Afv: ”50% risk för recession”

Affärsvärlden har idag en artikel om hur amerikanska centralbanken Federal Reserve förutspår 50% risk för att USA under 2012 hamnar i en lågkonjunktur. De flesta utom keynesianer skulle ju säga att USA inte förmått ta sig ur den tidigare krisen än – arbetslösheten är hög, underskottet enormt, osv – men den som tror att marknaden bestäms helt av folks djuriska andar (animal spirits) behöver förstås inte ta sådant under övervägande.

Vidare visar Affärsvärlden (vilket uppenbarligen ska vara något slags scoop) en graf som visar hur och varför ”The Fed” förutspår att det blir recession nästa år med just 50% sannolikhet. Men grafen ser inte alls ut som den graf jag hade använt för att visa risken för lågkonjunktur – eller snarare: depression. Här är mitt förslag till underlag för sådan analys:

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *