Svenska Dagbladets ”faktakoll” och socialistisk hjärndöd

Svenska Dagbladet har ett inslag i sin tidning som heter Faktakollen. Tanken är att man ska granska olika politiska utspel och se om de stämmer. Idag var det dags för Juholt och Waidelich utspel Växande klyftor hotar sammanhållningen på SVD brännpunkt. SVD valde att granska påståendet att inkomstskillnaderna i Sverige idag är lika stora som i 80-talets USA och kommer fram till att det stämmer med vissa reservationer om de mått som används. Det är dock ett av de mindre intressanta delarna i artikeln att göra en faktakoll på. Det finns flera andra påståenden som får en att höja på ögonbrynen och där men som SVD antagligen inte tycker var värda att kommentera.

Juholt & Co skriver att:

Jämlikheten och sammanhållningen i det svenska samhället är några av våra främsta styrkor. De gynnar vår ekonomi och lyfter alla människor. Därför måste jämlikheten stärkas, när svåra ekonomiska tider väntar oss.

Vad grundar de detta på? Ska vi bara ta det som ett faktum? Enda anledningen till att de fokuserar på ”jämlikhet” är för att använda det som ett slagträ för att ytterligare reglera och beskatta oss, inget annat.

Vidare skriver de:

Ett antal ekonomer, nu senast på Internationella valutafonden, har visat att den växande ojämlikheten var en bidragande orsak till finanskrisen. I de rika länder där ojämlikheten ökat mest, där har också skuldsättningen ökat och bytesbalansen försämrats. När inkomstutvecklingen för många människor halkat efter, har man i stället dragit på sig allt större skulder. Det skapar en ohållbar instabilitet i ekonomin.

Jaha. Ett antal ekonomer på Internationella valutafonden har kommit fram till att det ojämlikheten som var en bidragande orsak till finanskrisen. Hur har de kommit fram till detta? Faktakoll tack.

Denna instabilitet hotar nu att nå Sverige. Den senaste tiden har rapporter om ökad inkomst ojämlikhet sköljt över oss. SCB, SNS och OECD visar alla samma sak: klyftorna i vårt land växer. Enligt OECD är Sverige ett av de länder där ojämlikheten vuxit som allra mest under 2000-talet.

Hjälp epidemin är på väg till Sverige! Rädda sig den som kan! Snälla goa staten rädda oss, helst med Juholt i spetsen. Stjäl, beskatta och reglera oss till vi slipper denna farsot!

Ingenstans motiverar och förklarar man vad problemet skulle vara att inkomstklyftorna ökar. Det finns en tro på ett nollsummespel som inte existerar. Bara för att din granne blir rikare så drabbar det inte detta dig negativt bara för att du inte samtidigt blir rikare. Tvärtom så kan detta snarare påverka dig positivt.

Juholt & co berättar vidare hur de ska rädda oss:

1. Arbete. Hög arbetslöshet innebär stora klyftor. Enligt Konjunkturinstitutet kommer arbetslösheten att ligga strax under 8 procent de kommande tre åren. I det läget är det anmärkningsvärt att regeringen prioriterar att sänka krogmomsen med 5,4 miljarder – en åtgärd som enligt regeringen som bäst ger 3500 jobb. Vi socialdemokrater väljer i stället att investera i utbildning och forskning, samt att bygga ut infrastrukturen, något som både gynnar företag och sätter människor i arbete.

Det finns ett bättre botemedel, den fria marknaden. Arbetslöshet på en fri marknad existerar inte, eller som Ludwig von Mises uttryckte det i Human Action kapitel 20:

Unemployment in the unhampered market is always voluntary. In the eyes of the unemployed man, unemployment is the minor of two evils between which he has to choose. The structure of the market may sometimes cause wage rates to drop. But, on the unhampered market, there is always for each type of labor a rate at which all those eager to work can get a job. The final wage rate is that rate at which all job seekers get jobs and all employers as many workers as they want to hire. Its height is determined by the marginal productivity of each type of work.

Sen kommer utbildning i punkt 2:

2. Utbildning. Skolan ska ge alla barn lika goda chanser till ett bra liv. I dag spelar elevernas sociala bakgrund allt större roll för skolresultaten. Tre av tio elever saknar slutbetyg efter tre år i gymnasiet. I detta allvarliga läge väljer regeringen att skära på gymnasieskolan med 675 miljoner kronor 2012. Även vuxenutbildningen bantas nästa år, trots hög arbetslöshet. Vi socialdemokrater vill i stället investera i fler studieplatser och höjda skolresultat, bland annat genom att satsa rejält på skolans kärna: lärarna.

Det bästa den tvångsmässiga statliga skolan kan göra är att avveckla sig själv. Endast på det sättet kan vi få riktig utbildning som anpassas till marknaden.

3. Omställning. I dag saknar majoriteten av de arbetslösa rätt till a-kassa, och bara ett fåtal får ut 80 procent av sin tidigare inkomst. På några få år har a-kassan förvandlats till ett skyddsnät med stora hål. En arbetslöshetsersättning det går att leva på underlättar för människor att ställa om, och är en förutsättning för en dynamisk ekonomi och för att motverka protektionism. Därför arbetar vi socialdemokrater för att a-kassan ska omfatta fler, och att fler ska få ut 80 procent av sin tidigare lön.

Att fler får ut 80% kommer bara att ge motsatt effekt. Gör följande tankeexperiment, hur hög är arbetslösheten vid 0% ersättning och hur hög är den vid 100% ersättning.

4. Skatterna. Enligt Riksdagens utredningstjänst innebar den borgerliga regeringens politik under förra mandatperioden att den hundradel av befolkningen med högst inkomster fick lika mycket som den fjärdedel av befolkningen som har lägst inkomster. Skattesänkningarna har i oproportionerligt hög grad gått till dem som tjänar allra mest. Vi socialdemokrater menar att skatt ska betalas efter bärkraft. Den som har mycket höga inkomster har också råd att betala lite mer i skatt.

Nu fungerar systemet så att de som tjänar mer betalar mer i skatt. Det är på grund av att det är en procentsats på inkomsten som dessutom är progressiv. Nu ska vi väl inte begära att våra yrkespolitiker klarar av denna grundläggande matematik. Sen betalar som bekant inte den fjärdedel av befolkningen som har lägst inkomster lika mycket skatt. Den tiondel som har fått 23,6 procent av regeringens skattesänkningar betalar trots sänkningen 33 procent av de samlade inkomstskatterna. Den tiondel som tjänar minst har fått 2,4 procent av skattesänkningarna, men betalar bara 1 procent av skatten. Enkel logik där Juholt bara visar att han inte behärskar enkel matematik.

Sen kommer sista stycket (trumvirvel):

Ojämlikheten i Sverige ligger i dag på samma nivå som i 1980-talets USA, och är växande. Vi kan välja att vända denna utveckling. Genom arbete, utbildning, snabb omställning och rättvisa skatter gör vi inte bara Sverige mer jämlikt, utan stärker ekonomin i grunden. Det är ett politiskt arbete som kan påbörjas i dag – om viljan finns.

Det var detta sista stycke som SVD valde att ”faktakolla” resten var tydligen klart som korvspad.

8 reaktioner på ”Svenska Dagbladets ”faktakoll” och socialistisk hjärndöd”

 1. Fantastiskt hur de rika alltid bara ska betala ”litet mer i skatt”. Varenda gång.

  Är de inte så i USA att rikaste 5 procenten betalar nästan hälften av all inkomstskatt? Och att övre halvan betalar all inkomstskatt, medan resten betalar noll?

  På tal om jämlikhet alltså.

 2. Problemet beror främst på den stora invandringen. Det tar många år för en invandrarfamilj att etablera sig och komma upp i inkomst. Under tiden fyller vi på med nya invandrare. Sveriges befolkningstillväxt idag bygger uteslutande på invandring.

  Att upprätthålla större jämlikhet i inkomster i en sådan situation är orealistiskt. Det innebär att bidragen till invandrarfamiljer måste ökas till nivåer som kommer att kräva orimligt höga skatter. Vi har redan världens högsta skatt, så det säger sig självt att den vägen inte är möjlig. Dessutom skulle incitamentet till att lämna bidragsberoendet och skaffa sig en inkomst på eget arbete minska, ännu mer.

 3. ”… Endast på det sättet kan vi få riktig utbildning som anpassas till marknaden…”

  Angående marknadsanpassning så vill jag tipsa om Magnihasas översättning av de 95 teser om marknad och företag (några av de 95 i alla fall). Kanske är dessa teser historiskt lämpliga att kommentera (en om dan) inom Lutheranskt inspirerade territorier.

  I en kommentar klagade jag nämligen på att det inte fanns någon översättning från engelska. Hen drog sig då inte alls för att översätta dem alla till svenska. Jag vill då återgälda hennes imponerande snela åtgärd att göra detta genom att länka hit:
  http://magnihasa.blogspot.com/2011/12/vad-ar-internet-inbjudan-till-en-oppen.html
  http://magnihasa.blogspot.com/2011/12/95teser-i-oversattning.html

 4. Jag har i likhet med ekonomerna på IMF gjort lite forskning, fast denna gång om miljön. Tro’t eller ej men jag har faktiskt lyckats komma fram till ett par nya och högst aktuella slutsatser. En av de bästa slutsatserna är enligt min mening den som adresserar global warming, för det pratas ju mycket om temperaturförändringar hit och dit samtidigt som man dessvärre inte verkar kunna bringa någon klarhet i orsakerna till dessa.

  I min gedigna empiri har jag kunnat notera att det alltid är väldigt kallt när det snöar. Jag har använt data från alla år då man kunnat mäta sånt här, så det e blysäkert resultat – resultatet kan tolkas som ett faktum faktiskt. Det jag misstänkte förut, och det data nu visar sig stödja, är att snön helt enkelt har en avkylande effekt på klimatet. Varje gång det snöar så blir det alltid kallt. Därför måste vi bota global warming med mer snö och snökanoner utspridda över världen; till och med Afrika kan få det rätt behagligt och bra! Inte bara kommer detta att bota globala uppvärmningen utan det kommer även skapa massvis med jobb – arbetslösheten kommer sjunka radikalt och vi kommer kunna skåda en skyhög BNP.

  /Topp-analytikern

 5. Mer och mer tycks Juholt & Waidelich påminna oss om Don Quijote & Sancho och att slåss mot väderkvarnar…

 6. Det börjar snart bli värt att leva mycket sparsamt på sparade medel istället för att jobba och betala en massa skatt som ändå inte går till något jag uppskattar! Alternativet är att flytta utomlands eller helt enkelt avsluta detta patetiska liv här och nu! Samhället som det ser ut idag ämnar jag hur som helst inte längre vara delaktig i!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *