Fulla kameler och påtända mygg

Häromdagen fick jag kännedom om en ny lag – lag om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser, vilken trädde i kraft februari 2011. Den ger tull och polis ett redskap ytterligare i kriget mot narkotika. För att, som förstörandelagens portalparagraf stadgar, ”förebygga att människor missbrukar vissa hälsofarliga substanser” kan tulltjänstemän (givetvis efter en prövning som bär rättssäkerhetens prägel) konfiskera och förstöra missbrukssubstanser även om dessa inte genom lag definierats som olagliga.

Läs hela artikeln av Christian Hägglund

1 reaktion på ”Fulla kameler och påtända mygg”

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *