Vad är libertarianism?

Libertarianismen är en politisk filosofi med mycket blygsamma anspråk. Den innehåller bara ett enda budord, vilket brukar kallas icke-aggressions-principen. Denna princip svarar bara på en fråga, nämligen

När är det tillåtet att hota eller bruka våld mot en annan människa?

Svar: Enbart i självförsvar.

Detta borde kännas rimligt för de flesta. Inte minst stämmer det väl överens med det vi fått lära oss som barn. I teorin borde därför alla normalt funtade människor kunna skriva under på libertarianismen.

Läs hela artikeln av Klaus Bernpaintner

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *