Det såg fint ut på håll

Vad är det som är på tapeten?

När tar vi oss tid att titta närmare på saker när de ser bra ut på håll? Det givna svaret är att det är ytterst sällsynt. I dagens informationssamhälle är det snarare ett problem att dämpa intrycken till en fungerande nivå.

”Det såg fint ut på håll” var den passande kommentaren från fastighetschefen i Kramfors, Anders Näslund när han upptäckte att tapens mönster bestod av massor av Kalasjnikovs.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13886391.ab

Hu vad hemskt, det fina var bara en massa vapen när man tittade närmare på väggen i den kommunala verksamheten! Men vänta! Varför bara titta på en vägg? Varför inte låta blicken vandra vidare när vi ändå är i kommunhuset där allt ser så bra ut på håll? Vård, skola, omsorg, bidrag, fritidsaktiviteter, ordning på byggplanering och regelverk samt mycket mycket mer. Absolut, det ser onekligen fint ut, på håll. Frågan är nu vad som dyker upp när vi tittar närmare. Hur kan det komma sig att kommunen kan göra allt detta fina, ja det är väl förresten fortfarande fint när vi tittar närmare?

Allt det som är gratis eller subventionerat av kommunen, inte kan det väl vara något att klaga på? Hm? Gratis? Nu ringer det en varningsklocka. Det finns inga gratisluncher brukar vi få höra ibland. Inte gratis? Nej, det är alltid någon som betalar. Men vem betalar och varför?

Det mesta kommer ifrån beskattning. Under år 2011 uppgår kommunernas skatteinkomster till 335,5 miljarder kronor enligt Årsbok för Sveriges kommuner 2011 (Statistiska centralbyrån). Jamen då så! Skatt är något fint och bra det har jag lärt mig i skolan. Men ok, vi tittar närmare på skatten med. Varför betalar folk skatt? Har de som nyktra och myndiga ingått frivilligt i ett kontrakt där de förbinder sig att betala? Nej. Ah, då är det frivilliga donationer? Nej, inte det heller. Men, vad är det då?

Vi tittar ännu närmare. Om skattebetalarna inte betalar frivilligt, ja då är det ofrivilligt, dvs ett tvång. Tvång? Det låter inte så bra. När får och bör vi tvinga andra rent generellt? Mitt svar är att vi får och bör hjälpa dem som för tillfället inte är vid sin myndiga, vakna och hyggligt nyktra mentala potential. Det vi då får göra är att hjälpa dem att göra det de rimligen håller med om att det är ett bra agerande när de väl kommer till detta klara och mer medvetna tillstånd. Detsamma gäller metoderna vi får använda i hjälpen, alltså att även dessa rimligen kommer att få ett positivt bemötande från den hjälpte om det kommer på tal vid det senare tillfället.

Men, det är ju myndiga och nyktra individer som beskattas!? De som inte följer det uppställda regelverket råkar ut för diverse obehag från straffavgifter (förutom den skatt som ändå måste betalas) till fängelsestraff i flera år. Nej, nu ringer varningsklockan igen och den här gången på språkfronten. Påföljderna kommer inte från frivilliga avtal. Så, vid den närmare titten måste vi använda de generella uttrycken för handlingarna för att se vad som faktiskt sker.

Om en grupp människor tvingar någon eller några andra att betala något under hot om att avtvingas ännu mer om betalningen dröjer och att man kommer att låsas in i ett litet rum i flera år om det verkar som om man inte tänker betala allt som krävs, ja då är de generella uttrycken faktiskt utpressning och kidnappning.

Utpressare och kidnappare har vapen för att tvinga men det har väl inte kommunen? Jo, faktiskt. Om du inte lyder blint så kommer polisen för att verkställa ovanstående och om du då gör motstånd med hjälp av proportionerligt självförsvar mot angreppen så hamnar du raskt i en eskalerande våldsspiral med en uppenbar risk för att utsättas för dödligt våld.

Ja, det ser mycket passande ut att det fina var vapen vid en närmare titt i kommunens väntrum, för det samma gäller ju kommunens verksamhet. Vid den närmare titten så är finansieringen är bara systematisk maffiaverksamhet.

”Det såg fint ut på håll”

En utmärkt förklaring, men ingen ursäkt. Utpressning och kidnappning är grova brott och knappast ett fundament att bygga ett fungerande samhälle på. Ändamålen helgar inte medlen.

Det är hög tid att titta närmare på det här.

Kommentera på bloggen.