Klassanalys enligt den Österrikiska och den Marxistiska skolan

[Följande artikel är ett utdrag ur Kapitel 4 i boken Economics and Ethics of Private Property av Hans-Hermann Hoppe]

Jag vill göra följande i denna artikel:

Först vill jag presentera teserna som utgör kärnan i den Marxistiska teorin om historien. Jag hävdar att alla i huvudsak är korrekta. Sedan kommer jag att visa hur dessa sanna teser inom Marxismen härleds från en falsk startpunkt. Slutligen kommer jag att demonstrera hur den Österrikiska skolan, i Mises/Rothbards tradition, kan ge en korrekt men kategoriskt annorlunda förklaring av deras giltighet.

Läs hela artikeln, av Hans-Hermann Hoppe

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *