Apoteken och den trojanska hästen

Samma historia upprepar sig om och om igen. En snyfthistoria används i media för att visa på de hemska effekterna när apoteken ”privatiserats”. I Dagens Nyheter berättas det om en mamma som med sin 5-åriga dotter försöker köpa ett penicillin mitt i centrala Stockholm.  Hon har fått barnpenicillinet Ery-Max utskrivet i flytande form till sin febriga dotter av läkaren. Ery-Max visar sig vara slut på de apotek hon besöker och efter fem apoteksbesök ger hon upp och ringer läkaren. Läkaren skriver då ut ett alternativ och mamman får ett penicillin på sitt sjätte apoteksbesök.

Dagens Nyheters reporter Jessica Ritzén tar tillfället i akt att skylla detta på apoteken och ”privatiseringarna”.  Först frågar hon mamman om hon inte har blivit informerad om 24-timmarsregeln på apoteken? Nej det har hon minsann inte blivit, hon har blivit hänvisad vidare till andra apotek istället. Denna regel innebär att alla apotek är skyldiga att tillhandahålla receptbelagd medicin så skyndsamt som möjligt senast inom 24-timmar.

Jessica Ritzén skriver indignerat:

Om allt fungerat som det ska hade Johanna Hulander sluppit helvetesresan med dottern. Ery-Max har länge haft leveransproblem och den 8 mars fanns information på Läkemedelsverkets hemsida om att penicillinet inte kan levereras förrän i slutet av maj vilket bekräftas av läkemedelsföretaget Meda.
– Våra tillverkare har haft tillfälliga problem med försörjning av aktiv substans. Samtidigt har förskrivningen varit högre än normalt. Vi bedömer att produkten återigen finns tillgänglig andra veckan i maj, säger Anders Larnholt, VP Corporate Development och IR på Meda.

Den här informationen borde Johanna Hulander fått av första apoteket, kanske redan hos läkaren.

Mamman avslutar med att säga:

De nya apoteken är bra på hudkrämer, men har tyvärr uppenbara brister med receptbelagd medicin, säger hon.

På denna historia väljer Dagens Nyheter att göra en hel story som finns online: ”110.000 lämnar sitt apotek utan medicin”.

Ja Jessica Ritzén, varför fick inte mamman sitt barnpenicillin? Jag ska ge en ledtråd, svaret finns i din artikel! Det var slut hos leverantören. Det är helt uppenbart att det är läkaren som har klantat sig i det här läget och skriver ut ett penicillin som inte finns i lager och inte kommer att finnas i lager på länge.

Varför blev hon hänvisad vidare av apoteken? Antagligen för att de aktuella apoteken trodde att det fanns i lager någon annanstans och ett barnpenicillin vill man ha direkt istället för att vänta 24-timmar. Så mamman menar att dessa ”uppenbara brister med receptbelagd medicin” ska lastas apoteket när något är slut hos leverantören? Det man möjligen kan anmärka på är apotekens och läkarens servicenivå och förmåga att kontrollera tillgängligheten. På en fri marknad leder den här typen av misstag och dålig servicenivå till att man får färre kunder.

Vad hände med den personal som jobbade på det ”riktiga statliga apoteket” tidigare? Gick de upp i rök och blev experter på hudkräm och glömde all sin tidigare förvärvade kunskap? Nej, självklart jobbar samma kompetenta personal kvar. Men återigen, att varan är slut kan de inte göra något åt – att göra om det till att de ”är bra på hudkrämer” är att dumförklara en hel yrkesgrupp.

Men låt oss vara överens om att om läkaren skriver ut ett läkemedel som är slut hos leverantören så kommer inte apoteken kunna trolla trots att politikerna har skapat en 24-timmarsregel. Jag tror inte detta ska vara så svårt att förstå, knappast för DN heller.

Men varför var penicillinet slut hos leverantören då? Leverantören vill självklart tjäna pengar på sin produkt, och många kloka män och kvinnor lägger dagligen tid på att hitta den perfekta logistiken för olika produkter. Att hålla stora lager är dyrt och flera produkter som t.ex. penicillin är även en färskvara. Som vanligt när något verkar konstigt på vad som borde vara en fri marknad så kan du räkna med att det är en intervention som ligger bakom. Redan innan jag läst Dagens Nyheters artikel så kunde jag gissa svaret, kan du?

Tro det eller ej, men Jessica Ritzén har även gett svaret i sin uppföljningsartikel på snyfthistorien. Här kommer svaret:

Apotekarföreningen har inga problem med att visa upp hur dåliga apoteken är. De tycker nämligen att problemet beror på generikamodellen, som innebär att tusentals mediciner byts ut varje månad för att hålla statens läkemedelskostnader nere.

– Systemet med periodens vara skapar stora praktiska problem att hålla rätt lager. Ibland finns inte ens periodens vara hos tillverkaren. Det skulle förenkla att ha längre tidsperioder, kanske två månader, säger Lars Rönnbäck, inköpsansvarig på Apoteket AB.

Perioderna som Lars pratar om är idag 30 dagar, EU vill ändra den till 15 dagar vilket naturligtvis skulle göra allt ännu värre. Systemet innebär att TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) varje månad utser den vara som har lägst pris av olika generiska läkemedel till periodens vara. Det är sedan denna som apoteken ska sälja när kunderna kommer med ett recept på det aktuella läkemedlet.

Den som är lite mer praktisk lagd än den genomsnittlige politruken inser snabbt den praktiska problematiken att hålla en vettig logistik på receptbelagd medicin. När kraven på sortimentet ändras så snabbt är det inte förvånande att det uppstår brist och överflöd på produkter. Fixarna har lyckats förstöra ännu en marknad. Apoteken har i dag inte heller möjlighet att påverka hur eller när leveranserna av läkemedel sker. Det avgörs genom förhandling direkt mellan läkemedelsföretagen och myndigheten TLV.

Desto mer man läser om apoteken, staten och TLV så får man snabbt ihop material till en hel science fiction-novell. Ta bara den här underbara 24-timmarsregeln, den infantila tron att man kan lagstifta bort något. Jag kan se framför mig hur man kom fram till denna regel. I rummet fyllt med politruker dristade sig någon att fråga hur de privata apoteken skulle kunna möta dessa orimliga krav på logistik och sortiment? Någon av de mer erfarne politrukerna kom snabbt fram med lösningen att skapa en 24-timmarsregel som skulle innebära att apoteken var skyldiga att fixa detta inom 24-timmar, punkt.

Jag kan lova er någonting: en dag kommer det skrivas spaltmetrar av artiklar och böcker som driver med vår tids sjukdom att reglera och skapa interventioner överallt i tron att det ska ”fixa” problemet.

Vinklingen som media väljer är inte förvånande, man vill smeta alla misslyckande på kapitalismen och visa att ”privatiseringarna” var fel. Men som jag skrivit om tidigare så har det inte ägt rum några privatiseringar och dagens apotekmarknad har ingenting att göra med kapitalism och en fri marknad. De ”liberaler” som idag står och skriker sig hesa om att vi nu äntligen har privatiserat apoteksmarknadne gör bara friheten en otjänst genom att köpa denna trojanska häst som vi skrivit om tidigare i artiklar som ”SVD har vaga begrepp om vad fri marknad och kapitalism innebär”, ”Den svenska modellen”, ”Mises Sweden” och ”Samuel Gregg’s misconceptions about Sweden”. För vi vet vad som kommer hända; misslyckanden med de ”privatiserade” apoteken kommer att skyllas på kapitalismen och den fria marknaden och allt kommer att regleras hårdare än innan. Sanningen är att apoteksmarknaden är helt sönderreglerad redan idag. Detta är den trojanska hästen som kommer vrida tillbaka klockan flera årtionden och leda till ökad socialism.

Det finns ingen fri marknad för apotek idag. Om du nu mot all förmodan lyckas uppbåda det kapital som krävs för att starta ett apotek så får du inte ens välja vilka produkter som du ska sälja. Du är skyldig att hålla ett visst sortiment. Du är även skyldig och tvungen att göra stora IT-investeringar för att koppla upp dig mot det statliga receptsystemet, och tro mig det är inget effektivt system. Apotekens Service AB tillhandahåller IT-infrastruktur och andra nationella tjänster till apoteken. Det är apoteken som ska betala för detta och det är Apotekens Service AB som bestämmer hur mycket.

Apoteken får inte heller sätta vilket pris de vill på sina produkter. Priserna på receptbelagda läkemedel sätts av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och är inget apoteksaktörerna kan påverka. Myndigheten fastställer både inköps- och försäljningspris för de läkemedel och varor som ingår i läkemedelsförmånen.  TLV beskriver det själva så här:

I vårt uppdrag ingår att bestämma hur utbytet av läkemedel på apotek ska ske. Vi informerar apoteken om vilka läkemedel som har lägst pris och som de ska erbjuda apotekskunden. Om det billigaste inte går att få tag på finns två reservalternativ för apoteken: det näst billigaste och det billigaste efter det. Det är endast de billigaste läkemedlen som helt och hållet ingår i högkostnadsskyddet, såvida inte läkaren anger något annat på receptet. Apotekskunden kan motsätta sig utbyte men då subventioneras inte läkemedlet fullt ut.

Systemet med utbyte skapar priskonkurrens mellan läkemedelsföretag som säljer utbytbara läkemedel. I förlängningen leder det här till lägre läkemedelspriser.

Apoteken får inte heller sälja vilka produkter de vill utan är beroende av att produkten godkänns av det allsmäktiga Läkemedelsverket.

Dagens Nyheter, mamman och andra ska alltså inte rikta sin ilska mot läkaren, apoteken eller kapitalismen utan istället mot statens förlängda arm; TLV.

Vi har alltså en marknad där du som företagare inte kan bestämma vad du får sälja eller vilket sortiment du ska ha, och detta förändras även nyckfullt över tiden. Du får heller inte bestämma vilket pris du ska ta för dina produkter. Utöver de vanliga avgifterna eller beskyddaravgifterna som tas ut av staten i form av moms och andra skatter är du även tvungen att betala för en infrastruktur där ytterligare en myndighet – Apoteket Service AB – bestämmer vad du ska betala. Fri marknad? Nej, snarare ett försök till ett sovjetiskt centralplanerat slutet system.

Så om du stödjer frihet, sluta kalla den här typen av sönderreglerade marknader för privatiseringar. Säg inte heller att Sverige är ett föregångsland när det gäller privatiseringar och att vi visar vägen. Du gör bara friheten en otjänst och har bara demonstrerat att du själv inte förstår vad riktig kapitalism och en fri marknad innebär. Riktiga kämpar för frihet visar på vad detta egentligen handlar om; ren och skär socialism och statsdyrkan i fixarnas värld.

Kommentera på bloggen.

1 reaktion på ”Apoteken och den trojanska hästen”

  1. Pingback: Grevad Lux Blogg — Underbart bra om Apoteket och ”avregleringen”

Kommentarer är stängda.