Min rätt till självförsvar

Som hängiven motståndare till staten, lojal vän till frihet och hatare av våld och brott så är det min personliga plikt, då jag drivs av en frihetlig ideologi, att tala varmt om det som står mig nära hjärtat. Ibland faller jag för trycket från omgivningen och är tyst när jag borde tala, jag håller mig gömd när jag borde synas och jag väljer den lätta vägen framför den svåra, men rättfärdiga, vägen. Detta är en början till förändring inom mig, en förändring som pågått under en längre tid, och genom att inte länge vara nöjd med att stå i skymundan så stärker jag mig själv som individ och om jag kan inspirera liktänkande eller krossa fördomar så är det en bonus som jag kan vara stolt över.

Läs hela artikeln av Henrik Kostet.

6 reaktioner på ”Min rätt till självförsvar”

 1. Modigt och inspirerande. Det är intressant det där, att större delen av Sverige (rent geografiskt) faktiskt är laglöst land, eftersom lagens långa arm inte når ut på mindre än en timme, och oftast är relativt omedveten om vad som pågår. Det får mig att fundera på om man kanske skulle känna sig tryggare ute i landsbygden än i Stockholm, paradoxalt nog….

 2. Henrik Kostet

  Jag tackar för de vänliga orden, Hans, det värmer en gott att höra uppmuntran av den arten.
  Jag kan tillägga att jag tänkt i samma banor som du gällande Sveriges geografiska art. Om man bortser från de starkt centraliserade delarna, såsom Skatteverket och Riksbankens förehavanden (vilket givetvis är ofantligt mycket att bortse från), så kan man nog säga att man rent generellt är mer fri ju längre bort man befinner sig från staten och dess agenter. Om man återigen tänker på min hemtrakt så är staten och dess representanter något som finns på pappret men sällan i verkligheten. Polis, inspektörer, tillsynsmyndigheter, byggnadsnämner och andra av demokratins gissel utövar knappast någon reel makt. Rädslan finns givetvis men det är inte något som påverkar i det dagliga livet vare sig det rör sig om hembränning, bärande av vapen eller uppförandet av byggnader på egen mark. Tyvärr är det ju så att när väl dispyter uppstår så är det till staten man sätter sin tilltro även där. Men din funderare och mina egna erfarenheter är väl värt att tänka på.

 3. When seconds count police are minutes away.

  Du nämnde bärande av vapen på landsbyggden. Finns det alltså en kultur i sverige med folk som går omkring med pistoler? Eller är det mer åt jakthållet, gevär och annat?

 4. Henrik Kostet

  Bradley, jag kanske uttryckte mig lite otydligt. Det jag menade var att man skulle kunna göra det utan att insatsstyrkan skjuter ner en till skillnad från att bära pistoler och promenera på Avenyn. Men en kultur där man går omkring öppet beväpnad finns mig vetterligt i Sverige. Däremot skulle man kunna tänka sig ett samhälle, någonstans i glesbygden, befolkat av likasinnade där man skulle kunna leva mer eller mindre utanför statens tvång och lagar.

 5. Andreas Collvin

  Tack för en insändare som belyser problemet på ett bra sätt! Jag har inga större problem med The Great Equalizer. Jag finner större anledning att inte kriminalisera vapenbärande på allmän (!) plats än att stifta lagar emot det. Vad som är svårt – och tyvärr kan motivera restriktioner enl. mig, är när vi under en tänkt gradvis övergång till ett mera libertarianskt samhälle, fortfarande har ”allmän plats”, ”allmänna vägar”, whatnot, där det inte finns ägare, som torde ha ett stort intresse av att avhysa/förbjuda individer som på ett eller annat vis, t.ex. genom vapenbärande/bilkörning under påverkan, utsätter både liv och egendom för en oproportionerligt stor risk. Jag är en konsekventialistisk liberterarian i första hand, och därmed finner jag det svårt att motivera att all inskränkning på friheten när vi vistas på områden vi gemensamt förfogar över, är av ondo. Inskränkningarna av våra negativa rättigheter, oavsett om den ”osynliga handen” har möjlighet att påverka samhället åt en bättre riktning i avseende på mord/dråp/olyckor, borde stå i relation till din förmåga att rationellt fatta beslut.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *