Kan man ha rätt till markegendom?

Online-tidskriften Libertarian Papers publicerade nyligen en artikel av Per Bylund, senior fellow vid Ludwig von Mises Institutet i Sverige. Artikeln, som är en delvis omskriven version av Pers magisteruppsats i statsvetenskap från 2005, formulerar ett argument för markegendom med utgångspunkt i en integrerad eller holistisk syn på självägandet, men är samtidigt också en kritik såväl av den lockeanska synen på ägande som synen att ägande av mark är omöjligt.

Per finner Lockes argument för ägande filosofiskt bristfälligt och hittar inte tillräcklig logisk grund för fysiskt ägande av objekt. Istället formulerar han, härlett ifrån självägandet, en teori där grunden till ägande och egendom ligger i individens subjektiva verklighetsuppfattning, hennes värderingar och mål – och den österrikiska synen på agerande. Det egentliga ägandet är av det nyttjande som individen genom att agera har mutat in, snarare än objektets helhet och fysiska konstitution. Detta får konsekvensen att flera människor samtidigt kan äga samma jordplätt – men ha äganderätt till olika (ej konkurrerande) nyttjanden.

Det är ett nytt grepp för synen på ägande, som kan bidra till intressanta diskussioner. Läs mer i artikeln ”Man and Matter: How the Former Gains Ownership of the Latter”.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *