Deflationens välsignelse

Föreställ dig att du befinner dig i en kraftig lågkonjunktur. Skulle du då föredra att dina pengar steg eller sjönk i värde? Om du riskerade att förlora ditt jobb, skulle du då vilja betala mer eller mindre för alla varor och tjänster? Om du hade ytterst blygsamma besparingar, skulle du då föredra att pengarnas köpkraft ökade eller minskade i framtiden? Det rationella svaret på alla dessa frågor är att deflation är gynnsamt för alla, i synnerhet under en lågkonjunktur. Under 1800-talet sjönk priserna när det rådde högkonjunktur, vilket är precis vad de skall göra. Rothbard skrev att ”fallande priser (som ett resultat av ökad produktion) är en utmärkt, långsiktig konsekvens av ohämmad kapitalism, snarare än ett problem som borde bekämpas och fruktas. I den industrialiserade västvärlden var fallande priser normen, vilket gav en högre levnadsstandard åt alla; sjunkande kostnader som underlättade för företag och stabila löner som reflekterade en ständigt stigande köpkraft i reella termer. Denna process borde välkomnas med öppna armar snarare än fördömas.”

Läs hela artikeln, av Lew Rockwell

 

6 reaktioner på ”Deflationens välsignelse”

  1. ”Tänk dig att du driver en fabrik och köper in stora mängder stål och maskiner till din verksamhet. Efter flera års prisökningar börjar dina kostnader plötsligt att falla. Det har blivit betydligt billigare att köpa in råvaror och ersätta olika maskindelar, vilket gör att du får mera pengar över till investeringar, marknadsföring eller lönehöjningar.”

    Fast hur skulle det gå till? Om det är en genomgående deflationsprocess så måste ju även min fabrik sänka priserna för att kunna konkurrera om kundernas köpkraft och då kan jag väl inte göra lönehöjningar eller öka marknadsföringen på samma gång?

  2. Alla tillgångar rör sig olika mycket upp eller ner i pris, dvs ej ett nollsummespel i någon riktning.

    Tex biltillverkare (och konsumenter av bilar) kan mycket väl gynnas mer än resten av marknaden.

  3. När det gäller folks löner stöter man på pedagogiska problem. I praktiken skulle vissa arbetsgivare ha årliga lönesänkningssamtal med sina anställda då pengarna blir mer värda. Även om priserna faller skulle säkert många uppleva att de blir fattigare. Eller missar jag något?

  4. Jo han nämner effektiviseringar för att kunna pressa priserna och öka marginalerna. Men effektiviseringar kan man ju göra oavsett om det är deflation eller ej, men visst, under deflation blir det kanske mer av ett måste…

  5. Kärnan i problemet är att pengars värde ska få bestämmas fritt av marknaden, och ej manipuleras av centralbanker och dylikt. En deflation orsakad av att Riksbanken chockhöjer räntan över dess naturliga nivå vore ingen rolig historia, däremot är risken för att det skulle hända obefintlig. Makten vill ha de kortsiktigt stimulerande men egentligen skadliga effekterna av kreditexpansion och inflation.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *