För Syrien, mot sanktioner

Undertecknad skriver idag på Newsmill om Syrien och den västerländska politiska press som finns för förstärkta ekonomiska sanktioner. Jag argumenterar med hjälp av sunda ekonomiska resonemang för att sanktioner endast styrker diktatoriska regimer. Det är förvisso ingenting nytt, men är något som helt bryter mot den pågående debatten. Och det är därmed (förhoppningsvis) ett välkomment bidrag till diskussionen. Inte minst som allt fler röster höjs för att upprätta mycket hårda sanktioner för att därigenom på något underligt sätt ”straffa regimen” och ”bistå folket”.

Artikeln på Newsmill har rubriken Ekonomiska sanktioner gynnar bara diktatorer. Sprid den gärna till dem som från bakom ignoransens slöja högröstat kräver tuffare sanktioner!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *