomiskt självförsörjande utan de var beroende av varandra.

Det som slutligen gjorde att imperiet gick under och civilisationen förföll var att de ekonomiska kopplingarna upplöstes, inte att barbarerna invaderade.

Läs hela artikeln, av Ludwig von Mises.

4 reaktioner på ”Romarrikets fall”

  1. Mises är som alltid intressant och värd att läsa. Han har skrivit en del historiska analyser baserat på ekonomisk teori och då särskilt med hjälp av teorin om interventionism. Omnipotent government är en sådan analys av upptakten till världskrigen, om man får mersmak av den här artikeln.

    1. Det han skriver om den industriella revolutionen i Human Action är även det mycket intressant och får kanske ta och översätta det. Just ”Omnipotent Government” är för övrigt en mycket bra och underskattad bok.

  2. Ja det blir ju lätt så när kroppen tror att cancern är det som möjliggör dess funktioner och varande men det är väl ett förståeligt misstag att begå när cancern dominerar tillvaron.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *