Det handlar egentligen inte om skulderna

Den 13:e februari 2012 presenterar den ansedde ekonomi-kommentatorn John Mauldin en intervju med dr. Lacy Hunt, en välrenommered amerikansk finansekonom, i sitt elektroniska nyhetsbrev Outside the Box. Enligt Hunt är nyckelfaktorn bakom den nuvarande ekonomiska krisen världen över – framför allt i Europa och Förenta staterna – en väldigt hög skuldsättning i förhållande till bruttonationalprodukt (BNP). I Förenta staterna är till exempel den sammantagna skulden i både offentlig och privat sektor för närvarande ungefär 400 procent, medan den är 450 procent i euro-området.

Läs hela artikeln här

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *